فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/b.jalili/BahiJalili1.jpg
نام و نام خانوادگی : 
بهی جلیلی 
نام پدر : 
امیر 
محل تولد : 
خوزستان 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
میکروبیولوژی خاک 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه پوترای مالزی-1390 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
علوم خاک 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01513822574 
نمابر : 
01513822568 
آدرس : 
ساری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- دانشکده علوم زراعی - گروه علوم خاک 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
b.jalili@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
میکروبیولوژی خاک زیست محیطی

 

اصلاح زیستی خاک، آب و ضایعات  آلوده به عناصر سنگین 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
خاکشناسی

میکروبیولوژی عمومی

میکروبیولوژی خاک

میکروبیولوژی خاک پیشرفته 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :