فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/c2481fd269a0ef2d5795b633e3578bde.jpg
نام و نام خانوادگی : 
محسن مسعودیان 
نام پدر : 
احمدرضا 
محل تولد : 
خمینی شهر 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
عمران - منابع آب 
محل و سال اخذ مدرک : 
آلمان و1388 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
مهندسی آب 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
1513822566 
نمابر : 
 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
masoudian@umz.ac.ir 
پست الکترونیک : 
mohsen_masoudian@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
هیدرولیک
 
سازه های آبی تاریخی
 
ابزار اندازه گیری و پایش
 
مدیریت منابع آب 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
کارشناسی: استاتیک، مکانیک سیالات، هیدرولیک،  سیستمهای انتقال و توزیع آب
 
کارشناسی ارشد: هیدرولیک مجاری باز پیشرفته،ابزار گزاری و پایش سدها، مهندسی منابع آب، هیدرودینامیک
 
دکتری: هیدرولیک پیشرفته،  هیدرولیک سیلاب مقاطع مرکب 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
زهرا رفیعی            تعیین ضریب استغراق سریز استوانه ای
 
علی حسین زاده    پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS
 
محمد قره­گزلو         بررسی آزمایشگاهی جریان عبوری از مدل ترکیبی سرریز-دریچه استوانه­ای
 
سید جواد مشکواتی تروجنی         تاثیر استفاده از طوق بیضوی در کاهش آبشستگی پایه پل
 
مستانه هرمزی      ارزیابی عملکرد سامانه های پایش سد ها در استانهای گیلان ، مازندران و گلستان
 
ندا شهرامی نیا      بررسی هیدرولیکی امکان افزایش ارتفاع سد وشمگیر
 
ارمغان سوری         بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر موقعیت در راستای عمود بر جریان مدل ترکیبی سرریز- دریچه استوانه­ای
 
فاطمه نادری          بررسی جریان همزمان از مدل ترکیبی سرریز- دریچه استوانه­ای با فشردگی جانبی
 
هدی هدایتی         مطالعه و طراحی مجرای  ماهی- قایقرو منطبق با محیط زیست برای سدهای لاستیکی
 
ربابه فندرسکی      آبگیر استوانه­ای متحرک روزنه دار
 
احمد اشرف پور      تعیین میدان جریان اطراف سرریز- دریچه استوانه­­ای
 
مهدی عرفانی     ارزیابی کارایی مدلسازی عددی اجزای محدود در تحلیل سدهای خاکی به روش آنالیز برگشتی، مطالعه موردی سدگلستان
 
صدیقه هاشمی  بررسی پاسخ مکانیکی اندر کنش شمع و خاک تحت تاثیر نیروی افقی با روش اجزائ محدود
 
سیده ساجده میرنیا         بررسی پایداری و پایدارسازی شیروانی خاکی با استفاده از نرم افزار  plaxis
 
سمیرا ضیایی فر: بررسی آزمایشگاهی جریان عبوری از سریز دزیچه نیم استوانه ای با چرخش حول محور مرکزی
 
ملاحت زادقربان    بررسی آزمایشگاهی و عددی  زبری  روی جریان عبوری از سرریز استوانه­ای
 
معصومه مرزبان    بررسی اثر چیدمان بلوکهای گیاه مصنوعی روی هیدرولیک جریان در پلکان قایق- ماهی رو
 
فروغ علیزاده صنمی : بررسی آزمایشگاهی و عددی میدان جریان اطراف سرریز-دریچه نیم استوانه­ای 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
قره­گزلو، م. مسعودیان، م. فندرسکی، ن. 1393. شبیه­سازیمیدان جریان اطراف سرریز- دریچه استوانه­ای با استفاده از نرم افزارهای Fluent و Flow3D، سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تبریز، ایران     
 
داوودی نژاد، م. مسعودیان، م. احسانی، ر. 1392. منابع آلاینده­ها در فاضلاب خانگی، همایش ملی بازیافت آب، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 
مسعودیان،م. داوودی نژاد، م. 1392.  ظرفیت سازی آموزش و فرهنگ سازی استفاده مجدد از پساب ها، همایش ملی بازیافت آب، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 
داوودی نژاد، م. مسعودیان، م. 1392. ضعف دانش عمومی و تخصصی در مدیریت بازیافت پساب ها، همایش ملی بازیافت آب، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 
داوودی نژاد، م. مسعودیان، م. 1392. بهره گیری از ظرفیت­های دینی در فرهنگ سازی استفاده مجدد از پساب­. همایش ملی بازیافت آب، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 
احسانی، ر. مسعودیان، م. داوودی نژاد، م. 1392. ارزیابی روش­های غیرفیزیکی بهبود کیفیت پسابهای کشاورزی. ، همایش ملی بازیافت آب، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 
مسعودیان،م. احسانی، ر. داوودی نژاد، م. 1392.  نقش تحویل حجمی آب در کاهش کمی مصرف آب در کشاورزی، همایش ملی بازیافت آب، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 
احسانی، ر. مسعودیان، م. داوودی نژاد، م. 1392. نحوه پراکنش پتانسیل ملی اسناد بازیافت پساب­های شهری صنعتی و کشاورزی در استانهای شمال و شمالغربی کشور با استفاده از سامانه مکانی GIS، همایش ملی بازیافت آب، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 
مسعودیانٰ، م. داوودی نژاد، م. 1392.  الگوهای آموزش و اطلاع رسانی استفاده از پساب­ها در کشاورزی، همایش ملی بازیافت آب، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 
نادری، ف. مسعودیان، م. راتچر، ک. 1392. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سازه ترکیبی سرریز- دریچه استوانه­ای با فشردگی جانبی، دوازدهمین سمینار آبیاری و تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران.
 
نادری، ف. مسعودیان، م. راتچر، ک. 1392. اثر شکل لبه­های دیواره تنگ­کننده بر ضریب دبی سرریز- دریچه استوانه­ای با فشردگی جانبی، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تهران، ایران.
 
سوری، ا. مسعودیان، م. راتچر، ک. کردی، ا. 1392. بررسی آزمایشگاهی میزان افت انرژی سرریز- دریچه استوانه­ای در حالت­های مختلف، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تهران، ایران
 
سوری، ا. مسعودیان، م. راتچر، ک. کردی، ا. 1392. پارامترهای هندسی و هیدرولیکی اثرگذار برجریان عبوری از  سازه استوانه­ای متحرک، دوازدهمین سمینار آبیاری و تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران
 
فندرسکی، ر. مسعودیان، م. کردی، ا.  راتچر، ک. (1392)، تحلیل هیدرولیکی  آبگیر استوانه­ای  متحرک روزنه دار، هیدرولیک جریان، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تهران، ایران.
 
اخوان،ک. عباسی، ن. مسعودیان، م. 1392. ارزیابی شبکه کانال های درجه سه (کانالت ها)احداث شده درمنطقه مغان، دوازدهمین سمینار آبیاری و تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران
 
فندرسکی، ر. مسعودیان، م. کردی، ا.  راتچر، ک. (1392)،  آبگیر استوانه­ای روزنه دار، دوازدهمین سمینار آبیاری و تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران
 
مسعودیان، م. قره­گزلو، م. زادقربان،م. علیزاده، ف.مرزبان، م.1392 .اثر چرخش دریچه نیم استوانه­ای حول محور مرکزی روی هیدرولیک جریان، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تهران، ایران.
 
مسعودیان، م. قره­گزلو، م. زادقربان،م. علیزاده، ف.مرزبان، م.1392 .اثر چرخش سرریز- دریچه نیم استوانه­ای حول محور مرکزی روی افت جریان عبوری دوازدهمین سمینار آبیاری و تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران
 
مسعودیان، م. قره­گزلو، م.  علیزاده، ف.مرزبان، م. زادقربان،م.1392 . بررسی آزمایشگاهی جریان ترکیبی از سرریز- دریچه نیم­استوانه­ای با چرخش حول مرکز نیم­استوانه، دوازدهمین سمینار آبیاری و تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران
 
اشرف پور، ا. مسعودیان،م. قره گزلو، م. 1392. شبیه سازی عددی و آزمایشگاهی جریان عبوری از سرریز-دریچه استوانه­ای، دوازدهمین سمینار آبیاری و تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران
 
.اشرف­پور، ا. مسعودیان،م. قره گزلو، م. 1392. شبیه سازی عددی و آزمایشگاهی جریان روی سرریزهای استوانه­ای،همایش ملی مهندسی مکانیک، دانشگاه ملایر
 
عرفانی، م. گلمایی، س . ح. مسعودیان، م. یخکشی، م . ا. 1392. بررسی روند تغییرات فشار آب حفره­ای در سد های خاکی درحین ساخت و اولین آبگیری، با استفاده از روش اجزای محدود (مطالعه موردی).  کنفرانس ملی تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران،  دانشگاه ازاد واحد سقز، کردستان.
 
نادری، ف. مسعودیان، م. راتچر، ک. 1392. بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سرریزهای استوانه­ای با فشردگی جانبی، هفتمین کنگره مهندسی عمران، دانشگاه زاهدان.
 
فندرسکی، ر. عبدویس،س. قره­گزلو،م. و مسعودیان، م. .1392بررسی نحوه توزیع رسوب در سد مخزنی مارون با استفاده ازمدلهای تجربی کاهش و افزایش سطح، هفتمین کنگره مهندسی عمران، دانشگاه زاهدان
 
مسعودیان، م. فندرسکی، ر. قره­گزلو، م،.1392 بررسی اثرات لزجت و کشش سطحی روی جریان عبوری از سرریز-دریچه استوانه­ای، هفتمین کنگره مهندسی عمران، دانشگاه زاهدان
 
سوری، ا. مسعودیان، م. راتچر، ک. کردی، ا. بررسی آزمایشگاهی تغییرات ضریب دبی سرریز- دریچه استوانه­ای متحرک،  همایش ملی عمران و توسعه پایدار، موسسه خاوران، مشهد، ایران
 
مسعودیان، م. قره­گزلو، م.  فندرسکی، ن. و نادری، ف.1391. مقایسه آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز- دریچه استوانه­ای مستغرق با مشابه لبه تیز، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ارومیه.
 
 مسعودیان، م. قره­گزلو، م. سوری، ا. و ضیایی فر،س. 1391. بررسی اثر چرخش سرریز- دریچه نیم­استوانه­ای بر میزان افت انرژی جریان عبوری، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ارومیه
 
 مسعودیان م. قره­گزلو، م.  هابر، ب. فندرسکی، ر.1391 و فندرسکی، ن . بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سرریز- دریچه استوانه­ای در دبی­های زیاد، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ارومیه
 
مسعودیان، م. عظیمی، ر. عاشور گلدی، ط. غلامی سفیدکوهی، م. ع. حسام، م. فندرسکی،ن. نوری،ا. 1391. ارزیابی پروژه­های اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی شده بین نکارود و تجن ،سومین کنفرانس جامع مدیریت منابع آب،  مهندسی آبیاری و آب ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری ، ایران
 
مسعودیان، م. فندرسکی، ن و اشرف­پور،ا. 1391. بررسی روند آموزش نیروی انسانی مرتبط با علوم آب طی سال­های 76 تا 89 در کشور،،سومین کنفرانس جامع مدیریت منابع آب،  مهندسی آبیاری و آب ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری ، ایران
 
مسعودیان، م. قره­گزلو، م. صالحی، ز. و فندرسکی، ن. 1391.  بررسی سازه­ای و هیدرولیکی مقسم سنتی آب دارکل، سومین کنفرانس جامع مدیریت منابع آب،  مهندسی آبیاری و آب ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری ، ایران
 
شهرامی­نیا، ن. مسعودیان، م. گلمایی، س.ح.و هاشمی،س.ف.1391. نقش افزایش ارتفاع در بازسازی حجم از دست رفته مخازن، چهارمین کنفرانس ملی تجربه­های ساخت تاسیسات آبی و شبکه­های آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران.
 
غلامی، م. ع. مسعودیان، م. فندرسکی، ن. رحیمی،س.  1390. اسلام و مدیریت منابع آب ، همایش بین المللی  دانش سنتی مدیریت منابع آب، یزد، ایران
 
مسعودیان، م. غلامی سفید کوهی، م. ع. قره­­گزلو، م. سوری، ا. فندرسکی، ن. نوری، ا. نادری، ف. و ضیایی فر،س. 1390. دارکل سازه مقسم سنتی آب در نهرهای منشعب از رودخانه هراز، همایش بین المللی  دانش سنتی مدیریت منابع آب، یزد، ایران
 
مسعودیان، م. قره­گزلو، م. سوری، ا. و ضیایی فر،س. 1390.بررسی آزمایشگاهی جریان عبوری از سرریز – دریچه نیماستوانه­ای با انحنا در پایین­دست با زوایای مختلف،،پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 
مسعودیان، م. قره­گزلو، م. نادری، ف. و فندرسکی، ن. 1390. هیدرولیک جریان مستغرق در مدل ترکیبی سرریز- دریچه نیم استوانه­ای،پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 
مشکواتی تروجنی، س.ج. صانعی، س.م. مسعودیان،م.و ضیاتبار احمدی،م. 1390.تاثیر اندازه قطر پایه در آبشستگی موضعی اطراف پایه پلاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی، تهران، ایران
 
مسعودیان، م. قره­گزلو، م. و فندرسکی، ن. 1390.شبیه سازی جریان سیلاب مردادماه 1378 رودخانه نکا با استفاده از مدل HEC-RAS و بررسی عوامل تشدیدکننده خسارات، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی، تهران، ایران
 
مشکواتی تروجنی، س.ج. مسعودیان.م، صانعی، س.م. و ضیاتبار احمدی،م. 1390. تاثیر استفاده از طوق بیضوی در کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه­های پل ، یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران
 
مسعودیان، م. قره­گزلو، م. سوری، ا. و ضیایی فر،س. 1390. بررسی خصوصیات جریان ترکیبی از سرریز- دریچه نیم­استوانه­ای با انحنا در بالادست در زوایای مختلف قرارگیری نسبت به افق، یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران
 
مسعودیان، م. قره­گزلو، م. نادری، ف. و فندرسکی، ن. 1390. هیدرولیک جریان مستغرق در مدل ترکیبی سرریز- دریچه استوانه­ای، یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران.
 
مسعودیان، م. قره­گزلو، م. 1390. نوآوری در طراحی و اجرای آبگیر سد عباس آباد بهشهر، اولین همایش منطقه­ای توسعه منابع آب، دانشگاه آزاد واحد ابرکوه، ابرکوه، ایران.
 
مسعودیان، م. قره­گزلو، م. نادری، ف. و سوری، ا. 1391. بررسی و مقایسه ضریب دبی سرریزهای استوانه­ای و نیم­استوانه­ای با مشابه لبه­تیز و لبه­پهن آن، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 
قره­گزلو، م.مسعودیان،م،صالحینیشابوری،س.ع. سوری،ا.نادری، ف. 1390. مقایسهآزمایشگاهیهیدرولیکسرریز- دریچهاستوانه­ایونیماستوانه­ای؛ نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی  عمران ؛ دانشگاه صنعتی  اصفهان
 
قره­گزلو، م.مسعودیان،م،صالحینیشابوری،س.ع. سوری،ا.نادری، ف. 1390؛ بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری مدل ترکیبیسرریز- دریچهاستوانه­ایدر دبی­های کم، مجموعه مقالات  دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ؛آبان ماه 1390،  دانشگاه گیلان
 
مسعودیان، م. قره­گزلو، م. نادری، ف. و سوری، ا. 1390. بررسی آزمایشگاهی و مقایسه پارامترهای هیدرولیکی موثر بر ضریب دبی سرریزهای استوانه­ای و نیم استوانه­ای(با انحنا در پایین دست و بالادست)،مجموعه مقالات  دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ؛آبان ماه 1390،  دانشگاه گیلان
 
مسعودیان م، قره گزلو،م.  1390؛ اثر قطر و هد آب بالا دست روی ضریب دبی؛ مجموعه مقالات چهارمین  کنفرانس  مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه ضنعتی امیر کبیر.
 
مسعودیان ، م قره گزلو،م.مشکواتیتروجنی، س،ج. سوری،ا. 1390. واسنجیروشتجربیکاهشسطحدربرآوردتوزیعرسوبدرسدمخزنیدرودزن،  مجموعه مقالات چهارمین  کنفرانس  مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه ضنعتی امیر کبیر
 
مسعودیان،م. قره گزلو، م. 1390، بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری دریچه های استوانه ای ،مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 
هدایتی ، ه. مسعودیان، م. احسانی، ر. 1389، ارزیابی استفاده و کاربرد سدهای لاستیکی در شمال ایران؛ مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ساحلی ، ساری
 
قره­گزلو، م.مسعودیان،م،صالحینیشابوری،س.ع.1389 ،هیدرولیکسرریزهایاستوانه¬ایومدلترکیبیسرریز - دریچه¬وکاربردآنها ،مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ساحلی ، ساری
 
حسین زاده، ع.  ضیا تبار احمدی، م. شریفی، م،  مسعودیان،م. 1384. پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS ،پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه شهید باهتر کرمان.
 
 مسعودیان، م . کردی، ا.  1384، کاربرد فلوم رپلاگل جهت اندازه گیری دبی در کانالهای پیش ساخته ،پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه شهید باهتر کرمان.
 
مسعودیان محسن ،اسماعیل کردی،  1383، کاربرد فلوم رپلاگل جهت اندازه گیری دبی در شبکه های آبیاری ،چهارمین  کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه شیراز، ص  3-10
 
رفیعی، ز. مسعودیان،م. 1383.  اثر ستغراق روی دبی روی سرریزهای استوانه ای، چهارمین  کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه شیراز.
 
افتخارزاده، ش. مسعودیان،م. 1377.اندازه گیری حجمی آب- جزء لاینفک مدیریت شبکه های آبیاری، مجموعه مقالات نهمین همایش کمیته ملی  آبیاری و زهکشی ایران.
 
مسعودیان، م.1372. کاربرد سنجش از دور در منابع آب، مجموعه مقالات دومین کنفرانس دانشجویی عمران، دانشگاه تهران
 
مسعودیان، م.1370، مروری بر سدهای شکسته شده در جهان ، مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
 
مسعودیان، م.1370، پیش بینی میزان رسوب در مخزن سد تنگاب  ، مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
 
مسعودیان، م.همکاران، 1370، تعیین PMF از PMP (مطالعه موردی) ، مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
 
 
زارع، م. عرب، د. مسعودیان،م. 1370. بررسی شکست سد لار، مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی عمران، دانشگاه صنعتی شریف 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
Gholami ,M. A.Masoudian,M. Asadi, F.Hedayati,H.Ghrahgezlou, M. 2011. Investigation of Traditional Water Conveyance and Distribution systems in the Atrak catchment, proceeding of 21st ICID Congeress on irrigation and drainage, Tehran, IRAN
 
Masoudian,M.Gholami ,M. MeshkavatiToroujeni, S. J,Fendereski, N. 2011. Function of Garkaz earth dam, Gorgan wall and its channel as an ancient flood diversion project, proceeding of 21st ICID Congeress on irrigation and drainage, Tehran, IRAN
 
Masoudian, M. Ghrahgezlou, M.  2010. Engineering genius in designing and construction of offshore gated intake of Abassabad dam in the north of Iran,Proceeding of 8th ICOLD European Club Symposium, Graz, Austria
 
Masoudian, M. Roettcher , K. 2006. Possibilities of flood damage reduction "A German experience", proceeding of 7th International conference on civil engineering , TarbiatModarres University, Iran 
 
Masoudian, M. 2006.The effect of topography changes on flood parameters in NASIM rainfall runoff model, Proceeding of 8th JuWi- Treffen,Karlsruhe University, p 143-148
 
Masoudian, M. 2005. the topographical impact on effectiveness of flood protection measures, Proceeding of 7th JuWi- Treffen,Graz, p 25-29 
 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
کتاب فارسی:
 
 
شاه نظری، علی.ضیاتبار احمدی، م خ. مسعودیان، م. 1389. مجموعه خلاصه مقالات اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ساحلی، انتشارات آوای مسیح، 308 ص، ساری ، ایران.
 
مسعودیان، م. قره گزلو، م. سالاریان، م.1392. طراحی سازه­های آبی 1، ( در دست داوری)
 
 
کتاب انگلیسی:
 
 Masoudian M.2009.The topographical impact on effectiveness of flood protection measures.Kassel university press, Germany 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
عضو انجمن هیدرولیک ایران
عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
عضو کمیته سازه های آبی تاریخی آلمان 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
دانشگاه مازندران ، رئیس کتابخانه دانشکده علوم کشاورزی ساری، 1378-1380
 
دانشگاه مازندران ، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه ، 1380-1383
 
دانشگاه علوم کشاورزی ساری، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، 1390-1391
 
دانشگاه علوم کشاورزی ساری، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه ، 1391-1393
 
نماینده تام اختیار دانشگاه در طرح کلان ملی دانش بازیافت پسایهای شهری ؛ شهری و کشاورزی 1391 – 1394
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :