جلسه هماهنگی ستاد برگزاری هجدهمین همایش ملی برنج کشور در دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جلسه هماهنگی ستاد برگزاری هجدهمین همایش ملی برنج کشور صبح امروز در دانشگاه برگزار شد.

 

 گفتنی است این همایش روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان ماه سال جاری با محور‌های تأثیر تغییرات منابع آب و افزایش بهره‌وری، بر تولید پایدار برنج، اثرگذاری تغییرات اقلیمی در تولید پایدار برنج، عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر تولید پایدار برنج و نقش فناوری‌های نوین در تولید پایدار برنجدر سالن همایش های دانشگاه برگزار خواهد گردید.