رئیس دانشگاه

دکتر اسداله تیموری یانسری

صفحه نخست » رئیس دانشگاه

پیام رئیس دانشگاه

پیام رییس محترم دانشگاه

پژوهشگر برگزیده

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر و استاد نمونه دانشگاهی و یکبار به عنوان پژوهشگر برتر استانی

دانشیار رتبه 21

دانشیار رتبه 21 رشته علوم دامی در گرایش تغذیه دام و طیور

راهنمایی پایان نامه

راهنمایی بیش از 90 رساله دکتری و کارشناسی ارشد

سوابق مدیریتی

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و مجتمع به مدت 9 سال، دبیری هم اندیشی استادان دانشگاه به مدت 4 سال، نماینده وزیر محترم علوم در هیات نظارت دانشگاه به مدت 4 سال، نماینده وزیر محترم علوم در صندوق رفاه دانشجویان در استان به مدت 4 سال، نماینده دانشگاههای دولتی کشور در شورای مرکزی صنفی سازمان دانشجویان کشور به مدت  3 سال

تلفن :

01133687715

فکس :

01133687715

ایمیل :

info@sanru.ac.ir

شرح وظایف ریاست دانشگاه

برخی از وظایف رئیس دانشگاه به شرح زیر می باشد:

  •