اخبار و رویدادها

صفحه نخست » اخبار و رویدادها

مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه روز چهارشنبه برگزار می گردد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم تکریم دکتر محمدعلی بهمنیار رئیس پیشین و معارفه دکتر اسداله تیموری یانسری سرپرست جدید ...

کرسی هم اندیشی چالش های کشاورزی ایران در دانشگاه برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر تیموری در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه گفت:کرسی هم اندیشی چالش های کشاورزی ایران با ...

اختتامیه جشنواره دانشجویی حرکت در دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اختتامیه جشنواره دانشجویی حرکت با تقدیر از برگزیدگان جشنواره در دانشگاه برگزار گردید. گفتنی است؛ ...

دکتر تیموری؛ تنها با تعامل و همکاری مناسب دانشگاهیان، دانشگاه به پیشرفت و توسعه خواهد رسید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه, شورای صنفی کارکنان دانشگاه اولین نشست خود را با دکتر تیموری سرپرست دانشگاه برگزار کردند. ...

دکتر تیموری؛ تنها با تعامل و همکاری مناسب دانشگاهیان، دانشگاه به پیشرفت و توسعه خواهد رسید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه, شورای صنفی کارکنان دانشگاه اولین نشست خود را با دکتر تیموری سرپرست دانشگاه برگزار کردند ...

نشست اعضای شورای صنفی دانشجویان با سرپرست دانشگاه

به گزارش روابط عمومی، نشست اعضای جدید شورای صنفی دانشجویان با سرپرست دانشگاه در دفتر ریاست برگزار شد.

دکتر تیموری؛ تنها با تعامل و همکاری مناسب دانشگاهیان، دانشگاه به پیشرفت و توسعه خواهد رسید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه, شورای صنفی کارکنان دانشگاه اولین نشست خود را با دکتر تیموری سرپرست دانشگاه برگزار کردند. ...

اختتامیه جشنواره دانشجویی حرکت در دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اختتامیه جشنواره دانشجویی حرکت با تقدیر از برگزیدگان جشنواره در دانشگاه برگزار گردید. گفتنی است؛ ...

کرسی هم اندیشی چالش های کشاورزی ایران در دانشگاه برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر تیموری در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه گفت:کرسی هم اندیشی چالش های کشاورزی ایران با ...

جلسه شورای فرهنگی با حضور سرپرست دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، چهارمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال ۹۷ با حضور  اعضا و سرپرست دانشگاه در دفتر ...

گزارش تصویری از اولین نشست شورای صنفی کارکنان با سرپرست دانشگاه

به گزارش روابط عمومی، اولین نشست شورای صنفی کارکنان با سرپرست دانشگاه در دفتر ریاست برگزار شد.