فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/bf25be62d01457555a6610c5e0b0f7b8.jpg
نام و نام خانوادگی : 
منصور رضائی 
نام پدر : 
غلامعلی 
محل تولد : 
ساری 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
علوم دامی - تغذیه دام و طیور 
محل و سال اخذ مدرک : 
فردوسی مشهد 1383 
مرتبه علمی : 
استاد 
گروه آموزشی : 
علوم دامی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
09111111100 
تلفن محل کار : 
01513822565 
نمابر : 
01513822577 
آدرس : 
گروه آموزشی: گروه علوم دامی- دانشکده علوم دامی و شیلات- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
m.rezaei@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
mrezaei2000@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
تغذيه طيور- تغذيه پروتئين و اسيدهای آمينه- تعادل الکتروليتها در تغذيه طيور- استفاده از  موادخوراکی جديد در تغذيه طيور 
 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
جیره نویسی طرح آزمایشات دامپروری- تغذیه طیور- تغذیه طیور تکمیلی (کارشناسی ارشد)- روشهای پیشرفته آماری- تغذیه دام تکمیلی- پروتئین و اسید آمینه (دکتری) - چربیها و کربوهیدراتها (دکتری)
 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
 
1
 
 
 
 آقای امير عطار:  تاثير مكمل ال-‌كارنيتين بر عملكرد، تركيب سرم و خصوصيات لاشه جوجه‌های گوشتی تغذيه شده با سطوح مختلف چربی.
 
 
 
2
 
 
 
آقای احمد تيموری:  بررسي اثر رقيق سازي انرژی جيره آغازين بر عملکرد و خصوصيات لاشه جوجه های گوشتی
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
خانم ساره بوربور: اثر آنزیم فیتاز بر قابلیت دسترسی مواد معدنی و عملکرد جوجه های گوشتی
 
 
 
4
 
 
 
خانم مریم دهقان: تعیین انرژی قابل سوخت و ساز پنج واریته جو بدون پوشینه در خروسهای بالغ لگهورن و جوجه بلدرچین
 
 
 
5
 
 
 
حانم معصومه غلامی: تعیین قابلیت هضم اسیدهای آمینه و انرژی قابل متابولیسم کنجاله های سویا، آفتابگردان و کلزا در جوجه های گوشتی
 
 
 
6
 
 
 
خانم پروین خسروی: بررسی تاثیر نسبت های مختلف انرژی به اسید آمینه کل و اسید آمینه قابل هضم بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
آقای ابوذر موسوی: تاثیر فیتاز میکروبی بر محتوی فسفر-کلسیم استخوان درشت نی، خصوصیات لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی
 
 
 
8
 
 
 
خانم سمانه دهقانی: تاثیر سطوح مختلف چربی و ال-کارنیتین بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغان تخمگذار
 
 
 
9
 
 
 
خانم نسیم بیدار (راهنمای مشترک با آقای دکترهادی سیاح زاده): بررسی تاثیر سطوح مختلف سدیم در جیره های پیش آغازین بر عملکرد و سطح الکترولیت های سرم خون جوجه های گوشتی
 
 
 
10
 
 
 
آقای ناصر ده پناه (راهنمای مشترک با آقای دکترهادی  سیاح زاده): بررسی تاثیر سطوح مختلف الکترولیت های جیره در بروز سندرم مرگ ناگهانی SDS)) در جوجه های گوشتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آقای بهزاد خسروی: تاثیر شدت و مدت زمان های مختلف محدودیت غذائی در دوره
 
 
 
                 آغازین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی 
 
 
 
 
 
 
خانم حمیده مطهری: تاثیر دوازده واریته مختلف توت بر خصوصیات بیولوژیکی و          
 
 
 
                 عملکرد اقتصادی کرم ابریشم در شرایط آب و هایی استان مازندران
 
 
 
 
 
 
خانم مونا زمانی: تاثیر سطوح مختلف انرژی جیره پایانی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ترکیبات سرم خون جوجه های گوشتی
 
 
 
 
 
 
 
خانم معصومه رحیم نصیریان: بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین خام و اسید آمینه جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فرسنجه های خونی جوجه های گوشتی
 
 
 
 
 
 
 
خانم مه عالم غیاثی: بررسی تاثیر پری بیوتیک (فرمکتو) در جیره کم پروتئین بر عملکرد و فلور میکروبی روده جوجه های گوشتی
 
 
 
 
 
 
 
آقای محمد فقیه عبداللهی: بررسی تاثیر سطوح مختلف خرده برنج بر عملکرد و
 
 
 
               خصوصیات  کیفی تخم مرغ مرغان تخمگذار لگهورن
 
 
 
 
 
 
آقای احمد نازک:  بررسی تاثیر سطوح مختلف تفاله مرکبات بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغان تخمگذار تجارتی لگهورن
 
 
 
 
 
 
         18             خانم آتنا منفردی: بررسی تاثیر سطوح مختلف چربی مکمل بر عملکرد،
 
 
                        خصوصیات لاشه  و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی
 
 
 
 
 
                        
 
 
      19     خانم حسنا حاجاتی: تاثیر شدت های متفاوت رقیق سازی جیره و استفاده از مکمل
 
 
           آنزیمی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه های خون جوجه های گوشتی
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
ستفاده از سطوح مختلف کنجاله تخم آفتابگردان در جيره جوجه های گوشتی و مرغان تخمگذار
 
 
اثر سطوح مختلف انرژی بر عملکرد جوجه های گوشتی
 
 
استفاده از سطوح مختلف سبوس برنج در جيره مرغان تخمگذار
 
 
استفاده از خرده برنج در جيره جوجه های گوشتی
 
 
تعيين ترکيبات شيميائی کنجاله هاي توليد شده در استان مازندران
 
 
استفاده از تخم پنبه غنی شده با اوره در جيره بر ه هاي پرواری
 
 
استفاده از سبوس دو کوب برنج بجای يونجه خشک درجيره بره هاي پرواری زل
 
 
استفاده از کود مرغی درجيره بره های پرواری زل
 
 
تاثير سطوح مختلف انرژی و پروتئين خام بر عملکرد جوجه های بومی مازندران
 
 
عملکرد جوجه های گوشتی طی و بعد از اعمال محدوديت غذايی در سنين اوليه
 
 
تاثير رژيم نوری متناوب بر عملکرد جوجه های گوشتی
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
-رضائی، م. 1374. فعاليت ضد باکتريائی در عسل. فصلنامه پژوهش و سازندگي. شماره 26 صفحه 109-106.
 
 
2-مقصودی نژاد  ق، م. رضائی، ب. سجادی و ک. جعفری خورشيدی. 1376. بررسي اثر سن و جنس بر توان پرواری و خصوصيات لاشه بره های پرواری زل. فصلنامه پژوهش و سازندگي. جلد 4 صفحه100-97.
 
 
 
 
 
3-رضائی، م. 1381. استفاده از سطوح مختلف کنجاله تخم آفتابگردان در تغذيه مرغان تخمگذار لگهورن. فصلنامه پژوهش و سازندگي. جلد 15 شماره 1.  صفحه 61-58.
 
 
 
 
 
4- کامياب. ع،  ک. يوسفی و م. رضائی.1382. عملکرد جوجه های گوشتی طي و بعد از اعمال محدوديت غذايی در سنين اوليه. مجله علوم کشاورزي ايران جلد 34 شماره 1. صفحه 29-19.
 
 
 
 
 
5-رضائی. م، ح. نصيری مقدم، ج. پوررضا و ه. کلاسن.1383. تاثير سطوح مختلف پروتئين خام و تعادل الکتروليت ها بر عملکرد و ترکيبات بدن جوجه هاي گوشتی. مجله علوم و صنايع کشاورزي جلد 18 شماره 2. صفحه 78-69.
 
 
 
 
 
6- رضائی. م، ح. نصيری مقدم و ا. حسن آبادي. 1385. تاثير زئوليت طبيعی بر عملکرد و ترکيبات شيميائی استخوان درشت نی در جوجه های گوشتی. مجله علوم و صنايع کشاورزي.جلد 20 شماره 2 صفحه 44-33.
 
 
 
 
 
7-رضائی، م  و ح. حافظيان.1383. استفاده از کنجاله تخم آفتابگردان در جيره جوجه های گوشتی. پژوهشنامه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خزر. صفحه 35-25.
 
 
 
 
 
8- رضائی. م، ح. نصيری مقدم، ج. پوررضا و ح. کرمانشاهی.1384. تاثیر سطوح مختلف پروتئین خام و لیزین جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه و دفع ازت جوجه های گوشتی. مجله علوم و فنون کشاورزی سال نهم شماره چهارم. صفحه 179-171.
 
 
 
 
 
9-موسوی. ا، م. رضائی ، ف. نیک نفس و ب. شهره. 1386. تاثیر فیتاز میکروبی بر قابلیت دسترسی مواد معدنی، خصوصیات لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی. پژوهشنامه علوم کشاورزي و منابع طبيعي (علوم دام و آبزیان) سال پنجم شماره 2 ،صفحه 55-44 .
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
رضائی،  م. 1374. استفاده از کنجاله تخم آفتابگردان در تغذيه مرغان تخمگذار. مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشي طيور کشور. صفحه 28-23، 29-27 آبانماه 1374. موسسه تحقيقات دامپروري. کرج. ايران.
 
 
سجادی.  ب، م. رضائی، آ. قره باش و ق. مقصودی نژاد. 1378. جايگزيني سبوس دوکوب برنج بجاي يونجه خشک در جيره بره های پرواری زل. مجموعه مقالات دومين سمينار پژوهشی تغذيه دام و طيور کشور. صفحه 360، 12-11 اسفند 1378. موسسه تحقيقات دامپروري. کرج. يران.  
 
 
 سجادی. ب، م. رضائی. 1375.  استفاده از تخم پنبه غني شده با اوره در جيره بره های پرواری. مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشی منطقه ا ی در سطح منطقه 3. صفحه 22-21، 22-20 آذرماه 1375. دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر.
 
 
 خسروی.پ، م. رضائی، ا. ایاسی و ا. تیموری. 1387. تاثیر سطوح مختلف انرژی و روش توازن آمینو اسیدهای جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. سومین کنگره علوم دامی کشور. مهرماه 87. دانشگاه فردوسی مشهد.  
 
 
موسوی.ا، م. رضائی ف.نیک نفس و ب. شهره. 1387. تاثیر فیتاز میکروبی بر محتوی فسفر و کلسیم استخوان درشت نی و عملکرد جوجه های گوشتی. سومین کنگره علوم دامی کشور. مهرماه 87. دانشگاه فردوسی مشهد.   
 
 
حاجاتی. ح، م. رضائی و ه. سیاح زاده. 1387. تاثیر رقیق سازی جیره در سنین اولیه بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. سومین کنگره علوم دامی کشور. مهرماه 87. دانشگاه فردوسی مشهد.
 
 
                 
 
 
حاجاتی. ح، م. رضائی و ه. سیاح زاده. 1387 . تاثیر استفاده از آنزیم بر عملکرد و غلظت گلوکز پلاسمای خون جوجه های گوشتی در دوره آغازین. سومین کنگره علوم دامی کشور. مهرماه 87. دانشگاه فردوسی مشهد.
 
 
 
 
 
منفردی. آ، م. رضائی و ه. سیاح زاده. 1387 . بررسی تاثیر منابع و سطوح مختلف چربی مکمل بر فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی. سومین کنگره علوم دامی کشور. مهرماه 87. دانشگاه فردوسی مشهد.
 
 
 
 
 
مطهری. ح، م. رضائی و ع. صیداوی. 1387. اندازه گیری مواد مغذی واریته های مختلف توت استان مازندران برای تغذیه کرم ابریشم. سومین کنگره علوم دامی کشور. مهرماه 87. دانشگاه فردوسی مشهد.
 
 
 
 
 
مطهری ح، م. رضائی و ع. صیداوی. 1387. بررسی اثرات تغذیه با دوازده واریته مختلف برگ توت بر عملکرد اقتصادی کرم ابریشم. سومین کنگره علوم دامی کشور. مهرماه 87. دانشگاه فردوسی مشهد.
 
 
 
 
 
رادمهر. و، ا. تیموری. م. رضائی و ص. کریم زاده. 1387. اثرات اندازه ذرات خوراک و مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه های گوشتی در جیره حاوی کنجاله کانولا. سومین کنگره علوم دامی کشور. مهرماه 87. دانشگاه فردوسی مشهد.
 
 
 
 
 
منفردی. آ، م. رضائی و ه. سیاح زاده. 1387 . بررسی تاثیر منابع و سطوح مختلف  چربی مکمل بر عملکرد و درصد چربی حفره بطنی جوجه های گوشتی. نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان. 5- 3 دی ماه 87 .گرگان 
 
 
 
 
 
رضائی. م، ف. نیک نفس و م. رحیم نصیریان. 1387. بررسی سطوح مختلف پروتئین خام و اسید های آمینه ضروری جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان. 5- 3 دی ماه 87 . گرگان. 
 
 
 
 
 
  فقیه عبداللهی. م، ا. نازک و م. رضائی. 1387. بررسی تاثیر مختلف خرده برنج بر عملکرد و خصوصیات کیفی تخم مرغ مرغان تخمگذار لگهورن. نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان. 5- 3 دی ماه 87 گرگان .
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
15-  Rezaei, M. 2001. Use of different levels of sunflower seed meal (SSM) in broiler ration. British Society of Animal Science (BSAS) Meeting. York University. UK. Page 214.
 
 
16-  Rezaei, M., H. Nassiri Moghaddam, J. Pour Reza, and H. Kermanshahi. 2003. The effects of different levels of protein and lysine levels on broiler performance, carcass characteristics, and N excretion. XVII th European Symposium on the quality of Poultry Meat and X th European Symposium on the quality of egg and egg products. Saint-Brieuc- Ploufragan. France.
 
 
17- Rezaei, M., H. Nassiri Moghaddam, J. Pour Reza, H. Kermanshahi, and H. L. Classen. 2004. Effect of different levels of crude protein, electrolyte balance on performance, and body composition of broiler chicks. XXII World Poultry Congress. 8-13 June 2004. Istanbul. Turkey. Page 406.
 
 
18-  Haghnazar, A. R., and M. Rezaei. 2004. Determination of metabolizable energy of rice bran and its use in layer ration. XXII World Poultry Congress. 8-13 June 2004. Istanbul. Turkey. Page 656.
 
 
19- Nassiri Moghaddam, H., M.Rezaei, and A. Hassanabadi. 2005. Effect of natural zeolite on performance and tibia ash of broiler chicks. 15th European Symposium on Poultry Nutrition. 25-29 Sep. Balatonfured, Hungary.  
 
 
20-  Rezaei, M., M.K. Fathi, A.K. Kor. 2006. Use of broken rice in broiler diet. British Society of Animal Science (BSAS) Meeting. York University. UK. Page 165. 
 
 
21-  Rezaei, M., A. Attar., A. Ghodratnama., and H. Kermanshahi. 2006. Study the effects of L-carnitine on performance and carcass characteristics of broiler chicks. XII European Poultry Congress. 10-14 Sep. 2006. Verona, Italy. Page 354-355.
 
 
22-  Zaghari, M., S. Borbor, M.Rezaei, A. Teimori, and M. Riahi. 2006. Effects of phytase supplementation on nutrients availability and performance of broiler chicks.  XII European Poultry Congress. 10-14 Sep. 2006. Verona, Italy. Page 368.
 
 
23-  Rezaei, M. 2006. Effect of different levels of lysine in starter period on broiler chicken performance, carcass characteristics, and N excretion. 57th Annual meeting of the European Association of Animal Production. 17-20 Sep. Antalya, Turkey.
 
 
24- Rezaei, M., M.Dehghan, and M.Ayatollahi. 2006. Use of hulless barley in quail diets. 9th Conference on Pig and Poultry Nutrition. 26-28 Nov. (Halle) Germany.
 
 
25- Rezaei, M., S. Dehghani, J.A. Ghaffari, and A.Haghnazar. 2007. Effect of different levels of fat and L-carnitine on performance and egg quality of laying hens. 16th European Symposium on Poultry Nutrition. 26-30 August. Strasbourg, France.
 
 
26- Nazok, A., M.Rezaei, and H.Sayyahzadeh. 2008. Use of dried citrus pulp in laying hen diets. In Proceeding of international egg symposium. 26-28 Nov. 2008. Istanbul,Turkey. Pages: 187-190.
 
 
27-  Hajati, H, M.Rezaei, and H.Sayyahzadeh. 2009. The effects of multi-enzyme addition on performance of broiler chicks. Proceeding of British Society of Animal Science Annual Meeting. Southport. UK. Page 229.
 
 
28- Hajati, H, M.Rezaei, and H.Sayyahzadeh. 2009. Effect of NSP-degrading enzyme supplementation on growth performance and gain cost of broiler chicks. Proceeding 2th Mediterranean summit of WPSA. Antalya, Turkey. Pages 491-494.
 
 
29- Beheshti Moghadam, H., M.Rezaei, F.Niknafs and H.Sayyahzadeh. 2009. Effect of combined probiotic and organic acid on some blood parameters and immune system response of broiler chicks. Proceeding 2th Mediterranean summit of WPSA. Antalya, Turkey. Pages 303-308.
 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
تغذيه کاربردی دام (در دست ترجمه)
 
 
 
تغذيه مقايسه ای طيور
 
 
پرورش طيور به زبان ساده
 
 
مواد محرک رشد در تغذیه طیور
 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
انجمن جهانی طيورشاخه ايرانWPSAجامعه متخصصين علوم دامی ایران 
 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
مدیر گروه علوم دامی
 
رئیس دانشکده علوم دامی و شیلات
 
سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه
 
 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :