اعضای هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه

بهمنیار

دکتر محمدعلی بهمنیار

مرتبه علمی: استاد

aa5

حجت الاسلام یزدانی

مرتبه علمی: حوزوی

aa3

قربانعلی نعمت زاده

مرتبه علمی: استاد

غلامعلی رنجبر

غلامعلی رنجبر

مرتبه علمی: استاد

سید جعفر هاشمی

دکتر سید جعفر هاشمی

مرتبه علمی: دانشیار

جمشید قربانی

دکتر جمشید قربانی

مرتبه علمی: دانشیار

اعضای دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه

arab-woman-with-hijab

مهندس زهرا نوروزی

کارشناس ارشد - مسئول دبیرخانه هیات علمی دانشگاه

arab-woman-with-hijab

مهندس فاطمه آذر

کارشناس - کارشناس دبیرخانه هیات علمی دانشگاه