فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/v.chalui/chalavi.jpg
نام و نام خانوادگی : 
ویدا چالوی 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
تهران 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
باغبانی 
محل و سال اخذ مدرک : 
کانادا 1383 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
علوم زراعی- گروه باغبانی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01133687574 
نمابر : 
01133687564 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری-اتاق 848 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
v.chalavi@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
vidachalavi@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
-  کشت بافت گیاهی

 

- مهندسی ژنتیک

 

- استفاده از تکنیک­های بیوتکنولوژی برای آلاینده­زدایی خاک­ها

 

-  استفاده از تکنیک­های بیوتکنولوژی برای ایجاد مقاومت به تنش­های محیطی در گیاه  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
1- ژنتیک (کارشناسی)

 

2- مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی (کارشناسی)

 

3- زبان تخصصی (کارشناسی)

 

4- مبانی بیوتکنولوژی (کارشناسی ارشد)

 

5- ژنتیک مولکولی (کارشناسی ارشد)

 

6- کشت بافت گیاهی (کارشناسی ارشد)  
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
  بررسی اثرات مالچ پلاستیکی بر باردهی و کیفیّت میوه توت فرنگی (Fragaria×anannasa) رقم همیشه بهاره سیلوا

  
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

رائینی سرجاز م. بیدکی س. چالوی و. پیردشتی ه. 1392. تغییر فنول، فلاوونوئید و آنتوسیانین میوه توت فرنگی در پاسخ به کودهای آلی و شیمیایی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی همدان. 4 – 7شهریور 1392..

 

یاوری ش. چالوی و. رائینی سرجاز م. 1392 . اثر تاریخ کاشت و پوشش پلاستیکی موقت بر میزان کلروفیل و کاروتنوئید برگ توت فرنگی (Fragaria × anannasa. Duche) ارقام کاماروسا و سلوی. ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی. دانشگاه کردستان.25 و 26 اردیبهشت 1392.

 

حاتمی ا.، رائینی سرجاز م، چالوی و. 1391. اثر خُرداقلیم­های پوشش پلاستیکی تولید خیار بر انباشت شبنم. دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه­ای. ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زیستی. محلات، 16-14 شهریور 1391.

 

شیوخی سوغانلو س، رائینی سرجاز م.، چالوی و. 1391. اثر خُرداقلیمی مالچ­های پلاستیکی رنگی بر عملکرد کیفی میوه توت فرنگی. سومین همایش بین­المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های طبیعی. 29-27 اردیبهشت 1391، پژوهشکده اکوسیستم­های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری.

 

شیوخی سوغانلو س، رائینی سرجاز م.، چالوی و. 1391. اثر مالچ­های پلاستیکی و زمان برداشت بر فعالیت آنتی­اکسیدانی فنل و فلاونویید در میوه توت فرنگی رقم کاماروسا. اولین همایش ملی توت فرنگی ایران. دانشگاه سنندج، 11-10 خرداد 1391.

 

 شیوخی سوغانلو س، رائینی سرجاز م.، چالوی و. 1390. تاثیر مالچ پلاستیکی رنگی بر کنترل علف­های هرز و خصوصیات کمّی میوه توت فرنگی رقم کاماروسا. ششمین همایش ایده­های نو در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، 11-9 اسفند 1390. .

 

حاتمی ا.، رائینی سرجاز م.، چالوی و.، حاتمی ح. بررسی تاثیر خرداقلیم های کشت پلاستیکی بر باردهی خیار. پنجمین همایش منطقه­ای یافته­های پژوهشی کشاورزی غرب کشور. سنندج، 29-28 اردیبهشت 1390. 

 

حاتمی ا.، رائینی سرجاز م.، چالوی و.، حاتمی ح. اثر خُرداقلیم­های پوشش پلاستیکی بر گسترش سطح برگ خیار در درازای دوره رویش. دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. یزد، 12-11 اردیبهشت 1390.

 

چالوی و. و رائینی م. گیاهان تراریخته و مقاومت به تنش­های محیطی. دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. یزد، 12-11 اردیبهشت 1390.

 

چالوی و. و رائینی م. آزمون توانایی بازدارندگی از سرکوبگری ژنی به­وسیله پروتئین­های ویروسی 19P و P0 در بیان ژن­های با واسطه اگروباکتریم. پانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­المللی زیست­شناسی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد، 25-23 شهریور ماه 1389.  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات : 
تجربه های پژوهشی و کاربردی 

 

 - کشت بافت گیاهی

 

- کلن کردن ژن ((Gene cloning

 

- تکثیر ژرمانیوم و سیب­زمینی در محیط کشت معلق

 

- بررسی مقاومت به شوری سیب­زمینی در محیط کشت

 

- تکنیک­های بیوشیمیایی پروتئین

 

- تجزیه بیان (نمود) ژن

 

- بیان موقت ژن

 

- انتقال ژن به گیاه با واسطه اگروباکتریوم

 

- تجزیه و تحلیل ملکولی گیاهان تراریخته