فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/k.soleimani/sol.Picture.png
نام و نام خانوادگی : 
کریم سلیمانی 
نام پدر : 
علی اکبر 
محل تولد : 
نور 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
دکترای تخصصی ماهواره در علوم محیطی 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه گلاسگو انگلستان 
مرتبه علمی : 
استاد 
گروه آموزشی : 
آبخیزداری 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01513822715 
نمابر : 
01513822715 
آدرس : 
ساری کیلومتر 9 جاده دریا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
k.solaimani@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
solaimani2001@yahoo.co.uk 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
پابان نامه های تحت راهنمایی کارشناسی ارشد

 

 

8/4/79،دانشگاه مازندران،محمد محمدی پیروز

 

 

31/6/79،دانشگاه مازندران،علیرضا ذبیحی اسرمی

 

 

15/4/80،دانشگاه مازندران،قادیر قلی کوچک نژاد

 

 

15/4/80،دانشگاه مازندران،بهزاد بخشنده

 

 

26/11/80،دانشگاه مازندران،هدی قاسمیه

 

 

6/84،دانشگاه مازندران،فریدون معصوم پور

 

 

6/84،دانشگاه مازندران،سونا خرمالی،بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر میزان...

 

 

25/10/84،شیوا شجاعی زرقانی،مازندران،کریم سلیمانی- سید عطاا.. حسینی،سیدرمضان موسوی

 

 

24/10/84 بررسی پتانسیل تولید سیل در حوضه های....،محمد بشیر گنبد،مازندران،کریم سلیمانی-سیدرمضان موسوی،شهرام خلیقی

 

 

13/10/84  بررسی نقش سازندهای زمین شناسی ... ، زهره خرسندی کوهانستانی ، مازندران ، کریم سلیمانی- سیدرمضان موسوی

 

 

31/3/85 بررسی کا اریی روشهای تجربی MPStac و EPM… ، عبدالقادر مام سلیمی، مازندران، کریم سلیمانی- محمود حبیب نژاد

 

 

31/3/85 بررسی حرکتهای توده ای(زمین لغزش) به منظور ارائه....، پرویز گرایی، مازندران ، کریم سلیمانی- سیدرمضان موسوی

 

 

19/6/85 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی... ، سمیه کاظمی کیا، مازندران، کریم سلیمانی- محمود حبیب نژاد

 

 

19/6/85 بررسی اشکال فرسایش حوزه آبخیز نوررود هرازبا استفاده از تکنیک سنجش از دور سامانه اطلاعات جغرافیایی ، محمد علی هادیانمازندران ،مازندران،کریم سلیمانی- محسن محسنی ساروی

 

 

20/6/86 مطالعه سیستم های استفاده بهینه از هرزآبها ...، علیرضا معماری، مازندران، کریم سلیمانی- محمود حبیب نژاد

 

 

24/6/86 بررسی تغییرات کاربری اراضی بر میزان فرسایش و رسوب با تکنیک های GISوRS زیر حوزه غریب محله نکارود ، اکرم خدیور، مازندران، کریم سلیمانی- محمود حبیب نژاد

 

 

25/6/85 ارائه روش در ارزیابی عملیات اجرایی آبخیزداری در حوزه های... ، میثم عمرانی، مازندران، کریم سلیمانی- محمود حبیب نژاد

 

 

29/6/85 تعیین مناطق مناسبجهت تغذیه مصنوعی آب زیر زمینیبا استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و داده های سنجش از  دور،شیوا ابراهیمی، مازندران، محمود حبیب نژاد- محمد مهدوی ، مشاور : کریم سلیمانی

 

 

3/10/85 تجزیه و تحلیل رابطه بار معلق و دبی جریان ...، سمیه لهراسبی ، مازندران، کریم سلیمانی، میرخالق ضیارتبار احمدی

 

 

6/85 تعیین شایستگی مراتع با استفاده از تکنیک GIS ، آرش کاکولاریمی ، مازندران، کریم سلیمانی

 

 

15/12/85 اولویت‌بندی ‌مکانی مناطق ‌سیل‌خیز در‌‌‌‌‌ حوضه‌‌ آبخیز رودک در استان تهران با استفاده‌‌‌ از مدل ‌‌شبیه‌سازی بارش-رواناب HEC-HMS  ، طاهره بشارتی، مازندران ، کریم سلیمانی ، محمدرضا قنبرپور

 

 

17/10/85 بررسی وضعیت آبهای  زیرزمینی پیرامون کویر میقان ، ساویز صادقی ، مازندران، کریم سلیمانی ، محمد مهدوی

 

 

2/4/86 پهنه بندی خطر حرکت توده ای... ، عطا ا.. شیرزدای ، مازندران، کریم سلیمانی- محمود حبیب نژاد

 

 

2/4/86 اثرات برداشت مواد بستر بر رفتار هیدرولیکی...، آرمان حمیدی ، مازندران، کریم سلیمانی- محمود حبیب نژاد

 

 

6/9/86 تجزیه و تحلیل فراوانی جریان های کمینه با ...، محسن رئیسی ، مازندران، کریم سلیمانی ، محمدرضا قنبرپور

 

 

27/9/86 شبیه سازی جریان رودخانه با استفا ده از شبکه ...، سیده زهرا درواری، مازندران، کریم سلیمانی- محمود حبیب نژاد

 

 

17/10/86 آمایش سرزمین به منظور تعیین کاربری های مناسب..،. ادریس تقوای سلیمی، مازندران، کریم سلیمانی- محمود حبیب نژاد

 

 

18/10/86 بررسی عوامل بر وقوع زمین لغزش ها...، شهباز آرمین پیلی، مازندران، کریم سلیمانی- محمود حبیب نژاد

 

 

18/10/86 بررسی اثرات عملیات اصلاحی رودخانه ...، شکوفه سلیمی، مازندران، کریم سلیمانی ، محمدرضا قنبرپور

 

 

14/11/86 بررسی اثرات اقتصادی – اجتماعی...، تهمینه بقراط، مازندران، صدیقه لطفی، مشاور : حمید امیرنژاد- کریم سلیمانی

 

 

16/11/86 بررسی الگوی  روند زمانی توزیع و مکانی..، محمود عضدی ، مازندران، کریم سلیمانی- محمود حبیب نژاد

 

 

4/2/86 بر آورد فرسایش رسوب با استفاده ازمدل های MPSIACوEPMدر محیط GIS، سعید مدلل دوست، مازندران، کریم سلیمانی، رمضان موسوی

 

 

12/3/87 اثرات تغییر کاربری اراضی بر پاسخها... ، اسماعیل نیکزاد طهرانی، مازندران، کریم سلیمانی ، مهدوی

 

 

30/6/87 بررسی عوامل موثر در حرکتهای توده ای با تاکید..، رضا علی رحیمی، مازندران، کریم سلیمانی- محمود حبیب نژاد

 

 

30/6/87 بررسی منحنی D.A.D در استان تهران ، الهه نظری ، مازندران، کریم سلیمانی- محسنی

 

 

24/6/87 بررسی ضریب شاخه خشکیدگی...، کاوه جراره، مازندران، کریم سلیمانی، مهدوی

 

 

24/6/87 بررسی اثرات سدهای اصلاحی بر روی خصوصیات ... ، مازندران، کریم سلیمانی

 

 

26/6/87 تجزیه و تحلیل آماری شدت – مدت بارش ...، سنبل مومنی، مازندران، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد

 

 

22/10/87 پهنه بندی خطر لغزش در حوزه های جنگلی با استفاده از GIS مطالعه موردی حوزه های پهنه کلا- تجن، سمیه مشاری عشق آباد، مازندران، کریم سلیمانی

 

 

30/6/87 بررسی تغییرات کاربری اراضی بر میزان فرسایش رسوب با استفاده از تکنیک RSوGIS مطالعه موردی حوزه زارم رود ، مونا دوانلو، مازندران، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد

 

 

26/6/87 بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر میزان فرسایش و رسوب حوزه سعید آباد ساری ، سید محمد رضا گرامیان، مازندران، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد

 

 

15/4/87 بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر سطح منابع طبیعی با استفاده از تکنیک سنجش از دور مطالعه موردی 30 سال اخیر میان رود ، محمد رشید رستمی، مازندران، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد

 

 

15/4/87 تاثیر کاربری اراضی بر وضعیت منابع آب زیر زمینی با استفاده از تکنیک های GISوRSمطالعه موردی دشت بهشهر ، حسین علی زبر دست رستمی، مازندران، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد

 

 

30/6/87 بررسی پیامدهای برداشت بی رویه ..،. سید مصطفی مرتضوی مهدی آباد، مازندران، کریم سلیمانی، سید عطاا.. حسینی

 

 

27/7/87 تعیین میزان تولید رسوب آبکندها ...، طاهر فتح الهی، مازندران، کریم سلیمانی، عطاا..کلارستاقی

 

 

30/7/87 بررسی اثر تغییر اقلیم بر بارش ، عبدا.. پیرنیا، مازندران، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد

 

 

30/7/87 مطالعه اثر تغییرات زمانی و مکانی بارش بر میزان...، یحیی فتح الهی دامغانی، مازندران،عطاا..کلارستاقی-محمود حبیب نژاد ، مشاور : کریم سلیمانی

 

 

24/10/87 مدلسازی و پهنه بندی وقوع زمین لغزش با استفاده ....، سیده زهره موسوی خطیر، مازندران، کریم سلیمانی، عطاا..کلارستاقی

 

 

19/12/87 نقش مدیریت منابع آب در حوزه آبریز هراز ، غلامحسین نجفی، مازندران، سید رمضان موسوی

 

 

7/2/88 مقایسه روشهای مختلف شبیه سازی...، سمانه نصیری، مازندران، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد

 

 

19/3/88 شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی...، مهدی جلالی، مازندران، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد

 

 

 25/11/88 آنالیز منطقه ای جریانهای کمینه... ، مسلم اکبری ، مازندران، کریم سلیمانی، محمد مهدوی

 

 

7/2/89 بررسی رواناب و فرسایش خاک ...، علی آزموده، مازندران، کریم سلیمانی، عطاا..کلارستاقی

 

 

11/3/89 بررسی شاخصهای کمی آببندانهای مازندران...، آرش بختیاری، مازندران، کریم سلیمانی

 

 

2/4/89 تعیین عوامل موثر در گسترش آبکندها...، شامحمد یوسفوند، مازندران، محمود حبیب نژاد، مشاور : کریم سلیمانی

 

 

4/8/89 بررسی روند تغییرات کیفی آبهای...، الماس رحمانی، مازندران، کریم سلیمانی- محمدرضا قنبرپور

 

 

16/8/89 ارزیابی تغییر کاربری اراضی... ، ناصح رحمانی، مازندران، کریم سلیمانی- کاکا شاهدی

 

 

28/9/89 بررسی مناطق نستعد استحصال آب....، علی گهرنژاد، مازندران، کریم سلیمانی

 

 

1389 کارایی داده های ماهواره ای در تعیین شاخص...، فاطمه شکریان، مازندران، کریم سلیمانی، رضا تمرتاش 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 

گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری

 

 

1 ) عنوان گزارش  : پهنه بندی خطر سیل در استان مازندران با استفاده از تکنیک دورسنجی و

 

 

محل انجام    : سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران-دانشگاه مازندران-1385 

 

 

 2 ) عنوان گزارش  : تهیه نقشه فرسایش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (موردی؛ حوضه هراز)

 

 

محل انجام   :  سازمان آب منطقه ای مازندران-1387

 

 

3 ) عنوان گزارش  :  بررسی علل رانش زمین در منطقه زارم رود ساری (موردی؛ سقندیکلا

 

 

محل انجام   : استانداری مازندران-1387 

 

 

4 ) عنوان گزارش  : بررسی ویژگی های جغرافیایی وتلندهای مازندران

 

 

محل انجام   : دانشگاه مازندران-1386

 

 

5 ) عنوان گزارش  : بررسی تغییرات اقلیم مازندران با استفاده از GIS

 

 

محل انجام   : وزارت علوم –دبیرخانه بند د) و سازمان هواشناسی -1387 

 

 

6 ) عنوان گزارش  : مطالعه پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری

 

 

محل انجام   : سازمان محیط زیست مازندران-1387  

 

 

7 ) عنوان گزارش  : تهیه بانک اطلاعات داده های نقشه ای و ماهواره ای مازندران

 

 

محل انجام   : دانشگاه مازندران-1387 

 

 

8 ) عنوان گزارش  : پهنه بندی خطر زیستگاهی منطقه چهاردانگه ساری

 

 

محل انجام   : سازمان محیط زیست مازندران-1387  

 

 

9 ) عنوان گزارش  : پیش بینی عملکرد محصولات کشاورزی با استفاده از پارامترهای اقلیمی...

 

 

محل انجام   : وزارت علوم –دبیرخانه بند د) و سازمان هواشناسی -1389 

 

 

10 ) عنوان گزارش  : سیلاب شهری بالسر

 

 

محل انجام   : بابلسر 1389

 

 

11 ) عنوان گزارش  : طرح آمایش مازندران

 

 

محل انجام   : استانداری مازندران 1386 الی 1387

  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

مقاله در نشریه‎های معتبر داخلی

 

 

1       عنوان مقاله     :   نقش عوامل هیدرواقلیم در وقوع سیل حوضه نکارود

 

 

نوع مقاله  :   علمی پژوهشی

 

 

نام نشریه   :     مجله منابع طبیعی ایران- دانشگاه تهران

 

 

تاریخ انتشار :  بهار 1381

 

 

نوع نشریه :   علمی پژوهشی (چاپ شده)

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  کریم سلیمانی ـ حبیب نژاد م.

 

 

2      عنوان مقاله     :   نقش عوامل فیزیوگرافیک بر روی دبی های حداکثر لحظه ای در زیر حوضه های گرگانرود بمنظور ارائه مدل منطقه ای سیلاب

 

 

نوع مقاله  :   علمی پژوهشی

 

 

نام نشریه   :     مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه گرگان

 

 

تاریخ انتشار :  زمستان 1382

 

 

نوع نشریه :   علمی پژوهشی ( چاپ شده)

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  کریم سلیمانی- ع. یوسفی و ق. کوچک نژاد

 

 

3      عنوان مقاله     :   بکارگیری داده های سنجش از دور در پیش بینی عرضه رسوب به مخزن سد لار

 

 

نوع مقاله  :   علمی پژوهشی

 

 

نام نشریه   :     پژوهشنامه خزر

 

 

تاریخ انتشار :  بهار 1383

 

 

نوع نشریه :   علمی پژوهشی ( چاپ شده)

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  کریم سلیمانی- بیات، ف.

 

 

4      عنوان مقاله     :   بررسی عوامل موثر در مسیریابی جاده های جنگلی با استفاىه از سامانه اطلاعات جغرافیایی (موردی جنگل خیروى کنار نوشهر).

 

 

نوع مقاله  :   علمی پژوهشی

 

 

نام نشریه   :     مجله منابع طبیعی ایران- دانشگاه تهران

 

 

تاریخ انتشار :  1383

 

 

نوع نشریه :   علمی پژوهشی ( چاپ شده)

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  حسینی، س.ع.، ساریخانی، ن.، سلیمانی، ک.، جلالی، س.غ. و حسینی، س.م.

 

 

5      عنوان مقاله     :   بررسی فرسایش و رسوب با استفاده از داده های ماهواره ای (موردی، حوضه سفید آب هراز)

 

 

نوع مقاله  :   علمی پژوهشی

 

 

نام نشریه   :     قصلنامه تحقیقات جغرافیایی-مشهد

 

 

تاریخ انتشار :  زمستان 1384

 

 

نوع نشریه :   علمی پژوهشی ( چاپ شده)

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  سلیمانی، ک.، و بیات، ف.

 

 

6     عنوان مقاله     :   بررسی روند خشکسالی ها و تر سالی ها در حوضه های آبخیز  مازندران

 

 

نوع مقاله  :   علمی پژوهشی

 

 

نام نشریه   :     پژوهشنامه خزر

 

 

تاریخ انتشار :  بهار 1384

 

 

نوع نشریه :   علمی ترویجی ( چاپ شده)

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  سلیمانی، ک.، رمضانی، ن.، احمدی، م. و بیات، ف.

 

 

7      عنوان مقاله     :   بهینه سازی رابطه دبی های آب و رسوب در حوضه معرف امامه

 

 

نوع مقاله  :   علمی پژوهشی

 

 

نام نشریه   :     پژوهشنامه خزر

 

 

تاریخ انتشار :  1385

 

 

نوع نشریه :   علمی ترویجی ( چاپ شده)

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  پیری، ع.، حبیب نژاد، م.، احمدی، م.، سلیمانی، ک.، و مساعدی، ا.

 

 

8      عنوان مقاله     :   مروری بر پیشرفتهای سنجش از دور

 

 

نوع مقاله  :   علمی ترویجی

 

 

نام نشریه   :     سنجش از دور ایران

 

 

تاریخ انتشار :  تابستان 1377

 

 

نوع نشریه :   علمی ترویجی ( چاپ شده)

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  سلیمانی، ک.

 

 

9      عنوان مقاله     :  پیش بینی تاثیر اصلاح و برداشت موانع بستر رودخانه در کاهش خطر فرسایش کناری ..

 

 

زبان : فارسی

 

 

نام نشریه   :     مجله پژوهش در علوم کشاورزی

 

 

صفحه : 87-77

 

 

نمایه علمی(2) معتبر : علمی-پژوهشی

 

 

کشور : ایران

 

 

تاریخ انتشار :  1385

 

 

نوع نشریه :   علمی پژوهشی ( چاپ شده)

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  غلامی، و. (دانشجو)-سلیمانی، ک.-موسوی، ر. و احمدی، م.

 

 

10      عنوان مقاله     :  بررسی تغییرات مورفولوژیک کناری آبراهه با استفاده از GIS  -موردی بابلرود

 

 

زبان : فارسی

 

 

نام نشریه   :     پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تهران

 

 

صفحه : 72-61

 

 

نمایه علمی(2) معتبر :  ISC

 

 

کشور : ایران

 

 

تاریخ انتشار :  1385

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  غلامی، و. (دانشجو)-سلیمانی، ک.-موسوی، ر. و احمدی، م.

 

 

11      عنوان مقاله     :  پهنه بندی خطر و ارزیابی خسارات سیل با استفاده از HEC-GeoRAS (مطالعه موردی بابلرود)

 

 

زبان : فارسی

 

 

نام نشریه   :     مجله منابع طبیعی ایران- دانشگاه تهران

 

 

صفحه : 51-43

 

 

نمایه علمی(2) معتبر :  ISC

 

 

کشور : ایران

 

 

تاریخ انتشار :  1386

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  غلامی، و. (دانشجو)-سلیمانی، ک.-موسوی، ر. و احمدی، م.

 

 

12     عنوان مقاله     :  بررسی پتانسیل تولید سیل در حوضه های آبخیز با استفاده از HEC-HMS در محیط....کسیلیان

 

 

زبان : فارسی

 

 

نام نشریه   :     پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تهران

 

 

صفحه : 60-51

 

 

نمایه علمی(2) معتبر :  ISC

 

 

کشور : ایران

 

 

تاریخ انتشار :  1387

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  سلیمانی، ک.، بشیر گنبد، م.، موسوی،ر.، خلیقی، ش.

 

 

13      عنوان مقاله     :  پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در حوضه باراندوزچای

 

 

زبان : فارسی

 

 

نام نشریه   :     مجله منابع طبیعی خزر- دانشگاه مازندران

 

 

صفحه : 94-69

 

 

نمایه علمی(2) معتبر :  -

 

 

کشور : ایران

 

 

تاریخ انتشار :  1386

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  کاظمی کیا، س.، (دانشجو)- سلیمانی، ک.، حبیبنژاد، م.، عبقری، ه.

 

 

14      عنوان مقاله     :  برآورد تولید پوشش گیاهی مرتع با استفاده از داده های سنجش از دور (موردی حوضه سفید آب لار)

 

 

زبان : فارسی

 

 

نام نشریه   :     مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

صفحه : 411-24

 

 

نمایه علمی(2) معتبر :  ISC

 

 

کشور : ایران

 

 

تاریخ انتشار :  1386

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  سلیمانی، ک.-تمرتاش، ر.-علوی، ف. و لطفی، ص.

 

 

15     عنوان مقاله     :  تعین شایستگی مراتع لاسم هراز برای چرای گوسفند

 

 

زبان : فارسی

 

 

نام نشریه   :  مجله انجمن مرتعداری ایران

 

 

نمایه علمی(2) معتبر :  ISC

 

 

کشور : ایران

 

 

تاریخ انتشار :  1386

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  کاکولاریمی،آ. (دانشجو)- تمرتاش، ر. سلیمانی، ک.، ، امینی ،س

 

 

16     عنوان مقاله     :  مدل سازی منطقه ای خطز زمین لغزش....

 

 

زبان : فارسی

 

 

نام نشریه   :  مجله انجمن مرتعداری ایران

 

 

نمایه علمی(2) معتبر :  ISI IF , ISC

 

 

کشور : ایران

 

 

تاریخ انتشار :  1386

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  کاکولاریمی،آ. (دانشجو)- تمرتاش، ر. سلیمانی، ک.، ، امینی ،س

 

 

44    عنوان مقاله     :   بررسی عوامل بیابانزایی و تخریب پوشش گیاهی مراتع...

 

 

زبان : فارسی

 

 

نام نشریه   :     مرتع (انجمن علمی)

 

 

صفحه :   403-392

 

 

نمایه علمی(2) معتبر :  ISC IF= 0.061

 

 

کشور : ایران

 

 

تاریخ انتشار :  1389

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :   ذبیحی ع. (دانشجو)، سلیمانی ک.

 

 

45    عنوان مقاله     :   تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز سجارود...

 

 

زبان : فارسی

 

 

نام نشریه   :     علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

 

 

صفحه :   111-99

 

 

نمایه علمی(2) معتبر : ISC IF= 0.171 M=0.061

 

 

کشور : ایران

 

 

تاریخ انتشار :  1389

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :   موسوی، س.ز. (دانشجو)، کاویان، ع. سلیمانی ک.(راهنمای مشترک)

 

 

46    عنوان مقاله     :   مقایسه میزان روان آب و فرسایش در خاکهای..

 

 

زبان : فارسی

 

 

نام نشریه   :  آب و خاک   

 

 

صفحه :  490-500

 

 

نمایه علمی(2) معتبر : ISC  IF= 0.055

 

 

کشور : ایران

 

 

تاریخ انتشار :  1389

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :   آزموده، ع. (دانشجو)، کاویان، ع. سلیمانی ک.(راهنمای مشترک)، وهابزاده، ق.

 

 

47    عنوان مقاله     :   پایش اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب.. 

 

 

زبان : فارسی

 

 

نام نشریه   :  مجله پژوهش آب ایران

 

 

نمایه علمی(2) معتبر : ISC SID, Magiran

 

 

کشور : ایران

 

 

تاریخ انتشار :  1389

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :   اکبری، م. (دانشجو)، سلیمانی ک.(راهنما)، مهدوی،م.، حبیب نژاد،م.

 

 

48    عنوان مقاله     :   تاثیر ویژگی های خاک بر رواناب..

 

 

زبان : فارسی

 

 

نام نشریه   :  نشریه مرتع و آبخیز دانشگاه تهران

 

 

صفحه : 104-89

 

 

نمایه علمی(2) معتبر : ISC IF= 0.098

 

 

کشور : ایران

 

 

تاریخ انتشار :  1389

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :   آزموده، ع. (دانشجو)، کاویان، ع. سلیمانی ک.(راهنمای مشترک) وهابزاده، ق.

 

 

55    عنوان مقاله     :   بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مناطق تحت کاربری اراضی

 

 

زبان : فارسی

 

 

نام نشریه   :  مجله پژوهشهای جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران

 

 

نمایه علمی(2) معتبر : ISC IF= 0.092

 

 

کشور : ایران

 

 

تاریخ انتشار :  1389

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  سلیمانی ک. و  آزموده، ع

 

 

56    عنوان مقاله     :   مقایسه مدلهای رگرسیون لجستیک و نسبت فراوانی در مدلسازی منطقه ای خطر ریزش سنگ

 

 

زبان : فارسی

 

 

نام نشریه   :  مجله منابع طبیعی دانشگاه تهران

 

 

صفحه : 489-502

 

 

نمایه علمی(2) معتبر : ISC IF= 0.092

 

 

کشور : ایران

 

 

تاریخ انتشار :  1389

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :   شیرزادی، ع. (دانشجو) ، سلیمانی، ک. حبیب نژاد م. موسوی ر.

 

 

57    عنوان مقاله     :   بررسی روند تغییرات انبوهی پوشش گیاهی در قسمتی از حوضه سد لار

 

 

زبان : فارسی

 

 

نام نشریه   : فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان

 

 

صفحه :186-200  

 

 

نمایه علمی(2) معتبر : ISC  IF=0.216   

 

 

کشور : ایران

 

 

تاریخ انتشار :  1385

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :   موسوی ع. (دانشجو), فرحپور م. شکری م/ سلیمانی ک.(راهنما) گودرزی م.

 

 

58    عنوان مقاله     :   بررسی جوامع گیاهی با استفاده از روش های سنجش از دور

 

 

زبان : فارسی

 

 

نام نشریه   : مرتع

 

 

صفحه : 59-348

 

 

کشور : ایران

 

 

تاریخ انتشار :  1389

 

 

** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :   امیر احمدپور (ذانشجو)  مریم شکری  کریم سلیمانی(راهنما)   و جمشید قربانی 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
مقاله در نشریات معتبر خارجی17      عنوان مقاله     :    An Investigation of Sediment Yield in Different Types of Land Use (case study; Babolroud Watershed


زبان : English


نام نشریه   :     Inter. Journal of Natural Resources


صفحه : 136-130


نمایه علمی(2) معتبر :  علمی پژوهشی بین المللی


کشور : Baku Sate University


تاریخ انتشار :  2008


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  K. Solaimani, Sh.Shojaey, A.Hosini, S.Musavi


18      عنوان مقاله     :  Optimization of the relationship between water and sediment… Ammameh


زبان : English


نام نشریه   :     Journal  of  Biological Science


صفحه : 62-356


نمایه علمی(2) معتبر :  ISI


DOI: 10.3923/pjbs.2007.356.362


کشور : Paki.


تاریخ انتشار :  2007


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  M. Habibnejad, K.Solaimani, A. Piri, M. Ahamadi


19     عنوان مقاله     :  Applying Digital Elevation Model toInterpolate Precipitation


زبان :English


نام نشریه   :     Journal  of  Applied Sciences


صفحه : 8-1471


نمایه علمی(2) معتبر :  ISI


DOI: 10.3923/jas.2008.1471.1478


کشور : Paki.


تاریخ انتشار :  2008


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  S.Modallaldoust, F.Bayat,B.Soltani,


K. Solaimani


 


20    عنوان مقاله     :  The effect of land suitability to reduce erosion risks, using GIS (case study; Bushehr province, Iran)


زبان :English


نام نشریه   :     Journal  of  Applied Sciences


صفحه :    1495-1502


نمایه علمی(2) معتبر :  DOI: 10.3923/jas.2008.1495.1502 ISI


کشور : Paki.


تاریخ انتشار :  2008


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :K. Solaimani, S. Modalladoust 


21     عنوان مقاله     :  Production of Optimized DEM Using IDW Interpolation Method (case study; Jam and Riz Basin)


زبان :English


نام نشریه   :     Journal  of  Applied Sciences


صفحه :    104-111


نمایه علمی(2) معتبر :  ISI


DOI: 10.3923/jas.2008.104.111


کشور : Paki.


تاریخ انتشار :  2008


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :K. Solaimani, S. Modalladoust 


22    عنوان مقاله     :   Investigation of the Land Subsidence and its Consequences of Large Groundwater Withdrawal in Rafsanjan, Iran


زبان :English


نام نشریه   :     Journal  of  Biological Science


صفحه :    265-269


نمایه علمی(2) معتبر :  ISI


DOI: 10.3923/pjbs.2008.265.269


کشور : Paki.


تاریخ انتشار :  2008


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی)  :  K. Solaimani, M. Mortazavi


23    عنوان مقاله     :  Flood Mapping Using Hydraulic Simulation Model in GIS


زبان :English


نام نشریه   :     Journal  of  Applied Sciences


صفحه :  660-65


نمایه علمی(2) معتبر :  ISI


DOI: 10.3923/jas.2008.660.665


کشور : Paki.


تاریخ انتشار :  2008


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : Sh. Salimi, M.R. Ghanbarpour, K. Solaimani


24     عنوان مقاله     :  Comparative Analysis of Training Methods and Different Data


زبان :English


Research Journal of Envi. Sci نام نشریه   :     .


صفحه :    353-365


نمایه علمی(2) معتبر :  ISI


DOI:10.3923/rjes.2008.353.365


کشور : USA


تاریخ انتشار :  2008


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : K. Solaimani,        Z. Darvari


25    عنوان مقاله     :  Suitability of Artificial Neural Network in daily flow forecasting


زبان :English


نام نشریه   :     Journal  of  Applied Sciences


صفحه :   2949-2987


نمایه علمی(2) معتبر :  ISI


DOI: 10.3923/jas.2008.2949.2957


کشور : Paki.


تاریخ انتشار :  2008


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : K. Solaimani,   Z. Darvari


26    عنوان مقاله     :   Investigation of Check dam's Effects On Channel Morphology


زبان :English


نام نشریه   :     Journal  of  Biological Science


صفحه :   2083-91


نمایه علمی(2) معتبر : ISI


DOI: 10.3923/pjbs.2008.2083.2091


کشور : Asian Network


تاریخ انتشار :  2008


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : K. Solaimani,    E. Omidvar,  A. Kelarestaghi


  27 عنوان مقاله     :   Application of IRS-1D Data in Water Erosion Features Detection


زبان :English


نام نشریه   :     Journal  of  Biological Science


صفحه :   1893-1900


نمایه علمی(2) معتبر :   ISI


DOI: 10.3923/pjbs.2008.1893.1900


کشور : Asian Network


تاریخ انتشار :  2008


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : K. Solaimani,   M. Hadian


28    عنوان مقاله     :   Landuse Planning for Land Management Using GIS in Lourmir catchment….


زبان :English


نام نشریه   :     Caspian Journal of Env. Science


صفحه :   141-9


نمایه علمی(2) معتبر :   ISI


کشور : Giulan University


تاریخ انتشار :  2008


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : E.Taghva salami(student), K.soleimani, M.Habibnejad,


K.Sabetraftar


29    عنوان مقاله     :   Flood Occurrence Hazard Forecasting Based on Geographical Information System.


زبان :English


نام نشریه   :     International Journal of Envi. Sciences and Technology


نمایه علمی(2) معتبر : ISI


کشور : Iran


تاریخ انتشار :  2005


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : K. Solaimani, H. Mohamadi, M.Ahmadi-2005


30    عنوان مقاله     :   Analysis of Depth-Area-Duration Curves of Rainfall in Semi-arid Regions Using Geostatistical Methods.


زبان :English


نام نشریه   :     Journal  of  Biological Science


نمایه علمی(2) معتبر : ISI


کشور : ANSI


تاریخ انتشار : 2007


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : K. Solaimani, A. Abkar, M. Habibnejad, M.Ahmadi-


31    عنوان مقاله     :   An Investigation of Effective Factors in Forest Road Selection..


زبان :English


نام نشریه   :     Journal  of  Biological Science


نمایه علمی(2) معتبر : ISI


کشور : ANSI


تاریخ انتشار :  2006


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : A. Hosaini (PhD student), K. Solaimani-2006


32    عنوان مقاله     :   Using Remote Sensing and GIS Techniques in South East Caspian Coastal Changes Detection ISSN 1992-1098


زبان :English


نام نشریه   :     Journal of the South of Russia: Ecology Development


نمایه علمی(2) معتبر : Research J.


کشور : Russia


تاریخ انتشار :  2007


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : S.R.Mousavi, K. Solaimani-2007


33    عنوان مقاله     :   Determination of Treelile Using Satellite Data (case study; Western Nojmeh)


زبان :English


نام نشریه   :     Research Journal of Environmental Sciences


صفحه :   491-7


نمایه علمی(2) معتبر : ISI


DOI: 10.3923/rjes.2008.491.497


کشور : USA


تاریخ انتشار :  2008


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : K. Solaimani,   S. Lotfi


34    عنوان مقاله     :   Using Remote Sensing and GIS Techniques in South East Caspian Coastal Changes Detection ISSN 1992-1098


زبان :English


نام نشریه   :     Journal of the South of Russia: Ecology Develop.


صفحه :   32-43


نمایه علمی(2) معتبر : Scientific and Research J.


کشور : Russia


تاریخ انتشار :  2008


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : S.R.Mousavi, K. Solaimani


35    عنوان مقاله     :   Evaluation and Slope Instability Hazard Zonation in Part of Tajan Basin, Sari, Iran, by Anbalagan Method


زبان :English


نام نشریه   :     Research Journal of Environmental Sciences


صفحه :   321-31


نمایه علمی(2) معتبر : ISI


DOI: 10.3923/rjes.2009.321.331


کشور : USA


تاریخ انتشار :  2009


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : K. Solaimani, M. Mashari, S.R.Mousavi


36    عنوان مقاله     :   Detection of Ground Water Changes Using Geographic Information System (A Case Study: Arak Plain, Iran)


زبان :English


نام نشریه   :     Journal of Applied Sciences


صفحه :   1338-44


نمایه علمی(2) معتبر : ISI


DOI: 10.3923/jas.2009.1338.1343


کشور : Asian Network


تاریخ انتشار :  2009


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : K. Solaimani, S.Sadeghi


37    عنوان مقاله     :                          An Investigation of Efficiency of Outlet Runoff Assesmnet….


زبان :English


نام نشریه   :     Journal of Applied Sciences


صفحه :   105-112


نمایه علمی(2) معتبر : ISI


DOI: 10.3923/jas.2009.105.112


کشور : Asian Network


تاریخ انتشار :  2009


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : H. Mojadadi, M. Habibnejad, K.Solaimani (corresponding author), M.Z.Ahmadi, M.Hadian


38    عنوان مقاله     :   The Effect of Environmental Factors on Vegetation Changes Using GIS…


زبان :English


نام نشریه   :     Wo A S J


صفحه :   95-100


نمایه علمی(2) معتبر : ISI


کشور : USA


تاریخ انتشار :  2009


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : K. Solaimani,   T. Kordsavadkooh, S.R.Mousavi


39    عنوان مقاله     :   Soil Erosion Prediction Based on Land Use Changes


زبان :English


نام نشریه   :     Int. Journal of Sciences.&Technology


صفحه :   415-424


نمایه علمی(2) معتبر : ISI, JCR, EBSCO, Sirus, Escopus, ISC,……


کشور : Iran


تاریخ انتشار :  2009


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : K. Solaimani, S. Modallaldust, S. Lotfi


40    عنوان مقاله     :   An Assessment of Urban Quality of Life by Using Analytic Hierarchy Process Aproach


زبان :English


نام نشریه   :     Journal of Social Sciences


صفحه :   123-33


نمایه علمی(2) معتبر : ISI


ISI, Ulrich, DOAJ, Cabel, WAD, ASA, IEE, EBSCO, Genamics


کشور : USA


تاریخ انتشار :  2009


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : S.Lotfi, K. Solaimani


41    عنوان مقاله     :   Investigation of the Lar lake fluctuations using remote..


زبان :English


نام نشریه   :     Research Journal of Environmental Sciences


صفحه :   574-580


نمایه علمی(2) معتبر : ISI


DOI: 10.3923/rjes.2009.574.580


کشور : USA


تاریخ انتشار :  2009


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :   K. Solaimani, M. Miryaqobzadeh, S.Lotfi


42    عنوان مقاله     :   Rainfall Forecasting Based on ANN


زبان :English


نام نشریه   :     Amer-Asian J. Agric. & Envi. Sci.


صفحه :   856-65


نمایه علمی(2) معتبر : ISI,


 CABI, DOAJ, EBSCO, Agri.Res., In.Copernicus, PubMed., E-j.Database


کشور : Egypt


تاریخ انتشار :  2009


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :   K. Solaimani


43    عنوان مقاله     :   Vegetation Changes Detection….


زبان :English


نام نشریه   :     Int.J.of Ecology..


نمایه علمی(2) معتبر : ISI


CAB, Agric. EBSCO….


کشور : India


تاریخ انتشار :  2009


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :   K. Solaimani, A. Ahmadpor, M.Shokri and J. Ghorbani


49    عنوان مقاله     :   Flood Forecasting Based on GIS…


زبان : English


نام نشریه   :  JADR


صفحه : 125-131


نمایه علمی(2) معتبر : DOAJ, Chemical Abstract, Harvard Univ.,


کشور : India


تاریخ انتشار :  2010


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  K. Solaimani


50    عنوان مقاله     :   Evaluation of the Effect of Watershed…


زبان : English


نام نشریه   :  JADR


صفحه : 1373-1379


نمایه علمی(2) معتبر : ISI  IF=0.08


کشور : Nigeria


تاریخ انتشار :  2010


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  Habibnejad, M., Fatahi, R., Jalilvand, K.Solaimani 


51    عنوان مقاله     :   Investigation of Dominant…


زبان : English


نام نشریه   :  J. of Envi- Hydrology


نمایه علمی(2) معتبر : Cambridge, Georef. Elsevier..


کشور : USA


تاریخ انتشار :  2010


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  Habibnejad, M., Solaimani, K., M. Zarei, Azmoodeh,A.


52    عنوان مقاله     :   Land use/cover change detection..


زبان : English


نام نشریه   :  ABJNA


صفحه : 1148-1157


نمایه علمی(2) معتبر : Scientific & Res. J.


کشور : Canada


تاریخ انتشار :  2010


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  K. Solaimani, M. Arekhi, R. Tamartash, M. Miryaghobzadeh


53    عنوان مقاله     :   Change Detection of the Ground Water…


زبان : English


نام نشریه   :  Int. J. Natural Resources


صفحه : 39-47


نمایه علمی(2) معتبر : Scientific & Res. J.


کشور : Azerbayjan


تاریخ انتشار :  2010


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  K. Solaimani, S. Sadeghi


54    عنوان مقاله     :   Landsat ETM BasedAssessment of Vegetation Indices in Highland Environment


زبان : English


نام نشریه   :  Journal of ADR


صفحه : 13-5


نمایه علمی(2) معتبر :  Scirus, Ulrich, DOAJ, EJL, Chem.Abs.   Hrvard Uni., IPN,


کشور : India


تاریخ انتشار :  2010


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  Solaimani,K., Shokrian, F., Tamartash, R., Banihashemi, M.


59    عنوان مقاله     :   The effects of removing bed materials on flow velocity (Case study: Zaremrood River, Iran)


زبان : English


نام نشریه   :  AJGS


صفحه : 13-5


نمایه علمی(2) معتبر : Indexed: Chemical Abstracts Service (CAS), CSA, Current Contents/Physical, Chemical and Earth Sciences, Geobase, GeoRef, Google Scholar, Journal Citation Reports/Science Edition, OCLC, Science Citation Index Expanded (SciSearch), SCOPUS, Summon by Serial Solutions


کشور : Springer


تاریخ انتشار :  2010


** اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :,M. Habibnejad, A. Hamidi, K. Solaimani 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 

1- عنوان همایش علمی معتبر  :  نخستین همایش آب

 

 

عنوان مقاله : بررسی نقش سازندهای زمین شناسی در فرسایش و تولید رسوب در حوزه سد لار مازندران

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : خورسندی،ز. سلیمان،ک. موسوی،س.ر.

 

 

2- عنوان همایش علمی معتبر  :  همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان دانشگاه تهران

 

 

عنوان مقاله :  بررسی میزان کارایی مدل های ماسکینگام و آت کین اصلاح شده در روند یابی سیل رودخانه بابلرود

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : قاسمیه،ه. مهدوی،م. حبیب نژاد،م. خلیقی،س. سلیمانی،ک.

 

 

3- عنوان همایش علمی معتبر  : سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

 

 

عنوان مقاله :  مطالعه و بررسی اثرات زیست محیطی سد تبارک بر روی رودخانه در استان خراسان رضوی

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : معماری ، ع. سلیمانی،ک.

 

 

4- عنوان همایش علمی معتبر  : همایش محیط زیست و توسعه پایدار شهری

 

 

عنوان مقاله : بررسی ویژگی های اقلیمی حوزه های شهری مازندران مرکزی

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : کریم سلیمانی

 

 

5- عنوان همایش علمی معتبر  : همایش محیط زیست و توسعه پایدار شهری

 

 

عنوان مقاله :  بررسی اثرات زیست محیطی دفن زباله های شهری..

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : س.ر. موسوی، ع.یداللهی و کریم سلیمانی

 

 

6- عنوان همایش علمی معتبر  : همایش محیط زیست و توسعه پایدار شهری

 

 

عنوان مقاله : پهنه بندی خطر سیل به منظور جلوگیری از خسارات...

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  م.بنی هاشمی، کریم سلیمانی و س. موسوی

 

 

7- عنوان همایش علمی معتبر  : چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

 

 

عنوان مقاله :  رزیابی قابلیت اراضی در حوضه آبخیز سد سلیمان تنگه..

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) :  م. هادیان، ک. سلیمانی، م. حبیب نژاد

 

 

8- عنوان همایش علمی معتبر  : سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله : برآورد میزان فرسایش کناری رودخانه درونگر درگز در محیط Arc View و طراحی دیواره ساحلی آن با استفاده از نرم افزار HEC-RAS

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : معماری، ع (دانشجو). سلیمانی، ک. حبیب ن‍ژاد، م. عبادی لطف آبادی، ش.

 

 

9- عنوان همایش علمی معتبر  : سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله :  مفهوم شناسی و آنالیز رشته ای مهندسی آبخیزداری

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : هادیان امری، م. ع (دانشجو). سلیمانی، ک.

 

 

10- عنوان همایش علمی معتبر  : سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله : بررسی توزیع جغرافیایی وتلندهای استان مازندران با استفاده از GIS

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : سلیمانی، ک. هادیان امری، م. ع. محبی، ر.

 

 

11- عنوان همایش علمی معتبر  : سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله : تعیین حساسیت فرسایش و شایستگی مرتع با استفاده از تکنیک GIS (مطالعه موردی: مراتع لاسم هراز)

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : تمرتاش، ر. کاکولاریمی، آ. سلیمانی، ک.

 

 

12- عنوان همایش علمی معتبر  : سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله : تهیه نقشه لندمورف با استفاده از روش درون یابی I.D.W  (مطالعه موردی: پارک چیتگر- تهران)

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : مدلل دوست، س (دانشجو). سلیمانی، ک.

 

 

13- عنوان همایش علمی معتبر  : سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله : تعیین حساسیت فرسایش و شایستگی مرتع با استفاده از تکنیک GIS (مطالعه موردی: مراتع لاسم هراز)

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : تمرتاش، ر. کاکولاریمی، آ. سلیمانی، ک.

 

 

14- عنوان همایش علمی معتبر  : سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله : تهیه نقشه لندمورف با استفاده از روش درون یابی I.D.W  (مطالعه موردی: پارک چیتگر- تهران)

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : مدلل دوست، س (دانشجو). سلیمانی، ک.

 

 

15- عنوان همایش علمی معتبر  : سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله : بررسی روند شور شدن آبهای زیرزمینی دشت اراک

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : صادقی، س (دانشجو). سلیمانی، ک. مهدوی، م. قدیمی، ف

 

 

16- عنوان همایش علمی معتبر  : سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله : پهنه بندی خطر ریزش سنگ با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: گردنه صلوات آباد کردستان)

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : شیرزادی، ع (دانشجو). سلیمانی، ک. حبیب نژاد روشن، م. موسوی، س. ر

 

 

17- عنوان همایش علمی معتبر  : سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله : پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از الگوریتم های LM و GDX شبکه عصبی مصنوعی

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : کاظمی کیا، س (دانشجو)، سلیمانی، ک. عبقری، ه. دیبایی؛ م.

 

 

18- عنوان همایش علمی معتبر  : سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله :  بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک های GIS و RS (مطالعه موردی: محدوده دلتای رودخانه تلار- قائمشهر)

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : دوانلو، م (دانشجو). سلیمانی، ک. مدلل دوست، س.

 

 

19- عنوان همایش علمی معتبر  :  سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله :  تعیین شماره منحنی (CN) حوزه آبخیز کلیجانرستاق مازندران برای یرآورد ارتفاع رواناب و دبی اوج سیلاب با استفاده از GIS

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : هادیان امری، م. ع. حبیب نژاد، م سلیمانی، ک.

 

 

20- عنوان همایش علمی معتبر  :  سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله : پهنه بندی خطر وقوع سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS (مطالعه موردی: رودخانه بابلرود)

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : فرحمندکناری، س. ش. رایینی، م. سلیمانی، ک. نوروزی، ف.

 

 

21- عنوان همایش علمی معتبر  : سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله : شبیه سازی هیدرولیکی جریان به منظور مدیریت دشت سیلابی با استفاده از مدل HEC-RAS و GIS

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : سلیمی، ش (دانشجو). سلیمانی، ک. قنبرپور، م. ر.

 

 

22- عنوان همایش علمی معتبر  : سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله :  شبیه سازی آبدهی رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوضه جراحی)

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : درواری، س. ز (دانشجو). سلیمانی، ک. ذوالفقاری، س.

 

 

23- عنوان همایش علمی معتبر  : سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله : شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی: حوضه معرف کسیلیان)

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : درواری، س. ز (دانشجو). سلیمانی، ک.

 

 

24- عنوان همایش علمی معتبر  : سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله : اولویت بندی مکانی مناطق سیل خیز در حوزه آبخیز رودک با استفاده از مدل شبیه سازی بارش- رواناب HEC-HMS

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : بشارتی، ط (دانشجو). سلیمانی، ک. قنبرپور، م. ر. خسروشاهی، م

 

 

25- عنوان همایش علمی معتبر  : سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله : تجزیه و تحلیل رابطه بار معلق و دبی جریان حوزه آبخیز هراز

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : لهراسبی، س (دانشجو). سلیمانی، ک. ضیاء تبار احمدی، م. خ. مطلوبی، ع. ا.

 

 

26- عنوان همایش علمی معتبر  : سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

 

 

عنوان مقاله : برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب با استفاده از مدل EPM (مطالع موردی: حوزه آبخیز لاسم مازندران)

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : هادیان امری، م. ع. سلیمانی، ک. حبیب نژاد روشن، م

 

 

27- عنوان همایش علمی معتبر  : زمین شناسی  مهندسی و محیط زیست ایران

 

 

عنوان مقاله : طبقه بندی حساسیت ژنتیکی واحده ای سنگی....

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : م .هادیان، ک.سلیمانی،  م.حبیب نژاد

 

 

28- عنوان همایش علمی معتبر  : زمین شناسی  مهندسی و محیط زیست ایران

 

 

عنوان مقاله : پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از ....

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : ک.سلیمانی، ا.شیخی  م.حبیب نژاد ، ق. وهاب زاده

 

 

29- عنوان همایش علمی معتبر  : چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری

 

 

عنوان مقاله : برآورد بار معلق رسوب ایستگاه هیدرومتری آبلو – نکارود...

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : م. جلالی، ک.سلیمانی، ح . مجددی، ا.امیدوار، م . حبیب نژاد

 

 

30- عنوان همایش علمی معتبر  : نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر

 

 

عنوان مقاله : نقش سدهای لاستیکی در تامین آب مورد نیاز کشاورزی....

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : مدلل دوست، س (دانشجو). سلیمانی، ک. ز. درواری

 

 

31- عنوان همایش علمی معتبر  : نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر

 

 

عنوان مقاله : آنالیز منطقه ای جریانهای کمینه در استان فارس

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : م.رئیسی ، ک.سلیمانی، م. قنبرپور، م.سمیعی

 

 

32- عنوان همایش علمی معتبر  : نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر

 

 

عنوان مقاله : شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی: حوضه معرف کسیلیان)

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : درواری، س. ز (دانشجو). سلیمانی، ک.

 

 

33- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : بررسی روند تغییرات هیدرولوژیکی حوزه آبخیز تجن، استان مازندران

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : ابراهیم امیدوار، کریم سلیمانی و کاوه جراره

 

 

34- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : آنالیز روند تغییرات جریانهای هیدرولوژیکی در حوضه های قسمت جنوبی دریای خزر

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : اسماعیل نیکزاد طهرانی و کریم سلیمانی ومحمود حبیب نژاد و محمد مهدوی

 

 

35- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : احداث آزادراه تهران شمال و اثرات آن بر روی اکولوژی منطقه(مطالعه موردی: حوزه آبخیز چالوس)

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : محمدعلی اسحاق تیموری، سید مهدی نیرومند،  محمد جواد مرمریان، کریم سلیمانی

 

 

36- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی جهت تخمین دبی رسوب رودخانه ها

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : سیده زهرا درواری، کریم سلیمانی و فاطمه بیات

 

 

37- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : تحلیل خشکسالی هواشناسی سال 1387 در استان مازندران (با تأکید بر محصول برنج)

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : سید باقر سلطانی ، یداله افشارمقدم، کریم سلیمانی، کیان خدیور، نوربخش داداشی و هوشنگ بهزادی

 

 

38- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : توانایی شبکه عصبی مصنوعی در تخمین خصوصیات شیمیایی

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : سیده زهرا درواری، کریم سلیمانی، فاطمه بیات

 

 

39- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین میزان بار رسوب

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : سیده زهرا درواری، کریم سلیمانی و فاطمه بیات

 

 

40- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : تهیه نقشه فرسایش حوضه آبخیز هراز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : دکتر  کریم سلیمانی

 

 

41- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : نقش دمای کمینه و  دبی در برآورد آبدهی رودخانه با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی

 

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : سیده زهرا در واری، کریم سلیمانی، حسن فرازجو

 

 

42- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : بررسی تاثیر افزایش جمعیت بر کاربری اراضی (مطالعه موردی حوزه آبخیز واز نور)

 

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : رضاعلی رحیمی تالار پشتی ، دکتر کریم سلیمانی، دکتر محمود حبیب نژاد، مهندس سید رمضان موسوی

 

 

43- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : آمایش سرزمین حوضه آبخیز تیل‌آباد گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

 

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : رجبعلی محبی، کریم سلیمانی، موسی‌الرضا شادمهر و نیره سعادتمند

 

 

44- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : بررسی پراکنش مکانی زمین لغزشها در ارتباط با عوامل توپوگرافیک

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : سیده زهره موسوی ، کریم سلیمانی،  سید رمضان موسوی

 

 

45- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : برآورد آب مورد نیاز اراضی شالیزاری در دشت بهشهر با استفاده از تکنیکهای GIS و RS

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : حسینعلی زبردست رستمی، کریم سلیمانی و محمود حبیب نژاد

 

 

46- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : پهنه بندی خطر زمین لغزش با روش آن بالاگان در محیط GIS (مطالعه موردی: حوزه پهنه کلا- تجن، ساری)

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : سمیه مشاری،کریم سلیمانی و سید رمضان موسوی

 

 

47- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش نیلسون در محیط GIS(مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز نکاء رود)

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : سعید مدلل دوست و کریم سلیمانی

 

 

48- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : کاربرد دستگاه اختراعی ارشک (ARASHK) در پیش بینی و بررسی زمین لغزش ها(شناسایی لایه های حاوی آب، عمق خاک و سطح لغزش)

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : سید علی حمیدی سنگدهی، کریم سلیمانی و محمدعلی هادیان امری

 

 

49- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : بررسی تغییر اقلیم در استان مازندران

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : عبداله پیرنیا، محمود حبیب نژاد روشن و  کریم سلیمانی

 

 

50- عنوان همایش علمی معتبر  : اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

 

 

عنوان مقاله : بررسی تاثیر خشکسالی بر میزان تولید علوفه مراتع استان مازندران( مطالعه موردی: مرتع کبود چشمه پل سفید)

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی) : سید زکریا علوی، محمد علی هادیان امری و کریم سلیمانی

  
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 برپایی نمایشگاهها و طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه، داوری،....

 

 

  1        عنوان فعالیت  : کارگاه آموزشی ساج و نوسانات خزر

 

 

نوع فعالیت : کارگاه (دانشگاه مازندران)

 

 

تاریخ برگزاری : 6/87

 

 

اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی) :  کریم سلیمانی

 

 

2       عنوان فعالیت  : کارگاه آموزشی گاهشناسی درختی

 

 

نوع فعالیت : کارگاه (دانشگاه ساری)

 

 

تاریخ برگزاری : 24و25 اردیبهشت 87

 

 

اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی) :  کریم سلیمانی

 

 

 3        عنوان فعالیت  : سنجش از راه دور

 

 

نوع فعالیت : آزمایشگاه (دانشکده منابع طبیعی ساری)

 

 

تاریخ برگزاری : 1386

 

 

اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی) :  کریم سلیمانی

 

 

  4     عنوان فعالیت  : ژئومورفولوژی و فرسایش-رسوب 

 

 

نوع فعالیت : آزمایشگاه (دانشکده منابع طبیعی ساری)

 

 

تاریخ برگزاری : 1387

 

 

اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی) :  کریم سلیمانی 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
ترجمه و تالیف کتاب

 

 

1 ) عنوان کتاب :

 

River Basin Management

 

pp. 305-310

 

Remote sensing of fluvial landforms in the Lar Basin, Iran.

 

 

ترجمه یا تالیف : تالیف

 

 

تاریخ انتشار :  2001

 

 

ناشر : WIT Press

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت : K. Solaimani

 

 

2 ) عنوان کتاب :  رودخانه ها (اشکال و فرآیند آبراهه های آبرفتی)

 

 

ترجمه یا تالیف : ترجمه

 

 

تاریخ انتشار :  1384

 

 

ناشر : دانشگاه مازندران

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت : سلیمانی، ک. و ضیاتبار احمدی، م.

 

 

3 ) عنوان کتاب : مقدمه ای بر شناخت زمین در فضا

 

 

ترجمه یا تالیف : تالیف

 

 

تاریخ انتشار :  1387

 

 

ناشر : دانشگاه مازندران

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت : سلیمانی، ک. 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
سوابق اجرائی

 


1- نوع فعالیت :  عضو هیات تحریریه پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی


محل : دانشگاه مازندران


مشخصات ابلاغ : 2065/14 ، 17/7/78


تاریخ انجام فعالیت : 23/4/78 تا ادامه دارد


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : 11 سال


2- رئیس گروه همکاری علمی و روابط بین الملل


دانشگاه مازندران


14960/25 ، 30/9/1384


30/9/1384 تا 20/6/87


2 سال و 9 ماه


3- نوع فعالیت :  عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی Caspian..


محل : دانشگاه دولتی باکو –کشور آذربایجان


مشخصات ابلاغ : 2008


تاریخ انجام فعالیت : ادامه دارد


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : -


4- نوع فعالیت :  عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه آبخیزداری


محل : دانشکده منابع طبیعی


مشخصات ابلاغ : 1376


تاریخ انجام فعالیت : 25/12/76 تا ادامه دارد


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : -


5- نوع فعالیت :  عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده


محل : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی 


مشخصات ابلاغ : 1376


تاریخ انجام فعالیت : 25/12/76 تا 1386


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : -


6- نوع فعالیت :  عضو کمیته تخصصی ارتقای استادان


محل : دانشگاه مازندران


مشخصات ابلاغ : -


تاریخ انجام فعالیت : 1385 تا ادامه دارد


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : 7 سال


7- نوع فعالیت :  عضو شورای دانشگاه


محل : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی 


مشخصات ابلاغ : -


تاریخ انجام فعالیت : 1387 تا ادامه دارد


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : 5 سال


8- نوع فعالیت :  عضو شورای پژوهشی محیط زیست استان مازندران


محل : سازمان محیط زیست


مشخصات ابلاغ : 31023 مورخ 27/4/83


تاریخ انجام فعالیت : تا تاریخ 27/4/83


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : 1 سال


9- نوع فعالیت :  دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم


محل : دانشگاه مازندران-ساری


مشخصات ابلاغ : -


تاریخ انجام فعالیت : تا تاریخ اردیبهشت 1387


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : -


10- نوع فعالیت :  دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری


محل : دانشگاه مازندران-بابلسر


مشخصات ابلاغ : -


تاریخ انجام فعالیت : تا تاریخ شهریور 1387


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : -


11- نوع فعالیت :  عضو کمیته جذب دانشگاه


محل : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


مشخصات ابلاغ : 3478 ،  1/10/87


تاریخ انجام فعالیت : حکم تا ادامه دارد


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : 2 سال و 1 ماه


12- نوع فعالیت :  دبیر عضو کمیته تخصصی کشاورزی هیات ممیزه دانشگاه مازندران 


محل : دانشگاه مازندران-بابلسر


مشخصات ابلاغ : -


تاریخ انجام فعالیت : -


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : -


13- نوع فعالیت :  عضو هیات ممیزه دانشگاه مازندران


محل : دانشگاه مازندران-بابلسر


مشخصات ابلاغ : -


تاریخ انجام فعالیت : -


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : -


14- نوع فعالیت :  عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی…JARD..


محل : INDIA


مشخصات ابلاغ : -


تاریخ انجام فعالیت : 2010


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : -


15- نوع فعالیت :  عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای مناطق خشگ


محل : دانشگاه سبزوار


مشخصات ابلاغ : -


تاریخ انجام فعالیت : 1389


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : -


 


16- نوع فعالیت :  عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران


محل : انجمن مهندسی آب


مشخصات ابلاغ : -


تاریخ انجام فعالیت : 1389


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : -


17- نوع فعالیت :  عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران


محل : انجمن RS & GIS ایران


مشخصات ابلاغ : -


تاریخ انجام فعالیت : 1386 تا ادامه دارد


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : -


18- نوع فعالیت :  تدوین مجموعه مقالات


محل : کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی خزر


مشخصات ابلاغ : -


تاریخ انجام فعالیت : 1387


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : -


19- نوع فعالیت :  راه‌اندازی کارگاه  گاهشناسی درختی


محل : دانشگاه ساری


مشخصات ابلاغ : -


تاریخ انجام فعالیت : 1387


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : -


20- نوع فعالیت :  عضو و نایب رئیس هیات مدیره انجمن علمی مهندسی آبیاری و آب ایران


محل : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


مشخصات ابلاغ : 19780/3  ، 31/6/89


تاریخ انجام فعالیت : 31/6/89 تا ادامه دارد


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : -


21- نوع فعالیت :  رباست دانشگاه


محل : دانشگاه علوم کشاورزی  و منابع طبیعی ساری


مشخصات ابلاغ : -


تاریخ انجام فعالیت : 1390 تا ادامه دارد


مدت برای مسئولیتهای اجرائی : - 
  -   توضیحات
16
توضیحات : 
 

کسب مقام های علمی کشوری و استانی

 

 

 

پژوهشگر ممتاز کشوری در سال 1387 با دریافت جایزه و لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور (دکتر احمدی نژاد)

 

 

پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال 1386 با دریافت لوح تقدیر از استاندار مازندران (مهندس شفقت)

 

 

پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال 1383 با دریافت لوح تقدیر از استاندار مازندران (مهندس پنجه فولادگران)

 

 

پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال 1380 با دریافت لوح تقدیر از استاندار مازندران (دکتر انصاری)