دیدار رییس دانشگاه و مدیرکل مرکز صدا و سیما مازندران

به گزارش روابط عمومی، نشست دکتر تیموری رییس دانشگاه و علی صادق مقدسی مدیرکل مرکز صدا و سیما مازندران در دفتر مدیرکل برگزار شد.

image_pdfimage_print