شرح وظایف دفتر همکاری های علمی و بین المللی

شرح وظایف دفتر همکاری های علمی و بین المللی

 • تدوین خط مشی بین المللی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و مشخص نمودن کشورهای مقصد که در درازمدت می توانند در همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه مفید باشند.
 • ارائه پتانسیل های علمی دانشگاه درصحنه بین المللی با استفاده از روش های گوناگون مانند برنامه های مدارک مشترک ، مبادله دانشجو واستاد ، مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان در کنفرانس های بین المللی، اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی در سطح بین المللی ، مبادله پرسنل اجرایی جهت بهره گیری از تجارب بین المللی ، تبادل مطالب آموزشی
 • تسهیل و اصلاح فرآیندهای اداری شرکت همکاران در همایشهای بین المللی و فرصتهای مطالعاتی
 • پیگیری امور مربوط به حضور فعال دانشگاه در مجامع و شبکه های علمی بین المللی
 • برنامه ریزی دیدارهای متقابل هیات های علمی و پژوهشی ، عقد موافقتنامه های همکاری و گسترش پیوندهایی که ایجاد شده است.
 • اعزام اساتید و دانشجویان دانشگاه به کنگره ها ‘کنفرانسها و نیز اعزام اساتید به منظور انجام فرصت مطالعاتی و ماموریت های پژوهشی
 • تبادل نظر وتجربه با دانشگاههای خارجی در برنامه ها، ارتقای بهره وری وکمک به تولید علم در صحنه جهانی
 • امضای قراردادهای همکاری پژوهشی
 • کمک به تولید دانش آموختگانی پویا که بتوانند در بازار جهانی کار رقابت کنند.
 • پیگیری در تکمیل بخش انگلیسی و تهیه اطلاعات به روز برای وبگاه دانشگاه و دفتر همکاریهای علمی و بین المللی
 • تلاش درجهت جذاب ساختن دانشگاه از دیدگاه اساتید ودانشجویان غیر ایرانی
 • مشارکت در ارتقای رتبه علمی دانشگاه در سطح بین المللی