فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/12a48676703d7fe9a847d59da63c3a05.jpg
نام و نام خانوادگی : 
سید مجید ذبیح زاده 
نام پدر : 
سید ذبیح اله 
محل تولد : 
بابل 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
علوم و صنایع چوب و کاغذ 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه تهران - 1384 
مرتبه علمی : 
دانشیار 
گروه آموزشی : 
مهندسی چوب و کاغذ 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
09125392492 
تلفن محل کار : 
01133882484 
نمابر : 
01133882482 
آدرس : 
ساری - دانشکده منایع طبیعی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-صندوق پستی 737 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
m.zabihzadeh@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
majid_zabihzadeh@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 

-  رفتار حرارتی، مکانیکی و هیگروسکوپیک مواد مرکب الیاف طبیعی و پلیمرهای ترموپلاست 

-  فرآیندهای تولید و رنگبری خمیرکاغذ با روش های سازگار با محیط زیست

- کاربرد مواد استخراجی 

 

 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 

    کارشناسی                                     کارشناسی ارشد                      دکتری

-        تکنولوژی تهیه خمیرکاغذ                                 - طراحی فرآیند                                - آنالیز دستگاهی

-        کاغذسازی                                                   - فناوری خمیرکاغذ پیشرفته

-        روشها و ابزار اندازه گیری                                 - روش تحقیق

-        فرآورده های مرکب چوب                                      

 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 

 

عنوان: تولید و ارزیابی نانوکاغذ از لینتر پنبه به روش انحلال جزئی

نام دانشجو: سید علی ناصحی

سال: 1392

سمت: راهنما

محل انجام: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

عنوان: مقایسه خواص نوری و مقاومتی خمیر رنگبری شده CMP با پراکسید هیدروژن و هیپوکلریت سدیم

نام دانشجو: فاطمه رجبی

سال: 1392

سمت: راهنما مشترک

محل انجام: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

عنوان: تاثیر الیاف  OCC بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط MDF

نام دانشجو: پروین اختیاری

سال: 1392

سمت: مشاور

محل انجام: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

عنوان: تاثیر روش شستشوی خرده چوب ها بر قابلیت رنگبری خمیرکاغذ  CMP

نام دانشجو: مریم علی پور

سال: 1392

سمت: مشاور

محل انجام: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

عنوان: اثر اصلاح گرمایی بر پایداری گرمایی آرد باگاس و ویژگی­های مکانیکی مواد مرکب باگاس- پلی‌پروپیلن

نام دانشجو: میلاد زارع

سال: 1392

سمت: راهنما مشترک

محل انجام: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

عنوان: تاثیر پیش‌استخراج بر تولید خمیرکاغذ سودا از ساقه ذرت

نام دانشجو: معصومه مهدوی

سال: 1391

سمت: راهنما

محل انجام: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

عنوان: اثر اختلاط گونه ها بر وی‍ژگیهای خمیرکاغذ شیمیایی/مکانیکی

نام دانشجو: مجتبی گلی

سال: 1391

سمت: راهنما

محل انجام: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

عنوان: اثر نشاسته کاتیونی بر خواص مکانیکی کاغذ فلوتینگ حاصل از مقوای گنگره کهنه و خمیر کاغذ سودای باگاس

نام دانشجو: ندا عمویی

سال: 1391

سمت: مشاور

محل انجام: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

عنوان: استخراج و تعیین مقدار فنل و فلاونوئید تام از پوست چهار گونه راش، ممرز، صنوبر و بلوط و تعیین مقدار کمی برخی ترکیبات فنلی با HPLC

نام دانشجو: رویا فضلی

سال: 1390

سمت: مشاور

محل انجام: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

  عنوان: بررسی مقایسه­ای کاغذ حاصل از گونه ممرز با فرآیند های سودا-اوره و کرافت

نام دانشجو: رسول درستان

سال: 1390

سمت: راهنما

محل انجام: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

عنوان: تاثیر عمل آوری قلیایی بر خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی مواد مرکب آرد چوب راش- پلی پروپیلن

نام دانشجو: علیرضا احمدی

سال: 1390

سمت: راهنما

محل انجام: دانشگاه تربیت مدرس

 

عنوان: مطالعه اثر اکسایش الیاف CMP و الیاف بازیافتی بر مقاومت­های کاغذ

نام دانشجو: مانیا جدیدی

سال: 1390

سمت: مشاور

محل انجام: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

عنوان: بررسی ويژگي­هاي كاغذ حاصل از مخلوط خميركاغذ باطله اداري با خميركرافت پهن­برگان و سولفيت خنثي نيمه شيميايي

 نام دانشجو: مرتضی متانی

سال: 1390

سمت: مشاور

محل انجام: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

عنوان: مطالعه رابطه بین دانسیته و مقاومت انفصالی میخ و پیچ با نوع الیاف، اندازه ذرات و فرایند ساخت

نام دانشجو: عباس قنبری

سال: 1390

سمت: مشاور

محل انجام: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

عنوان: اثر بورات روی بر دوام و خواص مکانیکی چند سازه آرد چوب صنوبر/ پلی پروپیلن

نام دانشجو: علیرضا بدری طلا

سال: 1390

سمت: مشاور

محل انجام: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

عنوان: تولید خمیرکاغذ با روش های سازگار با محیط زیست KOH و KOH-NH4OH از کاه برنج

نام دانشجو: سارا خورشیدی

سال: 1389

سمت:راهنما

محل انجام: دانشگاه شهید بهشتی

 

عنوان: بررسی مقاومت­های خمشی و کششی چندسازه حاصل از آرد ساقه برنج- پلی­پروپیلن در دوره­های

رطوبت­دهی متناوب

نام دانشجو: حسین محمدی

سال: 1388

سمت: مشاور

محل انجام: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

عنوان: بررسی وضعیت بازار داخلی فرآورده­های مرکب چوبی لامینه شده ایران

نام دانشجو: علی نگاری

سال: 1388

سمت: مشاور

محل انجام: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

عنوان: مقایسه اثر قارچ پوسیدگی سفید رنگین کمان (Coriolus versicolor) و قارچ پوسیدگی قهوه ای

(Coniophora cerebella ) بر خواص مکانیکی چند سازه باگاس- پلی پروپیلن

 نام دانشجو: حسین مهرگان نیکو

سال: 1387

سمت: مشاور

محل انجام: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 

علی زاده، پ؛ حجازی، س؛ عبدالخانی، ع و ذبیح زاده، س. م. 1394. بررسی مقایسه ای ویژگی های خمیر کاغذ های سودا٬ سوداـ آنتراکینون و مونواتانول آمین از ساقه سویا، جنگل و فرآورده های چوب، مجله منابع طبیعی ایران. دوره 68، شماره 4.

دستوریان،ف؛ لایقی، م؛ ابراهیمی، ق؛ تجویدی، م و ذبیح زاده، س. م. 1394. اثر افزایش دما بر رفتار خمشی ماده مرکب الیاف باگاس- پلی پروپیلن با روش تحلیل لنگر- انحنا، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران. سال ششم، شماره 2.

رحمانی نیا، م؛ روحی، م؛ رمضانی، ا و ذبیح زاده، س. م. 1394. تاثیر pH بر عملکرد افزودنی مقاومت خشک کایتوزان- نانو­بنتونیت در خمیرکاغذ شیمیایی-مکانیکی پهن برگان، جنگل و فرآورده های چوب  (منابع طبيعي ايران).  دوره ۶8، شماره 2.

دستوریان، ف؛ لایقی، م؛ ابراهیمی، ق؛ تجویدی، م و ذبیح زاده، س. م. 1393. مطالعه اثر افزايش دما بر مقاومت های مكانيكي چندسازه تجاری الياف باگاس پلی پروپیلن، علوم و صنايع چوب و کاغذ ايران. سال پنجم، شماره 2.

محمدی، ح؛ مدهوشی، م و ذبیح زاده، س. م. 1393. مقاومت هاي خمشی و کششی چندسازه حاصله از آرد ساقه برنج- پلی پروپیلن در دوره هاي رطوبت­دهی متناوب، پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل. سال 22، شماره 3.  

فضلي، ر؛ نظر نژاد، ن و ذبیح زاده، س. م. 1392.  ارزيابي ميزان فنل و فلاونوئيد تام و فعاليت آنتي اکسيداني پوست درختان راش و بلوط،  ارمغان دانش. دوره 18، شماره 2.

 موسوي، س. ن؛  نظر نژاد، ن و ذبیح زاده، س. م. 1392. بررسی عملکرد نشاستة کاتیونیِ سیب زمینی و گندم در بهبود ویژگی های مقاومتیِ کاغذ حاصل از کارتن های کنگره­ایِ کهنه. جنگل و فرآورده های چوب  (منابع طبيعي ايران).  دوره ۶6، شماره 1.

بریمانی آبکسری. ع؛ قاسمیان، ع؛ عزیزی،م؛ محبی، ن و ذبیح زاده، س. م. 1392 . تعیین و ارزیابی معیار­های موثر در مکان­یابی بهینه کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ با استفاده از پسماندهای کشاورزی در استان مازندران. علوم و صنايع چوب و کاغذ ايران. سال چهارم، شماره 2.

ابراهيمي،ز؛ کرمانيان، ح؛ رمضاني، ا و ذبیح زاده، س. م. 1392 . مقايسه ويژگيهاي كاغذ حاصل از كاه برنج با فرايندهاي خميركاغذسازي شيميايي- مكانيكي بر پايه سديم و پتاسيم. تحقيقات چوب و کاغذ ايران. سال چهاردهم، شماره 3.

 جديدي، م؛ نظر نژاد، ن و ذبیح زاده، س. م. 1391. تاثير اکسايش الياف بازيافتي بر روي  خواص کاغذ بدست آمده، تحقيقات چوب و کاغذ ايران. سال سيزدهم، شماره 3.

مدهوشي، م؛ قنبري، ع و ذبیح زاده، س. م. 1391.  تاثير نوع، اندازه و درصد الياف بر دانسيته و قدرت  نگهداري اتصال دهنده ها  در چندسازه الياف طبيعي- پلاستيک ساخته شده  به روش خشک. جنگل و فرآورده های  چوب (منابع طبيعي ايران). دوره ۶۵، شماره 3.

درستان، ر؛ ذبیح زاده، س. م و نظر نژاد، ن. 1391. ارزيابي ویژگی­های کاغذسازی گونه ممرز با فرآیندهای کرافت، سودا و سودا- اوره.  علوم و صنايع چوب و کاغذ ايران. سال سوم، شماره 2.

ذبیح زاده، س. م؛ اسدالله زاده، م. ت؛ احمدی، م و کرمانیان، ح. 1390. توليد خميركاغذ از کاه گندم با روش سازگار با  محيط زيست هیدروکسید پتاسیم، فصلنامه علوم محیطی. سال هشتم، شماره 4.

ذبیح زاده، س. م؛ ابراهیمی، ق؛ عنایتی، ع. ا؛ میرشکرایی، س. ا؛ جهان لتیباری، ا. 1386. خواص مکانیکی و  ریخت شناسی چندسازه کاه گندم – پلی پروپیلن، مجله منابع طبیعی ایران. دوره 60، شماره 1.

 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 

Sheikhi, P., Asadpour, G., Zabihzadeh, S. M. and  Amoee, N. (2013). An Optimum Mixture of Virgin Bagasse Pulp and Recycled Pulp (OCC) for Manufacturing Fluting Paper. BioResources, 8(4), 5871-5883. (Impact factor =1.418)

Badritala, A.,Hosseini Hashmi,S.K., Kord, B., Zabihzadeh, S. M. and  Safdari, V. (2013).  Morphology and Mechanical Properties of Zinc of Filler Borate-Pretreated Poplar Wood Flour/Plastic Composites. BioResources, 8(1), 913-922. (Impact factor =1.418)

Zabihzadeh, S. M., Omidvar, A., Abdollah Beik Marndi, M., Mirmehdi, S.M. and Dastoorian, F. (2011). Physical and Mechanical Properties of Rapeseed Waste-filled LLDPE Composites. Journal of Thermoplastic Composite Materials. 24(4), 447-458.  (Impact factor =1.25)

Zabihzadeh, S. M. (2011). Effect of Lignocellulosic Type on Long-term Hygroscopic Behavior of Natural Filler/HDPE Composites. Journal of Polymers and the Environment. 19(1), 133-136. (Impact factor = 1.507)

Zabihzadeh, S. M., Ebrahimi, G. and A. A. Enayati. (2011). Effect of Compatibilizer on Mechanical, Morphological and Thermal Properties of Chemimechanical Pulp - reinforced PP Composites. Journal of Thermoplastic Composite Materials. 24(2), 221-231. (Impact factor =1.25)

Zabihzadeh, S. M., Omidvar, A., Abdollah Beik Marndi, Dastoorian, F. and Mirmehdi, S.M. (2011).   Effect of Filler Loading on Physical and Flexural Properties of Rapeseed Stem/PP Composites. BioResources, 6(2), 1475-1483. (Impact factor =1.418)

Zabihzadeh, S. M. (2010). Influence of Plastic Type and Compatibilizer on Thermal Properties of Wheat Straw Flour/Thermoplastic Composites. Journal of Thermoplastic Composite Materials. 23(6), 817-826. (Impact factor =1.25)

Zabihzadeh, S. M., Dastoorian, F. and Ebrahimi, G. (2010). Tensile Properties and Thermal Analysis of Chemimechanical Pulp-reinforced HDPE Composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites. 29(12), 1814-1819. (Impact factor = 1.503)

Zabihzadeh, S. M., Hashmi Hossieni, S.K., Mehregan Nikoo, H. and Sepidehdam, S.M.J. (2010). Influence of Fungal Decay on Physico-mechanical Properties of a Commercial Extruded Bagasse/PP Composite. Journal of Reinforced Plastics and Composites. 29(11), 1750-1756.  (Impact factor = 1.503)

Zabihzadeh, S. M. (2010). Flexural Properties and Orthotropic Swelling Behavior of Bagasse /Thermoplastic composites. BioResources, 5(2), 550-650. (Impact factor =1.418)

Zabihzadeh, S. M., Dastoorian, F. and Ebrahimi, G. (2010). Effect of Wood Species and Coupling Agent on Mechanical Properties of Wood Flour/HDPE Composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites. 29(8), 1146-1152. (Impact factor = 1.503)

Zabihzadeh, S. M. (2010). Water Uptake and Flexural Properties of Natural Filler/HDPE Composites. BioResources, 5(1), 316-323. (Impact factor =1.418)

Zabihzadeh, S. M., Dastoorian, F. and Ebrahimi, G. (2010). Effect of MAPE on Mechanical and Morphological Properties of Wheat Straw/HDPE Injection Molded Composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites. 29(1), 123-131. (Impact factor = 1.503)

 

 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
فضلی، ر؛ نظر نژاد، ن؛ ابراهیم زاده، م. ع و  ذبیح زاده، س. م. 1391. بررسی کاربرد دارویی مواد استخراجی حاصل از پسماندهای پوست درختان راش و بلوط. ششمین کنفرانس روز جهانی محیط زیست. دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 
ناصحی، ع و ذبیح زاده، س. م. 1391. ویژگی ها و کاربردهای نانوکریستال سلولز. دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیربت محیط زیست. دانشگاه تهران.
 
 روحی، م؛ ذبیح زاده، س. م؛. رمضانی، ا و رحمانی نیا، م. 1391. تاثیر نانو ذره بنتونیت بر عملکرد کایتوزان به عنوان افزودنی مقاومت خشک در خمیر کاغذCMP پهن برگان. اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تهران.
 
فضلی، ر؛ نظر نژاد، ن؛ ابراهیم زاده، م. ع و  ذبیح زاده، س. م. 1391. بررسی اثر تست آنتی­اکسیدانی روی عصاره پوست درختان ممرز و صنوبر.  سومین همایش بین­المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های طبیعی.
 
قنبری، ع؛ مدهوشی، م؛ ذبیح زاده، س. م. و امیدوار،ا. 1390. بررسی اثر روش اختلاط و درصد الیاف بر میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازه الیاف کاه برنج-پلی پروپیلن. همایش ملی مدیریت کشاورزی. جهرم.
 
قنبری، ع؛ مدهوشی، م؛ ذبیح زاده، س. م. و امیدوار،ا. 1390.  بررسی امکان کاهش دانسیته چندسازه های چوب پلاستیک با استفاده از الیاف کاه برنج به جای الیف چوب. همایش ملی مدیریت کشاورزی. جهرم.
 
بریمانی آبکسری، ع؛ قاسمیان؛ ع؛ رفیقی، ع. ذبیح زاده، س. م. 1390. بررسی فنی و اقتصادی تولید خمیر کاغذ فلوتینگ از پسماند کشاورزی در استان گلستان.
 
خورشیدی، س؛ ذبیح زاده، س. م و کرمانیان،ح. 1389. تولید خمیرکاغذ و کاغذ از کاه برنج با روش سازگار با محیط زیست KOH.. اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. سنندج.
 
جدیدی، م و ذبیح زاده، س. م. 1389. کاربرد فن آوری زیستی در تصفیه پساب واحد های کاغذسازی. چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست. دانشگاه تهران.
 
موسوی، س.ن و ذبیح زاده، س. م. 1389. رنگبری خمیرکاغذ با روش های سازگار با محیط زیست. چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست. دانشگاه تهران.
 
ذبیح زاده، س. م. 1389. اثر نوع ماده زمینه و سازگار کننده بر خواص حرارتی مواد مرکب آرد کاه گندم/
پلی اولفین ها. نخستین همایش ملی فن‌آوری‌های نوین در صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.
 
خورشیدی، س؛ ذبیح زاده، س. م و کرمانیان،ح. 1389. بررسی ساختار آناتومی و ترکیب شیمیایی کاه برنج. اولین همایش ملی جنگل و صنایع چوب و کاغذ، آستارا.
 
نگاری، ع؛ رفیقی، ع؛  طبرسا، ت و ذبیح زاده، س. م. 1389. تعیین و ارزیابی معیارهای تاثیرگذار بر مصرف فرآورده چوبی MDF با روکش ملامینه. دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری.
 
ذبیح زاده، س. م و دستوریان. 1388. رفتار تنش-کرنش وخواص فیزیکی ماده مرکب تجدیدپذیر خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی/ پلی اتیلن با دانسیته زیاد. سومین همایش ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران.
 
احمدی، م و ذبیح زاده، س. م. 1388. گیاهان خودروی طبیعی جایگزینی برای چوب در صنعت کاغذ. سومین همایش ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران.
 
ذبیح زاده، س. م و ابراهیمی،ق. 1387.  مروری بر عوامل جفت کننده در مواد مرکب الیاف طبیعی و پلیمرهای گرمانرم. اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 
ذبیح زاده، س. م و رسالتی، ح. 1387. بررسی مقایسه ای قابلیت های چوب ممرز حاصل از  جنگل های شاخه زاد و دانه زاد در صنایع کاغذسازی. اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 
ذبیح زاده، س. م؛ دستوریان، ف و برزگر، م. 1387.  پیشرفت های سازگار با محیط زیست در فناوری تولیدMDF  . اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 
ذبیح زاده، س. م و ابراهیمی، ق. 1387.  خواص مکانیکی چند سازه آرد چوب صنوبر اروامریکن ـ پلی پروپیلن. دومین همایش ملی صنوبر و اهمیت آن در زراعت چوب، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
 
ذبیح زاده، س. م و اسدپور، ق. 1387.  اثر گونه چوب بر کیفیت پساب واحد تولید خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی. دومین همایش ملی روز جهانی محیط زیست ،دانشگاه تهران.
 
ذبیح زاده، س. م. مواد افزودنی مورد استفاده در مواد مرکب الیاف طبیعی و پلاستیکها.1384. اولین گارکاه آموزشی مواد مرکب الیاف طبیعی و پلاستیک ها، دانشکده منابع  طبیعی دانشگاه تهران.
 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
-رییس دانشکده منابع طبیعی ساری از 92/12/14  تاکنون
 
- عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب - ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
- عضو هیات تحریریه    Lignocellulose Journal- ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
 
- رییس دانشکده منابع طبیعی ساری از  89  تا 1391
 
- معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی ساری 1389
 
- مدیر گروه مهندسی چوب و کاغذ  1388 تا 1389
 
- مدیر آموزش دانشکده منابع طبیعی ساری از 1385 تا 1388
 
 - مشاور پروژه بازسازی ماشین کاغذ چوکا 1384
 
- مشاور پروژه های سلولزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 1381 تا 1385 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :