فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/m.khoshravesh/DR.Khosh.jpg
نام و نام خانوادگی : 
مجتبی خوش روش 
نام پدر : 
ابراهیم 
محل تولد : 
 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
آبیاری و زهکشی 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه صنعتی اصفهان- 1391 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
مهندسی آب 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
نمابر : 
 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
m.khoshravesh@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
khoshravesh_m24@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
1- کارایی مصرف آب ارقام مختلف گندم تحت آبیاری بارانی، 1384، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

 

2- بررسی فن­آوری مغناطیسی آب روی گرفتگی قطره­چکان­ها در روش آبیاری قطره­ای، 1390، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

 

3- تعیین سهم آب در تولید نا خالص داخلی استان مازندران، 1393، آب منطقه­ای مازندران  
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
[1] خوش روش، م. و ح. شریفان. 1386. بررسی روابط همبستگی بین رطوبت نسبی با بعضی از پارامترهای هواشناسی، سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. 20 تا 21 آذر، مرکز بین­المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته کرمان.

 

[2] مساعدی، ا.، م. شهابی، م. ا. مشکاتی و م. خوش روش. 1386. بررسی ریسک وقوع مقادیر متفاوت بارندگی در اقلیم­های مختلف استان گلستان. سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. 20 تا 21 آذر، مرکز بین­المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته کرمان.

 

[3] خوش روش، م.، ع. کیانی، م. ذاکری­نیا و ا. ذبیحی. 1386. ارزیابی توزیع رطوبت در نیمرخ خاک در آبیاری قطره­ای تی­تیپ محصول سویا. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، 16 تا 18 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

[4] کیانی، ع. ر.، م. خوش روش، ب. مصطفی­زاده فرد و س. ف. موسوی.1387. استفاده از روش آبیاری مغناطیسی برای اصلاح آب و خاک و کاهش بحران آب. اولین کنفرانس بین المللی بحران آب، 20 تا 22 اسفند، دانشگاه زابل.

 

[5] دیوبند، ل.، ه. معاضد، پ. شیرازی، م. خوش روش. 1388. کاربرد نرم افزار AqQA و GWW در طبقه­بندی آب رودخانه دز برای مصارف مختلف در سال­های خشک و تر (مطالعه موردی: ایستگاه­های دزفول، بامدژ و تله زنگ). هشتمین سمینار بین­المللی مهندسی رودخانه، 6 تا 8 بهمن، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

[6] مساعدی، ا.، م. ا. زنگانه، م. مفتاح، ا. ا. دهقانی، م. خوش روش. 1388. ارزیابی روش­های هیدرولوژیکی برآورد بار معلق (مطالعه موردی: رودخانه ­اترک استان گلستان). دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، 19 تا 21 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

[7] خوش روش، م.، ع. آقاخانی، م. ا. زنگانه، پ. شیرازی و ه. حسن زاده. 1388. توزیع رطوبت خاک در سیستم آبیاری قطره­ای نواری (Tape) با اعمال کم آبیاری، دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، 19 تا 21 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

[8] عالمی، ف.، م. قیصری، س. ح. صادقی، م. خالقی و م. خوش روش. 1389. ارزیابی روش­های آزمایشگاهی اندازه­گیری رطوبت در حد ظرفیت مزرعه. چهارمین همایش منطقه­ای یافته­های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور). 22 تا 23 اردیبهشت. دانشگاه کردستان.

 

[9] حسن زاده، ه.، س. س. اسلامیان، س. ا. توکلی و م. خوش روش. 1389. تحلیل فراوانی منطقه­ای شاخص خشکسالی با استفاده از گشتاورهای خطی در استان خراسان رضوی. پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران. 14 تا 16 اردیبهشت. دانشگاه فردوسی مشهد.

 

[10] صادقی، س. ح.، م. قیصری، م. خوش روش و م. قره داغی. 1389. شیم آبیاری در آبیاری تحت فشار. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش­های آبیاری تحت فشار. 27 بهمن. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج.

 

[11] خوش روش، م.، س. ح. رضویان، م. حیدرپور و م. خدادادی. 1389. تحلیل جریان در مدل ترکیبی سرریز- دریچه توسط دینامیک سیالات محاسباتی. سومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. 10 تا 12 اسفند. دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

[12] خوش روش، م.، پ. شیرازی، م. حیدرپور، ل. دیوبند و م. مزیدی. 1389. پیش­بینی مقدار نیترات در رودخانه زیارت با استفاده از تکنیک­های هوشمند. سومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. 10 تا 12 اسفند. دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

[13] خوش روش، م.، م. حیدرپور، م. نوروزی و م. قاسمی. 1390. پیش­بینی مقدار رطوبت و شوری خاک تحت شرایط کم آبیاری و شوری آب آبیاری با استفاده از سیستم استنتاج عصبی- فازی. چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. 13 تا 14 اردیبهشت. دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).

 

[14] خوش روش، م.، س. ح. رضویان، م. حیدرپور و م. خدادادی. 1390. بررسی عددی الگوی جریان در مدل ترکیبی سرریز-دریچه با استفاده از مدل FLUENT. چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. 13 تا 14 اردیبهشت. دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).

 

[15] خوش روش، م.، م. حیدرپور، م. نوروزی و م. قاسمی. 1390. پیش­بینی مقدار نیترات چاه و چشمه با استفاده از مدل­های هوش مصنوعی. چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. 13 تا 14 اردیبهشت. دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).

 

[16] قاسمی، م.، ب. قربانی و م. خوش روش. 1390. بررسی ابعاد هندسی جبهه رطوبتی در آبیاری قطره‌ای، تحت منبع نقطه‌ای. دومین کنفرانس ملی پژوهش­های کاربردی منابع آب ایران. 28 تا 29 اردیبهشت. دانشگاه زنجان.

 

[17] قاسمی، م.، م. حیدرپور، ح. افضلی مهر و م. خوش روش. 1390. اثر برهم­کنش پوشش گیاهی و شکل بستر بر ضریب اختلاط عرضی در یک کانال مستطیلی. دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. 17 تا 19 آبان. دانشگاه گیلان.

 

[18] خوش روش، م.، ب. مصطفی زاده فرد، م. حیدرپور و ع. ر. کیانی. 1391. ارزیابی مدل AquaCrop برای سویا با استفاده از مدیریت کم آبیاری. اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. 9 تا 10 خرداد. موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج.

 

[19] خوش روش، م.، ب. مصطفی زاده فرد، ع. ر. کیانی، س. ف. موسوی و ف. کامیاب. 1391. اثر آب مغناطیسی بر یون سدیم خاک تحت شوری­های مختلف آب آبیاری. کارگاه بین‌المللی آموزشی و همایش تخصصی نمک‌زدایی آب‌های شور، لب‌شور و تصفیه پساب. 30 خرداد تا 1 تیر. تهران- دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور).

 

[20] خوش روش، م.، س. آزادی، س. اشرف، پ. شیرازی و ل. دیوبند. 1392. بررسی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی در دوره 2010-1961 و پیش­بینی برای دوره 2030-2011 با استفاده از ریز مقیاس نمایی خروجی یک مدل AOGCM (مطالعه موردی: شهر مشهد). پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. 29 تا 30 بهمن. دانشگاه شهید بهشتی.

 

[21] خوش روش، م.، ی. مشاوری و ع. تشکری. 1393. اثر آب مغناطیسی بر مقدار رطوبت خاک با استفاده از شوری­های مختلف آب آبیاری. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. 29 مهر. موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج.

 

[22] خوش روش، م.، ع. ر. کیانی و م. جعفری. 1393. شبیه­سازی سناریوهای مختلف کم آبیاری گیاه سویا با استفاده از مدل AquaCrop. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. 29 مهر. موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج.

 

[23] خوش روش، م.، ی. مشاوری و ع. تشکری. 1393. اثر آب مغناطیسی و شوری­های مختلف آب آبیاری بر گرفتگی قطره­چکان­ها. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. 29 مهر. موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج.

 

[24] خوش روش، م. و ل. دیوبند. 1393. شبیه­سازی عملکرد گندم در شرایط کم آبیاری با استفاده از مدل AquaCrop. 18 آذر. موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج.  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
1 [Mostafazadeh-Fard, B., M. Khoshravesh, S. F. Mousavi and A. R. Kiani. 2011. Effects of Magnetized Water on Soil Sulphate Ions in Trickle Irrigation. 2nd International Conference on Environmental Engineering and Application (ICEEA 2011). 19-21 August 2011, Shanghai, China.

 

 

 

]2[ Mazidi, M., and M. Khoshravesh. 2011. Interpretation of Groundwater Quality Using Multivariate Statistical Technique in Gharesoo-Gorganrud watershed, Caspian sea basin, Iran. Ground water protection council annual forum, 24-28 September 2011, Atlanta, United States America.

 

 

 

]3[ Khoshravesh, M., B. Mostafazadeh-Fard, S. F. Mousavi and A. R. Kiani. 2011. Effects of Magnetized Water on Soil Calcium Ions in Trickle Irrigation. 21th ICID International Congress on Irrigation and Drainage, 19-23 October 2011, Tehran, Iran.  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :