فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/r.tabatabaii/tabatabaei.jpg
نام و نام خانوادگی : 
رضا طباطبائی کلور 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
مکانیک ماشینهای کشاورزی 
محل و سال اخذ مدرک : 
تهران-1383 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
مکانیک ماشینهای کشاورزی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
324885 
نمابر : 
324885 
آدرس : 
ساری، کیلومتر 9 جاده خزر آباد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده مهندسی زراعی، گروه ماشینهای کشاورزی. 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
r.tabatabaei@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
استاتیک – مقاومت مصالح – ابزار اندازه گیری – آزمون و ارزیابی ماشینهای کشاورزی

 

مکانیک محصولات کشاورزی- فرآوری محصولات کشاورزی

 

  
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
تعیین خواص مهندسی خاکهای شالیزار قبل و بعد از پادلینگ: استاد راهنما. سال 1389

 

طراحی، ساخت و ارزیابی وجین کن برنج قابل حمل در مزارع کشت سنتی و مکانیزه: استاد راهنما. سال 1389

 

بررسی عوامل موثر بر آسیب های ناشی از ارتعاش میوه کیوی در طول حمل و نقل. استاد راهنما. 1389

 

تحلیل و بررسی تنشهای وارده بر جداره سیلوهای فلزی گندم و بهینه سازی آن به کمک نرم افزار Ansys . استاد مشاور. 1389

 

بررسی بازده کششی تراکتور آروید در سطوح مختلف عمق و رطوبت با استفاده از گاوآهن برگردان دار. استاد مشاور. 1389.

 

ارزیابی ترکیبات مختلف اتمسفر درون بسته بر روی طول مدت نگهداری و کیفیت برخی میوه ها و سبزی ها: استاد راهنما. 1390

 

بررسی عوامل موثر بر تولید بیوگاز حاصل از پس ماندهای دامی و کشاورزی. استاد راهنما، 1390

 

طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه دانه کن ذرت خانگی، استاد راهنما. 1390

 

بررسی و ارزیابی پارامترهای خشک کردن ورقه سیب و انتخاب مدل مناسب خشک کردن. استاد راهنما 1390.

 

شناسایی گیاه اصلی کاهو و کلم از غیر با استفاده از تکنیک پردازش تصویر. استاد راهنما، 1391.

 

بررسی عوامل موثر بر انتقال محصولات کشاورزی در سیستم نوار نقاله با استفاده از سنسورهای خازنی. استاد راهنما. 1391.

 

بررسی پارامترهای موثر بر راندمان تولید بیوگاز حاصل از باگاس نیشکر. راهنمای مشترک، 1391.

 

بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از ضایعات مرکبات و فضولات دامی. استاد مشاور، 1391.

 

تدوین نرم افزار تصمیم یار برای ارائه تطابق صحیح توان تراکتور و ماشینهای کشاورزی و مدیریت زمانی عملیات زراعی، استاد مشاور، 1391.

 

مدل سازی نیروی کشش گاو آهن برگرداندار بر حسب رطوبت خاک، عمق و سرعت پیشروی. استاد مشاور. 1391. 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
1- تعیین انرژی برش ساقه برنج به روش ضربه ای ، 1385، پایان یافته

 

 

2- طراحی و ساخت یک دستگاه جدید درجه بندی مرکبات ، 1386، پایان یافته

 

 

3- طراحی و ساخت  دروگر برنج تراکتوری جلوسوار، 1387، پایان یافته (پژوهشکده برنج و مرکبات)

 

 

4- طراحی و ساخت روتیواتور خودگردان، 1387، پایان یافته (پژوهشکده برنج و مرکبات)

 

 

5- طراحی و ساخت یک دستگاه کمبینات محصولات ردیفی، 1389، پایان یافته

 

 

6- مقایسه و ارزیابی روشهای مکانیکی، دستی و شیمیایی وجین کاری برنج، 1390، پایان یافته

 

 

7- تعیین شاخص مخروطی خاک های شالیزاری. 1391. پایان یافته

 

بررسی تاثیر روشهای مختلف خاکورزی شالیزار بر روی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی  خاک بستر بذر و پارامترهای رشد و عملکرد محصول برنج، در دست اجرا

 

 

طراحی و ساخت ماشین خودکار وجین کن محصولات ردیفی، در دست اجرا

 

  
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
بررسی اثر سرعت و زاویه برش تیغه دروگر بر روی نیروی برش ساقه ارقام مختلف برنج، 2، 1382، پایان یافته

 

  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
1- طباطبائی کلور، ر. برقعی، ع.، علیمردانی، ر.، رجبی‌پور، ع. مبلی، ح.، علامه، ع. 1384. بررسی تاثیر سرعت و زاویه لبه تیغه بر مقاومت برشی ساقه ارقام مختلف برنج. مجله  فنی و مهندسی کشاورزی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی، کرج. جلد 6، شماره 23، 1384.

 

 

2- طباطبائی کلور، ر. برقعی، ع.، علیمردانی، ر.، رجبی‌پور، ع. مبلی، ح. 1384. بررسی عوامل موثر بر نیرو و مقاومت برشی ساقه برنج. مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. سال یازدهم، شماره 2

 

 

3- طباطبایی کلور، ر. 1385. اهمیت خاکورزی حفاظتی در کشاورزی پایدار. نشریه علمی تخصصی کشاورزی پایدار. وزارت جهاد کشاورزی. زمستان 84 و بهار 85. ص 9-11 .

 

 

4 - طباطبایی کلور، ر. و علیمردانی، ر. 1387. مقایسه و ارزیابی تغییرات شاخص مخروطی- عمق نفوذ سنج دستی و تراکتوری. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 1387، جلد پانزدهم، شماره ششم

 

 

5- طباطبایی کلور، ر. 1387. بررسی اثرات خاکورزی بر کیفیت آب، خاک و هوا. نشریه علمی تخصصی کشاورزی پایدار. وزارت جهاد کشاورزی. زمستان 87 و بهار88. .

 

 

6- طباطبایی کلور، ر.1388. آزمایش و ارزیابی مزرعه ای عملکرد دروگر برنج تراکتوری جلوسوار و مقایسه آن با دو نوع دروگر تیلری و موتوردار موجود در کشور. مجله علمی پژوهشی کشاورزی، بهار 1388، دوره 11، شماره 1. ص: 87-100.

 

 

7- طباطبایی کلور، ر. و کیانی، غ. 1390. بررسی عوامل کاری تیغه های روتوتیلر در عملیات خاکو ورزی باغات و شالیزارها. نشریه ماشین های کشاورزی. دانشگاه فردوسی مشهد. جلد یکم، شماره یکم، ص: 34-41.

 

 

9- طباطبایی کلور، ر. کلوری، ع.، هاشمی، ج. و هادیپور، ر. 1391. بررسی تاثیر ارتفاع سقوط، سرعت حرکت نقاله و جنس سطح برخورد بر سطح و حجم کوفتگی سیب رقم گلدن دلیشز. نشریه ماشین های کشاورزی. دانشگاه فردوسی مشهد. جلد دوم 19-27.

 

 

10- یوسف نیا پاشا، ح. طباطبائی کلور، ر. آقاگل زاده، ح. هاشمی ج. 1391. مطالعه تاثیر روش های مختلف کنترل علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج. مجله دانش علف های هرز. جلد 8، 93-105. 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
1- Tabatabaee, R., D.S. Jayas and N.G. White. 2004. Thin-layer drying and rewetting characteristics of buckwheat. Canadian Biosystems Engineering.Vol. 46: 23-29.

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Tabatabaee koloor, R. and A. Borghaie, 2005. Measuring the static and dynamic cutting force of stem for Iranian rice varieties. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST).Vol. 8, 193-198.

 

 

 

 

3- Tabatabaekoloor, R., and J. Hashemi. 2008. Development and evaluation of a citrus sorting machine with rotary semi-conical disc. Journal of Agricultural Machinery Science. 4(4) 371-374.

 

 

 

 

 

4- Tabatabae koloor, R., D.S. Jayas and N.G. White. 2006. Adsorption and desorption characteristics of buckwheat. International Journal of Agriculture & Biology (IJAB), Vol. 8, No.3,

 

 

327-329.

 

 

 

 

 

5- Tabatabae koloor, R., G. Kiani. 2007. Soybean stems cutting energy and the effects of blade parameters on it. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (9): 1532- 1535.

 

 

6- Tabatabae koloor, R. 2007. Paddy stems cutting energy and suggested blade parameters. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (24): 4523- 1526.

 

 

 

 

 

7- Hashemi, J., Tabatabaekoloor, R. and Kimura, T. 2009. Effects of discharge fan on the drying efficiency in flat bed type dryer. International Journal of Natural Sciences and Engineering. 2(1): 1-5.

 

 

 

 

 

8- Tabatabae koloor, R. 2011. Soil characteristics at the in-row and inter-row zones after strip tillage. African Journal of Agricultural Research. 6(32): 6598-6603.

 

 

 

 

9- Tabatabae koloor, R. Koluri, A., Hashemi, J. and Hadipour, R. 2012. Effect of some sorting-related parameters on the area and volume bruising of “Golden Delicious” apple. Agricultural Science Digest- A Research Journal. 32(1):23-27.

 

 

 

 

 

10- Rezaei, M. Tabatabae koloor, R. Mousavi, R., Aghili Nategh, N. 2012. Effects of puddling intensity on the in-situe engineering properties of paddy field soil. Australian Journal of Agricultural Engineering. 3(1):22-26.

 

 

 

 

 

11- Tabatabae koloor, R. 2012. Orange responses to storage conditions and polyethylene wrapped liner. CIGR Journal. 14(2):127-130.

 

 

 

 

 

12- Rezaei, M. Tabatabae koloor, R. Mousavi, R., 2012. Effect of depth and moisture content on the mechanical properties of a clay-silt soil. International Journal of Agricultural science and Bioresources Engineering Research. 1(1):19-27.

 

 

 

 

 

13- Karim Inchebron A. Mousavi R., Tabatabaekoloor, R. 2012. Performance evaluation of a light tractor during plowing at different levels of depth and moisture content. International Research Journal of Applied Basic Research. Vol. 3 (3), 626-631.

 

 

 

 

 

14- Yousefnia pasha, H. Tabatabaekoloor, R. , Hashemi, J. 2012. Effects of weed control methods on yield and yield components of Iranian rice. Australian Journal of Agricultural Engineering. 3(2), 59-64.

 

 

 

 

 

15- Tabatabaekoloor, R., Yousefnia pasha, H., Hashemi, J. 2012. Comparison of efficacy and costs of paddy production in different weed control methods in Iran. International Journal of Agriculture& Biology Engineering 5(2), 1-6.

 

 

 

 

 

16- Karim Inchebron A. Mousavi R., Tabatabaekoloor, R. 2012. Investigating the effect of soil moisture content and depth on the drought, specific drought and drawbar power of a light tractor. International Research Journal of Applied Basic Research. Vol. 3 (11), 2289-2293.

 

 

 

 

 

17- Loghmanpour, R. Akram, A. Tabatabaekoloor, R. 2013. Input-output energy and economic analysis of strawberry production in Iran. American Journal of Engineering Research. Vol. 2(5): 173-177.

 

 

 

 

 

18- Effect of storage conditions on the postharvest physic-mechanical properties of pomegranate. Asian Journal of Science and Technology. Vol. 4(5): 82-85.

 

 

 

 

 

19 - Loghmanpour, R. Akram, A. Alimardani, R. Tabatabaekoloor R. 2013. Development of decision support software for matching tractor-implement system used on Iranian Farms. American Journal of Engineering Research. Vol. 2(7): 86-98.

 

 

 

 

20- Loghmanpour, R. Akram, A. Tabatabaekoloor, R. 2013. A comparative study on energy and water use indicators for soybean production under different irrigation systems in Iran. International Journal of Agriculture an Crop Science. Vol. 5(13): 1396-1402. 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
1-طباطبایی کلور. ر. 1386. تعیین انرژی برش سویا به روش ضربه ای.  چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیزاسیون و ماشینهای کشاورزی. 6- 8  شهریور.1386. دانشگاه تبریز. تبریز

 

 

2- طباطبائی کلور، ر. و ج. هاشمی. 1387. درجه بندی مرکبات با استفاده از نیروی گریز از مرکز و ثقل. پنجمین کنگره ملی مکانیزاسیون و ماشینهای کشاورزی، 5-7 شهریور، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

 

 

3- هاشمی، ج. و ر. طباطبائی کلور. 1387. بررسی و مطالعه چگونگی افزایش ترک و کاهش راندمان برنج کامل در مدت زمان های مختلف بعد از پروسه خشک کردن. پنجمین کنگره ملی مکانیزاسیون و ماشینهای کشاورزی، 5-7 شهریور، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

 

 

4- طباطبایی کلور. ر. خاکورزی در شرایط خشکسالی. 1388. همایش منطقه ای مدیریت آب و خشکسالی، 30 و 31 اردیبهشت 1388، دانشگاه آزاد رشت، رشت.

 

 

5- جفتکار، ه. و ر. طباطبائی کلور. 1389. تعیین مدل ریاضی تخمین هزینه های کمباین (جان دیر مدل 955) و بهترین زمان جایگزینی( مطالعه موردی: شهرستان میاندوآب). ششمین کنگره ملی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، 24 و 25 شهریور، کرج، ایران.

 

 

6- تقی نژاد، ا.، هاشمی، ج. و طباطبایی کلور، ر. 1390. بررسی برخی خواص کیفی پرتقال تامسون با پوشش سطحی کیتوزان و قارچ کش طی دوره انباری. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه صنعتی شریف، تهران. آذر 1390.

 

 

7- جفتکار، ح.، کلانتری، د. و طباطبایی کلور، ر. 1390. حالت بهینه ذخیره سازی گندم در سیلوهای غلات: مطالعه موردی بررسی رطوبت مناسب. پنجمین همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران. آذر 1390.

 

 

8- تقی زاده مقدم، ق.، هاشمی، ج. و طباطبایی کلور، ر. 1390. تعیین برخی خواص فیزیکی میوه کیوی رقم هایوارد. پنجمین همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران. آذر 1390.

 

 

9- تقی زاده مقدم، ق.، طباطبایی کلور، ر. و هاشمی، ج. شهبازی، ف. 1390. تاثیر شتاب ارتعاش ناشی از حمل و نقل جاده ای بر صدمات میوه کیوی. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه صنعتی شریف، تهران. آذر 1390.

 

 

10- تقی زاده مقدم، ق.، هاشمی، ج.، طباطبایی کلور، ر و شهبازی، ف. 1390. تاثیر اندازه میوه بر صدمات میوه کیوی در طول حمل و نقل. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه صنعتی شریف، تهران. آذر 1390.

 

 

11- تقی زاده مقدم، ق.، طباطبایی کلور، ر.، هاشمی، ج. و شهبازی، ف. 1390. تاثیر ارتفاع توده میوه درون جعبه بر صدمات میوه کیوی در طول حمل و نقل. نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی. قم. آذر 1390.

 

 

12- تقی زاده مقدم، ق.، هاشمی، ج.، طباطبایی کلور، ر و شهبازی، ف. 1390. تاثیر فرکانس ارتعاش ناشی از حمل و نقل جاده ای بر صدمات مکانیکی میوه کیوی. نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی. قم. آذر 1390.

 

 

13- طباطبایی کلور ر، رضائی، م. و موسوی، ر. 1390. تاثیر کم خاکورزی بر خصوصیات خاک بستر بذر و پوشش بقایای سطحی. ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. خوراسگان. اسفند 90.

 

 

14- رضائی، م. طباطبایی کلور ر، و موسوی، ر. 1390. بررسی اثرات متقابل عوامل فیزیکی و مکانیکی خاک در مزرعه شالیزاری. ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. خوراسگان. اسفند 90.

 

 

15- کریمی اینچه برون، ع.، موسوی، ر. و طباطبائی کلور ر. 1390. تعیین نیروی مالبندی تراکتور سبک (آروید 354) در شرایط مختلف عمق شخم. ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. خوراسگان. اسفند 90.

 

 

16- کریمی اینچه برون، ع.، موسوی، ر. و طباطبائی کلور ر. 1390. تاثیر میزان سنگین کننده های جلوی تراکتور روی بازده کششی تراکتور آروید 354 در شرایط مختلف رطوبت خاک. ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. خوراسگان. اسفند 90.

 

 

17-طباطبائی کلور، ر. آقاگل زاده، ح. و بخشی، ب. 1391. آزمون و ارزیابی مزرعه ای کمباین خودگردان برداشت برنج از نوع تغذیه کامل مدل (4LZ-2A). هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه شیراز. شهریور 91

 

 

18- یوسف نیا پاشا، ح. طباطبائی کلور، ر. هاشمی، ج. 1391. طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین وجین کن برنج از نوع موتوردار و قابل حمل. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه شیراز. شهریور 91

 

 

19- هاشمی، ج و طباطبائی کلور، ر. 1391. بررسی و ارزیابی مقایسه ای فرایند تبدیل برنج با ترکیبات مختلف ماشینهای تبدیل. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه شیراز. شهریور 91

 

 

20- ابراهیمیان، آ. طباطبائی کلور، ر. هاشمی، ج. 1391. بررسی اثر نوع پوشش و دما در بسته بندی اتمسفر تعدیل یافته بر خصوصیات گوجه فرنگی، دومین سمینار ملی امنیت غذائی، دانشگاهه ازاد. مهرماه 1391.

 

 

21- صادقی، ب. طباطبائی کلور، ر. هاشمی، ج. 1391. بررسی برخی خواص فیزیکی دانه ذرت. دومین سمینار ملی امنیت غذائی، دانشگاهه ازاد. مهرماه 1391.

 

 

22- صادقی، ب. طباطبائی کلور، ر. هاشمی، ج. موسوی ر. 1391. طراحی و ساخت دانه کن ذرت. دومین سمینار ملی امنیت غذائی، دانشگاهه ازاد. مهرماه 1391.

 

 

23- مرزبان، ا. طباطبائی کلور، ر. هاشمی، ج. 1391. بررسی راندمان تولید بیوگاز از ترکیب کاه برنج با فضولات دامی، همایش ملی بیوانرژیف تهران مرکز همایش های بین المللی. مهر 91

 

 

24- کلوری، ع. طباطبائی کلور، ر. هاشمی، ج.1391. بررسی تاثیر نرخ بارگذاری بر میزان بیوگاز تولیدی از فضولات گاوی. همایش ملی بیوانرژی. تهران مرکز همایش های بین المللی. مهر 91

 

 

25- طباطبائی کلور، ر. آقاگل زاده، ح. و بخشی، ب. 1391. بررسی و مقایسه عملکرد سه مدل کمباین برنج وارداتی. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور، ساری، پژوهشکده برنج و مرکبات. اسفند 91.

 

 

26- طباطبائی کلور، ر. 1391. بررسی کارائی پادلر 52 پره پشت تراکتوری برای آماده سازی شالیزار. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور، ساری، پژوهشکده برنج و مرکبات. اسفند 91.

 

 

27. صادقی، ب. طباطبائی کلور، ر. هاشمی، ج. موسوی ر. 1391. تعیین ضریب انتشار حرارتی دانه ذرت با استفاده از روش دکرسون. کنفرانس مهندسی مکانیک. دانشگاه آزاد واحد سروستان. اذر 91.

 

 

27- کلوری، ع. طباطبائی کلور، ر. هاشمی، ج. 1391. بررسی تاثیر مقادیر مختلف فضولات گاوی و مرغی به همراه  کلش برنج بر میزان تولید بیوگاز. همایش ملی بیوانرژی. تهران مرکز همایش های بین المللی. مهر 91.

 

 

28- خانپورلهی، ن. آقاگل زاده، ح. طباطبائی کلور، ر. آسودار، م.ا. 1391. بررسی موردی عملکرد مزرعه ای نشائ کار برنج نوع راه رونده در مزارع برنج استان مازندران. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور، ساری، پژوهشکده برنج و مرکبات. اسفند 91.

 

 

29- فتحی لهی، ح. رشیدی، م. طباطبائی کلور ر. 1392. ارزیابی نیروی کشش هرس بشقابی دوزانوئی دنباله بند در سطوح رطوبت خاک، عمق و سرعت پیشروی. همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم مهندسی. تاکستان. اردیبهت 92.

 

30- لقمانپورف ر. اکرم، ا. علیمردانی، ر. طباطبائی کلور ر. 1392. تدوین نرم افزار تصمیم یار برای انتخاب و تطابق ادوات زراعی با تراکتور در عملیات مکانیزه کشاورزی. همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم مهندسی. تاکستان. اردیبهت 92. 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
1- Tabatabaee koloor, R., Borghaie, A. and A.R. Allameh. 2004. Physical properties and dynamic shear strength of paddy stem. International Conference in Agricultural Engineering. CIGR 2004, Beijing, China.


 


2- Tabatabaee koloor, R. Borghaie, A. and A.R. Allameh. 2004. Investigating the effects of variety and blade parameters on the shear strength of rice stem related to harvesting. In the International AgEng2004Conference, Leuven, Belgium.


 


- 3Tabatabaee koloor, R., D.S. Jayas and N.G. White. 2004. Moisture sorption isotherms of buckwheat. International Conference in Agricultural Engineering. CIGR 2004, Beijing, China.


 


4- Tabatabaee koloor. 2005. Laboratory studies of the effect of blade parameters on the dynamic and quasi –static shear strength of paddy stem. International Agricultural Engineering Conference. Bangkok, Thailand.


 


5-Tabatabae koloor, R. 2006. Developing, test and evaluation of a tractor mounted penetrometer. International CIGR2006 Congress. Bonn, Germany


 


6- Tabatabaee koloor, R. 2007. Shear properties of paddy stem for Iranian rice varieties. In the International Conference on Engineering, Applied Science and Technology. Bangkok, Thailand.


 


7- Tabatabaee koloor, R.  and J. Hashemi. 2008. Development and evaluation of a citrus sorting machine with rotary semi conical disc. 10th Int. Congress on Mechanization and Energy in Agriculture. Antalya. Turky.


 


8- Tabatabaee koloor, R. 2009. Research in the storage of oranges (Iranian variety of Thompson) under different conditions. Synergy2009. Godolo, Hungary


 


9Tabatabaee koloor, R. 2010. Development a tractor front-mounted rice reaper with a hydro-motor driven mechanism. International Conference on Agricultural Engineering (AgEng2010), Clermont-Ferrand, France.

 


- 10Tabatabaeekoloor, R. 2010. Investigation the picking techniques for developing and improving the mechanical harvesting of citrus. International Conference on Agricultural Engineering (AgEng2010), Clermont-Ferrand, France.

 


- 11Tabatabaeekoloor, R. 2011. Effects of storage duration and conditions on some characteristics of kiwifruit cv. Hayward. International Conference on Agricultural Engineering (CIOSTA&CIGR Conference2011), Vienna, Austria.

 


- 12Tabatabaee koloor, R.  and R. Mousavi. 2012. Investigation the effect  ts of moisture content, traffic and loading on the soil sinkage. International Conference of Agricultural Engineering( CIGR-AgEng2012). Valencia, Spain.

 


- 13Tabatabaee koloor, R.  and R. Mousavi. 2012. Effects of vibratory and non-vibratory subsoiling on the soil engineering properties. International Conference of Agricultural Engineering ( CIGR-AgEng2012). Valencia, Spain.

 


- 14Tabatabaee koloor, R. M. Rezaei and R. Mousavi. 2012. Paddy field soil shear characteristics as affected by puddling intensity and depth. International Conference on Agricultural and Biological Engineering (ICAB2012). Singapore

  
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
1- گردآوری و تدوین کتاب "سوالات چهارگزینه‌ای کارشناسی ارشد زبان " مخصوص دانشجویان رشته‌های کشاورزی. چاپ اول.1383. انتشارات ماندگار. تهران.

 

 

2- گردآوری و تدوین کتاب "سوالات چهارگزینه‌ای کارشناسی ارشد زبان " مخصوص دانشجویان رشته‌های کشاورزی. چاپ دوم.1387. انتشارات ماندگار. تهران.

 

 

3- کتاب "اصول ماشینهای کشاورزی" جلد دوم، چاپ اول، ترجمه. 1385. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران،

 

 

4- کتاب "خاکورزی در کشاورزی پایدار" ترجمه . 1385. انتشارات فراقی، گرگان،

 

 

5- کتاب " شناخت و کاربرد سمپاش ها" تالیف. 1388. انتشارات فراقی، گرگان.

 

 

6- کتاب "اصول ماشینهای کشاورزی" جلد دوم، چاپ دوم، ترجمه. 1390. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده برنج و مرکبات،. 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
عضو انجمن مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی ایران- عضو بنیاد ملی نخبگان 

  
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 10 سال تدریس در دانشگاه مازندران، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، و واحدهای دانشگاه آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی 

 

 

             2 سال همکاری با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 

 

             یکسال فرصت مطالعاتی و تحقیقاتی در دانشگاه مانیتوبای کانادا

 

                          اجرای طرح پژوهشی با همکاری موسسه تحقیقات برنج کشور

 

 

           همکاری با مرکز آزمون ماشین های کشاورزی، مازندران                         

 

  
  -   توضیحات
16
توضیحات : 
فرصت مطالعاتی یکساله جهت انجام یک پروژه تحقیقاتی در دانشگاه مانیتوبای کانادا در

 

 

سال 2003- 2002

 

 

Thin-layer drying and rewetting characteristics of buckwheat