فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/a.darzi/darzi1.jpg
نام و نام خانوادگی : 
عبداله درزی نفت چالی 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
سوادکوه 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
مهندسی آبیاری و زهکشی 
محل و سال اخذ مدرک : 
تربیت مدرس-مهندسی آبیاری و زهکشی 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
آبیاری 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
3822566 
نمابر : 
 
آدرس : 
ساری کیلومتر 9 جاده دریا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گروه ابیاری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
abdullahdarzi@yahoo.com 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
زهکشی- مدلهای مدیریت منابع آب، فیزیک خاک 

  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
اصول زهکشی، رابطه آب و خاک گیاه، مهندسی زهکشی، فیزیک خاک، کیفیت آب تکمیلی، زهکشی تکمیلی، حفاظت آب و خاک، خاکهای شور و سدیمی 

  
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
ارزیابی معادله­های غیرماندگار زهکشی برای تعیین فاصله زهکش­های زیرزمینی در اراضی شالیزاری

  
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
توسعه یک رابطه ریاضی برای برآورد تبخیر از روی پارامترهای محلی هواشناسی (همکار، دانشگاه پیام نور). تاریخ خاتمه: 1392. 

  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
درزی، ع.، ف. اجلالی، م. ضیاتباراحمدی و غ. نجفی، 1386. بررسی سیستم زهکشی زیرزمینی در اراضی شالیزاری با استفاده از مدل DRAINMOD. مجله علوم و صنایع کشاورزی مشهد، جلد 21، شماره 1: 57-66.

 

درزی ع.، م. شقاقی، ع. یاری و ر. پهلوان، 1386. ارزیابی روش چاهک وارونه و آنالیزهای پرمامتر گلف به منظور برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای لومی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 1386: 85-92. 

 

درزی، ع، س.م. میرلطیفی، ع. شاهنظری، ف. اجلالی و م.ح. مهدیان، 1391. تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در اراضی شالیزاری. مجله پژوهش آب در کشاورزی، ج 26 (1): 70-61. 

 

درزی، ع، س.م. میرلطیفی، ع. شاهنظری، ف. اجلالی و م.ح. مهدیان، 1391. تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر تلفات فسفر از اراضی شالیزاری. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 3 (6): 225-215.

 

درزی، ع.، س.م. میرلطیفی، ع. شاهنظری، ف. اجلالی و م.ح. مهدیان، 1392. تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر تلفات نیتروژن از اراضی شالیزاری در فصل کشت برنج. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 3 (7): 305-294.

  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
Darzi, A., A. Yari, H. Bagheri, G. Sabae and R. Yari, 2008. A study of variation of saturated hydraulic conductivity with time.  Jour. of irrigation and drainage engineering (ASCE), Vol. 134, No. 4, 479–484.

 

Darzi, A., S.M. Mirlatifi and A. Asgari, 2014. Comparison of steady and unsteady state drainage equations for determination of subsurface drain spacing in paddy fields- A case study in Northern Iran. Paddy and Water Environment, 12:103–111.

 

Darzi, A., S.M. Mirlatifi, A. Shahnazari, F. Ejlali and M.H. Mahdian, 2013. Effect of subsurface drainage on water balance and water table in poorly drained paddy fields. Agricultural Water Management, 130: 61– 68.

 

Darzi, A. and A. Shahnazari, 2014. Influence of subsurface drainage on the productivity of poorly drained paddy fields. Europ. J. Agronomy: (56): 1-8.

 

Darzi, A., F. Ejlali, M.Z. Ahmadi and G. Najafi, 2007. The suitability of controlled drainage and subirrigation in paddy fields, Pakistan journal of biological sciences, 10(3): 492-497.

 

Yari, A., M. Shaghaghi, A. Darzi and R. pahlavan, 2006. The best method of  Guelph analyses for measuring loamy soils saturated hydraulic conductivity, Jour. of Applied Sciences, 6(12):2657-2661.  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
تعیین سهم آب در تولید ناخالص داخلی استان مازندران (مجری، شرکت آب منطقه­ای مازندران)

 

ارزیابی تاثیر توسعه آب­بندانها بر کاهش مصرف آب زیرزمینی برای تامین نیاز آبی برنج (همکار، دانشگاه پیام نور)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – ارائه مقاله و یا شرکت در کنفرانسها، همایشها، گنگره ها و سمینارهای داخل کشور (عنوان، ردیف، سال و وضعیت):

 

 

 

 

 

اجلالی، ف. و ع. درزی، 1389. تاثیر گازهای گلخانه ای بر بالاآمدن سطح آب دریا و زهکشی اراضی ساحلی. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 17 الی 18 آذر 1389. 

 

اجلالی، ف.، ا. عسگری، ع. درزی نفت­چالی و م. عباسی دون، 1392. بررسی تاثیر استفاده از آب آب­بندان­ها بر درآمد ناخالص برنج در اراضی شالیزاری. اولین همایش ملی آبیاری و بهره­وری آب، انجمن آبیاری و زهکشی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. 

 

بهبهانی، م.، ج. جبلی، م. نظری فر و ع. درزی، ارزیابی خصوصیات خشکسالی، تحلیل ریسک و پهنه بندی خشکسالی های استان همدان با استفاده از شاخص بارش استاندارد(SPI)، چکیده مقالات اولین همایش مقابله با سوانح طبیعی: ص 312.

 

درزی، ع. و ع. شاهنظری، 1392. پایش تلفات نیترات در اراضی شالیزاری مجهز به سیستم­های زهکشی زیرزمینی. اولین همایش ملی زهکشی و کشاورزی پایدار، انجمن آبیاری و زهکشی ایران، دانشگاه تربیت مدرس.

 

درزی، ع، س.م. میرلطیفی و ا. عسگری، 1389. مقایسه روابط ماندگار و غیرماندگار زهکشی برای تعیین فاصله زهکشی زیرزمینی در اراضی شالیزاری. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 17 الی 18 آذر 1389. 

 

درزی، ع.، ع. یاری، م. موسوی، ر. یاری و ا. سلطانی، 1387.استفاده از مدل DRAINMOD در طراحی و پایش سیستم های زهکشی. همایش ملی مدیریت آبیاری و زهکشی، 8 بهمن 87، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

درزی، ع.، ع. یاری، 1386. برنامه ریزی آبیاری گامی مهم برای دستیابی به کشاورزی پایدار(مقاله علمی). فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، شماره 15: 70-72.

 

شاهنظری، ع.، ع. درزی، ا. حاتمی و ق. عنایتی، 1389. اثرات زیست محیطی زهکشی مزارع شالیزاری بر کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای. کنفرانس محیط زیست، دانشگاه تهران.

 

شاهنظری، ع.، ع. درزی، م. ضیاتبار احمدی، ق. آقاجانی، ح. علی­بخشی و م. جعفری، 1391. اثر زهکشی میان­فصل بر عملکرد برنج در شالیزارهای تجهیز و نوسازی شده. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

شاهنظری، ع.،  ع. درزی، م. ضیاتبار احمدی، ق. آقاجانی، ح. علی­بخشی و م. جعفری، 1391. ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی احداث سیستم­های زهکشی در اراضی شالیزاری. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

شاهنظری، ع.،  ح. علی­بخشی، م. جعفری، ع. درزی و م. چراغی­زاده، 1392. بررسی تاثیر عمق و فاصله زهکشها بر کنترل سطح ایستابی در اراضی شالیزاری. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، دانشگاه همدان.

 

شاهنظری، ع.،  ح. علی­بخشی، م. جعفری، ع. درزی و م. چراغی­زاده، 1392. بررسی شبیه­سازی نیترات در اراضی شالیزاری با استفاده از مدل LEACHN. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، دانشگاه همدان.

 

شاهنظری، ع.،  ح. علی­بخشی، م. جعفری، ع. درزی و م. چراغی­زاده، 1392. مقایسه کیفیت زهاب زهکشهای زیرزمینی اراضی شالیزاری دارای پوشش معدنی و مصنوعی. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، دانشگاه همدان.

 

عسگری، ا.، ع.گ. طراج، ع. درزی و م. فغانی-آهنگری، 1392. تحلیل اقتصادی زهکشی زیرزمینی در اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی شده استان مازندران. اولین همایش ملی زهکشی و کشاورزی پایدار، انجمن آبیاری و زهکشی ایران، دانشگاه تربیت مدرس.

 

عظیمی، ر.، ف. فرهادی، م.ر. توسلی، ا. عسگری و ع. درزی، 1392. تاثیر اجرای طرح­های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری بر مصرف نهاده­های کشاورزی (مطالعه موردی: استان مازندران). چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز. 

 

یاری، ع.، م. مشعل، ج. جبلی و ع. درزی، 1385. کالیبراسیون و بهینه سازی سیفون آبگیری از کانالت ها. مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز: 141-149. 

  
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 رابطه آب و خاک گیاه، (تالیف: فرید اجلالی، میرخالق ضیاتبار احمدی، عبداله درزی) چاپ اول: 1391،  انتشارات دانشگاه پیام نور 

  
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات : 
مهارت‌های نرم‌افزاری

 

مسلط به نرم‌افزارهای Microsoft office (Word، PowerPoint و Excel)، آشنایی و کار با نرم‌افزارهای آماری و رسم گراف شامل SAS، SPSS، و نرم افزارهای تخصصی شامل HEC-RAS, HEC-HMS, HYDRUS, RETC, SMADA, DRAINMOD, LOOP, SEEP-W, CROPWAT, PMWIN, ATRANS .