دکتر غلامی عضو هیات علمی دانشگاه، به عنوان مشاور رئیس پارک علم و فناوری مازندران منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر علی معتمد زادگان، رئیس پارک علم و فناوری مازندران طی حکمی دکتر محمد علی غلامی سفیدکوهی را بعنوان مشاور خود در امور عمرانی پارک علم و فناوری مازندران منصوب نمود.