فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/logo/arm.png
نام و نام خانوادگی : 
علی پاکدین پاریزی 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
رفسنجان 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
بیوتکنولوژی 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه فردوسی مشهد 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
نمابر : 
 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
a.pakdin@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
پاکدین، ع.، فارسی، م. و مرعشی، ح. 1388. تاثیر تلقیح آکتینومیست‌ها و بیوماس آنها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی تکمه‌ای. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 23، شماره 3، ص. 10-19.

 

آستارایی، ع.ر.، فارسی، م.، پاکدین، ع.، قائمی، م. و فلاح‌پور، ف. 1389. بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم(Tritichum aestivum L.) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (Trichoderma spp.). نشریه بوم‌شناسی کشاورزی، جلد 2، شماره1، ص. 12-18.

 

پاکدین پاریزی، ع.، قاسمی، ی.، هاشمی، ح.ر. و نعمت زاده ق. القای ریشه‌های موئین در گیاه اقطی (Sambucus ebulus) با استفاده از استرین‌های مختلف آگروباکتریوم رایزوژنز، ، هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی، شهریور ماه 1390، تهران.

 

تقی‌زاده، ت.، فارسی، م.، پاکدین پاریزی، ع. و طریقی، س. جداسازی، شناسایی و تعیین فعالیت آنزیمی آکتینومیست‌های گرمادوست قارچ خوراکی، هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی، شهریور ماه 1390، تهران

 

مرتضوی، م.، نعمت‌زاده، ق.، حجازی، م.س.، رحیمیان، ح. و پاکدین پاریزی، ع. جداسازی و شناسایی استرین‌های باکتریایی با قابلیت تجزیه‌کنندگی رنگ Laurent’s acid، هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی، شهریور ماه 1390، تهران.

 

مرتضوی، م.، نعمت‌زاده، ق.، حجازی، م.س.، رحیمیان، ح. و پاکدین پاریزی، ع. جداسازی و شناسایی استرین‌های باکتریایی با قابلیت تجزیه‌کنندگی Resorcinol، هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی، شهریور ماه 1390، تهران.

 

قاسمی، ی.، هاشمی، ح.، نعمت زاده، ق.، شاهین، ب.، پیردشتی، ه. و پاکدین پاریزی، ع. مطالعه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در ارقام توت‌فرنگی ایران، هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی، شهریور ماه 1390، تهران.

 

پاکدین پاریزی، ع. و پورمحمدی، ک. استفاده از محصولات افزایشی هموگلوبین بعنوان نشانگر زیستی برای تخمین سرطان‌زایی اکریلامید و گلایسید‌آمید در غذا، نخستین همایش کشوری اکریلامید و چالش‌های آن در صنعت غذا، خرداد ماه 1389، مشهد مقدس.

 

پورمحمدی، ک.، پاکدین پاریزی، ع. و اعلمی، م. کاهش اکریلامید با استفاده از آنزیم آسپارژیناز استخراج شده از آسپرژیلوس اوریزا، نخستین همایش کشوری اکریلامید و چالش‌های آن در صنعت غذا، خرداد ماه 1389، مشهد مقدس.

 

پاکدین پاریزی، ع.، فارسی، م.، مرعشی، ح.، ملک زاده، خ. و جلال‌زاده، ب. شناسایی آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی با استفاده از ژن 16S rRNA، ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، تیر ماه 1388، گیلان.

 

پاکدین پاریزی، ع.، فارسی، م.، مرعشی، ح.، ملک زاده، خ. و جلال‌زاده، ب. تاثیر بیوماس باکتریایی و تلقیح آکتینومیست‌ها بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی، ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، تیر ماه 1388، گیلان. 

  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
Farsi, M., Jalalzadeh, B., Pakdin, A. and Malekzadeh, K. Compost thermophilic bacteria promoting mycelia growth in button mushroom, 28th International Horticultural Congress, 2010-08-22.

 

Farsi, M., Astaraei, A.R. and Pakdin, A. Biodegradation of wheat straw by different isolates of Trichoderma spp. 7th International Conference of the World Society for Mushroom Biology and Mushroom Products. 

 

PAKDIN, A. P., FARSI, M., NEMATZADEH, G. A., & MIRSHAMSI, A. (2014). Impact of different culture media on hairy roots growth of Valeriana officinalis L.Acta agriculturae Slovenica, 103: 299-305.

 

Rezaei Moshaei, M., Nematzadeh, G. A., Askari, H., Mozaffari Nejad, A. S. Pakdin, A. (2014). Quantitative gene expression analysis of some sodium ion transporters under salinity stress inAeluropus littoralis. Saudi Journal of Biological Sciences. 21(5): 394–399.  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :