فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/f03d1e0a187ead3e365c6e29529effcc.jpg
نام و نام خانوادگی : 
قاسم اسدپور اتوئی 
نام پدر : 
حسین 
محل تولد : 
سوادکوه 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
صنایع خمیر و کاغذ 
محل و سال اخذ مدرک : 
1389 -دانشگاه: علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
علوم و صنایع چوب و کاغذ 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
09113538252 
تلفن محل کار : 
01133687480 
نمابر : 
01133687480 
آدرس : 
ساری، کیلومتر 10 جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی، 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
gh.asadpour@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
asadpur2002@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
شیمی بخش تر ماشین کاغذ ، انواع مواد افزودنی کاغذ، بکارگیری نانوذرات در کاغذ سازی ، تصفیه آب و پساب، محیط زیست 
 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
روس تدریس شده در دانشگاه:
کارشناسی
مدیریت و برنامه ریزی صنعتی
تکنولوژی رنگبری خمیر وکاغذ
تصفیه آب و پساب
کاغذسازی 2
بررسی مسائل صنعت چوب
بررسی مسائل زیست محیطی
ارزیابی و درجه بندی چوب
 
 
 
کارشناسی ارشد
زبان تخصصی
فناوری تبدیلی در کاغذسازی
مورفولوژی الیاف
خمیرسازی
موضوع ویژه
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
* استاد راهنما پایان­نامه­های کارشناسی ارشد:
 
 
 
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد دفاع شده با راهنمائی دکتر اسدپور
 
 
 
  1- تعیین نقطه بهینه استفاده از مواد پرکننده (خاک چینی و کربنات کلسیم ) در کاغذ فلوتینگ حاصل از خمیر نیمه شیمیایی(NSSC)  و کاغذ کنگره‌ای کهنه بازیافتی   -  (OCC) فروغ باقرزاده زیدی – 1391
 
2- اثر نشاسته کاتیونی بر خواص مکانیکی کاغذ فلوتینگ حاصل از مقوای گنگره کهنه و خمیر کاغذ سودای باگاس- ندا عموئی- 1391
 
3- بررسی تولید کاغذ اسکناس ضدباکتری با استفاده از نانوذرات نقره- امید یزدانی-1392
 
4- تاثیر الیاف OCC  برخواص فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر دانسیته متوسط(MDF)- پروین اختیاری-1392
 
5- ارزیابی مقایسهاای ویژگی مقاومتی و نوری خمیر کاغذCMP رنگبری شده توسط پراکسید هیدروژن و هیپوکلریت سدیم-فاطمه رجبی-1392
 
6  - تاثیر روش شستشوی خرده چوب بر خواص خمیر CMP - مریم علیپور-1392
 
7  - تاثیر استفاده  از  نشاسته کاتیونی_نانو سیلیکا  و  نانوسلولز _پلی اکریلامید  بر ویژگی های کاغذ های حاصل از پنبه- حسن داودیان-1393
 
8 - بررسی امکان تهیه خمیر کاغذ سودای سرد از جلبک سبز(کلادوفورا بنتوس) و تاثیر اختلاط آن با خمیر NSSC برویژگی های کاغذ کنگره- مینا واحد-1393
 
9  - اثر پیش تیمار آب داغ پوست درختان بر خواص مکانیکی و فیزیکی مواد مرکب آرد پوست- پلی­پروپیلن- محمود داوودی-1393
 
 
 
 
 
 
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد با مشاوره دکتر اسدپور
 
1 - بررسی مقایسه ای خواص کاغذ حاصل از چوب صنوبر دلتوئیدس و پالونیا به روش نیمه شیمیائی سولفیت خنثی (NSSC)- الیاس افرا- علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-1383
 
2 - بررسی مقایسه ای خواص کاغذ حاصل از چوب صنوبر دلتوئیدس و پالونیا به روش شیمیائی – مکانیکی (CMP)- مرتضی مشعلچیان- علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-1383
 
3- رنگبری خمیر شیمیائی – مکانیکی (CMP) با پراکسید هیدروژن و بدون استفاده از سیلیکات سدیم- سمیه قاسمی- تربیت مدرس-1388
 
4- تاثیر استفاده از گونه غان بر ویژگی های نوری و فیزیکی خمیرکاغذ CMP مخلوط پهن برگان- علی سلیمانی- علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-1389
 
5  - بهینه سازی مصرف نشاسته کاتیونی برای بهبود ویژگیهای مکانیکی خمیر کاغذهای حاصل از ترکیب خمیر کارتن بازیافتی و خمیر NSSC دست اول- منصور غفاری-علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-1389
 
6  - اصلاح کاتیونی کربنات کلسیم رسوبی و تأثیر آن بر ویژگی­های کاغذ- نادیا کبودی ترابی- علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-1391
 
7  - تاثیر کاربرد نانو بنتونیت و الیاف معدنی بر ویژگی­های مقاومتی و ممانعت حرارتی کاغذهای حاصل از الیاف بازیافتی و بکر  - فریبا خلیلی
 
 نفت چالی- دانشکده مهندسی انرژی و فناوری­های نوین- دانشگاه شهید بهشتی-1391
 
8  - اثر اختلاط گونه ها بر ویژگی های کاغذ شیمیائی مکانیکی- مجتبی گلی- علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-1391
 
9  - تهیه نانوسلولز از ضایعات لیگنوسلولزی برنج- شقایق رضانژاد علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-1391
 
10- بررسی تاثیر کاتیونی کردن نرمه های خمیرکاغذ الیاف بلند بر ویژگی های مکانیکی و نوری کاغذ- عاطفه نصیری- علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-1391
 
11- تولید و ارزیابی سلولز نانوفیبریله شده کاتیونی (CNFC) و بررسی تأثیر کاتیونی کردن بر ماندگاری سلولز نانوفیبریله شده (NFC) درکاغذ- محسن آتش افروز- علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-1391
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 

*مقاله های ISI


Rabi Behrooz,R., Ghasemi, S. , Asadpour Atoii,G. and Fatehi,P.(2012).Mg(oH)2 BASED HYDROGEN PEROXIDE BLEACHING OF CMP PULPS AT HIGH CONSISTENCY.BioResources 7(1),161-172.  (Impact factor =1.418)

Sheikhi,P., Asadpour,G.,Zabizadeh,m. and Amoee,N.(2013).An Optimum Mixture of Virgin Pulp and Recycled Pulp (OCC) for Manufacturing Fluting Paper .BioResources8(4),5871-5883

Rezanezhad,S.,Nazarnezhad,N. and Asadpour,G.(2013). Isolation of  Nanocellulose From Rice Waste Via Ultrasonication.,Lignocellulose 2(1), 282-291

Yazdani,O.,Asadpour,G.,Rasooly Garmaroody,E. and Imani,R.(2014).Effect of cationic polyacrylamid and antibacterial nanosilver  on bank-note paper properties .Lignocellulose3(1),3-14.


 

 

 

*  مقاله های علمی پژوهشی داخلی:

 


اسدپور اتوئی ، ق.رسالتی،ح.دهقانی ،م. قاسمیان ،ع و محمدنژاد،م.1390 . بررسی تاثیر نرمه های فیبری کاتیونی شده خمیرشیمیائی – مکانیکی CMP برخواص خمیروکاغذ روزنامه، نشریه جنگل و فراورده های چوب ، مجله منابع طبیعی ایران ، دوره 64،شماره 4، زمستان 1390.


 


اسدپور اتوئی ، ق.رسالتی،ح.دهقانی ،م. قاسمیان ،ع و محمدنژاد،م.1391 . تاثیر نوع عامل کاتیونی(پلی اکریل آمید و نشاسته کاتیونی) بر عملکرد نانوذرات سیلیکای کلوییدی در بهبود خواص خمیروکاغذ روزنامه، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل ، جلد نوزدهم ، شماره سوم.

سرائیان ،ا.قاسمیان،ع.و اسدپور اتوئی ، ق.1390.ارزیابی خمیرهای کاغذ بازیافتی OCC در اختلاط با خمیرکاغذ NSSC پهن برگان در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، سال دوم،شماره دوم

غفاری،م.قاسمیان،ع.رسالتی،ح.و اسدپور اتوئی،ق. 1390.تعیین میزان مصرف بهینه نشاسته کاتیونی بر پایه مقاومت های مکانیکی خمیر کاغذهای حاصل از ترکیب خمیرکارتن بازیافتی و خمیر NSSC دست اول، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، سال دوم،شماره دوم

اکبری،م.، کبودی ترابی،ن.، رسالتی،ح.، اسدپور اتویی،ق. و دهقانی فیروزآبادی،م.1393. بهبود خواص مقاومتی کاغذ چاپ و تحریر با استفاده از پرکننده کربنات کلسیم اصلاح شده با نشاسته کاتیونی. فصلنامة علمی – پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران.جلد29.شماره4.صفحه 525-515 

 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
 
 
اسدپور اتوئی،ق .گلی ،م و اکبری ،ح.1390. تولید صنعتی کود آلی گرانوله ازپسماند سلولزی در صنایع چوب وکاغذ مازندران الگوئی مناسب برای استفاده بهینه اقتصادی و زیست محیطی از ضایعات جامد کارخانجات خمیر وکاغذ. همایش ملی نقشه راه تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب وکاغذ کشور در افق 1404. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 
 
 
 
 
اسدپور اتوئی،ق .بریمانی آبکسری ،ع و گلی ،م. 1390.  وضعیت بازیافت کاغذ ومقوا در جهان و جایگاه ایران .همایش ملی نقشه راه تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب وکاغذ کشور در افق 1404. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 
مرادیان کوچکسرائی،ف و اسدپور اتوئی،ق .1391.بررسی و معرفی ویژگی های رویشی و خواص چوب گونه نوئل (picea abies)در جنگل های دست کاشت شمال ایران.سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری .اردیبهشت91
 
رشیدی،م.امانی کلاریجانی،ح.محمدی،م.واسدپور اتوئی،ق .1391.بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از کاغذهای بازیافتی بر کیفیت تولیدات و پساب صنعتی در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران.  اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند.مشهد مقدس.اردیبهشت91
 
نصیری،س،ع.رسالتی ،ح. افرا،ا و اسدپور،ق0 1391.بررسی پتانسیل های الیاف:جایگزینی الیاف و نرمه خمیرکاغذ با پلیمرهای متداول کمک نگهدارنده در شیمی بخش تر ماشین کاغذ سازی، همایش فناوری های نوین در صنایع شیمیائی ، دانشگاه تربیت مدرس .خرداد91
 
نصیری،س،ع.رسالتی ،ح. افرا،ا و اسدپور،ق0 1391.بررسی عملکرد سیستمهای مختلف ماندگاری نرمه های الیاف و پرکننده در شیمی بخش تر ماشین کاغذسازی، همایش فناوری های نوین در صنایع شیمیائی ، دانشگاه تربیت مدرس .خرداد91
 
نصیری،س،ع.رسالتی ،ح. افرا،ا و اسدپور،ق0 1391.کاتیونی کردن نرمه خمیرکاغذ به عنوان ماده کمک نگهدارنده در شیمی بخش تر ماشین کاغذسازی، اولین سمپوزیوم تخصصی صنعت کاغذ،کارتن و مقوا،  دانشگاه صنعتی امیرکبیر .آذر91
 
علی پور ،م. اسدپور،ق.ذبیح زاده ،س،م و قزوینی،ز.1392.تاثیر روش استخراج برمقادیر ترکیبات آلی خارج شده از خرده چوب های صنوبر و ممرز ، هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 
یزدانی،ا.اسدپور،ق. رسولی گرمارودی،ا .ایمانی،ر. و محسن پور،ن.1392.بررسی فرایند تولید کاغذ اسکناس ضدباکتری بااستفاده از ذرات نانو نقره، هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 
اختیاری،پ.اسدپور،ق.نظرنژاد،ن وذبیح زاده،س،م. 1392. ساخت تخته فیبر با دانسیته متوسط از الیاف OCC جهت کاهش مصرف منابع چوبی و توسعه پایدار،هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
رجبی،ف.اسدپور،ق.ذبیح زاده،س،م و قزوینی،ز.1392.  بررسی اثرات زیست محیطی خمیر رنگبری شده cmpتوسط پراکسید¬هیدروژن ، هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
اختیاری،پ.اسدپور،ق.نظرنژاد،ن و ذبیح زاده،س،م. 1392. بررسی استفاده از ضایعات کارتن باطله (OCC) در ساخت تخته فیبر با دانسیته متوسط، دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ، دانشکده فنی شهید مفتح همدان.
 
علی پور ،م. اسدپور،ق.ذبیح زاده ،س،م و قزوینی،ز.1392. تاثیر پیش تیمار با آب داغ و قلیا بر بازده و خواص نوری خمیرکاغذCMP گونه ممرز، دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ، دانشکده فنی شهید مفتح همدان.
 
یزدانی،ا.اسدپور،ق. رسولی گرمارودی،ا .ایمانی،ر.1392. بررسی فرایند تولید کاغذ اسکناس ضدباکتری با استفاده از نانوذرات نقره، دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ، دانشکده فنی شهید مفتح همدان
 
رجبی،ف.اسدپور،ق.ذبیح زاده،س،م و قزوینی،ز.1392.  مقایسه خواص نوری و زیست محیطی خمیر رنگبری شده CMP با پراکسید هیدروژن و هیپوکلریت سدیم،دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ، دانشکده فنی شهید مفتح همدان.
 
رسولپورهدایتی،ن و اسدپور.ق.1392.بازیافت کاغذ یک پدافند زیستی – اقتصادی.اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی.تهران
 
اسدپور.ق و باقرزاده.ف.1392. استفاده از مواد پرکننده معدنی گامی موثردرکاهش قطع درختان جهت کاغذسازی. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی-دانشگاه گنبد کاووس
 
اسدپور.ق وعموئی.ن.1392. بررسی تهیه کاغذ فلوتینگ از منابع غیرچوبی در ایران. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی-دانشگاه گنبد کاووس
 
رهگذر،ع. ذبیح زاده،س،م.اسدپور،ق.و نظرنژاد،ن .1392. تولید وارزیابی نانو کاغذ به روش انحلال جزئی. دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران. همدان.
 
رهگذر،ع. ذبیح زاده،س،م.اسدپور،ق.و نظرنژاد،ن .1392.  روش های تولید نانو کاغذ. اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار. همدان.
 
رهگذر،ع. ذبیح زاده،س،م.اسدپور،ق.و نظرنژاد،ن .1392.  تولید و ارزیابی  نانو کاغذ با دی متیل استامید/لیتیم کلرید. اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار. همدان
 
واحد،م. اسدپور،ق.و نظرنژاد،ن .1393. بررسی ویژگیهای خمیرسودای سرد تهیه شده ازجلبک سبز کلادوفورا و مقایسه آن با خمیر NSSC حاصل از چوب. چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
واحد،م. اسدپور،ق.و نظرنژاد،ن .1393. جلبکهای سبز منابع سلولزی مناسب جهت تهیه خمیرکاغذ . چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
متانی بورخیلی،م. نظرنژاد،ن و اسدپور،ق. 1393. تعیین غلظت بهینه تزریق آلوم وکیتوزان جهت آبگیری از لجن پساب کاغذسازی. چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
متانی بورخیلی،م. نظرنژاد،ن و اسدپور،ق. 1393. تعیین pH بهینه تزریق آلوم وکیتوزان جهت آبگیری از لجن پساب کاغذسازی. چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
داودیان،ح. اسدپور،ق و ذبیح زاده،س،م. تاثیر افزودنی های خشک بر کاغذهای حاصل از پنبه . چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
داودیان،ح. اسدپور،ق و ذبیح زاده،س،م. خمیر شیمیائی فرآوری شده جایگزین مناسب برای پنبه درصنایع کاغذسازی. چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
شفیعی،م. اسدپور،ق وحیدری،ف.1393.کنترل آلودگی های زیست محیطی در کارخانجات خمیر و کاغذ. چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
شفیعی،م. ذبیح زاده،س،م. نظرنژاد،ن و اسدپور،ق.1393.biocompatible nanocellulose to produce. چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
اسدپور،ق. و رسالتی،ح.1393. تاثیر استفاده از نانوسیلیکا در بهبود شاخص شکل گیری کاغذ روزنامه. دومین همایش ملی فن آوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 
اسدپور،ق.رجبی،ف. ذبیح زاده،س،م و قزوینی،ز.1393. بررسی اثرات نوری و زیست محیطی رنگبری خمیر CMP با هیپوکلریت سدیم. دومین همایش ملی فن آوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 
سلیمانی،ع.رسالتی،ح. اسدپور،ق.دهقانی فیروزآبادی،م. و اکبرپور،ا.1393.بررسی امکان بهبود ویژگی های کلاسه بندی الیاف خمیر کاغذ CMP داخلی با استفاده از سطوح مختلف اختلاط صنوبر و غان. دومین همایش ملی فن آوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 
سلیمانی،ع.رسالتی،ح. اسدپور،ق.دهقانی فیروزآبادی،م. و اکبرپور،ا.1393 . تاثیر سطوح مختلف اختلاط غان بر پالایش پذیری خمیر کاغذ CMP داخلی. دومین همایش ملی فن آوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 
داوودی،م. اسدپور،ق. ذبیح زاده،س.م. و قربانی،م. 1393. استفاده از پوست درختان و ضایعات برای ساخت فراورده های مرکب چوب پلاستیک، راهکاری مناسب جهت حفظ منابع طبیعی. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
 
داوودی،م. اسدپور،ق. ذبیح زاده،س.م. و قربانی،م. 1393. بررسی اثر پیش تیماربخار آب داغ برخواص مکانیکی مواد مرکب آرد پوست – پلی پروپیلن. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
 
 Rasolpour hedayaty.N. and Asadpour.G.2014. Forward to the future with lignocellulosic products using nanotechnology.2nd national conference of nanotechnology from theory to application.esfahan
 
 
 
 
 
 Ghasemi, A. S., Akbari, H ., Babanejad ,S. A., Ashrafi, F. Asadpoor ,G., and  Akbari,M.2014. The utilization effect of mixture of cationic starch substance and colloidal Nano-silica particles on the paper strength properties for fluting medium produced from NSCC pulp. Proceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) 22-24 October 2014, Tehran, Iran. 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
سوابق اجرائی
 
 
 
 
کارشناس فرایند واحد خمیر و رنگبری کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران
 
سرپرست شیفت واحد کنترل محصول در جریان ساخت کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران
 
رئیس واحد مهندسی فرایند کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران
 
رئیس  واحد کنترل محصول در جریان ساخت  و نهائی کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران
 
کارشناس مسئول طرحهای توسعه ای کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران
 
عضویت در کمیته های تخصصی و علمی واحدهای تهیه خمیر و رنگبری،مواد مصرفی،چوب و چیپس و ایمنی مواد شیمیائی کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران
 
 همکاری و تبادل نظر با کارشناسان و متخصصین خمیروکاغذ از کشورهای سوئد ، فنلاند، روسیه ، آلمان و کانادا
 
مشاور و ممییز طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن
 
همکاری با موسسه استاندارد کشور جهت تدوین استانداردهای خمیر وکاغذ
 
عضو کمیته علمی و هیئت داوران اولین همایش ملی فرآوری و کاربرد مواد سلولزی در سال 82 در پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران
 
مشاور کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران
 
عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
عضویت در شورای پژوهشی پژوهشکده اکوسیستم های خزری و کمیته علمی سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی در اکوسیستم های طبیعی
 
مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از تاریخ 3/8/1391
 
  -   توضیحات
16
توضیحات : 
سوابق آموزشی
 
 
 
1- تدریس در دانشگاه پیام نور ساری 75-74
 
2- تدریس در دانشگده منابع طبیعی ساری در مقاطع کارشناسی(از سال 86) و کارشناسی ارشد
 
3- تدریس دروس تخصصی خمیروکاغذ در مرکزآموزش صنایع چوب و کاغذ مازندران
 
4- تهیه جزوات و دستورالعمل های علمی و تخصصی برای کارشناسان و تکنسین های صنایع چوب و کاغذ مازندران
 
5- گذراندن حدود 700 ساعت دوره های آموزشی تخصصی ضمن خدمت  در صنایع چوب و کاغذ مازندران
 
6- گذراندن دوره های آموزشی ISO 9000 و  14000  ISO  و دارابودن مدارک ممییز داخلی
 
7- برگزاری دوره آموزشی کنترل کیفیت کاغذ به مدت 180 ساعت برای پرسنل کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
8- طراح سئوال آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری رشته صنایع خمیر وکاغذ- سازمان سنجش آموزش کشور سال 92 و 93
 
9- عضو هیات داوران آزمون جامع  و جلسات دفاعیه دکتری صنایع خمیر وکاغذ دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 
10 – عضو کمیته علمی تدوین دروس و سرفصلهای تخصصی رشته کارشناسی ارشد فناوری بازیافت کاغذ 
 
11- مدرس دانشگاه علمی کاربردی صنایع چوب وکاغذ مازندران برای رشته کارشناسی ارشد فناوری بازیافت کاغذ
 
 
 
* دوره های آموزشی برگزارشده در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
 
رنگبری خمیرکاغذ
 
فرایند تولید خمیر وکاغذ
 
معایب کاغذ
 
عملیات تکمیلی در کاغذ
 
کرسازی و مسائل مربوط به آن
 
آزمایشات خمیروکاغذ
 
خشک کردن کاغذ
 
چوب شناسی و آناتومی چوب
 
موادافزودنی در کاغذسازی
 
بازیافت کاغذ
 
سایر فعالیت های علمی – پژوهشی
 
 
عضو کارگروه بررسی توانائی علمی تخصص های مورد نیاز در علوم و صنایع چوب و کاغذ در فراخوان جذب و بورس هیات علمی.1392
 
مجری طرح ملی  تحقیقاتی با عنوان شناسائی منابع وکیفیت پساب های صنعتی مناطق مورد مطالعه ( پایان طرح).1392
 
 همکار طرح پژوهشی درون دانشگاهی باعنوان ساخت لایه میانی کنگره ای از ترکیب خمیر کاغذ حاصل از مقوای کنگره ای کهنه و خمیر رنگبری نشده باگاس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.1392
 
 داوری طرح های پژوهشی کارگروه کشاورزی سازمان بسیج علمی، پژوهش و فناوری استان مازندران.1393
 
 عضو کمیته علمی و داوری مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی چالشهای زیست محیطی و گاهشناسی درختی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.1393
 
عضو کمیته علمی و داوری مقالات دومین همایش ملی فن آوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.1393
 
داور مقالات فصلنامة علمی – پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
 
داور مقالات فصلنامة ترویجی حفاظت منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان