جشن میلاد پیامبر و آغاز هفته وحدت در دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جشن میلاد پیامبر و آغاز هفته وحدت در مسجد دانشگاه برگزار شد.