تعطیلات تابستانه دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، ساعت کاری دانشگاه از تاریخ ۹ تیر تا ۱۵ شهریور سال جاری از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ می باشد.

مهندس ذبیحی مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه طی نشستی با روابط عمومی اعلام داشت؛ به پیشنهاد حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه، تغییر ساعت کار در ایام تابستان در جلسه هیات رئیسه مطرح گردید و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۷ آیین نامه استخدامی کارکنان، ساعت کار دانشگاه از  تاریخ ۹ تیر تا ۱۵ شهریور سال جاری از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰می باشد.

وی همچنین اظهار داشت؛ با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۵ آیین نامه استخدامی کارکنان و به منظور کاهش هزینه ها و رفاه کارکنان، دو روز مرخصی فوق العاده در روزهای ۱۹ و ۲۰ تیر ماه و چهار روز مرخصی فوق العاده طی روزهای ۲۷ الی ۳۰ مرداد ماه به همکاران اعطاء گردد.

image_pdfimage_print