مرکز کارآفرینی دانشگاه با همکاری سازمان فنی حرفه ای استان مازندران برگزار می نماید

مرکز کارآفرینی دانشگاه با همکاری سازمان فنی حرفه ای استان مازندران برگزار می نماید:

دوره های مهارت آموزی ویژه دانشجویان با ارائه گواهینامه معتبر از سازمان فنی و حرفه ای

الف) کارگاه های مهارت آموزی

۱- دوره پرورش قارچ
۲- دوره پرورش ماهیان زینتی

ب) کارگاه های آموزشی

۱- کارور دستگاه GPS در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۲- آشنایی با نرم افزار GIS در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

زمان های پیشنهادی:

روزهای ایام هفته ( با هماهنگی متقاضیان دو روز در هفته) از ساعت ۸ الی ۱۲
محل ثبت نام:

ساختمان کتابخانه طبقه همکف مرکز کارآفرینی دانشگاه
محل برگزاری دوره:

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- کلاس/ مزرعه های مرکز کارآفرینی

هزینه ثبت نام: ۱۰۰۰۰ تومان

مهلت ثبت نام:

پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ ۲۱/۷/۹۷ و ظرفیت هر کلاس حداکثر۱۷ نفر می باشد.

image_pdfimage_print