فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/4d79762e97419bb614500f04538a6c20.jpg
نام و نام خانوادگی : 
جعفر محمدزاده میلانی 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
علوم و صنایع غذایی 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه تهران (1385) 
مرتبه علمی : 
دانشیار 
گروه آموزشی : 
علوم و صنایع غذایی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
3822718 
نمابر : 
3822718 
آدرس : 
ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه علوم و صنایع غذایی 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
jmilany@yahoo.com 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 

بررسي استفاده از تركيبات و روشهاي مختلف در توليد فرآورده های غلات با کیفیت و ماندگاري بالا

 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
آرش کوچکی،  پايان نامه دكتري، مشاور ، بررسی برخی خواص رئولوژيکی و کارکردی صمغ  قدومه شیرازی و تاثير آن بر  کيفيت نان ، دانشگاه فردوسي مشهد، 1387
 
 
محمد رستمیان، پايان نامه کارشناسی ارشد، مشاور، خواص بافتی و ماندگاری نان فاقد گلوتن حاصل از آرد ذرت و نخود، دانشگاه آزاداسلامی واحد قوچان، 1390
 
 
رضا قنبری، پايان نامه کارشناسی ارشد، راهنما، بررسی خواص فیزیکی وابسته به رطوبت برنج رقم ژاپونیکا، دانشگاه آزاداسلامی واحد ورامین، 1390
 
 
رحيل بابا گلي٬ پايان نامه کارشناسی ارشد، مشاور، بررسي خصوصيات آنتي اكسيداني سبوس ارقام برنج ايراني٬ دانشگاه آزاداسلامی واحد قوچان، 1390
 
 
گيسوملكي٬ پايان نامه کارشناسی ارشد، راهنما، بررسي تاثير هيدروكلوئيدهاي مختلف بر كيفيت وبياتي نان بربري٬ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، 1390
 
 
فاطمه لشكري٬ پايان نامه کارشناسی ارشد، راهنما، بررسي قابليت ارقام  مختلف برنج ايراني در تهيبه نانهاي فاقد گلوتن ٬ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، 1391
 
 
المیرا بامیار٬ پايان نامه کارشناسی ارشد، راهنما، بررسی اثر فرایند تهیه نان بر روی تغییرات سطوح آفلاتوکسین٬ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، 1391
 
 
نسترن اکبری٬ پايان نامه کارشناسی ارشد، راهنما، بررسی اثر افزودن سیب زمینی برکیفیت و بیاتی نان بربری، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، 1391
 
 
نفیسه روانفر٬ پايان نامه کارشناسی ارشد، راهنما، بررسی اثر مالت برکیفیت و بیاتی نان بربری٬ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، 1391
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 

شناسایی منابع عمده تولید پساب های کشاورزی در کشورو امکان سنجی بازیافت آنها (دانشگاه تهران-دانشگاه علوم کشاورزی ساری 1392، مجری)

 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
مقايسه قابليت قهوه ای شدن آنزیمی درپنج واریته سیب كرج (دانشگاه تهران 1379- 1378، همكار)
 
بررسي خواص رئولوژيكي و كاري صمغ باريجه (دانشگاه تهران 1385- 1383 ، همكار)
 
ضایعات نان وروشهای جلوگیری ازآن، دانشگاه تهران سال (دانشگاه تهران 1382-1380، همكار)
 
طرح تغذيه عملياتي نيروهاي نظامي  (صنایع دفاع1383-1382، همكار)
 
بررسی بهبود کیفیت و ماندگاری نان با استفاده ازهیدروکلوئیدهای مختلف (دانشگاه مازندران1387،مجری)
 
بررسی ارقام مختلف برنج ایرانی جهت تهیه نانهای رژیمی(دانشگاه مازندران1388،مجری)
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
قابلیت قهوه ای شدن آنزیمی در پنج واریته سیب ، منوچهر حامدی و جعفر میلانی ، مجله علوم کشاورزی ایران، سال 1382، شماره 1، جلد 34
 
استفاده از مواد غذایی ویژه درشرایط اضطراري، بابک  قنبرزاده و جعفر میلانی، فصلنامه علمي پژوهشي فرهنگ ايمني، سال1383، شماره 6
 
بهینه سازی شرایط استخراج صمغ باریجه ، جعفر محمدزاده میلانی، زهرا امام جمعه، محمد صفري و منوچهر حامدی، مجله علوم کشاورزی ایران ، سال 1385، شماره 1، جلد 38
 
ارزیابی بافتی و حرارتی بیاتی نان فاقد گلوتن تهیه شده  از آرد ذرت و نخود، اسماعيل عطايي، محمد رستميان و جعفر محمدزاده ميلاني،  فصلنامه علوم و فناوری غذایی، سال 1390، شماره 4، جلد 10
 
تهیه نان فاقد گلوتن حاصل از ارقام برنج ايراني، فاطمه لشکری، جعفر محمدزاده میلانی، علی معتمدزادگان، فصلنامه پژوهش و فناوری درعلوم و صنایع غذایی، سال 1391، پذیرش شده
 
تهیه نان فاقد گلوتن از آرد ذرت ، نخود و صمغ HPMC، محمد رستمیان،  جعفر میلانی، اسماعیل عطایی صالحی، گیسو ملکی، فصلنامه پژوهش و فناوری درعلوم و صنایع غذایی، سال 1391، پذیرش شده
 
اندازه گیری دانسیته، تخلخل و ضریب اصطکاک فندق در سطوح و رطوبتهای مختلف، جعفر میلانی و علی معتمدرادگان، نشریه پژوهشهای صنایع غذایی، سال 1390 ،  شماره 4، جلد21
 
"روشهای کاهش مصرف نمک در مواد غذایی"، جعفر محمدزاده ميلاني، اولین همایش ملی نمک ، سمنان ، 1387
 
" مقایسه غذاهای حلال و کوشر"، جعفر محمدزاده ميلاني، اولین همایش ملی غذای حلال، شیراز، 1388
 
" استفاده از هیدراتهای گازی در فرآوری موادغذایی"، جعفر محمدزاده ميلاني،  اولین همایش علوم و فنا وریهای نوین درصنعت پالایش نفت، اصفهان، 1389
 
"  تشخیص عناصر سنگین درماهی"، جعفر محمدزاده ميلاني، اولین همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی، ساری، 1389
 
"  کاربرد عصاره دانه انگور در تامین ایمنی مواد غذایی"، گیسو ملکی و جعفر محمدزاده ميلاني، اولین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه، 1390
 
"بهبود نانهای بدون گلوتن با استفاده از افزودنی های نوین"، محمد رستمیان، جعفر محمدزاده ميلاني و اسماعیل عطایی صالحی،   اولین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه، 1390
 
"خطرات ناشی از آکریل آمید در مواد غذایی و کنترل تولید آن"، زینب امیری رفتنی و جعفر محمدزاده ميلاني، اولین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه، 1390
 
"حداقل فرآوری ازفرآوری های نوین در تکنولوژی مواد غذایی"، زینب امیری رفتنی و جعفر محمدزاده ميلاني، اولین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه، 1390
 
"تاثیرهیدروکلوئیدها برکاهش بیاتی نان بربری"، گیسوملکی، جعفر محمدزاده ميلاني و زینب امیری رفتنی، اولین کنگره علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی، زنجان، 1390
 
"تاثیرهیدروکلوئیدها برتخلخل و ریزساختارنان بربری"، گیسوملکی و جعفر محمدزاده ميلاني، بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران ، تهران، 1390
 
" فناوریهای نوین در بازیافت ضایعات صنایع تبدیلی برای مصارف غذایی"، سارا عسگری و جعفر محمدزاده ميلاني، پنجمین همايش ملی بررسی ضايعات  محصولات كشاورزی، تهران، 1390
 
" تغلیظ و شوری زدایی از آب دریا با استفاده از فرآیند تشکیل هیدراتهای گازی"، سارا اسماعیلی و جعفر محمدزاده ميلاني، اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی ، تهران، 1391
 
" مطالعه تجربي پايداري هيدروكسي متيل فورفورال موجود در عسل در خلال فرآيند بسته بندي صنعتي"، علي استواري، مهدي ارجمند،مهرداد ميرزاجان زاده و جعفر محمدزاده ميلاني، چهردهمين كنگره ملي مهندسي شیمی ايران، تهران، 1391
 
"  بررسی تاثیر مالت جو بر بیاتی نان بربری" ، نفیسه روانفر، جعفر محمدزاده میلانی و زینب امیری رفتنی، دومين همايش ملي صنايع غذايي، قوچان، 1392
 
"  بررسی تاثیر آرد مالت جو بر ویژگی های کیفی نان بربری" ، نفیسه روانفر، جعفر محمدزاده میلانی و زینب امیری رفتنی، دومين همايش ملي صنايع غذايي، قوچان، 1392
 
"  بهبود ویژگی های کیفی نان بربری با استفاده ازسیب زمینی"، نسترن اکبری، جعفر محمدزاده میلانی و بهزاد علاالدینی، دومين همايش ملي صنايع غذايي، قوچان، 1392
 
"  تاثیر پوره سیب زمینی بر کاهش بیاتی نان بربری"، نسترن اکبری، جعفر محمدزاده میلانی و بهزاد علاالدینی، دومين همايش ملي صنايع غذايي، قوچان، 1392
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
مقالات isi:
 
 
 
Physicochemical and Emulsifying Properties of Barijeh (Ferula galbaniflua) Gum, Jafar Milani, Zahra Emam-Djomeh, Mohamad Safari, Mohamad Mousavi, Babak Ghanbarzadeh and Glyn Philips, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 2007, Vol.26, No.3.
 
 
Effect of plasticizing sugars on rheological and thermal properties of rezins and mechanical properties of zein films, B. Ghanbarzadeh, A. Oromiehie, M. Musavi, Z. Emam-Djomeh, E. Razmi and J. Milani, Food Research International, 2006, Vol. 39, No. 8.
 
 
Effect of Polyolic Plasticizers on Rheological and Thermal Properties of Zein Resin, B. Ghanbarzadeh, A. Oromiehie, M. Musavi, E. Razmi and J. Milani, Iranian Polymer Journal, 2006, Vol.15, No. 10.
 
 
Investigation of Water Vapour Permeability, Hydrophobicity and Morphology of Zein Films Plasticized by Polyols, B. Ghanbarzadeh, A. Oromiehie, M. Musavi, K. Rezayi, E. Razmi and J. Milani, Iranian Polymer Journal, 2006, Vol.15. No. 9.
 
 
Effect of Plasticizing Sugars on Water Vapor Permeability, Surface Energy and   Microstructure Properties of Zein Films, Babak Ghanbarzadeh, Mohamad Musavi, A.R. Oromiehie, Keramat Rezayi, Elhame Razmi Rad, Jafar Milani, LWT - Food Science and Technology, 2007, Vol.40, No.7
 
 
Extraction and Physicochemical Properties of Barijeh (Ferula galbaniflua) Gum, J. Milani, Z. Emam-Djomeh, K. Rezaei, M. Safari, and B. Ghanbarzadeh, International Journal of Agriculture and Biology, 2007, Vol. 9, No. 1
 
 
Mechanical Properties of Pomegranate Seeds Affected by Moisture Content, Vahid Akbarpour, Jafar Milani and Khodayar Hemmati, American Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science, 2009, ,Vol.6, No.4
 
 
Optimization of mucilage extraction from Qodume Shirazi seed (Alyssum homolocarpum) using response surface methodology, Arash Koocheki, Ali. Mortazavi, Fakhri Shahidi, Ali  Razavi, Rasoul Kadkhodae and Jafar Milani, Journal of Food Process Engineering, 2010, Vol.33, No. 5
 
 
Contamination of UHT milk by aflatoxin M1 in Iran, Ali Heshmati and Jafar Milani, Food Control, 2010,Vol.21, No.1
 
 
Extraction and structural characterization of the polysaccharide fraction of Launaea acanthodes gum, L. Piazza, S. Bertini and J. Milani , Carbohydrate Polymers, 2010, Vol.79,  No.2
 
 
Moisture Dependent Physical Properties of Grape Seeds, Jafar Milani and Ali Moetamedzadegan, International Journal of Food Engineering, 2010, Vol. 6, No. 5
 
 
Effect of Different Hydrocolloids on Staling of Barbari Bread, G.Maleki, J. Milani & Z.Amiri,  Advances in Food Sciences, 2012, Vol.34, No.1
 
 
Rheological Properties of Anghouzeh Gum, J. Milani , B.Ganbarzadeh and G.Maleki, International Journal of  Food Engineering, 2012, Vol.8, No. 3
 
 
Gluten Free Bread Prepared from Iranian Rice Cultivars, F. Lashkarii and J. Milani, Advances in Food Sciences, 2013, Vol.35, No.1
 
 
Some Physical Properties of Azarbayejani Hazelnut and Its Kernel, Gisoo Maleki, Jafar Milani and Ali Moetamedzadegan, International Journal of Food Engineering, 2013, Vol. 9, No. 1
 
 
Effect of  Guar Gum, Xanthan Gum, CMC and HPMC on Dough Rheology and Physical Properties of  Barbari Bread, Gisoo Maleki and Jafar Milani, Food Science and Technology Research, 2013, Vol. 19, No.3
 
 
Effect of Different Hydrocolloids on Barbari Bread Texture and Microstructure, Gisoo Maleki and Jafar Milani, Acta Alimentaria, 2013, Accepted.
 
 
مقالات چاپ شده در مجلات:
 
 
 
 
 
 
Susceptibility of five apple cultivar to enzymatic browning, Jafar Milani and Manoochehr Hamedi, Acta Horticulturae,  Proceedings of  the Fifth International Postharvest Symposium, 2005.
 
 
Susceptibility of five apple cultivar to enzymatic browning, Jafar Milani and Manoucher Hamedi, 5th International Postharvest Symposium, Italy, 2004
 
 
Extraction and structural characterization of polysaccharide fraction of Launaea acanthodes  exudates, L.Piazza, A.Bulbarello, S.Bertini and J.Milani, 10 th Congress of Carbohydrates Chemistry, Italy, 2006
 
 
Characterization and rheological properties of Barijeh (Ferula galbaniflua) gum, Jafar Mohammadzadeh Milani, Zahra Emama Djomeh and Mohammad Safari,  9th International Hydrocolloids Conference, Singapore, 2008
 
 
Effect of different hydrocolloids on dough rheology and quality parameters of Brbari bread, Gisoo Maleki, Jafar Mohammadzadeh Milani, Zeynab Amiri and Elmira Pouladi, 6th International Congress Flour-Bread 11, Croatia, 2011  
 
 
Effect of different hydrocolloids on dough rheology and staling of Brbari bread, Gisoo Maleki, Jafar Mohammadzadeh Milani and  Zeynab Amiri,  6th International Congress Flour-Bread 11, Croatia, 2011.
 
 
Flour Mixture of Chickpea and Maize in the Production of Gluten-Free Bread, I: Study of Staling, Mohammad Rostamian, Jafar Milani, Esmail Atai and Gisoo Maleki, 3rd MoniQA International Conference, Bulgaria, 2011.
 
 
Flour Mixture of Chickpea and Maize in the Production of Gluten-Free Bread. II: Study of Quality Parameters, Mohammad Rostamian, Jafar Milani, and Esmail Atai, 3rd MoniQA International Conference, Bulgaria, 2011.
 
 
Staling of Gluten Free Bread Prepared from Iranian Rice Cultivars, Fatemeh Lashkari, Jafar Milani, Ali Moetamedzadegan, 3rd MoniQA International Conference, Bulgaria, 2011.
 
 
Properties of Gluten Free Bread Prepared from Iranian Rice Cultivars, Fatemeh Lashkari, Jafar Milani, Ali Moetamedzadegan and Elmira Pouladi, 3rd MoniQA International Conference, Bulgaria, 2011.
 
 
Antioxidant activity and total phenolic content of variation Iranian Tea, Elmira Bamyar and Jafar Mohammadzadeh Milani, 2nd International Congress of Veterinary Pharmacology, Tehran, 2011
 
 
Reducing of aflatoxins in peanut, Bahareh Afzali, Zahra Moslehi and Jafar Mohammadzadeh Milani, 1st International symposium on mycotoxins in nuts and dried fruits, Damghan, 2011.
 
 
Effect of Gum Tragacanth Exudate from Three Iranian Astragalus on Physical Properties of Bread  and Rheological Parameters of Dough, Tarneh Hasani Nejad Farahani and Jafar Milani, Euro Food Chem XVII, Turkey, 2013.
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 

Milani,M.J. and Maleki, G., “Hydrocolloids in Food Industry” in;  Food Industrial Processes - Methods and Equipment, InTech publication, Croatia, February 2012 (6000 downloads).

 

 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 

کارشناس استاندارد در زمینه فرآورده های غلات در استان مازندران •International Society for Applied Life Science (ISALS)  

 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
دانشگاه تهران: میکروبیولوژی عمومی (مقطع کارشناسی 1379)،  بیوشیمی (کارشناسی 1381)، اصول تبدیل محصولات   کشاورزی (کارشناسی 1382و1385)، تکنولوژی روغنهای خوراکی ( کارشناسی 1383)
 
 
دانشگاه مازندران: اصول نگهداری مواد غذایی (کارشناسی از 1386)، تکنولوژی غلات (کارشناسی از 1386)،خواص بیوفیزیک مواد غذایی (کارشناسی ارشد از 1388)، روشهای نوین آزمایشگاهی (کارشناسی ارشد از 1388)
 
 
دانشگاه تربیت مدرس: بیوشیمی فرآورده های شیلاتی (کارشناسی ارشد از 1387)
 
 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات : 

داوری مجلات معتبر:

 

مجله علمی- پژوهشی پژوهشهای صنایع غذایی مربوط به دانشگاه تبریز

مجله علمي-پژوهشي علوم وصنايع غذايي ايران مربوط به دانشگاه فردوسی مشهد

مجله علمی- پژوهشی علوم و فناوري غذايي غذایی مربوط به دانشگاه آزاد سبزوار

مجله توليد و فرآوري موادغذايي مربوط به دانشگاه ازاد آمل

 

International Journal of Food Properties (ISI)

Journal of  Food Safety (ISI)

Journal of Food Processing and Preservation (ISI)

World Applied Science Journal  (ISI)

Iranian Food Science and Technology Research Journal

فرصت های مطالعاتی:

فرصت تحقیقاتی 6 ماهه در دانشگاه میلان ایتالیا سال 2006- 2005