اسامی دانشجویان پذیرفته خوابگاه دانشگاه سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ (کارشناسی جدید الورود )

ضمن عرض تبریک به دانشجویان محترم به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید ( ۹۸-۱۳۹۷ ):

 

به  اطلاع کلیه دانشجویان پذیرفته خوابگاه مقطع کارشناسی ورودی جدید (۱۳۹۷ ) می رساند پذیرش و اسکان این دانشجویان از تاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۷  از طریق مراجعه به اداره امور خوابگاهها واقع در ساختمان اسناد (اتاق ۵۱۹ )

 

و تکمیل فرمهای مربوطه و پرداخت اجاره بها بوده اقدام نمایند.

 

 

تذکرات مهم

–عدم مراجعه دانشجویان برای تحویل گرفتن اتاق تا تاریخ ذکر شده، به منزله انصراف از دریافت خوابگاه بوده و به جای آنان، دانشجویان واجد شرایط جدید جایگزین خواهند شد

–دانشجویانی که با درخواست خوابگاه آنان موافقت شده اما قصد انصراف از اقامت در خوابگاه را دارند تا روز شنبه ۱۴ مهر ماه مهلت دارند درخواست کتبی خود را به مسئول محترم خوابگاه ارائه نمایند در غیر این صورت اجاره یک ترم تحصیلی از آنان دریافت خواهد شد.

اجاره بهای خوابگاه دو نیمسال بصورت یکجا دریافت می گردد.

هزینه اجاره بها :

نیمسال اول :                                                  ۲٫۳۲۵٫۲۸۹ ریال

نیمسال دوم:                                                  ۲٫۵۸۳٫۶۵۴ ریال 

ودیعه (مختص دانشجویان جدید الورود) :               ۵۰۰٫۰۰۰ ریال

 

                                                                                                    اداره امور خوابگاهها

کارشناسی برادران ۹۷
شماره دانشجویینام ونام خانوادگیردیف
۹۷۱۲۲۱۱۱۷عیدی   امیررضا۱
۹۷۴۲۲۲۱۰۶پروانه  سجاد۲
۹۷۳۲۳۰۱۱۵گنجه خسروی  سروش۳
۹۷۴۲۱۲۱۰۶دومنجیری  سامان۴
۹۷۳۲۴۱۱۱۱رعیتی  امیرحسین۵
۹۷۳۲۴۰۱۱۱عابدی   امیررضا۶
۹۷۴۲۲۱۱۱۳شیری  مصطفی۷
۹۷۳۲۴۰۱۰۷سیدعلیخانی  سیدارشیا۸
۹۷۱۲۳۱۱۱۸غزی  محمدامین۹
۹۷۳۲۴۱۱۱۷فرخی  امیرمحمد۱۰
۹۷۴۲۱۲۱۱۰شفیع پور  سپهر ۱۱
۹۷۴۲۲۱۱۱۶گودرزوند چگینی  مبین۱۲
۹۷۳۲۱۰۱۰۱اسدی  رضا۱۳
۹۷۳۲۲۰۱۰۵پالوچ  احمد۱۴
۹۷۱۲۳۱۱۱۱رشیدی  محمدامین۱۵
۹۷۲۲۲۱۱۰۲بادزره   صابر۱۶
۹۷۴۲۲۲۱۰۹خراسانی   دانیال۱۷
۹۷۴۲۲۱۱۰۸حقیقت پناه  مهران۱۸
۹۷۴۲۲۲۱۱۴سلیمانی  احسان۱۹
۹۷۴۲۱۲۱۰۴برومند   امیرفواد۲۰
۹۷۳۲۱۰۱۱۳فرامرزی    علی۲۱
۹۷۴۲۱۲۱۱۴فتحی   هومن۲۲
۹۷۴۲۲۲۱۱۷شیرزادی  پارسا۲۳
۹۷۱۲۵۱۱۱۹ملکان   محمد۲۴
۹۷۴۲۲۲۱۱۶سواری   میلاد۲۵
۹۷۱۲۴۰۱۱۳فقیه عبدالهی  رضا۲۶
۹۷۴۲۲۲۱۱۲رسولی   محسن۲۷
۹۷۴۲۳۱۱۱۱عرب   محمدمهدی۲۸
۹۷۴۲۱۲۱۲۰نعیمایی  محمدرضا۲۹
۹۷۲۲۲۱۱۱۹میرحسینی   سید ابوالفضل۳۰
۹۷۳۲۴۱۱۱۴عبدالهی  مهدی۳۱
۹۷۱۲۳۱۱۰۵تبعه ایزدی   علیرضا۳۲
۹۷۱۲۴۰۱۰۵امینی  امین۳۳
۹۷۳۲۲۰۱۰۴پاک زاد  محمدعلی۳۴
۹۷۱۲۲۱۱۱۳ساداتی  سید امیررضا۳۵
۹۷۳۲۴۱۱۰۸دراسرایی   علیرضا۳۶
۹۷۲۲۲۱۱۱۵محمودی الموتی  مهدی۳۷
۹۷۴۲۲۱۱۰۷جهانی   دانیال۳۸
۹۷۴۲۱۲۱۱۷کلبادی نژاد  عباسعلی۳۹
۹۷۲۲۲۱۱۰۵خادملو  ابوالفضل۴۰
۹۷۳۲۴۰۱۲۰موسوی  سیدامیرحسین۴۱

 

کارشناسی خواهران ۹۷
شماره دانشجویینام خانوادگی و نامردیف
۹۷۴۲۳۱۱۱۲عرفانی   یاسمن۱
۹۷۳۲۴۰۱۱۰طبرستانی  زهرا۲
۹۷۳۲۳۰۱۱۳علی یاری  فائزه۳
۹۷۱۲۴۰۱۰۷خزائی  آناهیتا۴
۹۷۳۲۳۰۱۰۱ابراهیمی  بهاره۵
۹۷۱۲۱۱۱۰۱اسدی  آناهیتا۶
۹۷۴۲۲۱۱۰۲امیریان  حدیثه۷
۹۷۲۲۲۱۱۲۰نیک فهم  آرزو۸
۹۷۲۲۲۱۱۰۱افخمی   سکینه۹
۹۷۳۲۳۰۱۰۴بادامی  زهرا۱۰
۹۷۴۲۲۱۱۰۱ابراهیمی  سیده معصومه۱۱
۹۷۳۲۱۰۱۰۴بابائی  فاطمه سادات۱۲
۹۷۳۲۱۰۱۰۲اسفندیار  رقیه۱۳
۹۷۱۲۴۰۱۱۸محمدی  بشرا۱۴
۹۷۴۲۲۲۱۲۵کوهی  شقایق۱۵
۹۷۱۲۱۱۱۱۷مقصودی فرد  مبینا۱۶
۹۷۱۲۵۱۱۲۱نور شفیعی  ستاره۱۷
۹۷۳۲۱۰۱۱۴کالاشی  سکینه۱۸
۹۷۲۲۱۱۱۱۸میرحسینی  سیده زهرا۱۹
۹۷۴۲۲۱۱۲۲نیک خواه  نیلوفر۲۰
۹۷۱۲۱۱۱۰۲امیری  ساینا۲۱
۹۷۴۲۲۲۱۱۸عابدینی  لیلا۲۲
۹۷۴۲۳۱۱۲۱وارسته مقدم  هانیه۲۳
۹۷۴۲۲۲۱۳۰یزدانی کچوئی   مریم۲۴
۹۷۳۲۲۰۱۱۹مجیدی  فاطمه صغری۲۵
۹۷۳۲۳۰۱۰۷حسین زاد ثانی  کوثر۲۶
۹۷۳۲۳۰۱۱۸نائیج ونوش  شیوا۲۷
۹۷۳۲۳۰۱۱۹نادری   مریم۲۸
۹۷۳۲۳۰۱۲۳وریج کاظمی  پریسا۲۹
۹۷۱۲۱۱۱۲۰وادی پور  فائزه۳۰
۹۷۴۲۱۲۱۰۳بالی چلندر  صدیقه۳۱
۹۷۳۲۴۱۱۰۲الیکائی  زهرا۳۲
۹۷۱۲۱۱۱۱۳فتحی  شیرین زاد۳۳
۹۷۱۲۲۱۱۱۰زمانی  فرحناز۳۴
۹۷۳۲۳۰۱۱۰شاهنامه خوان  مائده۳۵
۹۷۴۲۳۱۱۰۹صادق زاده  زهرا۳۶
۹۷۲۲۱۱۱۱۰سلیمانی  فاطمه۳۷
۹۷۱۲۴۰۱۰۲احمدبزرگی  نسترن۳۸
۹۷۴۲۱۲۱۰۷رجب لو   فاطمه۳۹
۹۷۲۲۱۱۱۰۹سراوانی  فاطمه۴۰
۹۷۲۳۴۱۱۱۵علیزاده فاطمه۴۱
۹۷۳۲۳۰۱۱۱شبانی  غزاله۴۲
۹۷۱۲۵۱۱۱۱ضرغامی  سنا۴۳
۹۷۴۲۳۱۱۰۸زرگرهریجانی   زهرا۴۴
۹۷۱۲۴۰۱۰۸سهرابی   شیرین۴۵
۹۷۴۲۲۱۱۱۴علیزاده پریسا۴۶
۹۷۳۲۲۰۱۲۲مرادی فرد  شکوفه۴۷
۹۷۱۲۵۱۱۰۸رمضانی  طرقدری  نیلوفر۴۸
۹۷۴۲۲۱۱۰۶توسلی  کوثر۴۹
۹۷۲۲۱۱۱۱۳غلامی ابوخیلی  معصومه۵۰
۹۷۴۲۲۱۱۱۷محمدنژاد حاجی  میترا۵۱
۹۷۲۲۲۱۱۱۸مهرعلی تبار خدیجه۵۲
۹۷۳۲۱۰۱۰۵حیدری آناهیتا۵۳
۹۷۱۲۱۱۱۰۹رئیسی  سوگند۵۴
۹۷۴۲۱۲۱۱۲عابدی  مریم۵۵
۹۷۳۲۱۰۱۰۷خندان  فاطمه زهرا۵۶
۹۷۲۲۱۱۱۱۶گلی  فاطمه۵۷
۹۷۲۲۲۱۱۱۲کاردگر میمنت ۵۸
۹۷۳۲۴۱۱۰۱احمدنژاد  زهرا۵۹
۹۷۱۲۲۱۱۱۹کاظم نسب حاجی  مریم۶۰
۹۷۱۲۵۱۱۰۷رمضانی  فاطمه۶۱
۹۷۱۲۲۱۱۲۰کیانی مهر   فاطمه زهرا۶۲
۹۷۳۲۳۰۱۰۶حسنی   سیده فاطمه۶۳
۹۷۳۲۲۰۱۰۱احمدی   زهره۶۴
۹۷۴۲۲۱۱۱۵غلمانی  مبینا ۶۵
۹۷۲۲۱۱۱۰۴جمشیدی   حدیثه۶۶
۹۷۱۲۴۰۱۲۲یساری رستاقی    غنچه۶۷
۹۷۳۲۱۰۱۰۳اسفندیارلو  فاطمه۶۸
۹۷۱۲۳۱۱۲۱مهدوی کیاسری   سعیده۶۹
۹۷۱۲۲۱۱۱۶علی اکبری  معینه الزهرا۷۰
۹۷۱۲۱۱۱۱۰رافعی   آزاده۷۱
۹۷۴۲۲۲۱۰۳اندرز   افسانه ۷۲
۹۶۲۲۲۲۰۱۰۷علیمرادی  فرینا۷۳

 

image_pdfimage_print