فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/m.mirnaseri/Dr-mirnaseri.jpg
نام و نام خانوادگی : 
محمد میرناصری 
نام پدر : 
محمد باقر 
محل تولد : 
آمل 
آخرین مدرک : 
فوق لیسانس 
رشته تحصیلی : 
سازه های آبی 
محل و سال اخذ مدرک : 
ساری-1392 
مرتبه علمی : 
مربی 
گروه آموزشی : 
مهندسی آب 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01133687560 
نمابر : 
01133687560 
آدرس : 
ساری- صندوق پستی 578 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- دانشکده مهندسی زراعی- گروه مهندسی آب 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
m.mirnaseri@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
Mohammadmirnaseri@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 مدلسازی فیزیکی و ریاضی سازه­های هیدرولیکی و رودخانه­ها، مطالعات رسوب در رودخانه­ها. 

  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 رسم فنی و نقشه کشی، آشنایی با نرم­ افزارهای تخصصی مهندسی آب، محاسبات عددی، آمار و مهندسی، ریاضیات عمومی 

  
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
1. م، میرناصری و ع، عمادی. 1391. مقایسه روش­های مختلف برآورد بار رسوب معلّق رودخانه­ها و توصیّه بهترین روش­ها (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه چالوس). اولین همایش منطقه­ای سیلاب شهری، ساری، ایران.

 

2. م، میرناصری و ر، فضل­اولی. 1391. برآورد پهنه سیلاب از طریق تلفیق مدل ریاضی (HEC-RAS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ارائه روش-های مناسب جهت کنترل سیلاب در نقاط بحرانی (مطالعه موردی: استان مازندران، بخشی از رودخانه چالوس). نهمین سمینار بین­المللی مهندسی رودخانه، اهواز، ایران.

 

3. م، میرناصری، ع. عمادی، ر، فضل­اولی و ق. آقاجانی. بررسی آزمایشگاهی ابعاد دریچه بر ضریب آبگذری مدل ترکیبی سرریز کنگره­ای مستطیلی دریچه­دار. دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیرف کرمان، ایران.

 

4. م، میرناصری، ع. عمادی، ر، فضل­اولی و ق. آقاجانی. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شیب کانال بر ضریب آبگذری مدل ترکیبی سرریز کنگره­ای مستطیلی با دریچه. دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان، ایران.

 

5. م، میرناصری، ع. عمادی، ر، فضل­اولی و ق. آقاجانی. بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری در مدل ترکیبی سرریز کنگره­ای مستطیلی با دریچه برای اندازه­گیری و مدیریّت سیلاب­های شهری رودخانه چالوس. اولین همایش منطقه­ای سیلاب شهری، ساری، ایران.

 

6. . م، میرناصری، ع. عمادی، ر، فضل­اولی و ق. آقاجانی. بررسی آزمایشگاهی تأثیر ابعاد دریچه و شیب کانال بر ضریب آبگذری مدل ترکیبی سرریز کنگره­ای مستطیلی دریچه­دار. دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تهران، ایران.  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 1. M.Mirnaseri, A.Emadi. 2014. Hydraulic Performance of Combined Flow Labyrinth Weir-Gate. Advance in Agriculture and Biology. Pp. 54-60. 

  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :