فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/pic univercity/dr-ahmadi.gif
نام و نام خانوادگی : 
میرخالق ضیا ء تبار احمدی 
نام پدر : 
میریداله 
محل تولد : 
احمدکلا - بابلسر 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
آبیاری 
محل و سال اخذ مدرک : 
ایا لتی یوتا ه امریکا - لوگان 1359-1355 
مرتبه علمی : 
استاد 
گروه آموزشی : 
گروه مهندسی کشاورزی-آب 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
09111125033 
تلفن محل کار : 
01513822560 
نمابر : 
01513822566 
آدرس : 
ساری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- صندوق پستی 578- دانشکده مهندسی زراعی- گروه مهندسی کشاورزی-آب. 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
mzahmadi@yahoo.com 
پست الکترونیک : 
mzahmadi@gmail.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
آبیاری و زهکشی

  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
آبیاری -اصول زهکشی- مهندسی زهکشی- طراحی سیستم های آبیاری- مهندسی رودخانه- مهندسی منابع آب – مدیریت منابع آب – زبان تخصصی – فیزیک خاک تکمیلی- کیفیت آب تکمیلی

  
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 

نام دانشجو                      موضوع پایان نامه                       استادان راهنما    

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

1- فرید اجلالی.1370.      

 

 

 بررسی پروفیل سطح ایستابی در زهکش های متناوب در دو عمق متناوب در جریان ناپایدار                                              

 

 

   م.ض. احمدی   علی اصغر صباغ فرشی و ابوالقاسم توسلی  1370         

 

 

2- کیامرث نظر پور.1370.   

 

 

مدل بهینه فاصله زهکشها در آبیاری نواری                                  

 

 

م. ض. احمدی علی اصغر صباغ فرشی و ابوالقاسم توسلی 1370 

 

 

3- حسین زینی وند   . 1379   .    

 

 

پهنه بندی سیل با بکار گیری نرم افزار HEC-RAS  در دشت سیلابیسیلاخور بروجرد. 131 ص.

 

 

 

 1379           م. ض. احمدی و عبدالرسول تلوری                                 

 

 

 

4 - محمد رضا توسلی  .    1378.          

 

 

بررسی تاثیر عملیات نوین تجهیز  و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی در شالیزار های سنتی مازندران بر عملکرد برنج      م. ض. احمدی 1378

 

 

 

 

 

5-  مریم فروزنده  .1380.            

 

 

بررسی تنوع و غنای گونه ای در سه تیپ مختلف خاکی مراتع دشت گمیشان      

 

 

م. ض. احمدی1380

 

 

 

 

 

6-  حجت الله گنج خانلو   . 1381.

 

 

  بررسی کارایی آبنمود واحد لحظه ای                                  دکتر محمود حبیب نژاد روشن                                                                        ژئومورفولوژیک و ژئومورفو کلا یماتیک رفو کلا یماتیک               و م.ض. احمدی

 

 

                              و آبنمود واحد گری در حوضه آبخیز

 

 

 

                               معرف ناورود( گیلان )1381

 

 

7-قدسیه آشتیانی  مقدم .1381.      بررسی وضعیت منابع آب های زیرزمینی   شمال کشور به منظور ارائه مدلی جهت تغذیه مصنوعی سفره ها( مطالعه موردی    دشت ناز ساری)

 

 

 

م. ض. احمدی      ن. صفائیان  مهندس – حمیدرضا :                              کوهستان نجفی

 

 

 

  1381         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

   8 -  حمزه محمدی .1381.                کاربرد مدل هیدرولوژیکی بارش –روان آب     دکتر کریم سلیمانی                           بر پایه GIS در پیش بینی زمان وقوع سیل                                      و م. ض. احمدی           

 

 

 

                               ( حوزه آبخیز کسیلیان )     1381

 

 

 

 

 

 

9 - رضا بسطام  .1382.              مطالعه اکولوژیکی مراتع ییلاقی               

 

 

   م.ض. احمدی و      1382

 

 

 

حوضه تجن                                                                         خانم دکتر شکری

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

10- زهرا رفیعی .1382.              تعیین حد استغراق در سرریز های              م.ض. احمدی و         1382  

 

 

 

                            استوانه ای                                       دکتر داود فرسادی زاده

 

 

                                                                             مشاور : مهندس محسن مسعودیان     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 - علی حسین زاده .1383.      پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل           م. ض. احمدی                           

 

 

 

 

 

هیدرولیکی HEC-RAS در محیط                                     و  دکتر محمد باقر شریفی

 

 

 

                          GIS ) مطالعه موردی :لایین سو-کلات نادر)

 

 

 

 

 

 

12 - رضاء الد ین عوفی.1383.    رابطه عمق آب زیر زمینی ، EC و    pH  خاک با پوشش گیاهی شور پسند ( مطالعه موردی : اراضی حاشیه غربی دریاچه مهارلو در استان فارس )

 

 

                                                                            م. ض. احمدی

 

 

                                                                           مشاورین   دکتر نصرت اله

 

 

                                                                           صفاییان و خانم دکتر مریم

 

 

 

                                                                           شکری  -    تیر ماه  1383

 

 

 

13 - خلیل آقاجانلو .1384.         مقایسه و واسنجی روش های تجربی EPMو MPSIAC در برآورد فرسایش و رسوبدهی بخشی از حوضه آبخیززنجان رود با استفاده از    GIS     

 

 

 

 

 

                                                             راهنما ها:  دکتر کریم سلیمانی

 

 

                                                                            میرخالق ضیاتبار احمدی

 

 

                                                              مشاوران:  دکتر محمود حبیب نژاد

 

 

                                                                             مهندس مجید زنجانی جم

 

 

 

 

 

 

                                                                              24 خرداد 1384

 

 

 

14 - روح الله   خدارحیمی .1384.       بررسی کارایی رو شهای تجربی   EPMو MPSIAC   در برآورد فرسایش و رسوب ( مطالعه موردی : حوضه آبخیز خارستان فارس )

 

 

                                                                                                                                                                                   راهنما ها:  دکتر کریم سلیمانی

 

 

                                                                            میرخالق ضیاتبار احمدی

 

 

                                                              مشاور: مهندس سید حمید مصباح

 

 

 

                                                                      7 خرداد    1384 

 

 

 

15 - حامد حیدر پور کیاسرا .1384.    بررسی اثرات چرا روی برخی خصوصیات پوشش گیاهی و شیمیایی خاک              

 

 

                                                    راهنماها:  میرخالق ضیائتبار احمدی

 

 

                                                                  مهندس رضا تمرتاش

 

 

                                                مشاور: دکتر حمید جلیلوند

 

 

                                                      

 

 

 

                                                      30 خرداد   1384                        

 

 

 

 

 

 

16 - مهرداد محسنی .1384.                    پهنه بندی خطر سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی تحلیل رودخانه(    (  HEC-RAS      در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS   (   مطالعه موردی  رودخانه نکا                                  

 

 

                                                  راهنما ها : دکتر کریم سلیمانی و محمود حبیب نژاد      

 

 

                                                  مشاورین: میرخالق ضیائتبار احمدی و

 

 

                                                                مهندس فرج الله نوروزی

 

 

 

                                                      30 خرداد   1384

 

 

 

 

 

 

17 - طاهر کریمیان  . 1384.               پهنه بندی سیلاب  با استفاده از مدل هیدرولیکی   HEC-RAS      در محیط GIS   و راهکار های حفاظتی آن (   مطالعه موردی حوضه آبخیز شهری  نکا رود)

 

 

                                           راهنماها: دکتر میرخا لق ضیاء تبار احمدی و دکتر سید

 

 

                                                        حسن گلما یی

 

 

                                            مشاوران: مهندس فرج اله نوروزی

 

 

 

                                                         25 تیر ماه  1384 

 

 

 

 

 

 

18- نقی حسینیان امیری. 1384  .         کاربرد مهندسی ارزش در پروژه های آبی ( مطالعه موردی:   کانال انتقال آب چالوس – قطعه 1)   

 

 

                                                 راهنماها : م. ض. احمدی و س.ح. گلمایی

 

 

                                                  استاد مشاور:      مهندس مهران اصفهانی زاده

 

 

 

                                                              27 تیر ماه 1384

 

 

 

 

 

 

19- علی  دانکو. 1384.                               آنالیز عدم قطعیت برای برآورد حجم رسوب در                                                       مخزن سد

 

 

                                                        راهنماها   : دکتر جمال محمد ولی  سامانی

 

 

                                                                         دکتر م. ض. احمدی

 

 

                                                         استاد مشاور : مهندس علی رضا عمادی

 

 

 

                                                               شهریور 1384                                

 

 

 

 

 

 

20- ام البنی محمد رضا پور .1384.           مقایسه مقادیر برآورده شده رسوب توسط مدل

 

 

                                            های مختلف با حجم رسوب گذاری در دو سد مخزنی ایران

 

 

                                                  ( مطالعه موردی سد های وشمگیر و دروذزن )         

 

 

                                               راهنماها : م.ض. احمدی و دکتر ابوالفضل مساعدی

 

 

                                                      مشاور : دکتر سید حسن گلمایی

 

 

                                                                                   119 ص

 

 

                                                                  شهریور   1384                                 

 

 

 

21- برات محمد خالقی. 1384     .        بررسی کارایی مدل های تجربی  EPM  و فورنیه در برآورد فرسایش و رسوب( مطالعه موردی – حوضه زارم رود تجن)

 

 

راهنماها: دکتر کریم سلیمانی و م.ض.  احمدی

 

 

مشاور: دکتر محمود حبیب نژاد

 

 

 

89 ص – مهر ماه 1384

 

 

 

22- عبداله درزی.1384.  بررسی سیستم زهکشی زیرزمینی در اراضی شالیزاری با استفاده از نرم افزار DRAINMOD. دانشگاه تهران. پردیس ابوریحان،گروه مهندسی آبیاری و زهکشی.

 

 

راهنماها: دکتر فرید اجلالی ، دکتر م. ض. احمدی

 

 

مشاور: مهندس غلامحسن نجفی

 

 

 

87 ص . آبان 1384.

 

 

 

 

 

 

23- بهجتت ریحانی.   1384  .   مطالعه ارتباط بین پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی شیمیایی  خاک های مارنی در شهرستان بیرجند. دانشکده منابع طبیعی- گروه مرتع –

 

 

راهنماها: م.ض. احمدی و مهندس رضا تمرتاش

 

 

مشاور: مهندس محمد رضا سعید افخم شعراء

 

 

 

80 ص. زمستان 1384.      

 

 

 

 

 

 

24- محبوبه کفیل.        1384     مقایسه دو روش شبکه عصبی و مصنوعی و سری زمانی در پیش بینی میزان جریان رودخانه .  دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران

 

 

راهنماها: م. ض.  احمدی و سید حسن گلمایی

 

 

مشاور: دکتر کوروش مخمدی ( تربیت مدرس)

 

 

 

105 ص. اسفند 1384.

 

 

 

25- امین رضا احمد نژاد.1384.  شبیه سازی فرایند بارش – روان آب و مولقه های بیلان آب در حوضه های آبریز رودخانه ها ( مطالعه موردی : حوضه آبریز کورکورسر).

 

 

 

 

 

راهنماها: م.ض. احمدی و سید حسن گلمایی.

 

 

                                   

 

 

مشاور : مهندس هوشنگ خیری –سازمان آب مازندران.

 

 

 

117ص.  اسفند 1384.   **  تا اینجا برای پایه 84 ارا یه شده است

 

 

 

 

 

 

26-    نیما افشین  .1384.  بهینه سازی شبکه پایش آب زیر زمینی با استفاده از رو ش های زمین آماری ( مطالعه موردی : دشت بابل – آمل )

 

 

 

 

 

راهنماها: م.ض. احمدی و سید حسن گلمایی.

 

 

                                   

 

 

مشاور : مهندس هوشنگ خیری –سازمان آب مازندران.

 

 

 

83ص.  اسفند 1384.

 

 

 

 

 

 

27-    اسماعیل کردی   . 1384   . برآورد عمق بحرانی در آبراهه های مرکب روباز.

 

 

 

 

 

راهنماها: م.ض. احمدی و دکتر سید علی ایوب زاده (تربیت مدرس )

 

 

مشاور: دکتر عبداله ظهیری( دانشگاه گرگان)

 

 

 

134 ص. اسفند 1384.

 

 

 

 

 

 

28-  علی رضا جهانگیر   .1384  . شبیه سازی بارش- روان آب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی                 ANN   و مقایسه با مدل                        HEC-HMS    در حوضه معرف کارده.

 

 

راهنماها: دکتر محمود رایینی و  م. ض. احمدی

 

 

مشاور : دکتر ابوالفضل اکبر پور

 

 

 

107ص.  1384.

 

 

 

         

 

 

29- مریم امیری   .  1385    . کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوروتوژیکی     SWRRB                       به منظور شبیه سازی رواناب ( مطالعه موردی : حوضه آبخیز کسیلیان)

 

 

     راهنماها: م. ض. احمدی. و دکتر محمد رضا قنبر پور.

 

 

     مشاور: دکتر محسن محسنی ساروی.

 

 

       134 ص. آذر 1385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30-  علی رضا اسکندری نیا. آذر 1385.

 

 

شبیه سازی فرایند بارش- روان آب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN                ) و مقایسه با مدل آماری نزدیکترین همسایه (K-NN   )

 

 

(حوضه رودخا نه بحتیاری)

 

 

             راهنماها: م.ض. اخمدی و دکتر هادی نظر÷ور

 

 

              مشاور: مهندس محمد ذاکر مشفق

 

 

 

                    124 ص.- آذر ماه 1385 . 

 

 

 

  

 

 

31- سید حمید فلا ح میری. آذر 1385.

 

 

           پهنه بندی توان اکولوژیک کشاورزی حوضه معرف کسیلیان با سامانه جغرافیایی(              GIS  )

 

 

 

 

 

راهنماها: دکتر همت الله  پیردشتی    و    م.ض  احمدی

 

 

       مشاور      : دکتر حسن قلیچ نیا

 

 

 

187 ص.   – آذر ماه 1385

 

 

 

 

 

 

32-  زهرا غفوری- شهریور 1385-

 

 

        تهیه مدل جریان یک بعدی ماندگار غیریکنواختر روی بسترهای آبرفتی با مقطع مرکب

 

 

استادان راهنما:

 

 

دکتر سید علی ایوب زاده

 

 

دکتر سید حسن گلمایی

 

 

 

استاد مشاور: م. ض. احمدی. شهریور 1385

 

 

 

 

 

 

     

 

 

33-     نعیمه  نجفی نیستانی. بهمن 1385.

 

 

برآورد بار رسوب رودخانه زاینده رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

 

 

استادان راهنما : دکتر سید حسن گلمایی

 

 

                      دکتر منوچهر حیدر پور

 

 

 

استاد مشاور: م.ض. احمدی  . بهمن 1385. 159 ص.

 

 

 

 

 

 

34-     فریدون معصوم پور. تابستان 1384.

 

 

بررسی کارایی مدل        MPSIAC   جهت برآوردفرسایش و رسوب.

 

 

استادان راهنمنا:   دکتر کریم سلیمانی

 

 

                    دکتر محمود حبیب نژاد

 

 

استادان مشاور:

 

 

                     م.ض. احمدی

 

 

                     مهندس علیرضا قدرتی

 

 

 

                       تابستان 1384

 

 

 

35-     احمد عزیزی.  بهمن  1385.

 

 

بررسی تاثیر تخلخل مصالح مصرفی بر استهلاک انرزی سرریز های پلکانی گابیونی.

 

 

استادان راهنما: دکتر مهدی مفتاح هلقی   و م.ض.   احمدی.

 

 

استادان مشاور: دکتر سید حسن گلمایی و دکتر هادی نظرپور

 

 

 

دانشکده مهندسی زراعی- مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – گروه مهندسی کشاورزی – آب.

 

 

 

 

 

 

36-     شهره علی بخشی. خرداد 1386.

 

 

آنالیز و شبیه سازی سیلاب در شبکه های جمع آوری آب های سطحی با استفاده از مدل کامپیوتری ( مطالعه موردی : منطقه 22 تهران)

 

 

استادان راهنما: م. ض.  احمدی.  و دکتر محمود رایینی سرجاز.

 

 

 

دانشکده مهندسی زراعی- مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – گروه مهندسی کشاورزی – آب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37-     محمود محبوبی فولادی. شهریور 1385.

 

 

تعیین روابط نیاز آبی با مشخصه های گیاهی درختان مرکبات و ارزیابی کاربرد آن ها در بهبود برنامه ریزی آبیاری سیستم های قطره ای.

 

 

استاد راهنما: دکتر علی اصغر منتظر

 

 

استاد مشاور: م.ض. احمدی  . شهریور 1385.  92 ص.

 

 

 

دانشگاه تهران- پردیس ابو ریحان- دانشکده فنی کشاورزی- گروه مهندسی آبیاری و زهکشی..

 

 

 

38-     مجتبی حاتمی شیر کوهی . مهر 1386.

 

 

تهیه نرم افزار کامپیوتری طراحی هیدرولیکی سازه های انتقال آب روباز.

 

 

استادان راهنما: م.ض. احمدی  ، دکتر سید حسن گلمایی

 

 

استاد مشاور: دکتر فرهاد میرزایی

 

 

گروه سازه های آبی- دانشکده مهندسی زراعی- دانشگاه مازندران

 

 

 

مهر 1386، 122 ص.

 

 

 

 

 

 

39-     شکوفه سلیمی. بهمن 1386.

 

 

بررسی اثرات عملیا ت اصلاحی رودخانه بر هیدرولیک جریان با استفاده از مدل سیستم آنالیز رودخانه                        ( HEC-RAS)

 

 

و سامانه اطلاعات جغرافیایی                        (GIS)                

 

 

                           (مطالعه موردی : زارم رود)

 

 

استادان راهنما:

 

 

دکتر محمد رضا قنبر پور و دکتر کریم سلیمانی

 

 

 

استاد مشاور: م.ض. احمدی  . بهمن 1386. 133ص.

 

 

 

40-     سیده زهرا درواری. آذر ماه 1386-   فراگیر

 

 

شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی( مطالعه موردی حوزه معرف کسیلیان)

 

 

استادان راهنما:

 

 

دکتر کریم سلیمانی

 

 

دکتر محمود حبیب ن‍‍زاد‍‍

 

 

 

استاد مشاور: م.ض. احمدی   آذر 1386. 141 ص.

 

 

 

41-     اعظم بابایی، بهمن 1386. فراگیر

 

 

 

 

 

 

 

 

شبیه سازی رفتار رودخانهدر رسوب گذاری و فرسایش پذیری با استفاده از مدل  FLUVIAL -12 ( مطالعه موردی: رودخانه : زارم رود)

 

 

استادان راهنما

 

 

دکتر سید حسن گلمایی

 

 

         م.ض. احمدی  

 

 

        استد مشاور: مهندس سپیده ابراهیمی بهمن 1386. 156ص.

 

 

42-     زینب سلمانی جلودار.بهمن 1386.

 

 

تحلیل جریان از روی سرریز های اوجی با اسفاده از روش اجزائ محدود.

 

 

استادان راهنما

 

 

دکتر سید حسن گلمایی

 

 

         م.ض. احمدی  

 

 

        استاد مشاور:

 

 

         مهندس علی رحمانی فیروزجایی.  بهمن 1386. 135 ص.

 

 

43-     پرویز محمد صالحی.    1386

 

 

. شبیه سازی بارش-       روانآب با مدل ریاضی مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی برای حوزه آبریز امامه.

 

 

استادان راهنما:

 

 

 م. رایینی سرجاز و م.ض. احمدی

 

 

 1386.                         ص.

 

 

 

 

 

44-—رضا توکلی.   .  1386 . بررسی نا÷ایداری شیب شیروانی ناحیه سوادکوه و ارائه روش های پا یداری مناسب آن.

 

 

استادان راهنما:           م.ض. احمدی ،و  عیسی شوش پا  شا 

 

 

استاد مشاور: مهندس جانعلی تقوی.

 

 

زمستان 1386.  146 ص. فراگیر

 

 

45-  آزاده بطنی.    1386 . شبیه سازی رسوب گذاری در مخازن سدها با استفاده از                         GSTARS3 مدل ریاضی                                                      

 

 

                           و مقایسه نتایج با روش های تجربی

 

 

استادان راهنما: سید حسن گلمایی و  م.ض. احمدی

 

 

استاد مشاور: مهندس سید امیر امامی

 

 

اسفند 1386. 121 ص. 

 

 

 

 

 

46- احسان خسروی نیا . 1387. شبیه سازی  کیفی سیستم های رودخانه ای با اسفاده از مدل ریاضی  WASP7   .

 

 

 استادان راهنما: دکتر سید حسن گلمایی و م. ض. احمدی.

 

 

آذر ماه 1387.

 

 

140ص.

 

 

47- بهرام کلاگر . 1387. بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتا ر هیدرولیکی آبگیر های کفی.

 

 

استادان راهنما: دکتر سید حسن گلمایی و م. ض. احمدی.

 

 

 آبان  ماه 1387.

 

 

133ص.

 

 

48- محسن برزعلی. 1387. بررسی آبشستگی اطراف سری آب شکن های L     شکل

 

 

در شرایط آب زلال.

 

 

استادان راهنما: دکتر رامین فضل اولی- م. ض. احمدی

 

 

استاد مشاور: دکتر امیر احمد دهقانی.

 

 

شهریور 1387  .

 

 

108ص.

 

 

49    - افسانه حسینی. 1387.  ارزیابی فنی طرح های سامان دهی اجرا شده در بازه ای از رودخانه قزل اوزن.

 

 

       استادان راهنما :

 

 

            دکتر  رامین فضل اولی و م. ض.  احمدی

 

 

   استاد مشاور : مهندس محمد حسین زاده

 

 

مهرماه 1387

 

 

136 ص.

 

 

 

 

 

50- نرگس رحیمی دهاقانی . 1387. مقایسه مدل های کامپیوتری در مهندسی رودخانه( مطالعه موردی : رودخانه لردگان در چهار محال و بختیاری.

 

 

استادان راهنما :

 

 

دکتر  رامین فضل اولی و م. ض.  احمدی. بهمن 1387.

 

 

استاد مشاور : مهندس محمد نبویان پور

 

 

بهمن ماه 1387.

 

 

116ص.

 

 

51-سعید پور شهیدی. 1387.  تعیین پارامتر های طراحی کانال های آبیاری در شرایط افتادگی سریع سطح آب.

 

 

استادان راهنما: دکتر سید حسن گلمایی و م. ض. احمدی.

 

 

دی ماه 1387.

 

 

108ص.

 

 

52- فیروزه خرم گاوی. 1387. استفاده از شبیه سازی هیدرولیکی و هیدرولوژیکی به منظور تعیین مکان مناسب برای احداث سد مخزنی( مطالعه موردی : حوزه های آبریز محدوده شهرستان گلوگاه )

 

 

آستادان راهنما: دکتر رامین فضل اولی و دکتر محمود رایینی سرجاز

 

 

استاد مشاور: م. ض. احمدی

 

 

اسفند ماه 1387.

 

 

190ص.

 

 

53- امیر مقدر دوست. 1388  . مطالعه تطبیقی پایداری شیروانی ها تو سط نر م افزارهای   PLAXIS  & GEOSLOPE                                                          

 

 

مطالغه موردی شیروانی های ارتفاعات سواد کوه

 

 

استادان راهنما: دکتر سید حسن گلمایی و م. ض. احمدی

 

 

استاد مشاور: مهندس جانعلی تقوی.

 

 

آذر ماه 1388.

 

 

134ص.

 

 

54- محمد سنگاچینی مقدم. 1388. بررسی پایداری شیب های سد خاکی در حالت افت سریع با استفاده از نرم افزار PLAXIS.

 

 

استادان راهنما: دکتر سید حسن گلمایی و م. ض. احمدی

 

 

استاد مشاور: مهندس جانعلی تقوی.

 

 

آذر ماه 1388.

 

 

112ص.

 

 

 

 

 

 

 

 

55- مسعود سخایی. 1388. بررسی عملکرد ژئوسنتیک ها در مقاوم سا زی سد های خاکی کوتاه ( با نگرشی بر بستر های ضعیف).

 

 

استادان راهنما: سید حسن گلمایی و م.ض. احمدی .

 

 

استاد مشاور: یونس دقیق

 

 

اسفند  1388.      ص131

 

 

56- سیده راضیه میری اطربی. 1389. مکان یابی هیدرولیکی و هیدرولوژیکی به منظور احداث سد مخزنی با استفاده از مدل کامپیوتری، مطا لعه موردی : حوزه آبریز رودخانه چهار دانگه – استان مازندران.

 

 

استادان راهنما: رامین فضل اولی و م.ض. احمدی .

 

 

استاد مشاور : عطا الله کاویان

 

 

آذر 1389.  120 ص.

 

 

 

 

 

 57 – مهراوه حصیرچیان. 1389. ارزیابی کارایی مدل های رفتاری  پلاستیک در تحلیل سد های خاکریزه ای به روش آنالیز بر گشتی ( کاربرد موردی سد البرز ).

 

 

استاد راهنما: سید حسن گلمایی.

 

 

استاد مشاور: م. ض. احمدی.

 

 

آذر 1389. 111 ص.

 

 

 

 

 

58- مهدی جعفری تلوکلایی.1391. بررسی کیفیت زه آب زهکش های زیرزمینی اراضی شالیزاری و قابلیت استفاده مچدد آز آن.

 

 

استادان  راهنما: علی شاهنظری و  م .ض. احمدی   

 

 

استاد مشاور: مهندس عبداله درزی

 

 

شهریور 1391.  81 ص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59- علی ضیاتبار احمدی.1390.بررسی کارایی زهکش های زیرزمینی در شرایط جلوگیری از ورود جریان عمودی.

 

 

استادان  راهنما: علی شاهنظری و  م .ض. احمدی   

 

 

استاد مشاور: قاسم آقاجانی مازندرانی

 

 

بهمن 1390. 71ص.

 

 

 

 

 

60- فاطمه سادات میری. 1391. تاثیر آبیاری کامل، کم آبیاریتنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه روی کیفیت میوه پرتقال.

 

 

استادان  راهنما: علی شاهنظری و  م .ض. احمدی   

 

 

  استاد مشاور:حسین علی زبر دست رستمی

 

 

بهمن 1391، 63ص.

 

 

 

 

 

61- مجتبی چراغی زاده. 1391. ارزیابی عملکرد میوه کیوی تحت تنش ناشی از کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص منطقه ریشه.

 

 

استادان  راهنما: علی شاهنظری و  م .ض. احمدی   

 

 

استاد مشاور: قاسم آقاجانی مازندرانی. بهمن 1391. 67ص. 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 

 

       عنوان طرح                                 مجری         همکار         مدت(سال)     سال پایان                 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

مطالعات زهکشی  زمین جدید دانشکده کشاورزی - احمدی         -     2          1367

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

برنامه ریزی آبیاری مرکبات در منطقه ساری       احمدی عبدی           2         1369                                                

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 بررسی روشهای مختلف کاشت برنج روی عملکرد -  احمدی   فلاحتگر  عبدی    1370 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

بررسی و بر آورد ضریب زهکشی در منطقه ساری    احمدی       -         2           1370

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

بررسی و مقایسه روشهای برآورد عمق لایه

 

 

 غیر قابل نفوذ در طرح های زهکشی                       احمدی        -        2           1372

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

بررسی و مقایسه روشهای برآورد تبخیر وتعرق

 

 

 پتانسیل در استان مازندران                                     احمدی         -        1          1372

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

بررسی و کاربرد ارتفاع محل برای برآورد دماهای بیشینه و کمینه مورد نیاز برای انتخاب گیاه زراعی  و برآورد نیاز‌آبی گیاهان                                احمدی         -     1          1372  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------     

 

 

 بررسی عمق سفره آب و شوری خاک با اجتماعات   

 

 

           گیاهی از خلیج گرکان تا دریای خزر                         

 

 

                                               دکتر صفائیان احمدی  دکتر  شکری     2         1374

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 بررسی راههای برآورد باران موثر در استان مازندران     احمدی               1          1376

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------اثر فشرده شدن خاک روی عملکرد سویا (Glycine max. L)          

 

 

                                                        مهندس فلاحتگر احمدی       2           1376   

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------                      بررسی و تعیین مناسب ترین فرمول برآورد                احمدی                1             1377

 

 

 

  تبخیر وتعرق گیاه مرجع در منطقه گرگان    
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 

گزارش های علمی

 

 

--------------------------------------------

 

 

1-      احمدی ، میرخالق ، ض و ,محمود اباذری . 1363. گزارش طرح تسطیح و زهکشی نهالستان کلوده . ارائه شده به سازمان جنگلها و مراتع استان مازندران.

 

 

2-      احمدی ، میرخالق ،ض . 1364. گزارش طرح زهکشی چپکرود قائمشهر. ارائه شده به جهااد سازندگی استان مازندران.

 

 

3-      احمدی ، میرخالق ، ض . 1367 . گزارش های آبیاری و زهکشی طرح ملی میانکاله. ارائه شده به جهاد سازندگی استان مازندران .

 

 

4-       احمدی ، میرخالق ، ض . 1367. گزارش طرح زهکشی زمین جدید دانشکده علوم کشاورزی . ارائه شده به دانشگاه مازندران.

 

 

5-      احمدی ، میرخالق ،ض و عزت الله بابائی . 1368. گزارش طرح زهکشی زمین گاوداری مهدشت .ارائه شده به بنیاد مستضعفان استان مازندران .

 

 

6-      احمدی ، میرخالق ، ض و عزت الله بابائی. 1370. گزارش طرح زهکشی شرکت لاله باغ گنبد . ارائه شده به  بنیاد مستضعفان استان مازندران .  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

1-1حمدی ‏، میرخالق، ض. 1368. مروری بر روش های کاهش تبخیر و میزان آب آبیاری . خلاصه مقالات سمینار آبیاری و کاهش تبخیر. دانشکده کشاورزی دانشگاه کرمان. ص 9.

 

 

2-احمدی، میرخالق ، ض. 1369. خطر افزایش شوری در اراضی ساحلی مازندران. خلاصه مقالات سمینار آبیاری و کاهش تبخیر. دانشکده کشاورزی دانشگاه کرمان. ص 15.

 

 

3 ا حمدی ، میرخالق ،ض. 1370. آلودکی آب ناشی از زهکشی اراضی کشاورزی و راه های کاهش آن. خلاصه مقالات سمپوزیوم ملی حفاظت کیفی منابع آب کشور. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور. تهران. ص 9.

 

 

4-ا حمدی ، میرخالق ،ض . 1371. برآورد ضریب زهکشی در اراضی زه دار نواحی مرطوب. خلاصه مقالات سمینار آبیاری و کاهش تبخیر. دانشکده کشاورزی دانشگاه کرمان.

 

 

5- شکری م ن  صفاییان و م ضا حمدی . 1383 . استراتژی مدیریت به منظور بهره برداری پایدار از مراتع اراضی شور آبگیر. چکیده مقالات سومین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. ص 161.            

 

 

 

 

 

 

 

6- مومنی ب. ، س. ح. گلمائی و م. ض. احمدی. 1383. ارزیابی فنی وضعیت توزیع آب در شبکه آبیاری و زهکشی تجن دز سا ل زراعی 1382. مقالات چهارمین گارکاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری و زهکشی. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. 28 آبان ماه.    157- 167.

 

 

 

 

7- مساعدی، ا.ف.، م.ض.، ا  حمدی و ا.م.محمدرضاپور. 1384.برآورد حجم رسوبگذاری در مخزن سد وشمگیر به کمک منحنی های سنجه رسوب. مجموعه مقالات مدل ها و روش های اندازه کیری و برآورد فرسایش و رسوب. سومین همایش ملی فرسایش و رسوب . 6 تا 9 شهریور 1384. تهران. 684-687.

 

 

 

 

8- کفیل ، م. ، ح. اقضلی مهر، م. حسامی و م. ض. ا حمدی. 1384. تخمین شیب پایدار در کانال های آبرفتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران. 17الی 19 آبانماه 1384. 2055-2062.

 

 

 

 

 

9- مومنی ، ب. ، س. ح. گلمایی ، ا. پورزند و م.ض. ا حمدی. 1384. بررسی کارایی مدیریت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی سد گرگان با استفاده از یک روش جدید برنامه ریزی خطی (DEA ). مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران. 17 الی 19 آبانماه 1384.    1355-1362.

 

 

 

 

 

10- جهانگیر ، ع. ، م. رایینی ، م.ضا حمدی و ا. اکبر پور. 1384. شبیه سازی فرایند بارش- روان آب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در حوضه کارده. مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران. 17 الی 19 آبانماه 1384.   1415-1424.

 

 

 

 

 

 11 -   حیدر نژاد ، م. س. ح. گلمایی ، ا. مساعدی و م. ض .احمدی. 1384. بر آورد حجم رسوب در مخزن سد کرج به روش هیدرومتری و مقایسه آن با هیدرو گرافی. مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران. 17 الی 19 آبانماه 1384.   105-112.

 

 

 

 

 

12-  حیدر نژاد، م. س. ح. گلمایی و م. ض. احمدی. 1384. روش های تغذیه مصنوعی و آنالیز آن در تعدادی از رود خانه های حوضه قره سو. مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران. 17 الی 19 آبانماه 1384. 1961-1968 .

 

 

 

 

 

     13 -  یوسف وند ، ف. ، س. ح. گلمایی ، ه. قمر نیا ، م. ض. احمدی و ع.ع. وحیدی مجد. .1384    . اثر کلاسه بندی داده های رسوب بر اساس زمان اندازه گیری در برآورد بار معلق رودخانه ها. مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران. 17 الی 19 آبانماه 1384.   411-416.

 

 

 

 

 

    14- مومنی، ب ، ا. پورزند،م.ض. احمدی و س. ح. گلمایی. 1384. ارزیابی عملکرد مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری سد گرگان با استفاده از روش های پوششی داد ه ها (    DEA                                     )  . مجموعه مقا لات همایش ملی مدیریت  شبکه های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده مهندسی علوم آب. 12 الی 14 اردیبهشت 1385.

 

 

     15- محمد  صالحی ، پرویز. م. رایینی ع. شکوهی و م. ض. احمدی.   تدوین مدل ریاضی – هیدرولیکی – هیدرولوژیکی مبتنی بر GIS  برای شبیه سازی فرایند بار ش- روان آّب در حوضه امامه.    مجموعه مقا لات همایش ملی مدیریت  شبکه های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده مهندسی علوم آب. 12 الی 14 اردیبهشت 1385.

 

 

             16- یوسفوند، ف. م.ض. احمدی ، ه. قمرنیا ،ح. گلمایی و ع.ع. وحیدی مجد. 1385. برآورد بار رسوب و تعیین ظرفیت برداشت شن و ماسه رودخانه رازآور. هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه. بهمن 1385. اهواز- دانشگاه شهید چمران.

 

 

            17- ابراهیمی ، س. ح. گلمایی ، م.ض. احمدی،ف. نوروزی. 1385. مدل سازی ریاضی رسوب دهی رودخانه( مطالعه موردی: رودخانه نکا).  هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه. بهمن 1385. اهواز- دانشگاه شهید چمران.

 

 

             18- غفوری ، ز. ، س. ع. ایوب زاده، ش. س. ح. گلمایی و  م.ض. احمدی.  1385. مدل ریاضی یک بعدی جریان ماندگار غیر یکنواخت روی بستر های آبرفتی با مقطع مرکب.  هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه. بهمن 1385. اهواز- دانشگاه شهید چمران.

 

 

               19- فتاحی، م، س. طوسی و م.ض. احمدی. 1385. تخمین میزان رسوب رودخانه نکا به کمک شبکه عصبی مصنوعی. هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه. بهمن 1385. اهواز- دانشگاه شهید چمران.

 

 

            20- کفیل، م. و م. ض. احمدی. 1385. مقایسه دو روش شبکه عصبی مصنوعی و سری زمانی در پیش بینی میزان جریان رودخانه. دومین کنفرانس منابع آب ایران. دانشکده مهندسی عمران. دانشگاه صنعتی اصفهان. 3 و 4 بهمن ماه 1385 ، 9ص.

 

 

              21- علی بخشی، ش. ،ر. فضل اولی و م.ض. احمدی . 1385. مدیریت سیلاب در حوضه های شهری با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری(مطالعه موردی: منطقه 22 تهران). دومین کنفرانس منابع آب ایران. دانشکده مهندسی عمران. دانشگاه صنعتی اصفهان. 3 و 4 بهمن ماه 1385 ، 9ص.

 

 

 

 

 

               22- سلمانی جلودارو ز. ، س. ح. گلمایی ، م.ض. احمدی ، و ع. رحمانی فیروزجایی. 1386. تحلیل جریان تراوش در زیر پی سد با استفاده از روش اجزای محدود. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. بهمن 1386. 11ص.

 

 

                23- حاجی میرزایی، س. م. ، م.ض. احمدی  ،  س. ح. گلمایی. 1386. مقاومت هیدرولیکی بلوکهای بتنی پیش ساخته در زمان احداث فراز بندها.  نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. بهمن 1386. 9 ص.

 

 

                 24- حاجی میرزایی، س. م. ، م.ض. احمدی  ،  س. ح. گلمایی. 1386. تعیین انرزی جریان بر اثر احداث فرازبندها با بلوک های بتنی پیش ساخته. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. بهمن 1386. 9 ص.

 

 

                 25- حاجی میرزایی، س. م. ، م.ض. احمدی  ،  س. ح. گلمایی. 1386. روش های مختلف اجرای فرازبند هایسنگی به همراه قطعا ت پیش ساخته. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. بهمن 1386. 8 ص.

 

 

                 26- حاتمی ،م. ، م.ض. احمدی  ، س.ح. گلمایی و ف. میرزایی. 1386. تهیه برنامه کامپیوتری طرح شیب شکن مایل مستطیلی به زبان وی‍زوال بیسیک. همایش علوم و مهندسی آبخیزداری- کرج- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران – 1-2 اسفند 1386. 13ص.

 

 

                  27- بابایی ، اعظم ، س. ح. گلمایی،  م.ض. احمدی  و س. ابراهیمی. 1386. تخمین ضریب زبری مانینک در رودخانه ها با استفاده از روش های تجربی و مستقیم.  همایش علوم و مهندسی آبخیزداری- کرج- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران – 1-2 اسفند 1386. 10ص .

 

 

28.سلمانی جلودار، ز. ، س. ح. گلمایی، م.ض. احمدی. و ع. ر. فیروزجایی. 1387. تعیین پروفیل سطح آزاد جریان آب از روی سرریز های اوجی با استفاده از روش اجزائ محدود.دومین کنفرانس ملی سد و نیرو گاه های برق آبی. اردیبهشت 1387. تهران. 10 ص.

 

 

29- امامی،س. ا. ، آزاده بطنی، س. ح. گلمایی و م.ض. احمدی . 1387. بررسی مدل کامپیوتری GSTARS3 به منظور توزیع رسوب در مخازن سدها و مقایسه نتایج با روش های تجربی. دومین کنفرانس ملی سد و نیرو گاه های برق آبی. اردیبهشت 1387. تهران. 10 ص.

 

 

30- خسروی نیا، احسان، س. ح. گلمایی و م.ض. احمدی . 1388. مدیریت کیفی سیستم های رودخانه ای بوسیله مدل ریاضی WASP7 . مطالعه موردی رودخانه کارون. پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(مدیریت پایدار بلایای طبیعی)دانشگاه عتوم کشاورزی و منابع ظبیعی گرگان – 2-3 اردیبهشت 1388. 10ص.

 

 

31- حصیرچیان،م. س. ح. گلمایی و م. ض. احمدی.1388. مقایسه عددی مدل های المان محدود و تفاضلات محدود در تحلیل ضریب اطمینان پایداری شیروانی ها . هشتمین                    .           کنفرانس هیدرولیک ایران ، دانشگاه تهران. پردیس دانشکده های       فنی24و 25 آذر ماه1388 ص ص61-57 .

 

 

 

 

 

32- حصیرچیان،م. س. ح. گلمایی و م. ض. احمدی. 1389 . 1389. تحلیل پایداری شیروانی سد های خاکی با هسته رسی و متقارن به روش المان محدود با استفاده از نرم افزار

 

 

      دومین سمینار ملی مسایل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی . موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج. 23 اردیبهشت 1389. ص ص 538-529.

 

 

 

 

 

33-                     خسروی نیا، اح.، س. ح. گلمایی و م.ض. احمدی . 1389. تعیین ضریب زبری مانینگ رودخانه ها به وسیله مدل شبیه سازی کیفی  WASP7 ( مطالعه موردی رودخانه کارون). اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. گروه مهندسی آب. 17 الی 18 آذر ماه 1389. 9ص.  

 

 

34-                     میری ، س. ر. ، ر. فضل اولی ، و م.ض. احمدی  .1389. کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در استخراج خصوصیات فیزیوگرافی حوزه های آبریز ( مطالعه مردی حوزه آبریز کیاسر).

 

 

                                                   

 

 

 اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. گروه مهندسی آب. 17 الی 18 آذر ماه 1389. 7ص. 

 

 

35-                     اسحقی نصر آبادی، ع. شاهنظری، م.ض. احمدی، ق. آقاجانی و ف. کاراندیش. 1389. تاثیر کم آبیاری ناقص ریشه، کم آبیاری معمولی و آبیاری کامل روی میزان محصول ذرت. سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب- 10 ال 12 اسفند 1389. 7ص.

 

 

36-                     باباپور گل افشانی، م. ، ع. شاهنظری ، م.ض احمدی و ق. آقاجانی. 1389. مقایسه راندمان های آبیاری در اراضی سنتی و تسطیح شده شالیزاری مطالعه موردی ( شهرستان قائم شهر- استان مازندران). سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب- 10 ال 12 اسفند 1389. 8ص.

 

 

37-                     M. Z. Ahmadi and F. Jafari Sayadi. 2011.Methods of Collecting and storing rainwater. ICID 21th International Congress on Irrigation and Drainage15-23 Oct. 2011, Tehran. IRAN

 

 

38-                     شکری، ز، م. راهب.، و م. ض احمدی.1390. بررسی نقش مدیریت مشارکت مدار آبیاری در قالب تشکل های بهره برداران آب و خاک در جهت اصلاح ساختار مدیریت آب کشاورزی( مطالعه موردی پروژه البرز ). یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 18 تا 20 بهمن 1390. بخش مهندسی آب – دانشگاه شهید باهنر کرمان. شماره 375 .

 

 

39-                     جلالی، م.ر.  ،م.ض. احمدی،  ق.آقاجانی، ع. شاهنظری. 1390. تعیین مسیر جریان آب زیر زمینی در اراضی زهکشی شده. اولین همایش ملی ریاضیات و کاربرد های آن در علوم مهندسی. 3و4 اسفند ماه 1390دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار،مازندران، ایران 710-705.

 

 

40-                     کولاییان، ع. م.ض. احمدی، و س.م. هاشمیان.1391.بررسی و مقایسه دو شاخص پایش خشکسالی(RDI,SPI (در منطقه قایمشهر.اولین همایش ملی بحران آبوپیامدهای ناشی از آن. دانشگاه آزاذ اسلامی واحد فردوس، اردیبهشت ماه 1391..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور (عنوان، ردیف، سال و وضعیت):

 

 

 

1-      احمدی ، میرخالق ،ض . زمستان 1374 . بررسی و مقایسه روش های برآورد تبخیر و تعرق در استان مازندران. نیوار. مجله علمی و فنی سازمان هواشناسی کشور. دوره جدید، شماره 28.: 55-40.

 

 

2- فروزنده ، م ، م.ض احمدی و ر. تمرتاش . 1382 . بررسی غنای گونه ای در سه تیپ مختلف ژئو مورفولوژیک دشت گمیشان. مجله منابع طبیعی ایران  دانشگاه تهران.جلد 56 ، شماره 1 & 2. ص143-152 .

 

 

3-حبیب نژاد ، م. ،  م . ض . احمدی   و ح . گنج خانلو    . 1383. بررسی کارایی آبنمود واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک و ژئومورفوکلیما تیک و آبنمود واحد گری در حوضه آبخیز  معرف ناورود. مجله منابع طبیعی ایران . دانشگاه تهران. جلد 57 .  شماره 3.

 

 

 ص 379-390.

 

 

4 –آشتیانی مقدم، ق  ، م.ض. احمدی، م. خلقی و ن. صفاییان. 1382.مدل تغذیه مصنوعی دشت ناز ساری به منظور جلوگیری از پیشروی آب شور. پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر. سال اول . شماره 4. ص 48-58.

 

 

5- حیدر نژاد، م. ، س. ح. گلمایی، ا. مساعدی و م.ض. احمدی. 1383. ارائه مدل بهینه برآورد رسوب در دو ایستکاه هیدرومتری( مطالعه موردی: ایستگاه های هیدرومتری ورودی و خروجی سد کرج). پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر. دانشگاه مازندران. سال دوم. شماره دوم. ص 54-67.

 

 

6- زینی وند، ح. ، م. ض. احمدی و ع. تلوری. 1385.پهنه بندی سیل با بکارگیری نرم افزار   HEC-RAS          در دشت سیلابی سیلاخور بروجرد. مجله منابع طبیعی ایران. جلد 59  شماره 1 ، ص. 1-14 .

 

 

 

 

 

      7 - Ahmadi, M. Z., T. Hess, P.B. Leeds-Harrison and Gh. Aghajani.

 

 

          2004. A  Water and Salt Balance Model of Drainage ,  Irrigation

 

 

          and Salinity ( WASIM) and its Comparison with DRAINAID.

 

 

         Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources of

 

 

         Khazar. Mazandaran University .SARI. Vol.2(1):85-98.

 

 

8 - Solaimani, K. , H. Mohammadi, M.Z. Ahmadi, and M.

 

 

Habibnejad. 2005. Flood Occurrence Hazard Forecasting based on Geographical Information System. International Journal of Environmental Science and Technology. Azad University . IRAN.  Vol.2(3): 253-258.

 

 

  9- یوسفوند، ف. ، س. ح. گلمایی، ه قمرنیا، م.ض. احمدی، و ع.  وحیدی مجد. 1383. مقایسه روش های مختلف برآورد بار معلق رودخانه ها ( مطالعه موردی : رودخانه قره سو، کرمانشاه ). پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر( علوم زراعی) . 2(4): 52-65.

 

 

 

 

 

10- رفیعی، ز. ، م.ض. احمدی ، د. فرسادی زاده ، و م. مسعودیان. 1383. بررسی جریان در سریز های استوانه ای. مجله دانشکده فنی دانشگاه  تبریز. 30(3): 25-33.

 

 

 11- سلیمانی، ک. ،ن. رمضانی ، م. ض. احمدی. و ف. بیات. 1384. بررسی روند خشکسالی ها و تر سالی ها در خوضه های آبخیز مازندران. پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر. 3 (1)  :13  - 28.

 

 

 

 

 

12- بسطام ،ر. م.ض. احمدی. ، ن. صفاییان و ق. آقاجانی مازندرانی. 1384.بررسی تاثیر عوامل توپوکرافی و حاک بر پوشش تاجی و تنوع گیاهی در مراتع کوهستانی مرتفع تجن( مطالعه موردی: زیر حوضه باری کوه). . پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر. 3 (1)  :81- 87.

 

 

13- غلامی ، و. ک. سلیمانی، س.ر. موسوی و م.ض. احمدی. .1385  . پیش بینی تاثیر اصلاح و  برداشت موانع بستر رودخانه در کاهش خطر فرسایش کناری و سیلاب ( مطالعه موردی : رودخانه هراز). مجله پژوهش در عتوم کشاورزی. دانشکده کشاورزی ارومیه. جلد ششم، شماره اول ، زمستان 85. ص ص85-77.

 

 

14- درزی، ع. ، ف. اجلالی ، م.ض. احمدی ، و غ. نچفی. 1386. بررسی سیستم زهکشی زیرزمینی در اراضی شالیزاری با استفاده از مدل DRAINMOD.مجله علمی – پژوهشی  علوم و صنایع  کشاورزی مشهد- ویژه آب و خاک.  جلد 21، شماره 1. 66-57 ص ص.

 

 

 

 

 

15- کردی، ا. ، س. ع. ایوب زاده ، م. ض. احمدی و ع. ر. ظهیری. 1386. براورد عمق بحرانی در مقاطع مرکب روبازبا در نظر گرفتن اثر انتقا ل مومنتم.مجله عتوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. جلد 14، شماره 4، مهر-آبان 1386. ص ص  220-231.

 

 

16- کردی، ا. ، م.ض. احمدی ،  س. ع. ایوب زاده و ع. ر.  ظهیری. 1386 . ارزیابی روش های فرودی در تعیین عمق بحرانی در مقاطع مرکب با استفاده از مفهوم انرژی مخصوص. هیدرولیک. انجمن هیدرولیک ایران. یادداشت تحقیقاتی. 72-65 ص ص . تابستان 1386.

 

 

17- جعفری گلستان، م. ، م. رایینی سرجاز و م.ض. احمدی.1386. برآورد دمای ‍‍‍زرفای خاک با بهره گیری از روش تجزیه منحنی و همبستگی های رگرسیونی برای شهرستان ساری. مجله عتوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. جلد 14، شماره 5. ویزه نامه زراعت و اصلاح نباتات. آذر- دی 1386. ص ص 112-123.

 

 

18- عزیزی، ا ، م. مفتاح هلقی . م.ض. احمدی،و س. ح . گلمایی. 1387. بززسی تاثیر تخلخل مصالح مورد استفاده بر افت انر‍‍زی جریان در سرریز های پلکانی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 15(1): 150- 158 .

 

 

19- جهانگیر ع. ر. ، م. رایینی و م. ض. احمدی. 1387. شبیه سازی فرایند بارش- روان آ ب با شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و مقایسه با مدل HEC-HMS درحوضه معرف کارده. مجله علوم و صنایع کشاورزی(مجله آب و خاک). 22(2): 72- 84.

 

 

 

 

 

20- فلاح میری، س. م. ، همت... پیردشتی‌، م. ض. احمدی  و ح. قلیچ نیا. 1387 . پهنه بندی

 

 

توان اکولو‍‍زیک کشاورزی حوزه معرف کسیلیان با سامانه اطلاعات جغرافیایی. مجله محیط شناسی . دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران. سال 34 شماره 48.  ص ص 115-126.

 

 

 

 

 

21- محمد صالحی، پ. ، م. رایینی سرجاز ، و  م. ض. احمدی . 1387. شبیه سازی بارش- روانآب با مدل ریاضی مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی برای حوزه ابریز امامه. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 15(1) ویزه نامه منابع طبیعی : 150- 158 .

 

 

 

 

 

22- امیری، م. ، م. ر. قنبرپور ،م.  ض. احمدی و م. محسنی ساروی. 1387. کالیبراسیون وارزیابی مدل هیدرولوژیکی           SWRRB      به منظور شبیه  سازی  روان آب ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز کسیلیان ).مجله منابع  طبیعی ایران. شماره 61،ص ص 767-808.

 

 

 

 

 

23- جهانگیر، ع. ژ. ،رایینی ، م. و م. ض.  احمدی.1387. شبیه سازی فرایند بارش – روان آب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(ANN ) و مقایسه با مدل HEC-HMS در حوضه کارده. مجله آب و خاک. شماره 22 . 84-72.

 

 

 

 

 

24- دهقانی، ا . ا. ، م. برزعلی، ر. فضل اولی و   م. ض. احمدی .  1388. مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های  L شکل. مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 16(3): 141-162 .

 

 

25- احمد نژاد،ا.ر. ، س. ح. گلمایی و   م. ض. احمدی .  1389 . شبیه سازی فرایند بارش و روان آب و مولفه های بیلان آب در حوزه آبخیز رودخانه ها ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز کورکورسر). پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.  سال اول. شماره اول – بهار و تابستان 1389. 96-74.

 

 

 

 

 

26-  پورمحمد ، ع. ،شاهنظری، ع. ،ر.عما دی و م.ض. احمدی. 1390.اثر لایروبی آب بندان ها بر تغییرات تخصیص آب در حوزه سد البرز با استفاده از  مد ل WEAP. پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. سال دوم. شماره 4. پاییز و زمستان 1390. 56-44.

 

 

27- بابا پور گل افشانی، م. ع. شاهنظریف  ، م.ض. احمدی ، و ق. آقاجانی.  1391. مقایسه پارامتر های بیلان آبی در اراضی شالیزاری سنتی و تسطیح شده شهرستان قایمشهر. 1391. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 26و شماره 4، مهر-آبان 1391. ص. 1017-1010.

 

 

-

 

  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

 

1- Ahmadi, M. Z.1991. Rise and Intrusion of Caspian Sea Water into Mazandaran Province Coastal Lands. Coastal Zone ’91. Proceedings of the Seventh Symposium on Coastal and Ocean Management. Long Beach. CA. USA. Vol. 3. 2369-2373.

 

2- Ahmadi, M. Z.1991. Unsteady State Soil Water Flow and Oxygen Diffusion in a Three-Layered Soil Column. XX General Assembly. IUGG. IAHS Program and Abstracts. P.78.

 

 

 

 

3- Ahmadi, M. Z. 1992. Estimation of Drainage Coefficient in

 

 

          Waterlogged Land of Humid Regions. Abstracts of Papers

 

 

         on Evaporation Reduction and Irrigation Seminar. College of

 

 

          Agriculture, University of Kerman. In Persian

 

 

 

  4- Ahmadi, M. Z. and N. Abdi. 1992. Citrus Grove Water Requirement in Sari Region of Northern Iran. ASA, CSSA, and SSSA. Agronomy Abstracts. P. 317.

 

 

 

5- Flahatgar, G. and M. Z. Ahmadi. 1992. Yield Response of a New Rice Cultivar of Northern Iran to Three Cultivation Methods. ASA, CSSA, and SSSA. Agronomy Abstracts. P. 142.

 

 

 

 6- Ahmadi, M. Z. 1993. Estimation of Impermeable Layer Depth in Drainage Design of Humid Areas. ASA, CSSA, and SSSA. Agronomy Abstracts. P. 309.

 

 

 

7- Ahmadi, M. Z. 1994. A Differential Pressure Build up Method to Estimate the Impermeable Layer Depth. ASA, CSSA, and SSSA. Agronomy Abstracts. P. 349.

 

 

 

 8- Ahmadi, M. Z. 1994. A Field Approach to Estimate Drainage Coefficients in Humid Areas. ASA, CSSA, and SSSA. Agronomy Abstracts. P. 414.

 

 

 

 9- Ahmadi, M. Z. 1995. Reference Evapotranspiration Estimation of Mazandaran Province of Iran. ASA, CSSA, and SSSA. Agronomy Abstracts. P. 303.

 

 

 

 10 -Mirnia, S. K.; M. Mirabzadeh; M.Z. Ahmadi and A. Keshavarz.1995. The Quality Control of Water Resources in North of Islamic Republic of Iran. WRM ’95. Proceedings of Regional Conference on Water Resources Management. Isfahan University of Technology, IRAN. August 28-30, 1995. PP. 785-795.

 

 

 

 11- Ahmadi, M. Z. 1996. Reference Evapotranspiration Estimation of Mazandaran Province of IRAN.  Proceedings of the 1996 International Conference on Evapotranspiration and Irrigation Scheduling. San Antonio, Texas. Nov. 3-6. 1996. PP.376-380.

 

 

 

 12- Zeinivand, H. , M. Z. Ahmadi and A. R. Telvari. 2004. Flood Zoning by HEC-RAS.( Case study: Boroujerd Seilakhor Flood Plain of Iran). World Water Day Seminar 2004 in Malaysia, March 22-23.

 

 

 

 13 - Solaimani,  K. ,   H. M. Domichi and M.Z. Ahmadi. 2004. Flood Occurrence Hazard Forecasting Based on GIS( Case study: Kasillian Watershed, Iran. Abstract of Proceedings of the 4th International Iran and Russia Conference in Agricultures and Natural Resources. Sept. 8-10, Shahrekord, IRAN. P.256.

 

 

 

14. Mousavi, S. R. , K. Solaimani  and M. Z. Ahmadi. 2005. Using Remote Sensing and GIS Techniques for the Coastal Changes of Gorgan Bay Entrance, Southern Caspian Sea, Iran. Proceedings of Remote Sensing Arabia 2005. The International Conference on Advanced Remote Sensing for Earth Observation, System, Techniques and Applications. 8-11 May 2005. Saudi Arabia.  Pp. 1-7

 

 

 

15. Habibnejad, M. K. Solaimani, H. Mohammadi, and M. Z. Ahmadi. 2005. Flood Occurrence Hazard Forecasting based on GIS( Case Study: Kasillian Watershed Iran). Proceedings of the International Conference on Problems of Water Resources, Geo-thermics and Geo—ecology. Minsk, June 1-3, 2005. 227-230.

 

 

 

16. Solaimani, K. M. Habibnejad, M.Z. Ahmadi, and  A.  Abkar. 2005.  Analysis of Depth-Area-Duration Curves of Rainfall in Semi-Arid and Arid Regions using Geostatistical Methods ( Case Study: Sirjan Kafeh Namak Watershed). Proceedings of the International Conference on Problems of Water Resources, Geo-thermics and Geo—ecology. Minsk, June 1-3, 2005. 223-226.

 

 

 

17.  Jalali, M. M. , S. H.  Golmaei,  M. R. Jalali,  M.Z. Ahmadi  and R. Moradi. 2012. A comparison of Mohr—Coulomb to hard soil behavior laws in pile- soil interaction. International Multidisciplinary Scientific GeoConference( SGEM 20012). 17-23 June, 2012,Bulgaria. 1-8.

 

 

 

18. Jalali, M. M. , S. H.  Golmaei,  M. R. Jalali,  M.Z. Ahmadi  and R. Moradi. 2012. An investigation of passive pilles through Finite Element  Method. International Multidisciplinary Scientific GeoConference( SGEM 20012). 17-23 June, 2012,Bulgaria. 17-24.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      1- Ahmadi, M. Z. 1991. Field Estimation of the Spacing of the Parallel Drainage Ditches. Agricultural Water Management. 20(3): 203-207. Elsevier Science Publishers B. V. Amsterdam. The Netherlands.

 

2.      2- Abdi, N.; H. Sadeghi and M. Z. Ahmadi.1991. Effects of Different Factors on Rooting Percentage of Hardwood and Semi-hardwood Kiwifruit Monty Cutting in Mazandaran, IRAN. New Zealand Journal Crop and Horticultural Sciences.19: 365-367.

 

3.      3- Ahmadi, M. Z. 1995. A Field Approach to Estimation of Humid Area Drainage Coefficients. Agricultural Water Management. 29(1): 101-109. Elsevier Science Publishers. B. V., Amsterdam. The Netherlands.

 

4.      4- Ahmadi, M. Z. 1999. Use of Piezometers to Find the Depth to Impermeable Layer in the Design of Drainage Systems. Hydrological Sciences Journal. 44(1): 25-31. IAHS. UK.   

 

       5- Shokri, M., N. Safaian and M. Z. Ahmadi. 2004. Phytodynamic Change in Wetlands of Southern Coast of Caspian Sea, Iran. Journal of Balkan Ecology. Vol. 7, No. 1. pp: 11-22.

 

5.      6- Shokri, M., N. Safaian and M. Z. Ahmadi. 2004. An Ecological Look to Saline Wetlands. Acta Agronomica Hungarica, 52(1), pp: 37-44

 

6.      7- Shokri, M., N. Safaian, M. Z. Ahmadi and B. J. Amiri. 2004. A Second Look on Biogeographical Province of Miankaleh Biosphere Reserve. Applied Ecology and Environmental Research 2(1): 105-117.

 

 

 

 

 

      8- Hossein Zadeh, M.Z. Ahmadi, M.B. Sharifi and Masoudian. 2005. Flood Zoning using the HEC-RAS Hydraulic Model in a GIS Environment.  Journal of Environmental Hydrology. Vol. 13. paper 2 : 1-14.

 

 

 

 

9- Abkar, A. , M. Habibnejad, K. Solaimani, M. Baniasadi and M. Z.. Ahmadi.M. Z.  2006. Analysis of Depth –Area Duration curves of Rainfall in Semiarid and Arid Regions Using Geostatistical  Methods: Sirjan Kafeh Namak Watershed , IRAN. Journal of Environmental Hydrology: Vol. 14. : 1-8.

 

 

 

 

 

 

 

10.  Heidarnejad, H., S.H. Golmaee, A. Mosaedi and M. Z.

 

 

               Ahmadi. 2006. Estimation of Sediment Volume in Karaj Dam

 

 

                Reservoir (Iran) by Hydrometry Method and a Comparison

 

 

                 with Hydrometry Method and a Comparison with

 

 

                 Hydrography Method. Lake and Reservoir Management.

 

                  NALMS. USA.  Lake and Reservoir management. Vol.

 

                  22(3):  233-239.

 

 

11-  Darzi, A., F. Ejlali, M.Z. Ahmadi. And Gh. H. Najafi. 2007. The

 

 

      Suitability of Controlled Drainage and Subirrigation in Paddy

 

 

       Fields. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10(3): 492-497. 

 

 

12 - Habibnejad, M. , K. Solaimani, A. Piri, M. Z. Ahmadi and S. 

 

 

      Lotfi.  2007. Optimization of the Relationship Between water and

 

 

      Sediment Discharge Rates( Case Study: Amameh Indicator 

 

 

      Watershed of Iran). PJBS. 10(2): 356-362. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در ISI (عنوان، ردیف، سال و وضعیت)  :

 

 

7.      1- Ahmadi, M. Z. 1991. Field Estimation of the Spacing of the Parallel Drainage Ditches. Agricultural Water Management. 20(3): 203-207. Elsevier Science Publishers B. V. Amsterdam. The Netherlands.

 

8.      2- Abdi, N.; H. Sadeghi and M. Z. Ahmadi.1991. Effects of Different Factors on Rooting Percentage of Hardwood and Semi-hardwood Kiwifruit Monty Cutting in Mazandaran, IRAN. New Zealand Journal Crop and Horticultural Sciences.19: 365-367.

 

9.      3- Ahmadi, M. Z. 1995. A Field Approach to Estimation of Humid Area Drainage Coefficients. Agricultural Water Management. 29(1): 101-109. Elsevier Science Publishers. B. V., Amsterdam. The Netherlands.

 

10.  4- Ahmadi, M. Z. 1999. Use of Piezometers to Find the Depth to Impermeable Layer in the Design of Drainage Systems. Hydrological Sciences Journal. 44(1): 25-31. IAHS. UK.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5- Safaian, N., M. Shokri, M. Z. Ahmadi, A  Atrackchali, and A.

 

      Tavili. 2005. Fire Influence on the Grassland Vegetation in

 

      Golestan National Park ( Alborz Mts. IRAN ). Polish Journal of

 

      Ecology. 53(1):435-443.

 

 

 

 

 

6-  Heidarnejad, H., S.H. Golmaee, A. Mosaedi and M. Z.

 

 

               Ahmadi. 2006. Estimation of Sediment Volume in Karaj Dam

 

 

                Reservoir (Iran) by Hydrometry Method and a Comparison

 

 

                 with Hydrometry Method and a Comparison with

 

 

                 Hydrography Method. Lake and Reservoir Management.

 

                  NALMS. USA.  Lake and Reservoir management. Vol.

 

                  22(3):  233-239.

 

 

7-  Darzi, A., F. Ejlali, M.Z. Ahmadi. And Gh. H. Najafi. 2007. The

 

 

      Suitability of Controlled Drainage and Subirrigation in Paddy

 

 

       Fields. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10(3): 492-497. 

 

 

8 - Habibnejad, M. , K. Solaimani, A. Piri, M. Z. Ahmadi and S. 

 

 

      Lotfi.  2007. Optimization of the Relationship Between water and

 

 

      Sediment Discharge Rates( Case Study: Amameh Indicator 

 

 

      Watershed of Iran). PJBS. 10(2): 356-362.

 

 

  

 

 

9- Salimi, Sh., M. R. Ghanbarpour, K. Solaimani , and M. Z. Ahmadi.

 

 

    2008. Floodplain Mapping Using Hydraulic Simulation Model in

 

     GIS. Journal of Applied Sciences 8 (4): 660-665.

 

10- Mojaddadi, M., M. Habibnejad, K. Solaimani, M. Z. Ahmadi , and

 

 

 

        M. A. Hadian Amri. 2009. An Investigation of Efficiency of

 

        Outlet Run-off Assessment Models: Navroud Watershed, Iran.

 

        Journal of Applied Sciences 9 (1): 105-112.

 

11- Kordi, I., S.A. Ayyoubzadeh, M.Z. Ahmadi and A. Zahiri. 2009.

 

         Prediction of the lateral flow regime and critical depth in

 

         compound open channels. Canadian Journal of Civil

 

         Engineering. Vol. 36(1):1-13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات علمی چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی(peered review):

 

 

11.  1- Ahmadi, M. Z. 1991. Field Estimation of the Spacing of the Parallel Drainage Ditches. Agricultural Water Management. 20(3): 203-207. Elsevier Science Publishers B. V. Amsterdam. The Netherlands.

 

12.  2- Abdi, N.; H. Sadeghi and M. Z. Ahmadi.1991. Effects of Different Factors on Rooting Percentage of Hardwood and Semi-hardwood Kiwifruit Monty Cutting in Mazandaran, IRAN. New Zealand Journal Crop and Horticultural Sciences.19: 365-367.

 

13.  3- Ahmadi, M. Z. 1995. A Field Approach to Estimation of Humid Area Drainage Coefficients. Agricultural Water Management. 29(1): 101-109. Elsevier Science Publishers. B. V., Amsterdam. The Netherlands.

 

14.  4- Ahmadi, M. Z. 1999. Use of Piezometers to Find the Depth to Impermeable Layer in the Design of Drainage Systems. Hydrological Sciences Journal. 44(1): 25-31. IAHS. UK.   

 

       5- Shokri, M., N. Safaian and M. Z. Ahmadi. 2004. Phytodynamic Change in Wetlands of Southern Coast of Caspian Sea, Iran. Journal of Balkan Ecology. Vol. 7, No. 1. pp: 11-22.

 

15.  6- Shokri, M., N. Safaian and M. Z. Ahmadi. 2004. An Ecological Look to Saline Wetlands. Acta Agronomica Hungarica, 52(1), pp: 37-44

 

16.  7- Shokri, M., N. Safaian, M. Z. Ahmadi and B. J. Amiri. 2004. A Second Look on Biogeographical Province of Miankaleh Biosphere Reserve. Applied Ecology and Environmental Research 2(1): 105-117.

 

 

      8- Hossein Zadeh, M.Z. Ahmadi, M.B. Sharifi and Masoudian. 2005. Flood Zoning using the HEC-RAS Hydraulic Model in a GIS Environment.  Journal of Environmental Hydrology. Vol. 13. paper 2 : 1-14.

 

9. Safaian, N., M. Shokri, M. Z. Ahmadi, A  Atrackchali, and A.

 

      Tavili. 2005. Fire Influence on the Grassland Vegetation in

 

      Golestan National Park ( Alborz Mts. IRAN ). Polish Journal of

 

      Ecology. 53(1):435-443.

 

 

10. Abkar, A. , M. Habibnejad, K. Solaimani, M. Baniasadi and M. Z. Ahmadi. 2006. Analysis of Depth –Area Duration curves of Rainfall in Semiarid and Arid Regions Using Geostatistical  Methods: Sirjan Kafeh Namak Watershed , IRAN. Journal of Environmental Hydrology: Vol.

 

 

14. : 1-8.

 

 

 

 

 

 

 

11. Heidarnejad, H., S.H. Golmaee, A. Mosaedi and M. Z.

 

 

               Ahmadi. 2006. Estimation of Sediment Volume in Karaj Dam

 

 

                Reservoir (Iran) by Hydrometry Method and a Comparison

 

 

                 with Hydrometry Method and a Comparison with

 

 

                 Hydrography Method. Lake and Reservoir Management.

 

                  NALMS. USA.  Lake and Reservoir management. Vol.

 

                  22(3): 233-239.

 

 

12. Darzi, A., F. Ejlali, M.Z. Ahmadi. And Gh. H. Najafi. 2007. The

 

 

      Suitability of Controlled Drainage and Subirrigation in Paddy

 

 

       Fields. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10(3): 492-497. 

 

 

13. Habibnejad, M. , K. Solaimani, A. Piri, M. Z. Ahmadi and S. 

 

 

      Lotfi.  2007. Optimization of the Relationship Between water and

 

 

      Sediment Discharge Rates( Case Study: Amameh Indicator 

 

 

      Watershed of Iran). PJBS. 10(2): 356-362.

 

 

14. Kermani, S. E., H.Golmaee and  M. Z. Ahmadi . 2008. Mathematical

 

 

      Modeling of Fluvial Sediment Delivery, Neka River, Iran. Journal of

 

 

      Environmental Hydrology. Vol. 16. : 10p.  

 

 

15. Taghavi, J. R. Ghafoori Ahangar, M. Z. Ahmadi, Gh. Aghajani, and M.

 

 

      Hasirchian. 2009. Investigation of Mechanical Sprinkler with Square

 

 

      Plane Irrigation Ability. Journal of Environmental Hydrology.Vol. 17.

 

 

      : 14p.

  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 

- احمدی ، میرخالق ، ض . مترجم. نویسندگان :گروهی از استادان دانشگاه کالیفرنیا. 1368. آبیاری برنج.  انتشارات جهاد دانشگاهی مازندران . 43 ص .

 

 

2- احمدی ، میرخالق ،ض . مترجم . نویسنده: جک کلر.  1370. آبیاری بارانی. انشارات جهاد دانشگاهی مازندران . 338 ص .

 

 

3- احمدی ، میرخالق ،ض . مترجم . نویسنده : جک کلر. 1372. آبیاری قطره ای . انتشارات دانشگاه مازندران.  400 ص .

 

 

4- رائینی، م  و  میرخالق ، ض  احمدی . مترجمین . نویسنده‌: وودوارد.  1374. اقلیم و پراکنش گیاهی .انتشارات دانشگاه ماذندران . 280 ص .

 

 

5- بابائیان جلودار  ن . ع و م.  ض . ا حمدی . نویسنده کارگ.1381.رشد گیاه در اراضی شور و بایر. انتشارات دانشگاه مازندران. 407 ص.

 

 

6- سلیمانی ک.  و م. ض.  احمدی.مترجمین. نویسنده ک. ریچاردز. 1383. رودخانه ها و اشکال و فرایند  آبراهه های آبرفتی. انتشارات  دانشگاه مازندران. 578 ص.

 

 

7- احمدی، م. ض.، ع. تشکری ، ق. آقاجانی مازندرانی و غ. میرزایی. مترجمین . نویسنده چدی لعل. 1384. نظریه های زهکشی زیر سطحی افقی برای اراضی کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاءمشهر- مبعث- 301 ص.

 

8- گلمایی، س. ح.، ب، مومنی و م. ض. احمدی. نویسنده جی، دبلیو، هیلف. 1385. ژئوتکنیک سازه های آبی. انتشارات دانشگاه مازندران. 244ص. 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
کمیته ملی آبیاری و زهکشی – نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی 

  
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 

عضو هیات علمی - دانشکده کشاورزی – دانشگاه مازندران

 

از سال 1361 تاکنون

 

  
  -   توضیحات
16
توضیحات : 
 

 

امتیازات کسب کرده:                                                                                       

 

 

- رتبه اول دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال 1352 با معدل کل3.88

 

 

- دانشیار 18/3/1371                           

 

 

- استاد17/3/1377               

 

 

- استاد نمونه دانشگاه مازندران در سال     1385            

 

 

- چهره ماندگار استان مازندران در سال 1386

 

 

- پیشکسوت رشته مدیریت آب کشاورزی درسال 1390