افتخارات

موفقیت های روابط عمومی در طی سالهای اخیر:

ا- روابط عمومی برتر در حوزه روابط عمومی الکترونیک در اولین جشنواره روابط عمومی منطقه ۸ کشور- آبان ۹۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
۲- روابط عمومی برتر در بخش توانمند سازی سومین جشنواره روابط عمومی های برتر وزارت علوم در شهریور ۹۰دانشگاه تربیت مدرس تهران
۳- روابط عمومی برتر در دومین جشنواره روابط عمومی های منطقه ۸ کشور پاییز ۹۱ دانشگاه گیلان
۴- روابط عمومی برتر در بخش تبلیغات در چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر وزارت علوم اسفند ۹۱ دنشگاه پیام نور تهران
۵- روابط عمومی برتر در جشنواره روابط عمومی های برتر در منطقه ۸ کشور دردانشگاه گلستان اردبهشت ۹۲
۶-انتخاب مدیر روابط عمومی دانشگاه به عنوان کارمند نمونه و دریافت لوح تقدیر از استاندار محترم مازندران در شهریور۹۳
۷-روابط عمومی برتر در بخش روابط عمومی الکترونیک در اولین جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه۲ کشور گرگان خرداد۹۵

۸-کسب رتبه برتر توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در بخش  ارتباطات دومین جشنواره تجلیل از روابط عمومی های برتر دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه دو کشور در دانشگاه مازندران اردیبهشت ۹۶
۹-کسب رتبه برتر توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در بخش  تبلیغات و انتشارات دومین جشنواره تجلیل از روابط عمومی های برتر دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه دو کشور در دانشگاه مازندران اردیبهشت۹۶