اعضای هیات رئیسه دانشگاه

 

اعضای هیات رئیسه دانشگاه

نام ونام خانوادگیسمتمرتبه علمی
دکتر اسداله تیموری یانسریرییس دانشگاهدانشیار
دکتر اصغر فلاحمعاون اداری ومالیدانشیار
دکتر منصور رضاییمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیاستاد
دکتر رضا تمرتاش
معاون دانشجوئیدانشیار
دکتر ولی ا… بابائی زادمعاون فرهنگی و اجتماعیدانشیار
دکترهمت اله پیردشتیمعاون پژوهشی و فناوریدانشیار
اصغر علی بیگیمدیر حراست
حجه الاسلام یزدانیمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
دکتر علیرضا جعفری صیادیمدیر حوزه ریاست