اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

         

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند سامانه ارزشیابی کیفیت آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در سامانه سما فعال شده است. لذا دانشجویان باید با مراجعه به آدرس زیر ارزشیابی کیفیت آموزشی را بصورت الکترونیکی در سامانه سما انجام دهند. شایان ذکر است مجوز حضور در جلسات امتحانی پایان ترم منوط به پرینت گزارش “کارت ورود به جلسه” (برنامه امتحان پایان ترم در نیمسال اول ۹۸-۹۷) توسط دانشجو از سامانه سما می‌باشد. بدیهی است دانشجویانی که ارزشیابی خود را در مهلت تعیین شده انجام نداده باشند قادر به تهیه کارت مذکور نخواهند بود و از شرکت آن‌ها در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل خواهد آمد. بنابراین ضروری است دانشجویان پس از انجام موارد فوق نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه امتحان (یا همان برنامه امتحان پایان ترم) اقدام نموده و برگه مزبور را در جلسه امتحان ارایه نمایند.


توجه: دانشجویان دارای نقص مدرک در پرونده آموزشی که اسامی آنها قبلا در تابلوی اعلانات اداره آموزش دانشکده ها اعلام شده است و تاکنون نسبت به تحویل مدارک اقدام ننموده اند برای ورود به سایت لازم است ابتدا نسبت به تحویل مدارک به اداره آموزش اقدام نمایند تا سایت آموزشی آنها فعال شود. http://85.185.105.102/SamaWeb

http://85.185.105.102/SamaWeb
image_pdfimage_print