فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/m.ghajar/ghajar.jpg
نام و نام خانوادگی : 
مهدی قاجار سپانلو 
نام پدر : 
رضا 
محل تولد : 
تهران 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
فیزیک و حفاظت خاک 
محل و سال اخذ مدرک : 
تهران ، 1378 
مرتبه علمی : 
دانشیار 
گروه آموزشی : 
مهندسی علوم خاک 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
3822574 
نمابر : 
3822574 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
m.ghajar@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
sepanlu@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
فیزیک خاک ، رابطه آب، خاک و گیاه، آلودگی خاک و آب                    

  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 

- خاکشناسی عمومی                - فیزیک خاک تکمیلی                       

 

 

- فیزیک خاک                       - رابطه آب ، خاک و گیاه تکمیلی

 

- رابطه آب، خاک و گیاه        - آلودگی خاک و آب 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 

 

 

راهنما - مشاور

 

 

 

تاریخ دفاع

 

 

 

نام و نام خانوادگی دانشجو

 

 

 

عنوان پایان نامه

 

 

 

ردیف

 

 

 

مشاور

 

 

 

1/11/82

 

 

 

حسین عسگری

 

 

 

بررسی افزایش تحمل به خشکی در یونجه با استفاده از تنوع سوماکلونال

 

 

 

1

 

 

 

راهنما

 

 

 

29/6/89

 

 

 

زهرا احمد آبادی

 

 

 

تاثیر کودهای آلی غنی شده و نشده و کودهای شیمیایی  بر برخی خواص فیزیکی خاک و و میزان عناصر میکرو خاک و جذب انها در گیاهان دارویی گاوزبان و نعناع

 

 

 

2

 

 

 

راهنما

 

 

 

29/10/89

 

 

 

آتنا قلی پور

 

 

 

تاثیر کاربرد دو ساله کمپوست زباله شهری بر فراهمی عناصر غذایی و وضعیت عناصر سنگین در خاک و اندام های مختلف گیاه برنج

 

 

 

3

 

 

 

راهنما

 

 

 

3/11/89

 

 

 

الهام رمضانی

 

 

 

ارزیابی گیاه گاوزبان به تنش های خشکی و شوری

 

 

 

4

 

 

 

راهنما

 

 

 

3/11/89

 

 

 

رحیمه حسین پور

 

 

 

بررسی تاثیر کودهای آلی  بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک  و میزان عناصر کم مصرف در خاک و اندام های گیاهی کاهو و تربچه

 

 

 

5

 

 

 

مشاور

 

 

 

16/12/89

 

 

 

سپیده رحیمی

 

 

 

بررسی اثرات تجمعی  و باقیمانده کودهای آلی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک  و میزان تجمع عناصر سنگین در خاک و سبزیجات زیر کشت

 

 

 

6

 

 

 

مشاور

 

 

 

8/4/90

 

 

 

افسانه قاسمیان

 

 

 

بررسی وضعیت فلزات سنگین در خاک  و گیاه گاوزبان و نعناع تحت تیمار کودهای آلی مختلف

 

 

 

7

 

 

 

راهنما

 

 

 

12/10/90

 

 

 

الهه حسن زاده

 

 

 

تاثیر پتاسیم و کود دامی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در گندم تحت مقادیر مختلف آب آبیاری

 

 

 

8

 

 

 

راهنما

 

 

 

16/11/90

 

 

 

اکرم احمد پور

 

 

 

تاثیر کاربرد 5 ساله کودهای آلی  با و بدون کود شیمیایی بر فراهمی عناص غذایی در خاک و جذب آن در گیاه گندم

 

 

 

9

 

 

 

راهنما

 

 

 

18/11/90

 

 

 

سیده ندا مسعودی

 

 

 

تعیین میزان سرب، مس و کادمیوم در خاک و برخی گیاهان حاشیه جاده (مطالعه موردی: جاده ساری- قائم شهر)

 

 

 

10

 

 

 

مشاور

 

 

 

18/11/90

 

 

 

آرزو محمدی

 

 

 

تاثیر کود دامی و گچ در کاهش صدمات ناشی از شوری آب آبیاری و میزان تجمع عناصر معدنی در گندم

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنما

 

 

 

27/9/91

 

 

 

یداله قاسمی عبدالملکی

 

 

 

بررسی اثر روش های مختلف خاک ورزی بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: دشت ناز ساری)

 

 

 

12

 

 

 

راهنما

 

 

 

27/10/91

 

 

 

سید محسن صیاد منش شیاده

 

 

 

بررسی اثر کاربرد پساب صنعتی بر میزان برخی عناصر سنگین در خاک و گیاهان زراعی تحت کشت (مطالعه موردی: شهرک صنعتی آمل

 

 

 

13

 

 

 

مشاور

 

 

 

15/11/91

 

 

 

فرشته علا

 

 

 

اثرات باقیمانده کودهای آلی مختلف (کمپوست، ورمی کمپوست و لجن فاضلاب) بر توزیع عناصر سنگین (کروم، کادمیوم، نیکل و سرب) در خاک و گیاه برنج و برخی خصوصیات شیمیایی خاک

 

 

 

14

 

 

 

راهنما

 

 

 

17/11/91

 

 

 

سیده آیدا نجبایی

 

 

 

بررسی میزان تجمع سرب و کروم در خاک لومی تحت آبیاری با آب آلوده به سرب و کروم و انتقال آنها به گیاهان جعفری و شاهی

 

 

 

15

 

 

 

مشاور

 

 

 

21/11/91

 

 

 

فاطمه موسوی

 

 

 

تاثیر کاربرد چهار ساله کمپوست زباله شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و تجمع عناصر سنگین (کروم، نیکل، کادمیوم و سرب) در خاک و اندامهای گیاهی دو رقم برنج

 

 

 

16

 

 

 

راهنما

 

 

 

23/11/91

 

 

 

وحید فکوری

 

 

 

تاثیر کوتاه مدت خاک ورزی های مختلف بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر پر مصرف و کم مصرف گیاه ذرت

 

 

 

17

 

 

 

راهنما

 

 

 

28/11/91

 

 

 

سمانه یوسفی

 

 

 

اثر تغییر کاربری اراضی از کشت برنج به باغ مرکبات بر برخی خصوصیات شیمیایی و شاخص های بیولوژیک کیفیت خاک ( مطالعه موردی: قائم شهر)

 

 

 

18

 

 

 

مشاور

 

 

 

28/11/91

 

 

 

فاطمه کفاش محمدی

 

 

 

تاثیر کاربرد آب آبیاری آلوده به کادمیوم و نیکل بر میزان تجمع این عناصر در خاکهای با بافت مختلف و انتقال آنها به اندامهای گیاهی اسفناج

 

 

 

19

 

 

 

راهنما

 

 

 

26/12/91

 

 

 

مهری برومند

 

 

 

اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک (مطالعه موردی: شرق ساری)

 

 

 

 

 

 

20

 

 

  
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 

- م ، قاجار سپانلو و م ع، بهمنیار. اثر آبیاری تکمیلی بر رشد و تولید سویا. 1382 -1380

 

 

- بهمنیار ، م ع و م ، قاجار سپانلو. تاثیر آب شور و گچ بر رشد و تولید ارقام سویا. 1382 - 1380

 

 

 

  
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
- بهمنیار ، م ع ؛ م ، قاجار سپانلو و م، شهابی. تاثیر پساب فاضلاب های صنعتی و شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و گیاهان در بخش مرکزی استان مازندران. 1385 – 1382

 

  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

- قاجار سپانلو ، م و ح ، سیادت . 1378 . اثر تنش آبی بر خصوصیات جوانه زنی گندم . علوم خاک و آب . ج : 3 ، ش : 1 ،ص : 98 – 66 .

 

 

- قاجار سپانلو ، م ؛ ح ، سیادت ؛ م ، میر لطیفی و س خ ، میرنیا . 1379 . اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و کارانی مصرف آب و مقایسه چند شاخص مقاومت به خشکی در چهار رقم گندم . علوم خاک و آب . ج : 12 ، ش : 10 ، ص : 75- 64 .

 

 

- قاجار سپانلو ، م . 1382 . بررسی اثر تنش رطوبتی خاک بر عملکرد ، میزان پرولین و انتقال مجدد ماده خشک چهار رقم گندم در شرایط مزرعه . پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر. ش:1 ، ص : 22 - 14

 

 

- قاجار سپانلو ، م و م ع ، بهمنیار . 1383 . اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد ، کارائی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام سویا در مازندران . پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر . ش : 2، ص : 89-79 .

 

 

- رحیمی آلاشتی، س ؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1390. بررسی اثرات باقیمانده و تجمعی لجن فاضلاب بر غلظت سرب و کروم در اندامهای گیاهی چمن گندمی رونده و شبدر برسیم. مجله علمی پژوهشی مرتع. ش: 1، ص: 80-69.

 

 

- رمضانی، ا؛ م، قاجار سپانلو و ح، نقدی بادی. 1390. ارزیابی پتانسیل جوانه زنی بذرهای گل گاوزبان در شرایط شور. پژوهشهای آبخیزداری. ش : 91، ص : 87-80 .

 

 

-  حسین پور، ر و م، قاجار سپانلو.1391. بررسی اثرات تلفیقی کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر قابلیت جذب عناصر میکرو در خاک و کاهو. مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک. ش:3، ص: 140-123 .

 

 

-  احمد آبادی ، ز ؛ م ، قاجار سپانلو و س، رحیمی آلاشتی. 1390. اثر کاربرد ورمی کمپوست بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. ش: 58، ص: 137-125.

 

 

-  احمد آبادی ، ز ؛ م ، قاجار سپانلو و م ع ، بهمنیار. 1391. اثر کاربرد لجن فاضلاب بر غلظت عنلصر کم  مصرف خاک و جذب آنها به وسیله گیاه دارویی گاوزبان. آب و فاضلاب. ش: 1، ص:110-101.

 

 

-   احمد آبادی ، ز و م ، قاجار سپانلو. 1391. تاثیر کاربرد کودهای آلی روی برخی خواص فیزیکی خاک. مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک. ش:2، ص: 116-99 .

 

 

-  رحیمی آلاشتی، س ؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1390. نقش لجن فاضلاب نقش لجن فاضلاب بر میزان PH، OC و  EC   خاک و تجمع سرب و کادمیوم در خاک و گیاه کاهو و تربچه. مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک. ش: 3، ص: 147-133.

 

 

-  احمد آبادی ، ز ؛ م ، قاجار سپانلو و م ع ، بهمنیار. 1390. تاثیر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان عناصر غذایی کم مصرف در خاک و غلظت آنها در گیاه گاو زبان. مجله به زراعی کشاورزی. ش: 2، ص:12-1.

 

 

- قاسمیان سوربنی، ا ؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. تاثیر دوره های مختلف کاربرد لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر میزان کادمیوم و نیکل خاک و گیاه گاوزبان. آب و فاضلاب. پذیرفته شده جهت چاپ.

 

 

-  احمد آبادی ، ز ؛ م ، قاجار سپانلو و م ع ، بهمنیار. مقادیر و دفعات کاربرد لجن فاضلاب بر میزان غلظت قابل جذب برخی عناصر کم نیاز کاتیونی در گیاه دارویی نعناع. مجله علمی کشاورزی (مهندسی زراعی). ش:2، ص:28-15.

 

 

 - احمدپور سفیدکوهی، ا؛ م ، قاجار­سپانلو و م ع، بهمنیار. تاثیر کاربرد چند دوره کودهای آلی و شیمیایی بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم و برخی ویژگیهای رشد گندم. دانش کشاورزی و تولید پایدار. ش:4، ص: 88-73.

 

 

- قلی پور، ا؛ م، قاجار سپانلو و م ع، بهمنیار. 1391. تاثیر کاربرد دوساله کمپوست زباله شهری تنها و توام با کود شیمیایی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و میزان قابل جذب عناصر کم مصرف در خاک و گیاه برنج. مجله علمی کشاورزی (مهندسی زراعی). ش:1، ص:52-39.

 

 

- صیاد منش، س م؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. کاربرد پساب صنعتی در آبیاری مزارع و اثر آن بر مقدار تجمع عناصر سنگین در خاک و گیاه برنج. آب و فاضلاب. پذیرفته شده جهت چاپ.

 

 

- برومند، م؛ م، قاجار سپانلو و م ع، بهمنیار . اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: سمسکنده ساری). پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز. پذیرفته شده جهت چاپ. 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

- Bahmanyar, M A and M, Ghajar Sepanlou. 2008. Influence of Saline Irrigation

 

 Water and Gypsum on Leaf Nutrient Accumulation, Protein and Oil Seed in          

 

 Soybean Cultivars. Journal of Plant Nutrition. V: 31, No: 1-3. PP: 485 – 495.

 

-  Ramezani, E; M, Ghajar Sepanlou and H A, Naghdi Badi. 2011. The effect of salinity on the growth, morphology and physiology of Echium amoenum Fish. & Mey. African Journal of Biotechnology. V: 10(44). pp: 8765-8773.

 

- Rahimy Alashty, S; M. A. Bahmanyar and M. Ghajar Sepanlou. 2011. Changes of pH, organic carbon, electrical conductivity, nickel and chrome in soil and concentration of Ni and Cr in radish and lettuce plants as influenced by three year application of municipal compost. African Journal of Agricultural Research. V: 6(16), pp: 3740-3746.

 

- Ahmad Abadi, Z; M, Ghajar Sepanlou and M.A. Bahmanyar. 2011. The effect of municipal compost application on the amount of micro elements and their absorption in soil and medicinal plant of mint. African Journal of Biotechnology. V: 10(77), pp: 17716-17725.

 

- Masoudi, N; M, Ghajar Sepanlou and M.A. Bahmanyar. 2012. Distribution of lead, cadminm, copper and zinc in roadside soil of Sari-Ghaemshahr road, Iran. African Journal of Agricultural Research. V: 7(2), pp: 198-204.

 

- Ghajar Sepanlou,M; A. Ahmadpoor  Sefidkoohi and M. A. Bahmanyar. 2012. Investigating the effects of long-term application of compost-like output on wheat yield and N, P and K in kernel and soil under planting. African  Journal of Agricultural Research. V: 7(14), pp: 2215-2224.

 

- Hasanzadeh, E; M. Ghajar Sepanlou and M. A. Bahmanyar.  2012. Effects of potassium and manure fertilizers on concentration of micro elements in leaf and grain of wheat under water stress. European  Journal of  Experimental Biology. V: 2(3), pp: 520-524.

 

-  Sorboni, A.G; M.A. Bahmanyar and M.G. Sepanlou. 2013.  Accumulation of lead and nickel in soil and spearmint ( Mentha Spisata) growing on soil treated with municipal solid wastes and sewage sludge. International Journal of Agriculture: Research and Review. V: 3(1), pp: 126-132. 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 

- بهمنیار ، م ع و م ، قاجار سپانلو. 1382. اثر آب شور و گچ بر رشد و تولید ارقام سویا . هشتمین کنگره علوم خاک ایران . رشت . ص : 708 -706 .

 

 

- عسگری ، ع ؛ ک ، کاظمی تبار ؛ ع ، صفر نژاد و م ، قاجار سپانلو . 1383. انتخاب و بررسی مقاومت به خشکی در نتاج گیاهان گزینش شده در شرایط کشت بافت در یونجه. هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. 1383. رشت.

 

 

- قاجار سپانلو ، م ؛ م ع ، بهمنیار ؛ م ، شهابی و م ج ، بحرالعلومی . 1386. تاثیر فاضلاب شهری بر میزان عناصر سنگین در خاک و گیاه برنج. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ص: 1508 -1507.

 

 

- قاجار سپانلو ، م ؛ م ع ، بهمنیار و م ، شهابی. 1386. همبستگی بین عناصر سنگین موجود در خاک متاثر از فاضلاب شهری و صنعتی وتاثیر آن در تجمع و جذب توسط گیاه. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج. ص: 1465 -1464.

 

 

- قاجار سپانلو ،م و م ع ، بهمنیار. 1388. اثر تنش رطوبتی بر عملکرد و مقایسه چند شاخص مقاومت به خشکی. اولین همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی. شهرری.

 

 

- قاجار سپانلو ،م و م ع ، بهمنیار. 1388. اثر تنش آبی در مراحل مختلف رشد برعملکرد ، کارائی مصرف آب و شاخص برداشت سه رقم سویا در مازندران. اولین همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی. شهرری.

 

 

- عظیم زاده ، ب و م ،قاجار سپانلو. 1388. اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی گندم. اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی. بیرجند.  

 

 

- صفرزاده ، ط و م، قاجار سپانلو. 1388. تاثیر بسترهای مختلف کشت جهت تولید نشا توتون به روش شناور. 1388. همایش ملی آب، خاک ، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی. دزفول.

 

 

- قاجار سپانلو ، م. 1388. اثر توپوگرافی در ژنز ، مرفولوژی و خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاکهای دشت کرج. همایش ملی آب، خاک ، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی. دزفول.

 

 

- احمد آبادی ، ز ؛ م ، قاجار سپانلو و م ع ، بهمنیار. 1388. بررسی اثر کاربرد لجن فاضلاب بر میزان فراهمی مس در گاوزبان. همایش کاربرد کودهای آلی در باغبانی و کشاورزی پایدار. شیراز.

 

 

- احمد آبادی ، ز ؛ م ، قاجار سپانلو و م ع ، بهمنیار. 1388. بررسی کاربرد کمپوست زباله شهری برمیزان جذب روی و مس در نعناع. همایش کاربرد کودهای آلی در باغبانی و کشاورزی پایدار. شیراز.

 

 

- احمد آبادی ، ز ؛ م ، قاجار سپانلو و م ع ، بهمنیار. 1388. نقش کاربرد کمپوست زباله شهری بر میزان فراهمی روی و منگنز در گاوزبان. همایش کاربرد کودهای آلی در باغبانی و کشاورزی پایدار. شیراز.

 

 

- احمد آبادی ، ز ؛ م ، قاجار سپانلو و م ع ، بهمنیار. 1389. نقش کاربرد لجن فاضلاب بر میزان غلظت روی و منگنز در گیاه دارویی گاوزبان. همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن. بیرجند.

 

 

- احمد آبادی ، ز ؛ م ، قاجار سپانلو و م ع ، بهمنیار. 1389. تاثیر کاربرد کمپوست بر میزان جذب آهن و منگنز توسط گیاه دارویی نعناع. همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن. بیرجند.

 

 

- احمد آبادی ، ز ؛ م ، قاجار سپانلو و م ع ، بهمنیار.1389. بررسی اثر کاربرد لجن فاضلاب بر میزان غلظت روی و مس در گیاه دارویی نعناع. همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن. بیرجند.

 

 

- قاسمیان سوربنی، ا ؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1389. تجمع سرب و کروم در گیاه گاوزبان رشد یافته در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب. همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن. بیرجند.

 

 

- قاسمیان سوربنی، ا ؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1389. تاثیر کاربرد ورمی کمپوست در جذب نیکل و کادمیوم در گیاه نعناع. همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن. بیرجند.

 

 

- قاسمیان سوربنی، ا ؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1389. ارزیابی تاثیر ورمی کمپوست در میزان جذب سرب و کروم در گیاه نعناع. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. اصفهان.

 

 

- رمضانی، ا؛ م، قاجار سپانلو و ح، نقدی بادی. 1389. تاثیر آبیاری با آب شور بر میزان جذب سدیم و پتاسیم در ریشه و اندام هوایی گل گاوزبان. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم.  اصفهان.

 

 

 - رمضانی، ا؛ م، قاجار سپانلو و ح، نقدی بادی. 1389. ارزیابی تاثیر شوری آب آبیاری بر برخی خصوصیات مورفولو‍‍ژیکی گیاه دارویی گل گاوزبان در شرایط گلخانه. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. اصفهان.

 

 

- قلی پور، ا؛ م، قاجار سپانلو و م ع، بهمنیار. 1389. بررسی میزان جذب سرب و کروم در گیاه برنج در اثر کاربرد کمپوست زباله شهری. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. اصفهان.

 

 

- قلی پور، ا؛ م، قاجار سپانلو و م ع، بهمنیار. 1389. بررسی کاربرد کمپوست زباله شهری بر میزان جذب کادمیوم و نیکل در گیاه برنج. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. اصفهان.

 

 

- احمد آبادی ، ز و م ، قاجار سپانلو. 1389. اثر کاربرد کمپوست زباله شهری بر میزان غلظت مس و منگنز در گیاه دارویی نعناع. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. اصفهان.

 

 

- احمد آبادی ، ز و م ، قاجار سپانلو. 1389. اثر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان غلظت آهن و روی در گیاه دارویی گاوزبان. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. اصفهان.

 

 

- حسین پور، ر و م، قاجار سپانلو. 1389. بررسی تاثیر سه سال مصرف کمپوست زباله شهری بر میزان عناصر میکرو خاک. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. اصفهان.

 

 

- حسین پور، ر و م، قاجار سپانلو. 1389. ارزیابی کاربرد ورمی کمپوست و کودهای معدنی بر میزان جذب عناصر روی و مس در کاهو. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. اصفهان.

 

 

- رحیمی آلاشتی، س ؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1389. بررسی اثرات تجمعی و باقیمانده کمپوست زباله شهری بر وضعیت میزان سرب در خاک تحت کشت سبزیجات. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. اصفهان.

 

 

- رحیمی آلاشتی، س ؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1389. تغییر غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک ناشی از کاربرد سه سال متوالی لجن فاضلاب. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. اصفهان.

 

 

- رحیمی آلاشتی، س ؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1389. بررسی تاثیر کاربرد سه ساله کمپوست زباله شهری بر غلظت سرب و کادمیوم در گیاه کاهو. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. اصفهان.

 

 

- رحیمی آلاشتی، س ؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1389. تغییز میزان کروم کل و قابل استخراج خاک با

 

 

ناشی از کاربرد سه ساله لجن فاضلاب. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. اصفهان. DTPA

 

 

- رحیمی آلاشتی، س ؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو.1389. تاثیر زمان و سطوح کاربرد لجن فاضلاب برغلظت سرب و کادمیوم در اندامهای مختلف گیاه تربچه. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. اصفهان.

 

 

 - عظیم زاده ، ب و م ،قاجار سپانلو. 1389. ارزیابی بکار گیری آب های شور بر خصوصیات جوانه زنی دو رقم گندم. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی. ساری.

 

 

- اکبر پور، و؛ م، قاجار سپانلو؛ ع، شاهنظری و ا، سپاسی. 1389.  بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوزیکی گیاه داروئی مرزه. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی. ساری.

 

 

 - اکبر پور، و؛ ع، شاهنظری؛ م، قاجار سپانلو و ا، سپاسی. 1389. بررسی اثر تنش خشکی بر وی‍ژگی های مورفولوژیک گیاه داروئی اکلیل کوهی. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی. ساری.

 

 

  -  قاجار سپانلو ، م. 1389. اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد ، درصد روغن و میزان پروتئین ارقام مختلف سویا. سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی. تهران.

 

 

- حسین پور، ر ؛ م، قاجار سپانلو و س، سالک گیلانی. 1389. اثر ورمی کمپوست و کودهای شیمیایی بر جذب آهن و منگنز در خاک و کاهو. دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو. شیراز.

 

 

- حسین پور، ر ؛ م، قاجار سپانلو و س، سالک گیلانی. 1389. تأثیر کاربرد سه ساله کودهای شیمیایی و کمپوست زباله شهری بر تجمع روی. دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو. شیراز.

 

 

- قاجار سپانلو ، م ؛ ر، حسین پور؛ س، سالک گیلانی. 1389. تأثیر کاربرد تلفیقی کود شیمیایی و لجن فاضلاب در یک آزمایش سه ساله بر عناصر میکرو خاک. دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو. شیراز.

 

 

-  قاجار سپانلو ، م ؛ احمد آبادی ، ز  و م ع ، بهمنیار . 1389. اثر کاربرد لجن فاضلاب بر میزان غلظت عناصرآهن و منگنز در گیاه دارویی نعناع. دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو. شیراز.

 

 

-  قاجار سپانلو ، م ؛ احمد آبادی ، ز  و م ع ، بهمنیار . 1389. تاثیر کاربرد کود ارگانیک (ورمی کمپوست) بر برخی خواص فیزیکی خاک. دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو. شیراز.

 

 

- صفر رضوی زاده، م و م ، قاجار سپانلو. 1389. بررسی روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزا عملکرد برنج. چهاردهمین همایش ملی برنج کشور. ساری.

 

 

- مسعودی همت آبادی، س ن؛ م ، قاجار سپانلو و م ع ، بهمنیار. 1389.  بررسی تغییرات مقادیر روی و مس در ریشه و اندام هوایی برنج در فواصل مختلف از کناره جاده (ساری- قائمشهر). چهاردهمین همایش ملی برنج کشور. ساری.

 

 

- رمضانی، ا؛ م، قاجار سپانلو و ح، نقدی بادی. 1389. ارزیابی تاثیر شوری آب آبیاری روی محتوای پرولین و قندهای محلول کل گیاه دارویی گل گاوزبان. همایش ملی گیاهان دارویی. ساری.

 

 

- احمدپور سفیدکوهی، ا؛ م ، قاجار­سپانلو و م ع، بهمنیار.1390.  تأثیر مقادیرمختلف و دوره های متوالی مصرف کمپوست زباله شهری بر میزان عناصرکم مصرف قابل جذب خاک. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز

 

 

 

 

 

- رحیمی آلاشتی، س ؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1390. بررسی تغییر غلظت فلزات سنگین (نیکل و کروم)خاک در اثر کاربرد سه سال متوالی کمپوست زباله شهری. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز.

 

 

- حسین پور، ر و م، قاجار سپانلو .1390. توزیع عناصر میکرو (آهن، روی، مس، منگنز) کل و قابل عصاره گیری در خاک تیمار شده با ورمی کمپوست.. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز.

 

 

- احمدپور سفیدکوهی، ا؛ م ، قاجار­سپانلو و م ع، بهمنیار. 1390.  تاثیرکاربرد طولانی مدت کمپوست زباله شهری همراه با کودشیمیایی بر فراهمی فسفر و برخی از خصوصیات شیمیایی در یک خاک رسی سیلتی. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز.

 

 

- حسن­زاده، ا؛ م ، قاجار­سپانلو و م ع، بهمنیار. 1390.  وضعیت جذب آهن، روی و منگنز در گندم تحت مقادیر مختلف آب آبیاری همراه با مواد اصلاح کننده کود دامی و پتاسیم. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز.

 

 

 

 

 

-  حسن­زاده، ا؛ م ، قاجار­سپانلو و م ع، بهمنیار. 1390.  تأثیر پتاسیم و کود دامی بر میزان کلروفیل برگ پرچم گندم تحت مقادیر مختلف آب آبیاری. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز.

 

 

-  حسین پور، ر و م، قاجار سپانلو.1390. اثر ورمی کمپوست و کودهای N-P-K بر غلظت روی قابل عصاره گیری در DTPA و فراهمی آن برای گیاه کاهو ( Lactuca sativa l.). دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز.

 

 

- حسین پور، ر و م، قاجار سپانلو.1390. بررسی اثرات تلفیقی لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی بر غلظت مس در خاک و گیاه تربچه  (Raphanus sativus). دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز.

 

 

- محمدی، ا؛ م ع، بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو. 1390. تأثیر گچ بر میزان کلروفیل برگ گندم  تحت سطوح مختلف شوری آب آبیاری. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز.

 

 

- محمدی، ا؛ م ع، بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو. 1390. تأثیر گچ و کود دامی بر میزان عناصر ریزمغذی منگنز و روی در برگ پرچم گندم تحت تنش شوری آب آبیاری. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز.

 

 

- احمد آبادی ، ز ؛ م ، قاجار سپانلو و م ع ، بهمنیار. 1390. تاثیر کاربرد کودهای آلی روی برخی خواص فیزیکی خاک. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز.

 

 

- حسن­زاده، ا؛ م ، قاجار­سپانلو و م ع، بهمنیار. 1390.  بهبود آماس نسبی برگ (RWC) گندم تحت مقادیر مختلف آب آبیاری در اثر کاربرد پتاسیم و کود دامی. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز.

 

 

- رحیمی آلاشتی، س ؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1390. تأثیر زمان و سطوح کاربرد لجن فاضلاب بر غلظت نیکل در اندامهای گیاهی بیدگیاه(Agropyrum repen)  و شبدر برسیم (Trifolum alexandrium). دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز.

 

 

- قاسمیان سوربنی، ا ؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1390. بررسی تغییرات کادمیوم و نیکل قابل جذب خاک تیمار شده با کود آلی. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز.

 

 

-  مسعودی همت آبادی، س ن؛ م ، قاجار سپانلو و م ع ، بهمنیار. 1390. تغییرات غلظت سرب و کادمیوم در خاک اراضی حاشیه جاده پر تردد (مطالعه موردی اتوبان ساری- قائم شهر). دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز.

 

 

- مسعودی همت آبادی، س ن؛ م ، قاجار سپانلو و م ع ، بهمنیار. 1390. بررسی تردد وسائل نقلیه بر میزان سرب، روی، مس و کادمیوم در اندام های مختلف  گیاه برنج . دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز.

 

 

- بهمنیار، م؛ س، رحیمی آلاشتی و م، قاجار سپانلو. 1390. اثر مقدار و دوره های مصرف کمپوست زباله شهری بر غلظت کروم در اندام­های گیاهی کاهو و تربچه. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز.

 

 

- رمضانی، ا و م، قاجار سپانلو. 1390. تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی گل­گاوزبان (Echium amoenum Fisch. & Mey.). دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز.

 

 

-  حسن­زاده، ا؛ م ، قاجار­سپانلو و ا. محمدی. 1391. تاثیر تنش آبی با کاربرد پلی اتیلن گلیکول بر برخی از خصوصیات جوانه زنی گندم (لاین N-81-18). اولین همایش ملی بحران آب و پیامدهای ناشی از آن. مشهد.

 

 

-  محمدی، ا؛ م ، قاجار­سپانلو و حسن­زاده، ا. 1391. تاثیر تنش شوری با کاربرد کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر برخی از خصوصیات جوانه زنی گندم (N-81-18). اولین همایش ملی بحران آب و پیامدهای ناشی از آن. مشهد.

 

 

-  قاسمی عبدالملکی، ی؛ م ، قاجار­سپانلو و م ع، بهمنیار. 1391.  اثر روشهای مختلف خاکورزی بر آب قابل دسترس گیاه. همایش ملی پژوهشهای راهبردی کشاورزی ایران. تاکستان.

 

 

-  قاسمی عبدالملکی، ی؛ م ، قاجار­سپانلو و م ع، بهمنیار. 1391.  اثر روشهای مختلف خاکورزی بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک. همایش ملی پژوهشهای راهبردی کشاورزی ایران. تاکستان.

 

 

-  صیاد منش، س م؛ م ، قاجار­سپانلو و م ع، بهمنیار. 1391.  اثر کاربرد آب آبیاری آلوده به پساب صنعتی بر میزان تجمع عناصر سنگین در خاک و گیاه اسفناج. همایش ملی پژوهشهای راهبردی کشاورزی ایران. تاکستان.

 

 

-  صیاد منش، س م؛ م ، قاجار­سپانلو و م ع، بهمنیار. 1391. بررسی تجمع نیکل و کادمیوم در خاک و برنج آبیاری شده توسط پساب صنعتی( مطالعه موردی شهرک صنعتی آمل). همایش ملی پژوهشهای راهبردی کشاورزی ایران. تاکستان.

 

 

-  صیاد منش، س م؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1391. کاربرد پساب صنعتی در آبیاری و اثر آن بر میزان سرب و کروم در خاک و گیاه برنج. همایش ملی پژوهشهای راهبردی کشاورزی ایران. تاکستان.

 

 

-  برومند، م؛ م ع، بهمنیار ؛ م، قاجار سپانلو و س. سالک گیلانی. 1391.  اثر تبدیل اراضی جنگلی به اراضی باغی، کشت دیم و شالیزار بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک ( مطالعه موردی سمسکنده ساری). همایش ملی پژوهشهای راهبردی کشاورزی ایران. تاکستان.

 

 

-  برومند، م؛ م ع، بهمنیار ؛ م، قاجار سپانلو و س. سالک گیلانی. 1391.  اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان پایداری خاکدانه ها ، تخلخل و رطوبت خاک (مطالعه موردی شرق ساری). همایش ملی پژوهشهای راهبردی کشاورزی ایران. تاکستان.

 

 

-  موسوی، ف؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1391. تاثیر کاربرد چهارساله کمپوست زباله شهری بر جذب فلز کروم بوسیله گیاه برنج. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. فسا.

 

 

-  موسوی، ف؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1391. بررسی کاربرد چهارساله کمپوست زباله شهری بر میزان جذب سرب در دو رقم برنج. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. فسا.

 

 

- علا، ف؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1391. بررسی اثرات باقیمانده کاربرد لجن فاضلاب بر غلظت سرب در اندامهای مختلف گیاه برنج. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. فسا.

 

 

-  علا، ف؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1391. اثرات باقیمانده کاربرد لجن فاضلاب بر میزان کروم و نیکل در خاک تحت کشت برنج. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. فسا.

 

 

- یوسفی، س؛ م، قاجار سپانلو و س. سالک گیلانی. 1391.  اثر تغییر کاربری اراضی شالیزاری تحت کشت برنج به باغ مرکبات بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک( مطالعه موردی: قائمشهر). سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. فسا.

 

 

-  یوسفی، س؛ م، قاجار سپانلو و س. سالک گیلانی. 1391.  اثر تغییر کاربری اراضی شالیزاری تحت کشت برنج به باغ مرکبات بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: قائمشهر).  سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. فسا.

 

 

-  نجبائی، س آ؛ م ، قاجار­سپانلو و م ع، بهمنیار. 1391. تاثیر مقادیر مختلف سرب و کروم بر میزان تجمع آنها در خاک تحت کشت شاهی. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. فسا.

 

 

-  نجبائی، س آ؛ م ، قاجار­سپانلو و م ع، بهمنیار. 1391. واکنش خاک آهکی به کاربرد مقادیر مختلف کروم و سرب در کشت جعفری. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. فسا.

 

 

-  فکوری، و؛ م ، قاجار­سپانلو و م ع، بهمنیار. 1391. تاثیر خاکورزی های مختلف بر عملکرد و جذب عناصر پر مصرف و کم مصرف گیاه ذرت. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. فسا.

 

 

-  فکوری، و؛ م ، قاجار­سپانلو و م ع، بهمنیار. 1391. تاثیر زیرشکنی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. فسا.

 

 

- نوروزی، م؛ و م ، قاجار­سپانلو. 1391. اثر آب شور بر خصوصیات جوانه زنی جو رقم پروداکتیو. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. فسا.

 

 

- قلی پور، ا و م، قاجار سپانلو. 1391. تاثیر کاربرد دو ساله کمپوست زباله شهری تنها و توام با کود شیمیایی بر غلظت روی و منگنز در خاک و گیاه برنج. اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن. کیش.

 

 

- نوروزی، م؛ و م ، قاجار­سپانلو. 1391. ارزیابی واکنش رقم جو ( صحرا ) به شوری در مرحله جوانه زنی. اولین همایش ملی بحران آب و پیامدهای ناشی از آن. مشهد.

 

 

- نوروزی، م؛ ، م ، قاجار­سپانلو و م ع، بهمنیار. 1391. ارزیابی واکنش دو رقم جو به شوری در مرحله جوانه زنی. اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار. رامهرمز.

 

 

- صیاد منش، س م؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1391. بررسی وضعیت نیکل و سرب در خاک و کلزا، تحت اثر آبیاری با پساب صنعتی. دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی. بجنورد.

 

- صیاد منش، س م؛ م ع، بهمنیار و م، قاجار سپانلو. 1391. اثر طولانی مدت کاربرد پساب صنعتی در آبیاری مزارع روی تجمع کروم و کادمیوم در کلزا. اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار. رامهرمز.

 

  
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 

- Ahmad Abadi, Z; M, Ghajar Sepanlou and M.A. Bahmanyar. 2011. The effect of sewage sludge on the Zn and Cu absorption in the medicinal plant of mint (Mentha Spisata).11 Internatinal Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements. Florence. ITALY. pp: 53-54.

 

 

- Sorboni, A.G; M.A. Bahmanyar and M.G. Sepanlou. 2011. Accumulation of lead and nickel in spearmint( Mentha Spisata) growing in a soil treated with municipal solid wastes. 11 International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements. Florence. ITALY. pp: 475-476.

 

 

- Bahmanyar, M.A; S, Rahimi Alashty and M. Ghajar Sepanlou. 2011. The effects of applying municipal solid waste (MSW) on Ni and Cr in soil. 11 Internatinal Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements. Florence. ITALY.

 

 

- Ghajar Sepanlou,M; A. Ahmadpoor  Sefidkoohi and M. A. Bahmanyar. 2012. Investigating the cumulative and residual effects of municipal solid waste on the uptake of N, P and K by kernel wheat. International Conference of  Agricultural Engineering. Valencia. Spain.

 

  
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
قاجار سپانلو ، م و س خ ، میرنیا. 1381. آبیاری تکمیلی. انتشارات دانشگاه مازندران. ص: 43. 

  
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 

- عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه مازندران : 1383-1378

 

- عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری :1387تا کنون

 

 

- مسئول آزمایشگاههای دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه مازندران : 1380-1379

 

 

- معاون آموزشی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه مازندران : 1383-1380

 

 

- معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری : 1387 تا کنون

 

 

- عضو کار گروه بررسی توانایی علمی هیات جذب دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری :1388 تا کنون       

 

  
  -   توضیحات
16
توضیحات :