چهارمین جلسه شورای دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، چهارمین جلسه شورای دانشگاه با حضور اعضاء در سالن اجتماعات حوزه ریاست برگزار شد.

image_pdfimage_print