فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/4480ff9bb32999419430c5f623001432.jpg
نام و نام خانوادگی : 
قدرت اله حیدری 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
علوم مرتع 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
مرتع و آبخیزداری 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01132443275 
نمابر : 
 
آدرس : 
 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
gh.heydari@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 

مسائل اجتماعی - اقتصادی مرتع

 

اصلاح واحیا مرتع

 

شناسایی و گیاهان مرتعی

 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 

شناسایی گیاهان مرتع 1 و 2

 

سیاست و قوانین منابع طبیعی

 

اصلاح و توسعه مرتع

 

مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه آبخیز

 

مرتعداری

 

احیای مناطق خشک و نیمه خشک

 

توسعه پایداری در منابع طبیعی

 

ارزیابی و تحلیل پروژه­های منابع طبیعی

 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 

 

حمید امیرنژاد و قدرت اله حیدری - تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر مشارکت بهره­برداران در اجرای طرح­های مرتعداری (مطالعه موردی: شهرستان قائمشهر).1389

 

قدرت اله حیدری، علی مستوری  - بررسی میزان تولید و بهره برداری از چمن­زارهای منطقه پرور- 1390

 

قدرت اله حیدری، سید زکریا علوی - ارزیابی پروژه مدیریت چرا در منطقه ییلاقی کیاسر- استان ماندران- 1390

 

حمید امیر نژاد و قدرت اله حیدری - بررسی اثرات اسکان عشایر بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی دامداران و وضعیت مرتع- 1390

 

قدرت اله حیدری، حسین بارانیبررسی اثر رقابت در بهره برداری بر وضعیت مرتع (مطالعه موردی مراتع ییلاقی دماوند شهرستان آمل)- 1389

 

قدرت اله حیدری و سید حسن زالی  - تأثیر عملیات احیایی بیولوژیک بر پوشش گیاهی و خصوصیات خاک (مطالعه موردی: زیر حوزه رودخانه کبیر سواد کوه).- 1390

 

قدرت اله حیدری - مقایسه پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در شرایط قرق و تحت چرای دام در مراتع چهار باغ گرگان - 1391

 

رضا تمرتاش، قدرت اله حیدری - مقایسه تنوع و غنای گونه ای تحت سه شدت بهره برداری در مراتع منطقه شوراب استان گلستان-1391

 

قدرت اله حیدری، میر طاهر قائمی- ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی پس از انجام عملیات پخش سیلاب در منطقه پلدشت آذربایجان غربی.- 1391

 

سید حسن زالی - بررسی تاثیر شیوه های بهره برداری بر مدیریت مرتع (مطالعه موردی: مراتع استان فارس طایفه شش بلوکی)

 

عطا اله کاویان، قدرت اله حیدری -  تاثیر آتش و خاکستر در نگه داشت آب موجود در خاک (مزالعه موردی: مرتع چرات)-1391

 

اصغر باقری - بررسی تاثیر ساختار نظام بهره برداری در تخریب مرتع- 1391

 

حسین بارانی، سید حسن زالی- بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر پایداری اکولوژیک مرتع (مطالعه موردی مراتع استان اردبیل، عشایر شاهسوند) - 1392

 

جمشید قربانی، سید زکریا علوی- بررسی عوامل موثر بر تمایل بهره برداران به تجدید نظر طرحهای مرتعداری (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی زیر حوزه دراسله شهرستان سوادکوه) - 1392

 

سید حسن زالی، قدرت اله حیدری،- بررسی گیاه مردم نگاری گیاهان خودروی مراتع ییلاقی (مطالعه موردی: نمارستاق، شهرستان آمل)- 1392

 

قدرت اله حیدری و جمشید قربانی - عوامل موثر بر انتخاب نوع دام در مراتع توسط بهره برداران (مطالعه موردی مراتع شهرستان سواد کوه- منطقه خطیرکوه)- 1392

 

سید حسن زالی، قدرت اله حیدری - تاثیر ارتفاع و ویژگی های خاک روی اسانس آویشن کوهی (مطالعه موردی: شهرستان فیروزکوه، زیر حوزه حبله رود)- 1392

 

زینب جعفریان، قدرت اله حیدری - اثر ویژگی های خاک و نوع بهره برداری یر تنوع و غنای گونه های گیاهی (مطالعه موردی مراتع پلور استان مازندران)- 1392

 

قدرت اله حیدری، جمشید قربانی - بررسی پایش و فعالیت های دام و دامداری در نظام دامداری سنتی متکی به عرصه در بلده نور- مازندران- 1392

 

قدرت اله حیدری - بررسی و مقایسه دیدگاه کارشناسان و بهره برداران نسبت به مشارکت جوامع محلی در مدیریت پایدار مراتع (مطالعه موردی: مراتع دشت بهار شهرستان همدان)-1393

 

بررسی اکولوژی و فیتوشیمیائی سه گونه C4 در مراتع جلگه ای مازندران (مطالعه موردی سرخرود دانشجو شهره صفاپور 1384. استادان راهنما: دکتر نصرت اله صفائیان ومهندس قدرت اله حیدری.

 

بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی نظام دامداری سنتی به بسته دانشجو مریم زهرایی­فر 1385 در منطقه بشل سواد کوه استادان راهنما: حسین بارانیو دکتر قدرت اله حیدری

 

بررسي اثرات شدت چرا روي برخي مشخصه­هاي فيزيکوشيميايي خاك و پوشش گياهي مشاور: دکتر قدرت اله حیدری.

 

بررسی اکولوژی و فیتوشیمیائی چهارگونه C3 در مراتع جلگه ای مازندران (مطالعه موردی سرخرود) دانشجو لاله نثیر 1384 مشاور مهندس قدرت اله حیدری.

 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 

 

سعیدی گراغانی، ح.ر.،حیدری، ق.، بارانی، ح.، و علوی، س.ز. -  1393– صفحات 446–435   - بررسی تاثیر مدیریت چرا بر وضعیت و تولید علوفه مراتع در نظام­های مختلف بهره­برداری ـ (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی دماوند شهرستان آمل)

 

حیدری، ق.، تمرتاش، ر.، طاطیان ، م.، و باغستانی فر، م. – 1393- صفحات 22-13 – بررسی اثر  شدت بهره­برداری بر تنوع  غنای گونه­ای در اکوسیستم مرتعی شوراب استان گلستان

 

حیدری، ق. ، فروتنی ذاکر، ب.، و رستگار، ش– 1393 –صفحات 110–89- ارزیابی عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر مشارکت جوامع محلی در مدیریت پایدار مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی دشت بهار ـ استان همدان)

 

روحی، ف.، امیرنژاد، ح.، حیدری، ق. و قربانی، ج - 1389 -       صفحات 483 - 474- بررسی نقش عوامل اجتماعی بهره­برداران بر میزان مشارکت آنان در اجرای طرح­های مرتعداری (مطالعه موردی: مراتع شهرستان قائم­شهر)

 

سعیدی گراغانی، ح.ر.،حیدری، ق.، بارانی، ح.، و علوی، س.ز. -  1390 – صفحات 343 – 334   - بررسی تاثیر نوع حقوق عرفی بهره برداران بر وضعیت و تولید مرتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی دماوند شهرستان آمل)

 

دهقان، ف.، قربانی، ج.، حیدری، ق. و زالی، س.ح. – 1390 – صفحات 334 – 343    - اثر عملیات احیای بیولوژیک بر مؤلفه­های پوشش گیاهی و ویژگی­های خاک

 

محمودی، ج.، میربزرگی، ع.، حیدری، ق.، و رعیتی، م. -  1391  - صفحات 49 – 54   -    شاخص های تاثیرگذار بر پروژه مدیریت چرا در مراتع ییلاقی مازندران از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی

 

صفاپور، ش.، صفاییان، ن.، حیدری، ق.، زالی.، نثیر، ل. و غلامی، پ -   1391  - صفحات 146 - 137- مقایسه کیفیت چهار گونه گیاهی در مراحل مختلف فنولوژیک در مراتع سرخرود استان مازندران

 

احمدی اسکوئی، ع.، حیدری، ق. و مهدوی، س.خ.  -   1391 - صفحات 108 – 101  -  بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل بهره برداران جهت انعقاد قرارداد طرح های مرتعداری از دیدگاه کارشناسان

 

سعیدی گراغانی، ح.ر.،حیدری، ق.، بارانی، ح.، و علوی، س.ز.  -   1392  -   صفحات  286 – 277   -      بررسی مشکلات مدیریت پایدار مراتع حوزه های آبخیز از دیدگاه بهره برداران (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی دماوند شهرستان آمل)

 

حیدری، ق.، سعیدی گراغانی، ح.ر.،  -  1392   -   صفحات 547 – 535 -   مقایسه تغییرات تنوع و غنای گونه ای و فرم های رویشی در سه سایت بهره برداری (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی دامنه جنوبی قله دماوند)

 

شیرمردی، ح.ع.، حیدری، ق.، غلامی، پ.، مظفریان، و. و طهماسبی، پ. – 1393  -  صفحات106 – 87 -    مطالعه فلور مراتع منطقه قیصری کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری

 

سالار، ر.، حیدری، ق.، قربانی، ا. و باقری، ا.   -   زیر چاپ  -  بررسی تاثیر نظام بهره برداری مشاعی در تخریب مراتع ییلاقی شهرستان نوشهر

 

سعیدی گراغانی، ح.ر.،حیدری، ق.، بارانی، ح.، و علوی، س.ز. -  زیر چاپ- بررسی اثر مدیریت چرایی بر وضعیت و تولید علوفه مراتع تحت نظام های مختلف بهره برداری (مطالعه موردی، مراتع ییلاقی دماوند)

 

حیدری، ق.، بارانی، ح.، عقیلی، س.م.، قربانی، ج. و محبوبی، م. – بهار 1388 - نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت در اجرای طرح های ممرتعداری بر اساس دیدگاههای مجریان این طرحها (مطالعه موردی: مراتع بلده- شمال ایران )

 

حیدری، ق.، عقیلی، س.م.، بارانی، ح.، قربانی، ج. و محبوبی، م. – بهار 1389 - تحلیل همبستگی بین وضعیت مرتع و میزان مشارکت در اجرای طرح های مرتعداری

 

حیدری، ق.، بارانی، ح.، عقیلی، س.م.، قربانی، ج. و محبوبی، م. - رابطه خدمات حمایتی ترویجی و مشارکت بهره برداران درطرحهای مرتعداری (مطالعه موردی: مراتعییلاقی بلده- شمال ایران

 

حیدری، ق.، و سعیدی گراغانی، ح.ر.،  -  زیر چاپ  -  بررسی دانش بومی خبرگان عشایر نیمه کوچرو البرز شمالی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی دامنه جنوبی کوه دماوند)

 

ارزیابی کیفی توانمندی اکوسیستم های مرتعی منطقه گمیشان استان گلستان با استفاده از شاخص­های کارکرد چشم انداز فصلنامه علمی پژوهشی مرتع سال اول،  تابستان 1387 صفحات 115- 103 شماره دوم

 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 

 

Heydari, Gh., Tamartash, R., Tatian, R. and Baghestani, M. -2012- (145 – 155) -  A study of vegetation response to grazing intensities in mountain rangeland of Gorgan

 

Saeedi, H.R., Heydari, Gh. And SolaimaniSardo, M.  – 2013 -  (652-659) - The effect of some topographical properties on diversity and species richness in southern slope of summer rangelands Damavand mountain of Iran

 

Haghiyan, I., Heshmati, Gh., Barani, H., Heydari, Gh., Ghorbani, J. – 2011 – (97-103)   - Investigation of sheep diet and vegetation variations in mountains rangelands (Case study: pasture of Baladeh- Noor Mazandaran province)

 

Saeedi, H.R., Heydari, Gh. And SolaimaniSardo, M.  -  2013  - ( 14-22)   - Effects of Salinity and Drought Stresses on Seed Germination and Seedling Growth of Desert Wheatgrass Agropyrondesertorum

 

Inspection on Three Plant Spices as an Animal Forage Source in Mazandaran Wetland G.Heydari , A.Teimouri&H.Zali Pakistan Journal of Nutrition 5(4): 2006

 

Ethnobotanical Study of Alpine Ranges Plants in Northern Alborz of Iran1389: 1st Kamphaengsaen International Natural Products Symposium

 

 

Ethnobotanical study in northern villages of Damavand mountain of Iran1390 International Congress on Aromatic and Medicinal Plants -CIAM2011- Italy

 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 

 

دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان   -   سالاریان، ف.، قربانی، ج.، صفاییان، ن و حیدری، ق  -   شناسایی فلور و تعیین غنا و تنوع گونه ای بانک بذر خاک در شرایط قرق و چرای دام

 

دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان-   اصغرنژاد، ل.، اکبرلو، م.، حیدری، ق. و مستوری، ع  -  تعیین میزان تولید علوفه چمنزارهای کوهستانی (مطالعه موردی منطقه پرور)

 

دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی   - کاویان پور، ح.، حیدری، ق.، خورشیدی، ک  -   معرفی فلور و شکل زیستی گیاهان حوزه آبخیز نوررود مازندران (مطالعه موردی زیر حوزه مرچ)

 

هشتمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران    -  سالاریان، ف.، قربانی، ج.، صفاییان، ن.، حیدری، ق.، پارسایی، ل.، و حسینی، س.ع     -  بررسی اثر قرق بر شاخص های غنا و تنوع گونه ای و تولید مرتع (مطالعه موردی، مراتع سر علی آباد چهار باغ استان گلستان)

 

همایش ملی گیاهان دارویی  -   حدیری، ق.، امیری، م  - کاربری های طب سنتی گیاهان دارویی حوزه آبخیز سرخ آباد سواد کوه

 

همایش ملی گیاهان دارویی  -   حدیری، ق  - تضمین پایداری اکولوژیک در مراتع با شناسایی و معرفی گیاهان دارویی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نور رود)

 

همایش ملی گیاهان داروییسعیدی، ح.ر.، حیدری، ق.، علوی، س.ز.، قوردویی، م   -  معرفی گیاهان دارویی با تاکید بر مواد موثره و اثرات درمانی (مطالعه موردی: مرتع قاضی مزرعه شهرستان آمل)

 

همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی امیری، م.، سعیدی، ح.ر. و حیدری، ق-   پیامدهای اقتصادی- اجتماعی ناشی از ضعف مدیریت در جلوگیری از فرسایش بادی (مطالعه موردی: مراتع شورآمباد شهرستان بم)

 

همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی حیدری،  ق.، سعیدی، ح.ر.، بارانی، ح.، و زکریا، ع  - نقش بهره برداری از محصولات فرعی در مدیریت پایدار مراتع (مطالعه موردی: مرتع برف و بن شهرستان آمل)

 

همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی - قوردویی میلان، ق.، امیر نژاد، ح.، حیدری، ق.، جعفریان، ز نقش پروژه اسکان عشایر بر تغییرات پوشش گیاهی (مطالعه موردی مراتع ییلاقی مخمور شهرستان باکو)

 

دومین همایش ملی توسعه پایدار روستاییکاویان پور، ح.، حیدری، ح. و قربانی، اایجاد تعاونی های کار آفرین اقتصادی در حوزه های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نور رود مازندران)

 

پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیستحیدری، ق.، امیری، م. و طایفه سید علیخانی، لتاثیر تنوع پوشش گیاهی و بهره برداری چند منظوره از گیاهان در حفاظت محیط زیست

 

سومین همایش بین­المللی تغییر اقلیم و گاه­شناسی درختی در اکوسیستم­های طبیعی  - صدری جم، س.، حیدری، ق.، یوسفی، ز  - تاثیر عوامل خاک روی گونه های شورپسند جلگه های ساحلی (مطالعه موردی منطقه میانکاله)

 

سومین همایش بین­المللی تغییر اقلیم و گاه­شناسی درختی در اکوسیستم­های طبیعی - نبوی، س.ج.، حیدری، ق.، فغانی، م - ارزیابی جایگاه ذخیره گاه بیوسفر میانکاله در  صنعت توریسم

 

سومین همایش بین­المللی تغییر اقلیم و گاه­شناسی درختی در اکوسیستم­های طبیعی  - حیدری، ق.، سعیدی، ح.ر. نبوی، س.ج نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار منابع طبیعی و بهبود معیشت بهره برداران (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حاشیه جنوبی دریای خزر)

 

پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری - میربزرگی، ع.، محمودی، ج. و حیدری، ق  - تاثیر محدودیت مراتع قشلاق و میان بند بر مدیریت چرا از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی مراتع ییلاقی مازندران)

 

پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداریدولتی، پ.، قربانی، ج.، قنبرپور، م.ر.، حیدری، ق.، و جاهدی پور، س  - ارزیابی اثرات عملیات احیایی پخش سیلاب بر درصد تاج پوشش و ترکیب گونه ای گیاهی در منطقه جهان آباد شهرستان تربت جام، استان خراسان رضوی

 

اولین همایش ملی دماوند کوه (گذشته، حال و آینده).خانلری، ع.، حیدری، ق.، قربانی، ج. و علوی، ز - تاثیر ساختار اجتماعی بر میزان تمایل بهره برداران به تجدید نظر طرحهای مرتعداری (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی سواد کوه)

 

اولین همایش ملی دماوند کوه (گذشته، حال و آینده).  -طهماسب حقیقی، ر.، حیدری، ق.، تمرتاش، ر. و زالی، س.ح  - بررسی دانش بومی بهره برداران در شیوه های بومی و سنتی چرای دام (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی طایفه شش بلوکی فراشبند در استان فارس)

 

اولین همایش ملی دماوند کوه (گذشته، حال و آینده).  - حیدری، م.ص.، و حیدری، ق  - جایگاه گردشگری در آموزه های دین اسلام و آیات الهی

 

سومین همایش مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایرانطهماسب حقیقی، ر.، حیدری، ق.، حسین زاده، ع. و مرادی، ربررسی نقش کاربری سنتی و بومی درخت کنار در توسعه پایدار منابع طبیعی

 

سومین همایش مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران-  سالار،ر.، قربانی، ا.، حیدری، ق. و باقری، ا -  تحلیل همبستگی بین تقویم چرایی منطقه و سهم بهره برداران از محدوده عرفی بر میزان تخریب مرتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی موناسرا شهرستان نوشهر) -  

 

اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیتحیدری، ق. و حسین زاده، ع  -تاثیر تخریب مراتع بر زندگی عشایر

 

اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت  - حسین زاده، ع.، حیدری، ق. و بارانی، ح -بررسی واژگان تخصصی مشترک در بین عشایر جهت حفاظت از حیط زیست

 

دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست - حیدری، ع.، زالی، س.ح. و حیدری، قبررسی فلورستیک گیاهان مراتع ییلاقی مازندران (مطالعه موردی: نمارستاق شهرستان آمل)

 

اولیت همایش سراسری کشاورزی و منابع زبیعی پایدار - حیدری کهنعلی، ص. و حیدری، ق - بررسی دانش بومی مردم شهرستان قلعه گنج در استفاده از گیاهان دارویی

 

اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی - غلامی، پ.، قربانی، ج.، حیدری، ق. شیرمردی، ح.  -      تغيير در ترکيب گونه­ايمراتعزاگرسمرکزيتحتتأثيرجاشيرکاری (مطالعه موردی: مراتع منطقه حفاظت شده تنگ صیاد، استان چهارمحال و بختیاری)

 

اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی - ادنانی، م.، غلامی، پ.، حیدری، ق. و مرادی، م.ر - بررسی مقدماتی گیاهان دارویی شورروی (مطالعه موردی- حاشیه دریاچه نمک قم)

 

چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختیفروتنی ذاکر، ب.، حیدری، ق. و رستگار، ش - اولویت بندی عوامل موثر بر روی مشارکت بهره برداران در مدیریت پایدار مراتع بر اساس شیوه بهره برداری (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی دشت بهار شهرستان همدان)

 

چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی - حیدری، ق. ، سعیدی، ح.ر.، فروتنی ذاکر، ب.، و رستگار، ش  - تحلیل همبستگی دیدگاه کارشناسان و بهره برداران در مشارکت برای حفظ و احیای مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی دشت بهار شهرستان همدان)

 

چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی-عبادی، ف.، حیدری، ق. و سالک گیلانی، س - ارزیابی تنوع و غنای گونه ای در انواع مختلف تخریب در مراتع کلکنار استان مازندران

 

چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی -حیدری کهنعلی، ص. ، حیدری، ق. و زالی، س.ح  - به کار گیری دانش مردمی جهت احیای گز روغنی در توسعه پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی دهستان مارز- شهرستان قلعه گنج- استان کرمان)

 

بررسی ترکیبات شیمیائی و تعیین ارزش تغذیه­ای دو گونه تاج خروس به عنوان منبع علوفه در مراتع آبگیر استان مازندران دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور1386

 

معرفی گیاهان داروئی مراتع ییلاقی شمال با تاکید بر مواد موثره و اثرات درمانی (مطالعه موردی: حوزه واز نور) سومین همایش گیاهان داروئی ایران 3- 2 آبان 1386

 

تعیین ترکیبات شیمیائی و ارزش تغذیه­ای دو گونه گراس و شبه گراس به عنوان منبع علوفه در مراتع آبگیر استان مازندران دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور1386

 

بررسی برخی خصوصیات خاک و نقش آن در استقرار جوامع گیاهی (مطالعه موردی: منطقه میانکاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران

6 – 4 شهریور 1386

 

تاثیر اقلیم بر فلور و عناصر رویشی زیر حوزه تیار از حوزه هراز اولین همایش بین­المللی تغیر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری26- 25 اردیبهشت 87 دانشگاه علوم ک. و م. ساری

 

-معرفی تعدادی از گیاهان سازگار در خاکهای شور و شنی جهت حفاظت و احیاء بیولوژیک خاک در فلات مرکزی ایران اولین همایش بین المللی تغیر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری26- 25 اردیبهشت 87 دانشگاه علوم ک. و م. ساری

 

بررسی وضعیت تولید و گرایش مراتع ییلاقی سوادکوه تحتمدیریت قرق و چرای دائمی داماولین جشنواره شیر منطقه شمال کشور1384

 

بررسی سه گونه گیاه c3 در تولید مراتع جلگه ایمازندران اولین جشنواره شیر منطقه شمال کشور1384

 

 تعیین ارزش تغذیه ای چهار گونه گیاه C4 در سه مرحلهفنولوژیکی در مراتع جلگه ای مازندران (مطالعه موردی سرخرود، اولین جشنواره شیر منطقه شمال کشور 1384

 

تاثیر تنوع پوشش گیاهی و بهره برداری چند منظوره از گیاهان در حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی زیر حوزه زیار منطقه لاسم، استان مازندران)، پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست 1389، قدرت اله حیدری، محدثه امیری، لیلا طایفه سیدعلیخانی

 

بررسی اثر قرق بر شاخص های غنا و تنوع گونه ای و تولید مراتع (مطالع موردی مناطق سر علی آباد چهارباغ استان گلستان)، هشتمین همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست 1389، فاطمه سالاریان، جمشید قربانی، قدرت اله حیدری

 

به کارگیری روش های مدیریتی سازگار با شرایط اکولوژیک در مراتع ییلاقی ایران (مطالعه موردی البرز شمالی بلده)، کنفرانس ملی حفاظت ازتنوع زیستی و دانش عمومی 1389، قدرت اله حیدری، حسین بارانی

 

پیامد اقتصادی اجتماعی ناشی از ضعف مدیریت در جلوگیری از فرسایش بادی (مطالعه موردی منطقه شورآباد شهرستان بم)، همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی 1390، قدرت اله حیدری، محدثه امیری، حمیدرضا سعیدی گراغانی

 

نقش بهره برداری از محصولات فرعی در مدیریت پایدار مراتع (مطالعه موردی: مرتع برف و بنشهرستان آمل)، همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی 1390،قدرت اله حیدری، حسین بارانی، حمیدرضا سعیدی گراغانی، سید زکریا علوی

 

بررسی نقش دانش بومی بهره برداران در اولویت استفاده از علوفه مراتع ییلاقی (مطالعه موردی زیر حوزه سرخ آباد سوادکوه)، همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی 1390، قدرت اله حیدری، سید جابر نبوی، محدیث فغانی

 

ایجاد تعاونی های کار آفرین اقتصادی در حوزه های آبخیز (مطالعه موردی حوزه آبخیز نوررود استان مازندران)، دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی 1390، حسین کاویان پور، قدرت اله حیدری، اردوان قربانی

 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 

 

1stkamphaengsaen international natural products symposium: The relationship between living organisms and environment - Heydari, Q.A. and Zali, S.H - Ethnobotanical study of alpine ranges plants in Northern Alborz of Iran

 

International conference on traditional medicine - Heydari, Q.A., Saeidi, H.R. and Zali, S.M - A survey on effect of indigenous knowledge of tribes on traditionl use of Ferula gummosa

 

International congress on aromatic and medicinal plants CIPAM  - Heydari, Q.A. Zali, S.H. and Saeidi, H.R. - Consideration of rangeland medicinal plants role in traditional medicine (Case study: Damavand summer rangeland in Amol county)

 

International conference on natural products - Heydari, A., Zali, S.H. Heydari, Q.A. and Sadri Jam, S - Introducting edible plants of Mazandaran summer rangelands (Case study: Namarestagh region, Amol)

 

International conference on natural products - Heydari, A., Zali, S.H. Heydari, Q.A. and Sadri Jam, S - A survey on uses of edible and medicinal wild vegetables of Hableh-rud sub basin in Firoozkooh city

 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 

عضو انجمن مرتعداری ایران

 

 مسئول انجمن مرتعداری استان مازندران

 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :