فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/f.moradian/moradian.jpg
نام و نام خانوادگی : 
فاطمه مرادیان 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
بیوشیمی 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه تربیت مدرس 1385 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
علوم پایه 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
نمابر : 
 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
f.moradian@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
کلونینگ ژن آلفا آمیلاز در وکتور انتقالی اشیرشیا کولی- باکتروئیدی pGFK114.1

 

 بررسی امکان جدا سازی ژن کاتالاز از گیاه آلئوروپوس لیتورالیس و سنجش فعالیت آنزیم اکسیداز

 

جدا سازی و خالص سازی لاکتو فرین از شیر گاو و مطالعه اثر ضد باکتریایی آن بر سودو موناس آئروژینازا

 

مطالعه فعالیت آنزیم های اکسیداز در گیاه هالوفیت اسفناج( Spinacia olerace (تحت شرایط استرس شوری و بررسی الگوی بیان پروتئینی در این گیاه.

 

ارزیابی اثر پروتئین لاکتوفرین خالص شده از آغوز شیر گاو روی رده سلولی kyse-30 سرطان مری.

 

مطالعه اثرلاکتوفرین خالص شده از شیر گاو بر رشد لاین سلولهای سرطان معده.  
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
1) شرکت در پروژه ملی زیست فناوری در مرکز ملی تحقیقات ژنتیک و زیست فناوری  1381-1380

 

 2) مجری طرح مطالعه پروتئومیکس گیاه آلئوروپوس لیتورالیس 1386-1390 ( در دست انجام)

 

 3) مجری طرح  جدا سازی و خالص سازی لاکتو فرین از شیر گاو و مطالعه اثر آن بر رشد سلولهای سرطانی و اثر ضد باکتریایی آن  
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 یازدهمین کنگره ژنتیک ایران 1-3 خرداد 1389  ، ارائه شفاهی  مقاله : کلونینگ ژن آلفا آمیلاز در وکتور انتقالی pGF114.1 , و انتقال آن به باکتری سیستم گوارشی حشمت عقبی طلب، قدرت الله رحیمی، فاطمه مرادیان و حشمت رحیمیان

 

یازدهمین کنگره ژنتیک ایران 1-3 خرداد 1389  ، ارائه پوستر: همسانه سازی بخشی از ژن رمز گردان آنزیم کاتالاز در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis مصطفی مدرسی،قربانعلی نعمت زاده، فاطمه مرادیان

 

یازدهمین کنگره ژنتیک ایران 1-3 خرداد 1389  ، ارائه پوستر: شناسایی ناحیه کد کننده آنزیم سوپر اکسید دیسمیوتاز در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis مصطفی مدرسی،قربانعلی نعمت زاده، فاطمه مرادیان و محمد علوی

 

یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران 2-4 مرداد 1389، ارئه سخنرانی: شناسایی ناحیه کد کننده کاتالاز در گیاه Aeluropus littoralis مصطفی مدرسی،قربانعلی نعمت زاده، فاطمه مرادیان

 

سیزدهمین کنگره سراسری و دومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران 24-26 تیر 1391 اردبیل، ارئه پوستر : Antibacterial effect of lactoferrin on P.aeruginosa  رمیسا شعر بافی، فاطمه مرادیان و علی رضا رفیعی

 

کنگره ملی گیاهان دارویی 27-28 اردیبهشت 1391 جزیره کیش، ارائه پوستر:

 

Taxol anticancer drug producing from medicinal plants     

 

فاطمه مرادیان

 

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران 14-16 شهریور 1391 دانشگاه شهید بهشتی کرمان

 

هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین  همایش ملی ایمنی زیستی ایران. 15-17 تیر ماه 1392 ٬دانشگاه تهران.

 

استخراج و خالص سازی لاکتوفرین خوراکی از آغوز شیر و مقایسه غلظت آن با شیر معمولی .

 

محمد علی فرضیان٬ فاطمه مرادیان٬ فاطمه امیری٬ علرضا رفیعی.

 

 کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی  آبان 1392 جزیره قشم.

 

بررسی عملکرد پروتئین تغذیه ای لاکتوفرین حاصل از شیر

 

فاطمه امیری٬ فاطمه مرادیان٬ محمد علی فرضیان  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

1. SM. Asghari, K. Khajeh, F. Moradian, B. Ranjbar and H. Naderimanesh. Acid induced conformational changes in Bacillus amyloliquefaciens α-amylase:appearance of a molten globule like state. Enzyme and Microbial Technology , 2004,  35 : 51-57

 

 

 

2. RH. Sajedi, H. Naderimanesh, K. Khajeh, R. Ahmadvand, B. Ranjbar, and A. Asoodeh, F. Moradian. A  Ca-independent α-amylase that is active and stable at low pH from the Bacillus sp. KR-8104. Enzyme and Microbial Technology,2005,    36 issues5-6 :666-671

 

 

 

3. K. Khajeh, M. Monsef shokri, S.M. Asghari, F. Moradian, A. Ghasemi, M. Sadeghi, B. Ranjbar, S. Hosseinkhani, S. Gharavi, H. Naderi-manesh.  Acidic and proteolytic digestion of α-amylases from Bacillus Licheniformis and Bacillus amyloliquefaciens:stability and flexibility analysis. Enzyme and Microbial Technology,2006,  38 :422-428

 

4. F.Moradian, K. khajeh, H. Naderimanesh, R. Ahmadvand, RH. Sajedi and M. Sadeghizadeh.   Thiol-dependent serine alkaline proteases from Bacillus sp. HR-08 and KR-8102: Isolation, production, and characterization. Applied Biochemistry and Biotechnology, 2006, 134:77-87

 

5. F.Moradian, C. Garen, L. Cherney, M. Cherney and M.N.G. James. Expression, purification, crystallization and preliminary x-ray analysis of two arginine-biosynthetic enzymes from Mycobacterium tuberculosis. Acta Crystallographica  2006,  F62: 986-988

 

6. L.T. Cherney, M.M. Cherney, C.R. Garen, Ch. Niu, F. Moradian and M.N.G. James. Crystal structure of N-acetyl-γ-glutamyl-phosphate reductase from Mycobacterium tuberculosis in complex with NADP . J. Mol. Biol. 2007, 367:1357-1369

 

7. R.Sankaranarayanan, M.M.Cherney, L.T.Cherney,C.R.Garen, F.Moradian and M.N.G.James. The Crystal Structure of Ornithine Carbamoytransferase from Mycobacterium tuberculosis and Its Ternary Complex with Carbamoyl Phosphate and L-Norvaline reveal the Enzyme's catalytic Mechanism. JMB 2008, 375: 1052-1063

 

8. F.Moradian, K. Khajeh, H. Naderi-Manesh and M. Sadeghizadeh.  Isolation, purification and characterization of a novel thermostable alkaline serine protease resistance to surfactants and organic solvents. . Applied Biochemistry and Biotechnology 2009, 159:33-45

 

9- M. Modarresi, G.A.Nematzadeh, F.Moradian and S.M.Alavi. Identification and cloning of the Cu/Zn superoxide dismutase gene from Halophyte palnt Aeluropus littoralis. Russian Journal of Genetics 2012, 48(1):118-122.

 

10- Mostafa Modarresi, Ghorban Ali Nematzadeh and Fatemeh Moradian.  Molecular characterization of two Cu/Zn superoxide dismutase genes from Hlophyte  Aeluropus lagopoides. Journal of Crop Improvement, 2013,27:627-635.

 

11- Mostafa Modarresi, , Ghorban Ali Nematzadeh and Fatemeh Moradian. 

 

Salinity response pattern and isolation of catalase gene from halophyte plant

 

Aeluropus littoralis. Photosynthetica  2013, 51(4): 621-629.

 

12-Touraj Farazmandfar, Alireza Rafiei, Seyed Mohammad bagher Hashemi, Reza Valadan, Seyed Mohammd Alavi, Fatemeh Moradian.

 

A simplified protocol for producing Taq DNA polymerase in biology Laboratory. Research in Molecular Medicine 2013,vol.1,issue2, 23-26.

 

13- Mostafa Modarresi, Fatemeh Moradian and Ghorban Ali Nematzadeh. Antioxidan responses of halophyte plant Aeluropus littoralis under long term salinity. Biologia  2014, 69(4),478-483.  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 

1)  ارائه مقاله در دهمین کنفرانس زیست شناسی در شیراز 1380

 

2) ارائه مقاله در اولین کنگره زیست شناسی سلولی ملکولی اهواز 1381

 

3) ارائه پوستر در اولین کنفرانس بین المللی میکروبیولوژی کاربردی، صنعتی و محیطی در اسپانیا 1383

 

4) ارائه مقاله در دومین کنفرانس بین المللی بیوشیمی آبان 86 شیراز

 

5) ارائه مقاله در سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی بیوتکنولوژی در دالیان چین 2008

 

6) ارائه مقاله در کنگره ملی گیا هان دارویی  27-28 اردیبهشت 1391 جزیره کیش

 

7) ارائه  دو مقاله در هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران  14-16 شهریور 1391 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

8) ارائه سه مقاله در کنفرانس بین المللی کشاورزی، بیوتکنولوژی، بیولوژی و مهندسی بیوسیستم  25-26 july 2012 آمستردام هلند.

 

9) ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی پزشکی و بیو ساینس در کشور فرانسه٬ پاریس 12-13 اکتبر 2013.

 

10) ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی کشاورزی٬ علوم محیطی وزیستی در کشور ترکیه٬ آنتالیا 4-5 Jun 2014.

 

فرصت مطالعاتی: گذراندن 7 ماه به عنوان فرصت تحقیقاتی در گروه بیوشیمی  دانشگاه آلبرتا، کانادا در طرح : مطالعه پروتئین های دخیل در بیماری زایی میکروب مایکو باکتریوم توبرکلوسیس (عامل سل)  
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :