فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/559ef2124c5c34e9527f124328001b7c.jpg
نام و نام خانوادگی : 
محمود حبیب نژاد روشن 
نام پدر : 
اسدا... 
محل تولد : 
بابلسر 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
آبخیزداری 
محل و سال اخذ مدرک : 
فرانسه 1373 
مرتبه علمی : 
استاد 
گروه آموزشی : 
آبخیزداری 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
09111522102 
تلفن محل کار : 
09111522102 
نمابر : 
 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
m.habibnejad@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
راهنمایی یا مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد 
 
موضوع: بررسی عوامل مؤثر در بروز سیلاب حوضه نکارود مازندران
 
دانشجو: محمد محمدی پیروز
 
راهنما: - دکترکریم سلیمانی  -  دکتر محمود حبیب نژاد        مشاور: ندارد
 
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد مرتعداری         دانشگاه: مازندران       سال: تیر ماه 1379
 
 
 
موضوع: پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از GIS در حوضه تجن
 
دانشجو: افشین شیخی
 
راهنما: - دکترکریم سلیمانی - دکتر محمود حبیب نژاد      مشاور: مهندس قربان وهاب زاده
 
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد  آبخیزداری
 
دانشگاه: مازندران       سال:آبان  ماه 1381
 
 
 
موضوع: شناسایی حرکتهای توده ای زمین با استفاده از عکسهای هوایی وKFA-1000
 
دانشجو: حسین اسماعیلی قلزم
 
راهنما:دکترکریم سلیمانی  - دکتر محمود حبیب نژاد
 
مشاور: مهندس فاطمه بیات – مهندس مختارپور
 
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد آبخیزداری        دانشگاه: مازندران             سال:شهریور ماه 1382
 
 
 
موضوع: بررسی میزان کارایی مدلهای ماسکینگام و آت کین اصلاح شده در روند یابی سیل( مطالعه موردی رودخانه بابلرود)
 
دانشجو: هدی قاسمیه
 
راهنما: دکتر محمود حبیب نژاد- دکتر محمد مهدوی
 
مشاور: دکتر کریم سلیمانی- دکتر خلیقی
 
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد آبخیزداری      دانشگاه: مازندران                سال:تیر  ماه 1384
 
 
 
موضوع: مقایسه و واسنجی روشهای تجربی EPM و MPSIAC در برآورد فرسایش و رسوبدهی بخشی از حوزه آبخیز زنجانرود
 
دانشجو: خلیل آقاجانلو
 
راهنما: دکتر کریم سلیمانی- دکترمیر خالق ضیا تبار احمدی           مشاور: دکتر محمود حبیب نژاد
 
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد آبخیزداری       دانشگاه: مازندران             سال:خرداد  ماه 1384
 
 
 
موضوع:مدل سازی آبهای زیرزمینی با استفاده از مدل ریاضی MODFLOW در حوزه دشت نازی ساری
 
دانشجو: پریسا جباری
 
راهنما:– دکتر محمدرضا قنبرپور -  دکتر محمود حبیب نژاد      مشاور: - دکتر احمد فتاحی مرج
 
مقطع و رشته: کارشناسی ارشد آبخیزداری        دانشگاه: مازندران               سال:دی ماه1386
 
 
 
موضوع: آنالیز منطقه ای جریان های کمینه با تداومهای مختلف در استان لرستان
 
دانشجو: مسلم اکبری
 
راهنما: دکتر کریم سلیمانی- دکتر محمد مهدوی                                  مشاور: دکتر محمود حبیب نژاد مقطع و رشته: کارشناسی ارشد آبخیزداری     دانشگاه: مازندران            سال: بهمن ماه 1388
 
 
 
راهنمایی یا مشاوره پایان نامه دکتری
 
موضوع: بررسی اثر تغییر اقلیم بر تغییرات مکانی تغذیه سفره های آب زیرزمینی- مطالعه موردی دشت کرمان.
 
دانشجو: علی جان آبکار
 
راهنما: دکتر محمود حبیب نژاد        مشاور: دکترکریم سلیمانی – دکتر هرمزد نقوی
 
مقطع و رشته: دکتری آبخیزداری         دانشگاه: مازندران       سال: آذر ماه 1392
 
 
 
موضوع: آنالیز پیش بینی سیلاب شهری بابلسر با استفاده از مدل سازی وقایع رگباری
 
دانشجو: ولی الله کریمی
 
راهنما: دکترکریم سلیمانی مشاور: دکتر محمود حبیب نژاد- دکتر کاکا شاهدی
 
مقطع و رشته: دکتری آبخیزداری         دانشگاه: مازندران       سال: آذر ماه 1392 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
بررسی زمین‌لغزشهای خطرناک در دامنه های شمالی البرز  (مجری)
 
پهنه‌بندی خطر سیل در استان  مازندارن با استفاده از تکنیک دورسنجی و GIS(همکار)
 
ارزیابی و کارایی روابط تجربی تخمینی دبی اوج سیلاب در حوزه آبخیز نکارود(مجری)
 
شبکه جمع آوری آبهای سطحی پارک جنگلی سعیدی آشتیانی، نور(فاز1-مجری)
 
شبکه جمع آوری آبهای سطحی پارک جنگلی سعیدی آشتیانی، نور(فاز 2-مجری)
 
برآورد شماره منحنی CN در وش SCS برای بررسی ارتفاع رواناب و دبی اوج سیلاب در حوزه آبخیز تجن(مجری)
 
برآورد دبی حداکثر سیلاب با استفاده از روش شماره منحنی در حوزه آبخیز کلیجانرستاق استان مازندران (مجری)
 
مطالعات تفضیلی حوزه آبخیز وازرود (همکار)
 
پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری ( همکار )
 
شبیه سازی جریان رودخانه یا مدل استوکاستیک آریما در حوزه آبخیز هراز (همکار)
 
ارزیابی توزیع های آماری در برآورد دبی حداکثر با دوره های بازگشت مختلف در حوزه آبخیز تجن(مجری)
 
شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از الگوریتم بیلان رطوبت خاک SMA ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز نکارود)
 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
حبیب نژاد، م (1380).شناسایی زمین لغزشهای خطرناک در دامنه های شمالی البرز(سمینار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران، بهار 81).
 
سلیمانی، ک. حبیب نژاد، م و شیخی، ا.(1381).پهنه‌بندی لغزش در حوضه آبخیز تجن با استفاده از GIS (ارائه مقاله در ششمین همایش زلزله و لغزش لایه های زمین استان مازندران، مهر ماه 81).
 
غلامی، وحید. سلیمانی،ک. حبیب نژاد،.م. کلارستاقی، ع.(1384).ارائه راهکارهایی برای کاهش خطر ریزش در امتداد مسیر جاده های کوهستانی مطالعه موردی جاده هراز، مقطع وانا- پلور،کنفرانس بین المللی مخاطرات زمین، بلایای طبیعی و راه کارهای مفابله با آنها، 5-7مهر ماه 84، دانشگاه تبریز.
 
حبیب نژاد، م و جلیلوند، ح و سلیمانی، ک .(1382).بررسی ویژگی اقلیم ساحلی جنوبی خزر، ارائه مقاله در همایش بین‌المللی دریای خزر، مهر ماه 82.
 
حبیب نژاد، م و سلیمانی، ک و آبکار، ا، و بنی‌اسدی، م .(1383). بررسی روشهای زمین‌آماری کریچینگ و عکس فاصله برآورد مقدار متوسط بارندگی روزانه در حوزه آبخیز کفه نمک سیرجان. ارائه  مقاله در کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک،210-20 اردبهشت . کرمان.
 
حبیب نژاد، م. معماری، ع. 1385. مقایسه آورد رسوبی با مقدار برداشت شن و ماسه در رودخانه فاروب رومان نیشابور و بررسی تأثیر برداشت بر حریم رودخانه. هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه. دانشگاه شهید چمران اهواز. 26-24 بهمن 1385.
 
سلیمانی، ک. شیرزادی، ع. ا حبیب نژاد، م .موسوی، ر.1386. پهنه بندی خطر ریزش سنگ با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک(مطالعه موردی: گردنه صلوات آباد کردستان). سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری مدیریت آب وخاک کرمان 20-21 آذر 86 .
 
سلیمانی، ک. حبیب نژاد، م. هادیان،م. بیات، ف.1386. برآورد شدت فرسایش ومیزان رسوب با استفاده از مدل EPM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لاسم مازندران). سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری مدیریت آب وخاک کرمان 20-21 آذر 86 .
 
حبیب نژاد، م. سلیمانی، ک. هادیان،م.1386. تعیین مقدار شماره منحنی (CN) حوزه آبخیز کلیجانرستاق استان مازندران برای برآورد ارتفاع رواناب ودبی اوج سیلاب با استفاده از GIS. سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری مدیریت آب وخاک کرمان 20-21 آذر 86 .
 
حبیب نژاد، م. سلیمانی، ک. معماری،ع. عبادی،ش.1386.برآورد میزان فرسایش کناری رودخانه درونگر درگز در محیط ArcView و طراحی دیواره ساحلی آن با استفاده از نرم افزار HEC-RAS . سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری مدیریت آب وخاک کرمان 20-21 آذر 86 .
 
. سلیمانی، ک. حبیب نژاد، م عضدی،م. 1386. پایش خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در دوره بازگشت های مختلف(مطالعه موردی: استان مازندران) 3. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی30-29 بهمن 1386  دانشگاه تهران
 
حبیب نژاد، م. سلیمانی، ک. هادیان،م.1386. ارزیابی قابلیت اراضی در حوزه آبخیز سد سلیمان تنگه ساری با استفاده از GIS . چهارمین همایش ملی علوم مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز. اسفند ماه 1386 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 
حبیب نژاد، م. سلیمانی، ک. کلارستاقی، ع. دوانلو، م. 1387. بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک های RS و GIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زارم رود تجن). اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری. دانشکده منابع طبیعی ساری،25-26 اردیبهشت 1387.
 
حبیب نژاد، م. سلیمانی، ک. زبردست رستمی، ح. 1387. بررسی تغییرات کاربری اراضی بر وضعیت منابع آب زیرزمین  با استفاده از تکنیک های RS و GIS (مطالعه موردی: دشت بهشهر). اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری. دانشکده منابع طبیعی ساری،25-26 اردیبهشت 1387.
 
حبیب نژاد، م. جلیلوند.ح. فتاحی، ر. 1387. تعیین عوامل موثر بر میزان بار رسوب معلق با استفاده از آنالیز رگرسیون در حوضه نکارود و خلیج گرگان. اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری. دانشگاه مازندران. 3-4 شهریور 1387.
 
حبیب نژاد، م. سلیمانی، ک. زبردست رستمی، ح. 1387. برآورد آب مورد نیاز اراضی شالیزاری در دشت بهشهر با استفاده از تکنیک های RS و GIS. اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری. دانشگاه مازندران. 3-4 شهریور 1387.
 
حبیب نژاد، م. سلیمانی، ک. رحیمی تالارپشتی، ر. موسوی، س.ر. 1387. بررسی تاثیر افزایش جمعیت بر کاربری اراضی(مطالعه موردی حوزه آبخیز وازرود). اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری. دانشگاه مازندران. 3-4 شهریور 1387.
 
حبیب نژاد، م. سلیمانی، ک. هادیان،م.1387. بررسی وضعیت چینه شناسی و ژئومرفولوژی حوزه آبخیز نورورد هراز با تاکید بر فرسایش. اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری. دانشگاه مازندران. 3-4 شهریور 1387.
 
حبیب نژاد، م. رشیدرستمی،م. سلیمانی،ک. موسوی، س.ر. 1387. استفاده از تکنیک های دورسنجی(GIS و RS)  در بررسی روند تخریب و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی در حوزه اکوسیستم خزری.اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری. دانشگاه مازندران. 3-4 شهریور 1387.
 
جباری، پ. قنبرپور،م. ف حبیب نژاد، م. اتحی مرج،ا. 1387. شبیه سازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از مدل ریاضی MODFLOW جهت مدیریت بهره برداری( دشت ساری ـ نکا) .اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری. دانشگاه مازندران. 3-4 شهریور 1387.
 
زارعی، م. حبیب نژاد،م. قنبرپور،م. شاهدی،ک.(1388). طبقه بندی مدل های هیدرولوزیکی و تشریح مدل بارش-رواناب IHACRES. پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(مدیریت بلای طبیعی)، 3- 2 اردبهشت 1388دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 
فتح الهی،ط. سلیمانی،ک. کلارستاقی،ع. . حبیب نژاد،م. نور محمدی،ف.(1388). ارزیابی تاثیر جاده سازی بر فرسایش  آبکندی منطقه چشمه سرده الشتر، لرستان. پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(مدیریت بلای طبیعی)، 3- 2 اردبهشت 1388دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 
اسحق تیموری،م. حبیب نزاد،م کلارستاقی،ع. شاهدی،ک. (1388). آنالیز حساسیت  CN بر روی هیدروگراف حاصل از سیل توسط مدل WMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چالوس). چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک.12-11 آذر ماه 1388 دانشگاه شهید با هنر کرمان.
 
اسحاق تیموری، حبیب نژاد،م.  کلارستاقی،ع. شاهدی،ک. (1388). اثرات چکدام، احیاء جنگل و تغییر کار بری ارازی بر روی مورفولوژی رود خانه چالوس. هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز 8-6 بهمن ماه 1388
 
اکبری، م. سلیمانی، ک. حبیب نژاد، م. مهدوی،م. (1389). سنجش از دور در در پهنه بندی و ارزیابی میزان فرسایش آبی.(1389). همایش ملی منابع طبیعی. دانشگاه ایلام. 29-30 اردبهشت 89.
 
فتح الهی،ط. سلیمانی،ک. کاویان،ع. حبیب نژاد، م. نورمحمدی،ک(1389). بررسی نقش خاک در رسوب زایی آبکند های منطقه چشمه سرده الشتر، لرستان. چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب 9-8  اردبهشت 89 دانشگاه تربیت مدرس.
 
زارعی، م. شاهدی، ک. حبیب نژاد، م.(1389). شبیه سازی رواناب حوزه آبخیز معرف کسیلیان با استفاده از مدل هیدرولوژکی IHACRES . دومین همایش بین الملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری.( 24-22 اردبهشت 89).
 
زارعی، م. حبیب نژاد، م. شاهدی، ک. قنبرپور، م.(1389). تعیین میزان بارش موثر در ایجاد جریان رودخانه ای حوزه آبخیز کسیلیان. دومین همایش بین الملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری.( 24-22 اردبهشت 89).
 
محمودی، ن. حبیب نژاد، م. سلیمانی، ک. وردیان، ف.(1389). تعیین الگوی توزیع زمانی بارش به روش SCS. دومین همایش بین الملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری.( 24-22 اردبهشت 89).
 
یوسفوند، ش. حبیب نژاد، م. سلیمانی، ک. نور محمدی، ف. (1389). بررسی ارتباط بین خصوصیات مورفومتری، حجم آبکندها(مطالعه موردی: حوزه سیف آباد الشتر، لرستان). دومین همایش بین الملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری.( 24-22 اردبهشت 89).
 
وردیان، ف. حبیب نژاد، م. سلیمانی، ک. محمودی، ن. محمودی، ن. (1389) تعیین دبی اوج سیلاب به روش های استدلالی، شماره منحنی و فولر. دومین همایش بین الملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری.( 24-22 اردبهشت 89).
 
عسکریان، ر. حبیب نژاد، م. سلیمانی، ک. زیرجانی، م. (1389). بررسی روند تغییرات تبخیر-تعرق با استفاده ایستگاه سینوپتیک بابلسر. دومین همایش بین الملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری.( 24-22 اردبهشت 89).
 
مرادی، م. قنبرپور، م. حبیب نژاد، م. وهاب زاده، ق.(1389). بررسی اثر متقابل سطح آب زیر زمینی و دبی رود خانه(مطالعه موردی: حوزه آبخیز تجن).  دومین همایش بین الملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری.( 24-22 اردبهشت 89).
 
گنجی، ا. قنبر پور، م. حبیب نژاد، م. فیله کش،ا.(1389). اثر احداث سد مخزنی بر وضعیت منابع آب دشت عطاییه سبزوار. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی. 18-17 مهر ماه 89 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری.
 
نظری، ع. حبیب نژاد، م. شاهدی، ک. (1389). محاسبه و بررسی بیلان آبی ماهانه به روش تورنت وایت (مطالعه موردی: حوزه تالار استان مازندران). اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی. 18-17 مهر ماه 89 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری. 
 
هادیان، م. حبیب نژاد، م.(1390). مقایسه روش های تجربی بر آورد دبی حد اکثر سیل در حوزه آبخیز واز رود استان مازندران.هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. 8-7 اردبهشت 1390 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان.
 
هادی قورقی، ج. حبیب نژاد، م. سلیمانی، ک. خالدی درویشان، ع. (1390). بررسی راه کار های افزایش دقت و صحت منحنی سنجه رسوب در رود خانه های تلوار و چم شور استان کردستان. هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. 8-7 اردبهشت 1390 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان.
 
وردیان، ف. شاهدی، ک. حبیب نژاد، م. زارعی، م.(1390). پیش بینی دبی های ما هانه و سالانه رود خانه با استفاده از مدل بارش-رواناب.(  .( IHACRES پژهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه تهران. پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست. 17 خرداد ماه 1390 دانشگاه تهران.
 
الله بخشیان، پ. حبیب نژاد روشن، م. سلیمانی، ک.(1390). بررسی وجود روند در بارش سالانه استان چهار محال وبختیاری با استفاده از روش من-کندال.(1390). پنجم پین کنفرانس آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. اسفند 1390 کرمان.
 
صفری، م. حبیب نژاد روشن،م. ایلدرمی، ع. میریعقوب زاده، م.ح.(1391). بررسی رابطه تغییر اقلیم با دبی حاصل از ذوب برف(مطالعه موردی حوزه آبخیز قره چای). سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی29-27 اردبهشت 91) ساری.
 
خسروی، خ. حبیب نژاد روشن، م. سلیمانی،ک. بابایی،خ. (1391). مقایسه عناصر و خصوصیات شمیایی با عمق آب زیرزمینی (مطاله موردی دشت دهگلان استان کردستان). سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی29-27 اردبهشت 91ساری.
 
خسروی، خ. حبیب نژاد روشن، م. صفری، ع. (1391). بررسی دبی موثر رسوب در رود خانه بابلرود. سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی29-27 اردبهشت 91ساری.
 
خسروی، خ. صفری، ع.  حبیب نژاد روشن، م. جلیلیان،ف. (1391). برآورد میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل پتانسیل فرسایش و استلیک در حوزه آبخیز بابل رود و بنادک سادات. سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی29-27 اردبهشت 91ساری.
 
هادی،ج. وهابزاده، ق. حبیب نژاد، م. خالدی، ع.(1391). تقویت ارتباط دبی آب و دبی ریوب در فصول هیدرواقلیمی نسبت به فصول تقویمی سال. سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی29-27 اردبهشت 91ساری.
 
کریمی، س. شاهدی،ک. حبیب نژاد روشن، م. اشرافی، م.(1391). بررسی تغییرات کیفیت منابع آب زیر زمینی( مطالعه موردی: دشت شیراز، استان فارس). سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی29-27 اردبهشت  91ساری.
 
ریاحی، م.ر. روشان، ح. سلیمانی، ک. حبیب نژاد روشن، م.(1391). ّرآورد دبی های حد اکثر لحطه با استفاده از بهترین توزیع آماری در محیط نرم افزار SMADA  (مطالعه موردی وزه آبخیز نکارود. سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی29-27 اردبهشت 91ساری.
 
 صفری، م. حبیب نژاد روشن،م. ایلدرمی، ع. میریعقوب زاده، م.ح.(1391). ضرورت مدیریت منابع آب در زیر حوزه آبخیز قره چای. مجموعه مقالات هشتمیت همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری 27و28 اردبهشت 1391 دانشگاه لرستان.
 
صفری، م. حبیب نژاد روشن،م. ایلدرمی، ع. میریعقوب زاده، م.ح.(1391). تهیه نقشه های سطح پوشیده از برف با استفاده از تصاویر ماوارهای MODIS در حوزه آبخیز قره چای. دومین کنفرانس ملی برنامه ریزی و محیط زیست 26-27 اردبهشت ماه 1391 دانشگاه تهران.
 
زندی،ج. سلیمانی، ک. زندی، س. حبیب نژاد روشن، م.(1391). بر آورد فرسایش و رسوب حوضه و از رود مازندران با استفاده از مدل MPSIAC وGIS . دومین همایش بین المللی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی و نوزدهمین همایش ملی زئـوماتیک 91 سازمان نقشه برداری کشور.
 
زندی، ج.  حبیب نژاد روشن، م. دارابی، ح.(1391). بررسی مکانیسم ایجاد و توسعه خندق و راه های کنترل آن (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شرف آباد لرستان. اولین همایش ملی بیابان 28-27 خرداد 91  دانشگاه تهران کرج.
 
آقاجانلو، خ. سلیمانی، ک. حبیب نژاد روشن، م. سلامپور، ک.(1391). ارزیابی مدل MPSIAC در بر آورد میزان فرسایش خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از آمار رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تهم استان زنجان). سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالا های کویری ایران.25 و26 شهریور 91 دانشگاه آزاد اراک.
 
خسروی، خ. صفری، ع. ذبیحی،م. حبیب نژاد روشن، م. یوسفی، ص. (1391 ). پهنه بندی شدت فرسایش و تولید رسوب بر اساس مدل MPSIAC با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز باغ خاتون استان یزد.
 
سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالا های کویری ایران.25 و26 شهریور 91 دانشگاه آزاد اراک.
 
خسروی، خ. صفری،ع.  حبیب نژاد روشن، م. کریمی،س. فرهودی، م.ح.(1391). کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS ) در مطالعات منابع آب(مطالعه موردی: حوزه آبخیز بنادک سادات استان یزد. سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالا های کویری ایران.25 و26 شهریور 91 دانشگاه آزاد اراک.
 
روشان، ح. نویدی فر، ی. ریایی،م.ر. سلیمانی، ک. حبیب نژاد روشن، م. (1391). میزان رسوبدهی حوزه نکا رود در ایتگاه هیدرومتری خروجی حوزه با استفاده از روابط دبی جریان و رسوب.(1391). نخستین همایش ملی دماوند کوه 9 تیر 1391 دانشگاه شمال.
 
آقاجانلو، خ. شهبازی، ع. حبیب نژاد، م. (1391). استفاده از سیلاب­های شهری جهت ایجاد پارک آبخیز و توسعه فضای سبز (مطالعه موردی: پارک آبخیز شمال شهر زنجالن). اولین همایش منطقه­ای مدیریت سیلاب شهری، 26 بهمن 91، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 
هادی، ج. حبیب نژاد، م. وهاب زاده، ق. خالدی درویشان، ع. (1392). تشخیص فصول هیدرواقلیمی برای تفکیک داده­ها در جهت افزایش کارایی منحنی سنجه رسوب اولین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، 5-3 اردیبهشت 92، کردستان. 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
1. Habibnejad, M., Hosseini, M., and Safaei, M. (1997). Rainwater collection, Storage and Utilization for purpose of Agricultural development Behshar and Neka Plains. The 8th International Conference on rainwater catch men system. 22-29 April 1997, Tehran, Iran.
 
 
 
2. Habibnejad, M. and Soalaimani, K. (2001). Remote Sensing Classification of the Arid Watershed of Iran. 8th International Symposium of Remote Sensing. 17-21 Sept. 2001. Toulouse- France.
 
 
 
3.Habibnejad, M. (2003). Flood So recasting in Semi-arid Parts of Neka Basin. Iran. Second  circular and draft programme. International Conference. 1-4 April 2003. Montpellier- France.
 
 
 
4. Habibnejad, M. Soalimani, K. Mousavi, R. (2004). Active faults evaluation using Remote Sensing and Photogrammetric methods for Great Tehran region, Iran. Remote Sensing Conference, Edinburgh, Uk.
 
 
 
5.Habibnejad, M. Solaimani, K.Bayat,F. (2005). Efficiency of empirical relation on peak discharge estimation of flood (Case study Neka River, Iran). Conference Geomatics 2005, Map India 2005.
 
 
 
6. Habibnejad, M. and Gholami, A. Kalarestaghi, A. (2005). GIS based rockfall hazard zonation road Iran, Conference Geomatics 2005. Map India,. Feb. 7-9 2005.
 
 
 
7. Habibnejad, M. Solaimani, K. Ahmadi, M.Z.Akbari. 2005. Problems of water resources, geothermics and geology. Proceedings of the International Sciemtific Conference devoted to the 100 th anniversary of academician G.V. Bogomolove Minsk, June 1-3, 2005.
 
 
 
8. Habibnejad, M. Solaimani,K. Mohammadi,H. Ahmadi.M.Z. 2005. Flood Occurrence Hazard Forecastings Based on G.I.S.  (case study: Kasillian Watershed, Iran). Problems of Water Resources, Geothermics and Geology. Proceedings of the International Sciemtific Conference devoted to the 100 th anniversary of academician G.V. Bogomolove Minsk, June 1-3, 2005.
 
 
 
9.Habibnejad, M. Jalilvand, H. Fatahi, R.(2006).Using Multiple Regression Models to Investigate Effectiveness of Watersheds Properties on Suspended Sediment Yield(SSY). International Symposium on Dry lands Ecology and Human Security(ISDEHS). Dubai (Sharjah). 4-7 Dec. 2006.
 
 
 
10.Habibnejad, M. Soalimani, K. Piri, A. Ahmadi, M.K. (2006). Optimization of the Relationship Between Water and Sediment Discharge Rate(Case Study Amameh indicator Watershed of Iran).1th International conference Water, Ecosystems and Sustainable Development in Arid and Semi-Arid Zones 9-15 October 2006, Xingjian University, Urumqi, China.
 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
سوابق تجربی و شغلی:
 
 عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران از سال .1373­
 
 مدیریت گروه مرتع وآ بخیز داری در سال 1377-79. ­
 
 استاد نمونه دانشگاه مازندران در سال 1381. ­
 
 پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران در سال 1384. ­
 
 عضو گروه تخصصی زلزله و لغزش لایه های زمین در استان مازندران از سال 1381. ­
 
 عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مرتع وآبخیز داری از سال 1378 تا کنون.­
 
 عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی از سال 1378 تا کنون.­
 
مدیریت گروه مرتع و آبخیز داری از شهریور 1385 تا شهریور 1387  ­
 
عضو کمیته انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
عضو کمیته منتخب دانشکده منابع طبیعی ساری از خرداد  1388
 
سردبیرپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز از 26/10/1388
 
عضو هیات تحریه پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز از 26/10/1388 
 
عضو هیات تحریه مجله خشکبوم یزد از تاریخ 23/4/89
 
عضویت هیات ممیزه دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری از تاریخ 11/4/91
 
رئـیس کمیسیون تخصصی گره منابع طبیعی از تاریخ 26/6/91
 
عضو کمیسیون تخصصی منابع طبیعی مشترک دانشگاه های کاشان و شهر کرداز تاریخ 18/10/90
 
مدیر گره آبخیزداری از تاریخ 3/8/91 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :