ارزیابی دروس

بر اساس دستورالعمل‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارزیابی اعضای محترم هیأت علمی و مدرسین گرامی مدعو، حدود دو هفته مانده به آغاز امتحانات پایانی هر نیمسال تحصیلی انجام می شود. یافته های این ارزیابی جهت ارتقای کیفیت تدریس در ابعاد مختلف، اعم از روش تدریس، شئون مدرسی، توان اداره کلاس، توان علمی، علاقه‌مندی به امر آموزش و رعایت مقررات آموزشی قابل استفاده است. فرایند ارزیابی از طریق سامانه سما به صورت برخط صورت می گیرد.
نتایج این ارزیابی کاملاً محرمانه است و هیچ یک از اعضای هیأت علمی و مدیران اجرایی دانشگاه  از نام و مشخصات فرد ارزیابی کننده مطلع نخواهند شد.
هر عضو هیات علمی پس از ثبت نهایی نمرات تمام دروس خود می تواند از طریق همین سامانه به نتایج دسترسی داشته باشد. همچنین این نتایج به صورت مکتوب برای ایشان ارسال می گردد.

با توجه به الکترونیکی بودن فرایند ارزیابی، هویت هیچکدام از دانشجویان برای مدرسان، مدیران و کارشناسان قابل شناسایی نیست و تنها میانگین امتیازات داده شده توسط مجموعه دانشجویان قابل مشاهده است.
از نتایج این ارزیابی‏‎ها، در بهبود عملکرد، ارتقای مرتبه علمی، تبدیل وضعیت استخدامی، ترفیع و تمدید قرار داد استفاده می‏‎شود.