ارتباط با دبیرخانه هیات اجرایی جذب

 

  • آدرس : مازندران - ساری -  کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - صندوق پستی ۵۸۷
  • تلفن: ۰۱۱۳۳۶۸۷۶۷۱

  • ایمیل : Jazb@sanru.ac.ir