فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/64a31a2729231fbe9788a06f6a263763.jpg
نام و نام خانوادگی : 
سید رمضان موسوی 
نام پدر : 
سید حبیب اله 
محل تولد : 
محمودآباد 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
سنجش از دور و GIS در علوم زمین 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه سلطنتی UPM مالزی 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
مهندسی آبادانی طبیعت 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
09112122069 
تلفن محل کار : 
01133882983 
نمابر : 
01133882982 
آدرس : 
مازندران- ساری- کیلمتر 9 جاده ساری - نکا- روبروی هتل بادله- گروه مهندسی آبادانی طبیعت 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
srm@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
srmmousavi@gmail.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 

-   مطالعات علوم زمین  با استفاده از فناوری های نوین تکنولوژی ماهواره ای و GIS و میدانی.

-  ارزیابی، نقشه برداری، منیتورینگ و تفسیر تغییرات و آلودگی های منابع زمینی و آبی نظیر سواحل، مناطق شهری، جنگل، مرتع و کشاورزی با استفاده از فناوری های نوین تکنولوژی ماهواره ای و GIS و میدانی.

-  تهیه طرح های جامع و اجرایی مدیریت بحران های طبیعی با استفاده از فناوری های نوین تکنولوژی ماهواره ای و GIS و میدانی.

-   تفسیر تصاویر ماهواره ای و عکس های هوائی  با کاربرد در زمینه منابع آب، خاک، سنگ، معادن، پوشش گیاهی ، کشاورزی و سواحل با استفاده از فناوری های نوین تکنولوژی ماهواره ای و GIS و میدانی.

-  مکان یابی بهترین محل ها برای مدیریت دفع نهایی زباله ها، احداث سدها، شهرک های صنعتی، پارک ها و .... با استفاده از فناوری های نوین تکنولوژی ماهواره ای و GIS و میدانی.

-   تولید مدل های فرسایش و رسوب برای حوزه های آبخیز با استفاده از فناوری های نوین تکنولوژی ماهواره ای و GIS و میدانی.

-  تولید بانک های اطلاعاتی در زمینه منابع آب، خاک، سنگ، معادن، پوشش گیاهی ، کشاورزی و سواحل با استفاده از فناوری های نوین تکنولوژی ماهواره ای و GIS و میدانی.

-   مطالعات ژئومورفولوژی و بلایای طبیعی با استفاده از فناوری های نوین تکنولوژی ماهواره ای و GIS و میدانی.

-   مطالعات گردشگری و توسعه پایدار

 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

در مقطع

محل تدریس

از تاریخ

تا تاریخ

1

کاربرد های تکنولوژی سنجش از دور Remote Sensing

مرتعداری و آبخیزداری

کارشناسی ارشد

دانشکده منابع طبیعی ساری

1383

تاکنون

2

کاربرد های تکنولوژی سامانه های اطلاعات جغرافیائی (GIS)

مرتعداری و آبخیزداری

کارشناسی  ارشد

دانشکده منابع طبیعی ساری

1383

تاکنون

 

3

سازند های دوران چهارم زمین شناسی

آبخیزداری

کارشناسی  ارشد

دانشکده منابع طبیعی ساری

1383

تاکنون

 

4

مطالعه و کنترل حرکات توده ای زمین

آبخیزداری

کارشناسی  ارشد

دانشکده منابع طبیعی ساری

1383

تاکنون

 

5

تفسیر عکس های هوانی در منابع طبیعی

مرتع وآبخیزداری و جنگلداری

کارشناسی

دانشکده منابع طبیعی ساری

1371

1379

6

زمین شناسی کاربردی

مرتع و آبخیزداری- جنگلداری،  آبیاری و آبادانی

کارشناسی

دانشکده منابع طبیعی ساری

1371

1379

7

ژئومورفولوژی (1)

مرتع و آبخیزداری

کارشناسی

دانشکده منابع طبیعی ساری

1371

تاکنون

8

ژئومورفولوژی (2)

مرتع و آبخیزداری

کارشناسی

دانشکده منابع طبیعی ساری

1371

تاکنون

9

کاربرد های تکنولوژی سنجش از دور Remote Sensing

مرتع و آبخیزداری

کارشناسی

دانشکده منابع طبیعی ساری

1383

تاکنون

10

کاربرد های تکنولوژی سامانه های اطلاعات جغرافیائی (GIS)

مرتع و آبخیزداری

کارشناسی

دانشکده منابع طبیعی ساری

1383

تاکنون

11

کاربرد های تکنولوژی سنجش از دور Remote Sensing در علوم محیطی

رشته های مختلف

کارشناسی ارشد و دکتری

دانشگاه یوپی ام - مالزی

1388

-

12

کاربرد های تکنولوژی سامانه های اطلاعات جغرافیائی (GIS)

رشته های مختلف

کارشناسی ارشد و دکتری

دانشگاه یوپی ام - مالزی

1388

-

 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 

ردیف

موضوع رساله

نوع مسئولیت

سال دفاع

نام دانشجو

نام گروه و دانشگاه

1

بررسی  ژئوبوتانیک زیرحوزه چرات از حوزه تالار

 

استاد راهنما

1384

طاهره سوادکوهی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

2

بررسي پتانسيل توليد سيل در حوزه هاي آبخيز با استفاده از مدل (HEC-HMS) در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي حوزه آبخيز كسيليان)

استاد راهنما

1384

محمد بشیر گنبد

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

3

پهنه بندي خطر زمين لرزه های منطقه البرز مركزي با استفاده از تصاوير ماهواره اي در محيط سیستم اطلاعات جغرافیایی

استاد راهنما

1384

محمد رحمانی

گروه سنجش از دور و -GIS - دانشگاه تبریز

4

كاربرد تكنيك هاي RS وCIS در اكتشاف پوكه هاي معدني  در محدوده  كوه دماوند

استاد مشاور

1384

مسعود مسعودی

گروه سنجش از دور و GIS- دانشگاه شهید بهشتی تهران

5

بررسی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر فرسایش و تولید رسوب (مطالعه موردی حوزه آبخیز لار)

استاد راهنما

1384

زهره خرسندی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

6

بررسي تاثير تغييرات كاربري اراضي بر ميزان  فرسايش و رسوب با استفاده ازتكنيكهاي RS و GIS.(مطالعه موردي حوزه بابلرود)

استاد مشاور

1384

شیوا شجاعی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

7

بررسي اشكال فرسايش در حوزه آبخيز نوررود با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS)

استاد راهنما

1384

محمد علی هادیان

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

8

استفاده چندمنظوره از مراتع ( مطالعه موردی : مراتع فیروزکوه)

استاد مشاور

1384

موسی احمدی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

9

بررسی حرکتهاي توده اي(زمين لغزش) به منظور ارائه مدل منطقه اي پهنه بندي خطر (مطالعه موردي حوضه آبخيز لاجيم رود – ساري)

استاد راهنما

1385

پرویز گرائی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

10

برآورد فرسا‍‍يش و رسوب با استفاده از مدل ها‍‍ي EPM وMPSIAC در مح‍‍يط GIS (مطالعه موردی: حوزه جم وریز بوشهر)

استاد راهنما

1385

سعید مدلل

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

 

11

مدلسازی فرسایش وتولیدرسوب بااستفاده ازمدلMPSIAC درمحیط  GIS(مطالعه موردی: حوضه آبریزکلیجانرستاق مازندران)

استاد راهنما

1385

غلامرضا علیزاده

گروه ژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز

12

تغببرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی منطقه نکا

استاد راهنما

1385

مهرناز وکیلی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

13

مانيتورينگ تغييرات ساحلي درياي خزر در سه دهه اخير با استفاده از داده ماهواره اي (مطالعه موردی: سواحل بابلسر تا فریدونکنار)

استاد راهنما

1385

سام خلاقی

گروه سنجش از دور و –GIS دانشگاه تبریز

14

مطالعه زادآوری طبیعی گونه ارس در منطقه فیروزکوه

استاد مشاور

1385

نازی اوانی

گروه جنگلداری- دانشگاه مازندران

15

تعيين شايستگي مرتع با استفاده از تكنيك GIS (مطالعه موردي؛ مراتع لاسم هراز)

استاد مشاور

1385

آرش كاكولاريمي

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

16

پهنه بندی خطر ریزش سنگ با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: گردنه صلوات آباد، کردستان)

استاد راهنما

1386

مهرزاد شیرزادی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

17

مكانيابي دفع مواد زائد جامد شهري با استفاده از تكنولوژي سنجش از دور در محیط GIS (مطالعه موردي : شهر ساري )

استاد راهنما

1385

موسی امینی

گروه سنجش از دور و -GISدانشگاه تبریز

18

نقش تغییرات کاربری اراضی در فرسایش و رسوب منطقه ساری و نکا

استاد مشاور

1387

رشید رستمی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

19

ارائه مدلی برای زمین لغزش های حوزه سجاد رود بابل

استاد مشاور

1387

سیده زهره موسوی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

20

مطالعه تغییرات کاربری اراضی در فرسایش و رسوب حوزه سعید آباد ساری

استاد راهنما

1387

محمد رضا گرامیان

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

21

مطالعه  عوامل موثر بر حرکات توده ایی حوزه واز، شمال ایران

استاد مشاور

1387

رضا علی رحیمی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

22

مطالعه اثرات برداشت بی رویه آب زیرزمینی دشت رفسنجان

استاد راهنما

1387

سیدمصطفی مرتضوی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

23

پهنه بندي خطر زمين لغزش  در حوزه های جنگلي با استفاده از         GIS(مطالعه موردي؛ حوزه پهنه کلای تجن)

استاد مشاور

1387

سمیه مشاری

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

24

اثر تغييرات كاربري اراضي بر پاسخ های هيدرولوژيكي رودخانه (مطالعه موردي رودخانه نكا).

استاد مشاور

1387

اسماعیل نیکزاد

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

25

مطالعه تاثیر چرا بر مراتع حوزه کلاردشت

استاد مشاور

1387

حسن سلطانی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه مازندران

26

بررسي تأثير تغيير کاربري اراضي بر رژيم هيدرولوژيکي جريان رودخانه در زيرحوضه لکشاي نکارود

استاد مشاور

1391

محمدرضا ریاحی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

27

بررسی روشهای تجربی و آماری برآورد دبی پیک درحوزه های فاقد آمار استان گیلان

استاد راهنما

1393

مجید عیسی زاده

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

28

ارزیابی تاثیر بندهای اصلاحی برتله اندازی رسوبات معلق درحوضه ی آبخیز سد تجن

استاد راهنما

1393

حمید ساداتی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

29

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی: جاده پهنه کلا – سد شهید رجایی ساری)

استاد راهنما

1394

مهوش غلامی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

30

پهنه بندی آب های زیرزمینی دشت شرق مازندران با GIS

استاد راهنما

1394

علی حبیب زاده تلمی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

31

مطالعه اکوتوریسم حوزه های آبخیز با استفاده از فناوری نوین

استاد راهنما

1394

مونا نهتانی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

32

مطالعه رانش های زمین در حوزه بابل رود با استفاده از فناوری نوین

استاد راهنما

1394

سلیمه رحمان زاده فیروزجاه

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

33

مکان یابی مناطق مستعد اکوتوریسم در حوضه آبخیز چهاردانگه

استاد راهنما

1394

رقیه قلی­زاده

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

34

مطالعه رانش جاده ساری کیاسر با رود با استفاده از فناوری نوین

استاد راهنما

1394

مجتبی نجفی

گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 

ردیف

از تاریخ

تا تاریخ

نام شرکت / موسسه / دستگاه اجرایی

نوع فعالیت

سمت

نام پروژه تحقیقاتی

 

وضعیت

1

75/03/15

76/03/15

دانشگاه مازندران

پژوهشی

مجری

مطالعه آب های زیرزمینی دشت خزر از ساری تا بابلسر

اتمام

2

10/12/83

25/8/84

سازمان صنایع و معادن استان مازندران

پژوهشی

مجری

تولید لایه های اطلاعاتی معادن استان با استفاده از تکنولوژی ماهواره ای و GIS

اتمام

3

83/2/5

83/6/15

اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

پژو هشی

مجری

تهیه نقشه  کاربری اراضی میانکاله با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS

اتمام

4

83/07/15

83/12/15

اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

پژو هشی

مجری

تهیه نقشه پوشش گیاهی و کاربری اراضی پارک ملی شاه دژ – کیاسر با استفاده از تکنولوژی RS&GIS

اتمام

5

84/2/15

84/12/15

ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری مازندران

پژو هشی

مجری

مطالعه زمین لغزش روستای چورت ساری با استفاده از تکنولوژی RS&GIS و میدانی

اتمام

6

84/3/15

84/7/15

ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری مازندران

پژو هشی

مجری

تهیه لایه های اطلاعاتی بلایای طبیعی استان در محیط GIS

اتمام

7

84/2/15

84/12/25

شرکت آب و فاضلاب استان  مازندران

پژو هشی

مجری

مطالعه منابع تامین آب شرب و تاسیسات آبرسانی استان مازندران با استفاده از RS&GIS

اتمام

 

 

8

84/2/15

85/03/15

شرکت آب منطقه ای استان مازندران

پژو هشی

مجری

تهیه مدل رقومی ارتفاعی البرز مرکزی با استفاده از داده ماهواره ای ASTER

اتمام

9

83/12/15

84/12/11

مدیریت آبخیزداری استان مازندران

پژو هشی

مجری

سنتز پروژه جامع آبخیزداری حوضه سعید آباد ساری با استفاده از RS&GIS

اتمام

10

15/12/84

15/02/85

اداره کل منابع طبیعی استان مازندران

پژوهشی

مجری

رقومی سازی اطلاعات مراتع شهرستان های آمل و نور در محیط GIS

اتمام

11

11 /12/ 84

11/ 6/ 85

اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

پژوهشی

مجری

بررسی و تعیین وضعیت پارامتر های فیزیکوشیمیائی و بیولوژیکی شناگاه های مهم استان مازندران با تکیه بر GIS

اتمام

12

1 /12/ 84

1/ 6/ 85

اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

پژوهشی

مجری

بررسی و تعیین وضعیت پارامتر های فیزیکوشیمیائی و بیولوژیکی مصب رودخانه های مهم استان ( نکارود- تجن- سیاهرود- تالار- هراز- بابلرود- چالوس- سردآبرود- چشمه کیله- و شیرود)

اتمام

13

15/5/86

15/7/86

سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان مازندران

پژوهشی

مجری

تهیه بسته های گردشگری مناطق نمونه استان مازندران با تکنولوژی RS & GIS

اتمام

14

14/12/85

11/5/86

پژوهشكده اكوسيستم هاي خزري

پژوهشی

مشاور

بررسي تعيين آلودگي نفتي درياي خزر

اتمام

15

1/5/92

30/6/92

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشی

مجری

بررسی و امکانسنجی استفاده از سازندهای زمین شناسی در شوریزدایی

اتمام

16

1/9/92

1/9/93

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشی

مجری

بررسی ژئوموفومتری حوضه بهرستاق هراز با استفاده از GIS

اتمام

17

1/9/92

1/9/93

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشی

همکار اصلی

بررسی پتانسیل ژئوتوریستی غارهای استان در توسعه گردشگری

اتمام

18

25/6/93

25/6/94

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشی

همکار اصلی

پالایش آب آلوده به فسفات با استفاده از ریز جلبک ها

در حال انجام

 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 

ردیف

از تاریخ

تا تاریخ

نام شرکت / موسسه / دستگاه اجرایی

نوع فعالیت

سمت

نام پروژه تحقیقاتی

 

وضعیت

1

74/02/10

75/02/1

وزارت جهاد کشاورزی -

شرکت مهندسین مشاور خزر

پژوهشی

مجری

مطالعاتی جامع آبخیزداری نور رود- آمل

اتمام

2

75/03/15

76/03/15

دانشگاه مازندران

پژوهشی

مجری

مطالعه آب های زیرزمینی دشت خزر از ساری تا بابلسر

اتمام

3

10/12/83

25/8/84

سازمان صنایع و معادن استان مازندران

پژوهشی

مجری

تولید لایه های اطلاعاتی معادن استان با استفاده از تکنولوژی ماهواره ای و GIS

اتمام

4

83/2/5

83/6/15

اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

پژو هشی

مجری

تهیه نقشه  کاربری اراضی میانکاله با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS

اتمام

5

83/07/15

83/12/15

اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

پژو هشی

مجری

تهیه نقشه پوشش گیاهی و کاربری اراضی پارک ملی شاه دژ – کیاسر با استفاده از تکنولوژی RS&GIS

اتمام

6

84/2/15

84/12/15

ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری مازندران

پژو هشی

مجری

مطالعه زمین لغزش روستای چورت ساری با استفاده از تکنولوژی RS&GIS و میدانی

اتمام

7

84/3/15

84/7/15

ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری مازندران

پژو هشی

مجری

تهیه لایه های اطلاعاتی بلایای طبیعی استان در محیط GIS

اتمام

8

84/2/15

84/12/25

شرکت آب و فاضلاب استان  مازندران

پژو هشی

مجری

مطالعه منابع تامین آب شرب و تاسیسات آبرسانی استان مازندران با استفاده از RS&GIS

اتمام

 

 

9

84/2/15

85/03/15

شرکت آب منطقه ای استان مازندران

پژو هشی

مجری

تهیه مدل رقومی ارتفاعی البرز مرکزی با استفاده از داده ماهواره ای ASTER

اتمام

10

83/12/15

84/12/11

مدیریت آبخیزداری استان مازندران

پژو هشی

مجری

سنتز پروژه جامع آبخیزداری حوضه سعید آباد ساری با استفاده از RS&GIS

اتمام

11

15/12/84

15/02/85

اداره کل منابع طبیعی استان مازندران

پژوهشی

مجری

رقومی سازی اطلاعات مراتع شهرستان های آمل و نور در محیط GIS

اتمام

12

11 /12/ 84

11/ 6/ 85

اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

پژوهشی

مجری

بررسی و تعیین وضعیت پارامتر های فیزیکوشیمیائی و بیولوژیکی شناگاه های مهم استان مازندران با تکیه بر GIS

اتمام

13

1 /12/ 84

1/ 6/ 85

اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

پژوهشی

مجری

بررسی و تعیین وضعیت پارامتر های فیزیکوشیمیائی و بیولوژیکی مصب رودخانه های مهم استان ( نکارود- تجن- سیاهرود- تالار- هراز- بابلرود- چالوس- سردآبرود- چشمه کیله- و شیرود)

اتمام

ردیف

از تاریخ

تا تاریخ

نام شرکت / موسسه / دستگاه اجرایی

نوع فعالیت

سمت

نام پروژه تحقیقاتی

 

وضعیت

14

15/5/86

15/7/86

سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان مازندران

پژوهشی

مجری

تهیه بسته های گردشگری مناطق نمونه استان مازندران با تکنولوژی RS & GIS

اتمام

15

84/2/15

84/12/15

ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری مازندران

پژوهشی

همکار اصلی

مطالعه زمین لغزش روستای ساقندی کلا ساری با استفاده از تکنولوژی RS&GIS و میدانی

اتمام

16

12/10/ 85

17/6/86

اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

پژوهشی

مجری

بررسي وضعيت زيستگاه هاي ساحلي پرندگان مهاجر آبزي با استفاده از تكنولوژي GIS در سواحل استان مازندران

اتمام

17

14/12/85

11/5/86

پژوهشكده اكوسيستم هاي خزري

پژوهشی

مشاور

بررسي تعيين آلودگي نفتي درياي خزر

اتمام

18

1/10/86

15/3/87

موسسه بازیافت و استانداری استان مازندران- وزارت کشور

پژوهشی

مجری

تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان ساری

اتمام

19

15/3/87

15/11/87

موسسه بازیافت و استانداری استان مازندران- وزارت کشور

پژوهشی

مجری

تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان های بهشهر، نکا و گلوگاه

اتمام

20

15/3/87

15/11/87

موسسه بازیافت و استانداری استان مازندران- وزارت کشور

پژوهشی

مجری

تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان های قائمشهر، جویبار و سوادکوه

اتمام

21

15/3/87

15/11/87

موسسه بازیافت و استانداری استان مازندران- وزارت کشور

پژوهشی

مجری

تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان های بابلسر و فریدونکنار

اتمام

22

15/3/87

15/11/87

موسسه بازیافت و استانداری استان مازندران- وزارت کشور

پژوهشی

مجری

تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان نور

اتمام

23

15/3/87

15/11/87

موسسه بازیافت و استانداری استان مازندران- وزارت کشور

پژوهشی

مجری

تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان های نوشهر و چالوس

اتمام

24

10/11/88

30/5/89

شهرداری بابل و استانداری استان مازندران- وزارت کشور

پژوهشی

مجری

تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان بابل

اتمام

25

10/9/88

15/6/88

شهرداری آمل و استانداری استان مازندران- وزارت کشور

پژوهشی

مجری

مکانیابی سایت احداث نیروگاه زباله سوز و کارخانه کمپوست شهرستان آمل

اتمام

26

10/9/88

10/2/88

شهرداری تنکابن و استانداری استان مازندران- وزارت کشور

پژوهشی

مجری

تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد

اتمام

27

2/2/91

30/6/91

اداره کل بنیاد مسکن استان مازندران

پژوهشی

مجری

مطالعه و ارائه راه کارهای اجرایی تثبیت زمین لغزش منطقه بلقلم آمل

اتمام

28

2/2/91

30/6/91

اداره کل بنیاد مسکن استان مازندران

پژوهشی

مجری

مطالعه و ارائه راه کارهای اجرایی تثبیت بستر و دامنه های رودخانه سیلابی کهرود  منطقه لاریجان آمل

اتمام

29

22/2/92

22/5/92

اداره کل بنیاد مسکن استان مازندران

پژوهشی

مجری

مطالعه و ارائه راه کارهای اجرایی تثبیت زمین لغزش روستای طوئیدره کلاردشت از توابع شهرستان چالوس

اتمام

30

22/2/92

22/5/92

اداره کل بنیاد مسکن استان مازندران

پژوهشی

مجری

مطالعه و ارائه راه کارهای اجرایی تثبیت رانش روستای سیکا هزارجریب از توابع شهرستان نکا

اتمام

31

1/5/92

30/6/92

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشی

مجری

بررسی و امکانسنجی استفاده از سازندهای زمین شناسی در شوریزدایی

اتمام

32

1/9/92

1/9/93

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشی

مجری

بررسی ژئوموفومتری حوضه بهرستاق هراز با استفاده از GIS

اتمام

33

1/9/92

1/9/93

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشی

همکار اصلی

بررسی پتانسیل ژئوتوریستی غارهای استان در توسعه گردشگری

اتمام

34

22/2/93

22/5/93

اداره کل بنیاد مسکن استان مازندران

پژوهشی

مجری

مطالعه و ارائه راه کارهای اجرایی تثبیت زمین لغزش روستای سینوا از توابع شهرستان چالوس

اتمام

35

22/2/93

22/5/93

اداره کل بنیاد مسکن استان مازندران

پژوهشی

مجری

مطالعه و ارائه راه کارهای اجرایی تثبیت زمین لغزش روستای چلمردی از توابع شهرستان نکاء

اتمام

36

25/6/93

25/6/94

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشی

همکار اصلی

پالایش آب آلوده به فسفات با استفاده از ریز جلبک ها

در حال انجام

37

2/12/93

2/5/94

اداره کل بنیاد مسکن استان مازندران

پژوهشی

مجری

مطالعه و ارائه راه کارهای اجرایی تثبیت زمین لغزش روستای شیخ محله از توابع شهرستان بهشهر

در حال انجام

 

 

 

 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 

- Mousavi  S. R.,  Pirasteh S., Shattri, M., Ahmad R.M,  Amani A., and Arvin, K,. 2011. Aster Streo Image for Landslide Hazard Assessment in the Central Alborz Mountains. Iran. Disaster & Development Vol.5 No. 1 , April 2011.

 

- Mousavi S. Z. , Ataollah Kavian, Soleimani K., Mousavi S. R, and Shirzadi A., 2011. GIS-based spatial prediction of landslide susceptibility using logistic regression model. Geomatics, Natural Hazards and Risk. Vol. 2, No. 1, March 2011, pp33–50.

 

-  Mousavi, S.R., Pirasteh, S., Shattri, B.M,m and Rodzi, A. M., 2011. The ASTER DEM Generation for Geomorphometric Analysis of the Central Alborz Mountains, Iran. Journal of Science & Technology, UPM. Vol. 19 (S), pp115-124.

 

-   Mousavi  S. R.,  Pirasteh S., Shattri, M. and Amani A., 2009. Landslides and Active Faults Using Remote Sensing and GIS Techniques in Central Alborz Mountains, Iran, Disaster Advances  Journal, Vol 2 (3), pp24-30.

 

-  Solaimani, K., Mashari, S., and Mousavi, S.R., 2009. Evaluation and Slope Instability Hazard Zonaation in Part of Tajan Basin, Sari, Iran, by Anbalagan Method, Research Journal of Environmental Sciences. pp1-10.

 

-  Mousavi, S.R., and Solaimani, K., 2008. Using Remote Sensing and GIS-Techniques in South East Caspian Coastal Changes Dedection. Journal of The South of Russia: ecology, development, No,1, pp32-43.

 

-  Soleimani, K., Kordsavadkooh, T., and  S.R. Muosavi., 2008. The Effect of Environmental Factors on Vegetation Changes Using GIS (Case Study: Cherat Catchment, Iran). World Applied Sciences Journal  3 (Supple 1).  pp95-100.

 

 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 

ردیف

عنوان مقاله

نام همایش و محل برگزاری

سال

سطح همایش

همکاران به ترتیب اولویت

نحوه ارائه

نحوه چاپ

داخلی

ملی

بین المللی

 

سخنرانی

پوستر

چکیده

کامل

1

Remote sensing of environmental changes in Central Alborz, Iran.

4th International Iran and Russia Conference “Agriculture and Natural Resources” Shahrkord, Iran

2004

 

 

بین المللی

F. Bayat, K. Solaimani and S.R. Mousavi

سخنرانی

 

 

 

کامل

 

2

Using remote sensing and GIS techniques for the coastal changes of Gorgan bay entrance, Southern Caspian sea, Iran

International Conference on Advanced Remote Sensing for Earth Observation; Riyadh,

 Saudi Arabia

2005

 

2005

 

 

بین المللی

S. R. Mousavi

K. Solaimani, M. Z. Ahmadib

سخنرانی

 

سخنرانی

 

 

کامل

 

 

3

Relation between landform and vegetation using remote sensing and GIS techniques in Savadkouh regions of the Central Alborz, Iran

. Conference of Map India,

 New Delhi

2005

 

 

بین المللی

S. R. Mousavi

Q. Heydari ,  T. Savadkouhi  , M.R. Kanani

سخنرانی

 

 

کامل

4

Remote sensing of environmental changes in Central  Alborz, Iran. 

the fourth International Iran and Russia Conference “ Agriculture and Natural Resources” Shahrekord, Iran

2005

 

 

بین المللی

F. Bayat, K. Solaimani and, S. R. Mousavi

سخنرانی

 

 

کامل

5

Using Remote sensing and GIS methods to monitoring and mapping of Imamzadeh-Ali’s Landslide in Haraz Highway, Iran

The  International Conference of Geohazards, Natural Disasters and Methods of Confronting with Them, Tabriz, Iran.

2005

 

 

 

بین المللی

S. R. Mousavi, V. Gholami, M. Rahmani, M. R. Kanani

سخنرانی

 

 

کامل

6

DEM generation from ASTER data for geomorphometric analysis of North Tabriz active fault zone scarps, Iran

The  International  Conference of Geohazards, Natural Disasters and Methods of Confronting with Them, Tabriz, Iran

2005

 

 

بین المللی

S. R. Mousavi, M. Anvari, S. Mollahaghajanzadeh, M. Rahmani

سخنرانی

 

 

کامل

7

Paleoseismic displacements of Baladeh area from ASTER DEM and IRS Liss & Pan Data using remote sensing techniques,

The  International Conference of Geohazards, Natural Disasters and Methods of Confronting with Them, Tabriz, Iran.

2005

 

 

بین المللی

S. R. Mousavi, V. Gholami, M. Rahmani, M. R. Kanani

 

پوستر

 

کامل

8

نقش تکنولوژی ماهواره ای و  GIS  در مدیریت بحران

کنفرانس ایمنی و پیشگیری از سوانح و حوادث،  ساری، ایران

1384

داخلی

 

 

سیدرمضان موسوی، محمد رضا کنعانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

سخنرانی

 

 

کامل

9

بررسی گسل های فعال و زمین لرزه های تاریخی با استفاده از تکنولوژی ماهواره ای و GIS

نخستین همایش شناخت زلزله و پیامدهای آن، ساری، ایران

1385

داخلی

 

 

سیدرمضان موسوی،  محمد رضا کنعانی

سخنرانی

 

 

کامل

10

وضعیت زمین لغزش های استان  و نقش آن در تولید رسوب

گردهمائی آبخیزداری استان مازندران،  ساری، ایران

1383

داخلی

 

 

سیدرمضان موسوی، کریم سلیمانی ، محمد رضا کنعانی

سخنرانی

 

 

کامل

11

مشکلات آبخیز های استان و راهکارهای مناسب اصلاحی

گردهمائی آبخیزداری استان مازندران،  چالوس، ایران

1384

داخلی

 

 

سیدرمضان موسوی، کریم سلیمانی ، محمد رضا کنعانی

سخنرانی

 

 

کامل

12

برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب با استفاده از مدل های MPSIAC EPM  حوزه املا هراز

9th soil science congress Tehran 2005,  Tehran, Iran

1384

 

 

بین المللی

 محمد علی هادیان ، کریم سلیمانی، سیدرمضان موسوی و فاطمه بیات

 

پوستر

 

کامل

13

برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب با استفاده از مدل EPM حوزه لاسم

9th soil science congress Tehran 2005,  Tehran, Iran .

1384

 

ملی

 

 محمد علی هادیان ، کریم سلیمانی، سیدرمضان موسوی و فاطمه بیات

 

پوستر

 

کامل

14

Relation between landslides and active faults using remote sensing and GIS techniques in Central Alborz Mountains, Iran

ICORG 2006

June 5-8, 2006, HYDERABAD , INDIA.

 

1385

 

 

بین المللی

سیدرمضان موسوی، کریم سلیمانی ، محمد رضا کنعانی

سخنرانی

 

 

کامل

16

تغییرات پوشش گیاهی سواحل شبه جزیره میانکاله در نتیجه نوسانات آب دریای خزر با استفاده از تکنولوژی ماهواره ای و GIS

The 14th National & 2nd International

Conference of Biology

Tarbiat Modares University, 2006, Tehran, Iran

1385

 

 

بین المللی

سیدرمضان موسوی، مریم شکری، نصرت الله صفائیان، محمدرضا کنعانی

سخنرانی

 

 

کامل

17

بررسی هیدرولوژیک چشمه های آب معدنی هراز به منظور جذب توریست

اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه ی مازندران- دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

1384

 

ملی

 

کریم سلیمانی، سیدرمضان موسوی، صدیقه لطفی

سخنرانی

 

 

کامل

18

ارزیابی قابلیت تصاویر ماهواره IRS Pan  در طبقه بندی رقومی اشکال فرسایش حوره نوررود هراز-

اولین همایش مقابله با سوانح طبیعی -  دانشگاه   تهران، ایران.

 

 

ملی

 

محمد علی هادیان، کریم سلیمانی، محسن محسنس، سیدرمضان موسوی

 

پوستر

 

کامل

19

Investigation on Environment effects of Landfill Siting using Remote Sensing and GIS techniques (case study: Amol)

چهارمين همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران- دانشگاه  تهران، ایران.

1385

 

ملی

 

S.R.Mousavi، A.A.Yadollahi; R.A.Ashrafipour; D.Moghadasi

 

سخنرانی

 

 

کامل

20

مکانیابی دفع مواد زائد جامد شهری با استفاده از تکنولوژی سنجش ازدور در محیط GIS

 ( مطالعه موردی : شهرستان ساری )

همایش ملی محیط زیست و توسعه پایدار شهری با تاکید بر شهرهای شمال کشور- دانشگاه مازندران-  بابلسر، ایران.

1385

 

ملی

 

علی اکبر رسولی،  علی محمد خورشیددوست،  سیدرمضان موسوی و  موســی امینـی

 

پوستر

 

کامل

21

پهنه بندی خطر سیل به منظور جلوگیری از خسارت به شهر نکا

همایش ملی محیط زیست و توسعه پایدار شهری با تاکید بر شهرهای شمال کشور- دانشگاه مازندران- بابلسر، ایران.

1385

 

ملی

 

معصومه بنی هاشمی، کریم سلیمانی و سیدرمضان موسوی

 

پوستر

 

کامل

22

Determination of Range Suitability Using GIS Technique (Case study: Sub-Basin of Haraz)

Map India-

New Delhi- India

2006

 

 

بین المللی

A. Kakalarimi, K. Solaimani, R. Tamartash and S.R.Mousavi

سخنرانی

 

 

کامل

23

Morphological Changes of Semidried Delta, North Iran, Using Remote sensing & GIS Techniques

3rd International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST 2007)-Istanbul, Turkey

2007

 

 

بین المللی

S.R. Mousavi, A.K. Yadollahi, M. Shabani and M. Rezaei Pasha1

سخنرانی

 

 

کامل

24

ASTER DEM Generation for Mapping Active Fault Associated with the 28 May 2004 Baladeh- Kojor Earthquake (Mw 6.2), North Iran.

First International Conference on Geoinformatic for Natural Disaster Esfahan-Iran.

2007

 

 

بین المللی

S.R. Mousavi, Behzad Pour Mohammad, Ataollah Dadashpour, Morteza Shabani, MohamadAli Hadian

سخنرانی

 

 

کامل

25

Assessment Erosion And Sediment Using Of MPSIAC And GIS  Methods in Klijanrostagh Catchment, North Iran.

First International Conference on Geoinformatic for Natural Disaster Esfahan-Iran.

2007

 

 

بین المللی

Gh. Alizadeh Gorgi,

S. R.  Mousavi, S. Rostai , M. Rajgabi and K. Solaimani

 

پوستر

 

کامل

26

Evaluation of Saptial Resolution in Pan data of IRS-1D Satellite RS and GIS Techniques for investigation of Erosion Fetures in Nourrood Haraz, Iran.

First International Conference on Geoinformatic for Natural Disaster Esfahan-Iran.

2007

 

 

بین المللی

S.R. Hadian MA, Mousavi

سخنرانی

 

 

کامل

27

THE ASTER DEM GENERATION FOR GEOMORPHOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ALBORZ MOUNTAINS, IRAN

The 28th   Asian Conference Remote Sensing (ACRS07),

Kuala Lumpur, Malaysia.

2007

 

 

بین المللی

S. R. Mousavi, Asqar. Fallah , Rahmat Allah Abbasnejad. and Morteza Shabani

سخنرانی

 

 

کامل

28

LandcovLand cover changes (1972- 2005)  using Remote sensing and GIS techniques (Case study: Neka Northern Iran)

The 28th   Asian Conference Remote Sensing (ACRS07),  Kuala Lumpur, Malaysia.

2007

 

 

بین المللی

Mehrnaz Vakili, S. R. Mousavi, M.Shokri,  Nosratallah. Safaeian

سخنرانی

 

 

کامل

29

Monitoring and mapping of Kariz (Qanat) using ASTER and IRS P5 Satellite data (A case study: Damghan desert region, Iran)

The 28th   Asian Conference Remote Sensing (ACRS07),  Kuala Lumpur, Malaysia.

2007

 

 

بین المللی

S. R. Mousavi, M. Z. Ahmadi, S.Q. Mousavi,  F. Mansouri, T. K. Savadkohi and M. Shabani

 

پوستر

 

کامل

30

تعیین حساسیت فرسایش و شایستگی مرتع با استفاده از تکنیک GIS

سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک- کرمان - ایران

1386

 

ملي

 

رضا تمرتاش؛ آرش کاکالاریمی، کریم سلیمانی و سیدرمضان موسوی

سخنرانی

 

 

کامل

31

روندیابی حوزه آبخیز کسیلیان با استفاده از تکنیک های GIS

کنفرانس مهندسی آبخیزداری – بهبهان، ایران.

1386

 

ملي

 

K. Solaimani, M. Bashirgonbad, S.R. Mousavi, S. Khaliqi

سخنرانی

 

 

کامل

32

Investigation of geological formation Role on Erosion and Sediment Yield, Lar Basin

کنفرانس مهندسی آبخیزداری -  بهبهان، ایران.

1386

 

ملي

 

Z. Khorsandi, K.Solaimani and S.R. Mousavi

سخنرانی

 

 

کامل

33

روند تغییرات جریان رودخانه در حوضه نکارود

اولین کنفرانس بین المللی تغییرات در اکوسیستم های خزری ، ساری ، ایران.

1387

 

 

بین المللی

اسماعیل تیکزاد، کریم سلیمانی، محمد مهدوی و سید رمضان موسوی

سخنرانی

 

 

کامل

34

تجزيه وتحليل سيستم هاي هيدرولوژيکي واقليم شناسي زير حوزه ي واو سر از حوزه آبخيز تجن

اولین کنفرانس بین المللی تغییرات در اکوسیستم های خزری ، ساری ، ایران

1387

 

 

بین المللی

سميه مشاري، کریم سلیمانی و

سیدرمضان موسوی

 

پوستر

 

کامل

35

تاثير بارندگي بر وقوع زمين لغزش ها وبرخي ويژگيهاي مورفومتريک در بخشي از حوزه هاي جنگلي شمال ايران (حوزه آبخيز سجارود ،مازندران)

اولین کنفرانس بین المللی تغییرات در اکوسیستم های خزری ، ساری ، ایران.

1387

 

 

بین المللی

سیده زهره موسوی، عطا الله کلارستاقی و

سیدرمضان موسوی

 

پوستر

 

کامل

36

استفاده از تکنیک های دورسنجی در بررسی روند تخریب و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی در حوزه اکوسیستم خزری

اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری- دانشگاه مازندران-بابلسر، ایران

1387

 

 

بین المللی

محمد رشید رستمی، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد و سید رمضان موسوی

سخنرانی

 

 

کامل

37

پهنه بندی خطر لغزش با روش آن بالاگان در محیط GIS (مطالعه موردی: حوزه پهنه کلا – تجن، ساری)

اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری- دانشگاه مازندران-  بابلسر، ایران

1387

 

 

بین المللی

سمیه مشاری، کریم سلیمانی و سیدرمضان وسوی

سخنرانی

 

 

کامل

38

بررسی عوامل تهدید مصنوعی زیستگاه قرقاول در منطقه شکار ممنوع لفور استان مازندران

اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری- دانشگاه مازندران-  بابلسر، ایران

1387

 

 

بین المللی

بهروز بهروزی راد، جمشید قربانی، سیدرمضان موسوی و معصومه اکبری

سخنرانی

 

 

کامل

39

APPLICATION OF ASTER STEREO IMAGES TO DETAILED LANDSLIDE HAZARD ASSESSMENT IN THE CENTRAL ALBORZ MOUNTAINS, IRAN

8th International Symposium and Exhibition on Geoinformation-   Kuala Lumpur, Malaysia.

2009

 

 

بین المللی

Seyed Ramzan Mousavi, Said Pirasteh, Shattri Bin Mansor, Ahamad Rodzi  Mahmud and KHalegh Arvin

سخنرانی

 

 

کامل

40

The ASTER DEM Generation For Geomorphometric Analysis of the Central Alborz Mountains, Iran

International Advanced of Technology Congress (ATCi),PWTC,  Kuala Lumpur, Malaysia.

2009

 

 

بین المللی

Seyed Ramzan Mousavi, Said Pirasteh, Shattri Bin Mansor and Ahmad Rodzi  Mahmud

سخنرانی

 

 

کامل

41

Relation between landslides and active faults using remote sensing and GIS techniques in Central Alborz Mountains, Iran

International Advanced of Technology Congress (ATCi),PWTC,  Kuala Lumpur, Malaysia.

2009

 

 

بین المللی

Seyed Ramzan Mousavi, Said Pirasteh, Shattri Bin Mansor , Ahmad Rodzi  Mahmud and Ali Amani

 

سخنرانی

 

 

کامل

42

REMOTE SENSING BASED ON ACTIVE FOLDING AND FAULTING IN CENTRAL ALBORZ, IRAN

MRSS 6th INTERNATIONAL REMOTE SENSING & GIS CONFERENCE AND EXHIBITION, PWTC,  Kuala Lumpur, Malaysia.

2010

 

 

بین المللی

S.R. Mousavi, S. Pirasteh, Shattri Bin Mansor, and Ahamad Rodzi  Mahmud

سخنرانی

 

 

کامل

43

ASTER Digital Image Processing for Monitoring and Mapping of the Mosha Active Fault, Iran

MRSS 6th INTERNATIONAL REMOTE SENSING & GIS CONFERENCE AND EXHIBITION, PWTC, ,  Kuala Lumpur, Malaysia.

2010

 

 

بین المللی

S.R. Mousavi, S. Pirasteh, Shattri Bin Mansor, and Ahamad Rodzi  Mahmud

سخنرانی

 

 

کامل

44

Geostatistical Interpretation Seismoneotectonics: Zagros Mountains, Iran

MRSS 6th INTERNATIONAL REMOTE SENSING & GIS CONFERENCE AND EXHIBITION, PWTC, ,  Kuala Lumpur, Malaysia.

2010

 

 

بین المللی

Amani, A., Mansor, S., Pirasteh, S., Mahmud, A.R., Mousavi, S.R., Maafi, M.P., Arvin, K.

سخنرانی

 

 

کامل

45

ارزیابی پتانسیل گیاهان در پالایش و خالص سازی پساب های خاک های  آلوده( با تأکید بر تیره های Berasicaceae   و Salicaceae )

سومین همایش ملی – دانشجویی مرتع و آبخیز و بیابان. دانشگاه تهران

1391

 

ملی

 

محمد رضا ریاحی، سیدرمضان موسوی، سیدجابر نبوی و سید مصطفی مسلمی و علیرضا ذبیحی

سخنرانی

 

 

کامل

46

میزان رسوبدهی حوضه نکا رود در ایستگاه هیدرومتری گلورد با استفاده از روابط دبی جریان و رسوب

اولین همایش منطقه ای مدیریت سیلاب شهری

1391

 

ملی

 

محمد رضا ریاحی، کریم سلیمانی، سیدرمضان موسوی و معصومه بنی هاشمی

سخنرانی

 

 

کامل

47

ارزیابی توان توسعه و آمایش حوزه آبخیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نکا رود)

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

1391

 

ملی

 

حسین روشان و سیدرمضان موسوی

سخنرانی

 

 

کامل

48

Approach to promote bio-security in Qazvin-Kelachay road (Sharestan sofla  to Hir)

4th International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology, Sari, Mazandaran, Iran

2014

 

 

بین المللی

M.khakpour,a.abutalebi  and S.R. Mousavi

 

 

سخنرانی

 

 

کامل

49

Site selection for compost factory using satellite technology and GIS(A Case Study: East province Mazandaran)

4th International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology, Sari, Mazandaran, Iran

2014

 

 

بین المللی

Gholamreza Alizadeh Gorji, Syed Ramzan Mousavi

 

سخنرانی

 

 

کامل

50

Susceptibility of geological formations in relation with erosion

 (case study: Klijanrostagh watershed)

4th International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology, Sari, Mazandaran, Iran

2014

 

 

بین المللی

Shahram Roostaei, Syed Ramzan Mousavi, Gholamreza Alizadeh Gorji

سخنرانی

 

 

کامل

51

Geotourism, New theory to use Geomorphologic Appeals (Case study: Babol Bozchaft Geopark)

 

4th International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology, Sari, Mazandaran, Iran

2014

 

 

بین المللی

Valiallah Niazifar, Sadraldin Motvalli and Seyed Ramzan Mousavi

پوستر

 

 

کامل

52

Determine land use / cover using remote sensing and GIS techniques.
(Case study: watershed Neka Leaksha)

4th International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology, Sari, Mazandaran, Iran

2014

 

 

بین المللی

Mohammad reza Riahi,   Karim Solimani, Seyed Ramzan Mosavi, Masoumeh Banihashemi

پوستر

 

 

کامل

53

 

Provide of CN Map using GIS and RS Techniques

 (Case Study: Leaksha Watershed)

4th International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology, Sari, Mazandaran, Iran

2014

 

 

بین المللی

Mohammad reza Riahi,   Karim Solimani, Seyed Ramzan Mosavi, Masoumeh Banihashemi

سخنرانی

 

 

کامل

54

Effect of land use change on runoff height using the curve number (CN)
(Case study:
Leaksha Sub-basin of Neka)

4th International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology, Sari, Mazandaran, Iran

2014

 

 

بین المللی

Mohammad Reza Riahi1,   Karim Solimani, Seyed Ramzan Mosavi, Ramzan Raei

سخنرانی

 

 

کامل

55

Investigate the relationship between mass movements and geological formations using RS and GIS in watershed Haraz Belqalam

4th International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology, Sari, Mazandaran, Iran

2014

 

 

بین المللی

Seyed Alisaleh Velayatinejad , Seyed Ramazan mousavi

 

سخنرانی

 

 

کامل

56

An Investigation on the effect of flood Geomorphologic

in Belqalam Region

 

4th International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology, Sari, Mazandaran, Iran

2014

 

 

بین المللی

Seyed Ramzan Mousavi, Sara Hedayati, Shamsaddin Balaour,

سخنرانی

 

 

کامل

57

Environmental impact assessment technique modified Leopold Matrix  (The study area of tourism Dokanan Bane)

4th International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology, Sari, Mazandaran, Iran

2014

 

 

بین المللی

Sadadin  Sangini, Seyed Ramzan Mousavi

سخنرانی

 

 

کامل

58

Evaluating the environmental protection approach, based on IUCN criteria using RS and GIS techniques (In the region of chel Chmha Diwandareh)

4th International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology, Sari, Mazandaran, Iran

2014

 

 

بین المللی

Sadaddin Sangini, Seyed Ramzan Mousavi, Nabi Ahssani

سخنرانی

 

 

کامل

59

The three goals of sustainable development

4th International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology, Sari, Mazandaran, Iran

2014

 

 

بین المللی

Sadaddin Sangini, Seyed Ramzan Mousavi, Nabi Ahssani

سخنرانی

 

 

کامل

60

برآورد دبی اوج سیلاب در حوزه های فاقد آمار استان گیلان با استفاده از روش شاخص سیل و گشتاورهای خطی

همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده – همدان 24 مهر 93

1393

 

ملی

 

مجید عیسی زاده، قربان وهاب زاده، سید رمضان موسوی، جمال مصفایی

سخنرانی

 

 

کامل

61

معرفی غارهای مراتع اطراف کوه شاهدژ جنوب ساری از دید گردشگری

همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران- ساری

1393

 

ملی

 

سید رمضان موسوی  و قربان وهاب زاده

سخنرانی

 

 

کامل

62

مدیریت پسماند و توسعه پایدار

32 همایش ملی و اولین کنکره بین المللی علوم زمین و توسعه پایدار- ساری

1393

 

ملی

بین المللی

سید رمضان موسوی

سخنرانی

 

 

کامل

63

Using remote sensing and GIS to monitoring and mapping of Hot Geothermal springs over Damavand Volcano for tourism views in Northern Iran

2016 International Conference on Business, Information, and Tourism-  Kuala Lumpur, Malaysia.

2016

 

 

بین المللی

Ghorban Vahabzadeh, Seyed Ramzan Mousavi and Mohammad Ali  Gholi Nataj

سخنرانی

 

 

کامل

64

Monitoring and mapping ancient agricultural modern activities over ‎high mountain Damavand volcano using remote sensing techniques ‎in north Iran.

2016 International Conference on Business, Information, and Tourism-  Kuala Lumpur, Malaysia.

2016

 

 

بین المللی

Seyed Ramzan Mousavi, Ghorban Vahabzadeh  and Mohammad Ali  Gholi Nataj

سخنرانی

 

 

کامل

 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 

1- گردشگری و گردشگر در قرآن

2- کاربردهای تکنولوِزی سنجش از دور در منابع طبیعی

3- کشف اسرار زیبایی­ پدیده­های ژئوتوریسم شهرستان آمل با استفاده از فناوری نوین سنجش از دور و GIS

4- کاربردهای تکنولوِزی سنجش از دور و GIS در گردشگری

 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 

از تاریخ

تا تاریخ

نام دستگاه

نوع فعالیت

سمت

18/1/96

ادامه دارد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مدیریتی

مدیر گروه آموزشی مهندسی آبخیزداری

14/6/95

ادامه دارد

استانداری مازندران - وزارت کشور

مدیریتی

رئیس و مدیرعامل انجمن گردشگری پایدار مازندران

21/9/94

ادامه دارد

خانه نخبگان مازندران - سازمان یسیج علمی و پژوهشی مازندران

مدیریتی

رئیس کارگروه راهبردی منابع طبیعی  و محیط زیست بسیج مازندران

3/2/92

29/2/93

تا پایان کنفرانس

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دبیرکل

دبیر کل چهارمین کنفرانس بین المللی چالش­های زیست محیطی و گاه شناسی درختی

13/2/92

15/4/95

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مدیریتی

رئیس پژوهشکده اکوسیستم های خزری

6/7/92

ادامه دارد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مدیریتی

مدیر گروه پژوهشی بلایای طبیعی

13/2/92

ادامه دارد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مدیر یتی

عضو شورای دانشگاه

21/5/92

ادامه دارد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مدیر یتی

مدیر مسئول مجله بین المللی (علمی پژوهشی) تکنولوزی سنجش از دور در زمین زیست محیطی

13/2/92

ادامه دارد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشی

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

13/2/92

ادامه دارد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشی

عضو شورای انتشارات و کتاب دانشگاه

15/2/93

ادامه دارد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مدیر یتی

عضو شورای اداری دانشگاه

11/9/83

11/09/1385

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مدیریتی

مدیر گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری

10/2/75

10/02/1378

دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-دانشگاه مازندران

مدیریتی

معاونت اداری و مالی

11/2/78

11/02/1379

دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-دانشگاه مازندران

مدیریتی

مدیر مزرعه آموزشی- تحقیقاتی

 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :