فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/1384b7c3a150f7e424abc113de897916.jpg
نام و نام خانوادگی : 
علیرضا جعفری صیادی 
نام پدر : 
باقر 
محل تولد : 
تهران 
آخرین مدرک : 
دانشور 
رشته تحصیلی : 
مهندسی علوم دامی 
محل و سال اخذ مدرک : 
تربیت مدرس تهران-1378 
مرتبه علمی : 
مربی 
گروه آموزشی : 
مهندسی علوم دامی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01133687574-6 
نمابر : 
 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
a.jafari@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
جعفری صیادی ع.، م. نیکخواه و م. حجار (1384). اثر زمان چرای یونجه (صبح و بعد از ظهر) بر وقوع نفخ در گوسفندان بلوچی. دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور.
جعفری صیادی ع.، ق. نجفی و الف. حمیدیان (1386). تأثیر جایگزینی ذرت با ضایعات نان بر شاخص­های تولیدی جوجه­های گوشتی. سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
جعفری صیادی ع. (1381). بیوگاز انرژی برتر.  همایش بهینه سازی مصرف سوخت.
جعفری صیادی ع. (1383). بررسی نظری علل اتلاف بقایای گیاهی در کشاورزی ایران. اولین همایش علمی و کاربردی مدیریت بقایای گیاهی.
جعفری صیادی ع. (1391). مطالعه‌ استفاده‌ از پودر سیب‌ زمینی ضایعاتی‌ بر شاخص­های اقتصادی در جوجه‌های‌ گوشتی‌. همایش علمی کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در تغذیه دام، طیور و آبزیان.دانشگاه تبریز.
جعفری صیادی ع. (1391). تأثیر اقتصادی هدفمندی یارانه­ها بر استفاده از نان خشک در جوجه‌های گوشتی. همایش علمی کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در تغذیه دام، طیور و آبزیان.دانشگاه تبریز.
جعفری صیادی ع. (1391). مروری بر استفاده از سبوس برنج در جیره جوجه­های گوشتی. دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران. سازمان نظام دامپزشکی استان قم.
جعفری صیادی ع. (1391). استفاده از سبوس گندم و سبوس برنج بر شاخص های تولیدی و اقتصادی جوجه­های گوشتی. دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران. سازمان نظام دامپزشکی استان قم.
جعفری صیادی ع. (1391). نژاد زل اقتصادی ترین گوسفند پرواری. همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق. دانشگاه گنبد کاووس.
جعفری صیادی ع. (1392). بررسی تدبیر تغذیه­ای در جیره­های با غلظت متفاوت مواد مغذی در جوجه­های گوشتی. همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
Navidshad B., A. Jafari Sayadi, A. Abolghasemi, F. Rafii and M. Ebrahimian. (2007) Effect of dietary fat saturation degree and energy to protein ratio on performance blood parameters of broiler chickens. The 8th Asian Pacific Poultry Conference.
 Hosseini Vashan J., A. Jafari Sayadi, G Motaghinia, M. Namvari and M, Hamidi (2010).  Effect of dietary nutritive value on growth performance and carcass characteristics  of broiler chicken. XIII th European poultry Conference. 
 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
جعفری صیادی ع. و ه. هرمز منصوری (1377). لیگنین معمای تغذیه دام. (ترجمه، 66 صفحه)، انتشارات جهاددانشگاهی گیلان، رشت، ایران.
نویدشاد ب. و ع. جعفری صیادی (1377). اصول دانش طیور. (ترجمه، 162 صفحه)، انتشارات جهاددانشگاهی گیلان، رشت، ایران.
جعفری صیادی ع.، الف. اوحدی حائری و ب. نویدشاد (1379). خوراکهای غیرمعمول در تغذیه حیوانات. (ترجمه، 302 صفحه)، انتشارات دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
توحیدی الف.، ع. جعفری صیادی، م. خواجوی، الف. محیط و ب. مولاناپور (1379). تغذیه انرژی در نشخوارکنندگان. (ترجمه، 164 صفحه)، انتشارات دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
نویدشاد ب. و ع. جعفری صیادی (1379). تغذیه دام (ویرایش 1996). (ترجمه، 506 صفحه)، انتشارات فرهنگ جامع، تهران، ایران.
جعفری صیادی ع. و ب. نویدشاد (1380). احتیاجات انرژی و پروتئین در نشخوارکنندگان. (ترجمه، 182 صفحه)، انتشارات حق­شناس، رشت، ایران.
انصاری پیرسرایی ز.، ع. جعفری صیادی و ب. نویدشاد (1382). مباحثی از بیوشیمی در علوم دامی. (ترجمه، 150 صفحه)، انتشارات حق­شناس، رشت، ایران.
عزیزی پ. و ع. جعفری صیادی (1384). مواد هوموسی. (ترجمه، 239 صفحه)، انتشارات دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
نویدشاد ب. و ع. جعفری صیادی (1386).تغذیه دام (ویرایش 2002). (ترجمه، 764 صفحه)، انتشارات حق­شناس، رشت، ایران.
جعفری صیادی ع. و م. جلالی حاجی آبادی(... 13). خوراکدهی و تغذیه ماهی (ترجمه)، انتشارات دانشگاه گیلان، رشت، ایران. (در مرحله ویراستاری) 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :