فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/m.shayan mehr/shayanmehr.jpg
نام و نام خانوادگی : 
معصومه شایان مهر 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
تهران 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
زیست شناسی - اکولوژی 
محل و سال اخذ مدرک : 
Technical University of Darmstadt, Germany 1386 
مرتبه علمی : 
دانشیار 
گروه آموزشی : 
گیاهپزشکی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
3822567 
نمابر : 
3822567 
آدرس : 
ساری، کیلومتر 10 جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی، گروه مهندسی آبخیزداری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
shayan30@yahoo.com 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
تکنیکهای مولکولی در اکولوژی و سیستماتیک

 

استفاده از ایزوتوپ های سنگین در جهت ردیابی زنجیره های غذایی در خاک

 

شناسایی و رده بندی حشرات راسته پادمان (Collembola) 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
اکولوژی 2- فیلوژنی ملکولی 3- سیستماتیک حشرات   

  
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
1.      علیه یحیی پور (1390). بررسی فونستیک حشرات راسته پادمان (Insecta: Collembola) در مناطق مختلف ساری.

 

2.      سعیده قهرمانی نژاد (1390). بررسی فون شته ها (Homoptera: Aphididae) در مناطق مختلف شهرستان کرمانشاه.

 

3.      اصغر فلاحتی حسین آباد (1390). بررسی فونستیک حشرات راسته پادمان (Insecta: Collembola) در مناطق مختلف گرگان.

 

4.      مهسا رجبیان (1391). بررسی فیلوژنی جمعیت های مختلف مگس میوه مدیترانه ای (Ceratitis capitata: Diptera, Thepritidae) بوسیله ژن های میتوکندریایی در استان مازندران.

 

5.      مرتضی نورمحمد پور امیری (1391). نقش سوسک های کارابید های شکارگر در تنظیم جمعیت مگس میوه مدیترانه ای

 

6.      زهرا کرد فیروز جایی (1391). بررسی امکان کنترل مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella بدون استفاده از سموم سنتتیک رایج  
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 بررسی فونستیک و تعیین مد تولیدمثلی حشرات راسته دم فنریها ( Collembola)  در مناطق مختلف ساری.

 

طرح پژوهشی بنیادی با شماره کد "01-88-02"

 

انجام کارهای عملی و تحقیقی طرح از تاریخ 1/9/88 شروع و در تاریخ 12/12/89 به پایان رسید.

 

مجری طرح: معصومه شایان مهر

 

بررسی ساختار ژنتیکی در جمعیت های مختلف کرم ساقه خوار برنج توسط ژن میتوکندریال DNA در استان مازندران تاریخ تصویب 21/3/91 مجری طرح: دکتر شایان مهر (در حال انجام)

 

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف مگس میوه مدیترانه ای (Ceratitis capitata: Diptera, Thephritidae) بوسیله مارکرهای ملکولی در استان مازندران (تحت بررسی) 

  
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
1.      علیه یحیی پور، معصومه شایان مهر، 1390. گزارش جدید متعلق به مزوفونای خاک (پادمان: حشرات). ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، ایران. اصفهان

 

2.      علیه یحیی پور، معصومه شایان مهر، محمدرضا دماوندیان. 1390. گزارش شش گونه جدید از پادمان خانواده Entomobryidae (Apterygota: Collembola) برای فون ایران. دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات (IPMC). ایران. کرمان

 

3.      علیه یحیی پور، معصومه شایان مهر، 1391. گزارش شش گونه و پنج جنس از دانشکده منابع طبیعی ساری. بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، شیراز

 

4.      علیه یحیی پور، معصومه شایان مهر، 1391. گزارش گونه ها و جنس های جدید از راسته پادمان از جنگل زرین آباد ساری. سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی، ساری

 

5.      سعیده قرمانی نژاد، معصومه شایان مهر و محمد تقی توحیدی، 1390. بررسی شته های خانواده آفیدیده (Aphididae) و میزبان های گیاهی در شهر کرمانشاه. اولین همایش ملی علوم زیستی، ایران. اصفهان

 

6.      سعیده قهرمانی نژاد، معصومه شایان مهر، الهام یوسفی، 1391. گزارش گونه های جدید از پادمان (بندپایان: شش پایان) شهرستان کرمانشاه. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه شیراز

 

7.      اصغر فلاحتی حسین آباد، محمد حسن سرایلو، معصومه شایان مهر، محسن یزدانیان، 1390. گزارش سه گونه جدید از پادمان (Collembola) برای فون ایران. دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات (IPMC). ایران. کرمان

 

8.      مرتضی نور محمد پور امیری، محمدرضا دماوندیان، معصومه شایان مهر، 1391. بررسی تنوع و تراکم سخت بالپوشان خانواده Carabidae در دو نوع متفاوت مدیریت آفات در باغات مرکبات استان مازندران. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه شیراز

 

9.      مرتضی نور محمد پور امیری، معصومه شایان مهر، 1392. بررسی تغییرات جمعیت گونه Harpalus rufipes و قدرت شکارگری آن روی شفیره مگس میوه مدیترانه ای در باغهای مرکبات استان مازندران. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، همدان.

 

10.  مرتضی نور محمد پور امیری، معصومه شایان مهر، 1392. بررسی دینامیسم جمعیت دو گونه Broscus karelinii و Pterostichus macer و قدرت شکارگری آنها بر روی شفیره های مگس میوه مدیترانه ای. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل.

 

11.  الهام یوسفی لفورکی، فاطمه راسخی، معصومه شایان مهر، 1391. تحقیقی در فون حشرات طیاره مانند (Insecta: Odonata) از شهرستان نور و ساری (استان مازندران). بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه شیراز

 

12.  الهام یوسفی لفورکی، معصومه شایان مهر، 1392. بررسی بیوانفورماتیکی توالی ژن میتوکندریایی COI در گونه های مختلف Entomobyridae از راسته پادمان (Hexapoda: Collembola). هشتمین همایش ملی بیو تکنولوژی، دانشگاه تهران

 

13.  معصومه شایان مهر، محمد رئیسی اردلی، الهام یوسفی لفورکی ، 1392. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae)) در استان مازندران با استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز I (COI). هشتمین همایش ملی بیو تکنولوژی، دانشگاه تهران

 

14.  معصومه شایان مهر، الهام یوسفی لفورکی ، 1392. بررسی تنوع گونه ای سوسک های خانواده Chrysomelidae Hexapoda: Coleoptera در شمال کشور. دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان

 

 

 

15.  حمیده نادی، محمود محمدی شریف، علیرضا هادیزاده، معصومه شایان مهر، 1392. تنوع ژنتیکی جمعیت های پسیل پسته Agonoscena pistacia (Hom: Psyllidae) با استفاده از نشانگر ملکولی RAPD. هشتمین همایش ملی بیو تکنولوژی، دانشگاه تهران

 

16.  محمود مهرافراز مایوان، معصومه شایان مهر، 1392. بررسی تنوع و تغییرات جمعیت حشرات ماکروفون خاک در فصول مختلف سال در خاک جنگل سمسکنده. دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان

 

17.  محمود مهرافراز مایوان، معصومه شایان مهر، 1392. بررسی تنوع و تغییرات جمعیت بندپایان ماکروفون Chilopoda, Diplopoda, Isopoda and Aranea  در فصول مختلف سال در خاک جنگل سمسکنده. دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان

 

18.  زهرا کرد فیروزجائی، محمدرضا دماوندیان، معصومه شایان مهر، 1391. مقایسه روغن معدنی با حشره کش کنفیدور برای کنترل Phyllocnistis citrella در باغ های مرکبات شمال ایران. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه شیراز

 

19.  زهرا کرد فیروزجائی، محمدرضا دماوندیان، معصومه شایان مهر، 1391. کنترل مینوز مرکبات بدون استفاده از حشره کش های آلوده کننده محیط زیست. اولین همایش توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، همدان

 

20.  مهسا رجبیان، معصومه شایان مهر، 1391. بررسی تنوع ژنتیکی نشانگر میتوکندریایی DNA (ND5) در جمعیت های مگس میوه ی مدیترانه ای (Ceratitis capitata) در استان مازندران. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی، فسا

 

مهسا رجبیان، معصومه شایان مهر، محمود محمدی شریف، 1391. مطالعه و بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مگس مدیترانه ای (Ceratitis capitata)در استان مازندران با استفاده از نشانگر میتوکندریایی DNA (ND4). سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، مشهد -[1]Chahartaghi, M., Azmayeshfard, P., & Ebrahimi, E. 2002. Introduction of two new species of tribe Campsomerini (Hym:Scoliidae) in Iran. Proceeding of 15th plant protection congress of Iran, P.285.Isfahan

 

 

  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
-[1]Chahartaghi, M., Azmayeshfard, P., & Ebrahimi, E. 2002. Introduction of two new species of tribe Campsomerini (Hym:Scoliidae) in Iran. Proceeding of 15th plant protection congress of Iran, P.285.Isfahan

 

 

 

2- Chahartaghi, M., Azmayeshfard, P., & Ebrahimi, E. 2002. Introduction of several new species of Scoliid wasps(Hym:Scoliidae) in Iran. Proceeding of 15th plant protection congress of Iran, P.284. Isfahan

 

 

 

 

 

[1] نام خانوادگی از چهارطاقی به شایان مهر تغییر یافت

  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات : 
نام خانوادگی از چهارطاقی به شایان مهر تغییر یافت