ضیافت اندیشه اعضای هیات علمی دانشگاه در زمستان ۱۳۹۷ برگزار می گردد

برنامه دانش افزایی و مهارت افزایی اعضای هیات علمی دانشگاه در فواصل بین ۳۰ دی ماه الی ۳ بهمن ۱۳۹۷ به شرح ذیل برگزار می گردد . دروس ارایه شده شامل دو درس دانش افزایی و دو درس مهارت افزایی با عناوین زیر می باشد. هر عضو هیات علمی می تواند در یک درس دانش افزایی و یک درس مهارت افزایی ثبت نام و در کلاسهای مربوطه شرکت نماید . کلاسها با توجه به برنامه مدرسین بصورت فشرده در دو روز ۸ ساعته تدارک دیده شده است . ظرفیت کلاسها ۲۵ نفر و اولویت با متقاضیانی است که زودتر نام نویسی کرده باشند. حضور غیاب کلاسها جدی و غیبت بیش از یک جلسه مشمول حذف درس خواهد شد. توصیه می شود اعضای محترم هیات علمی متقاضی شرکت در کلاسهای ضیافت اندیشه در زمان برگزاری کلاسهای فوق از برگزاری جلسات دفاع رساله و پایان نامه اجتناب نمایند تا مشمول حذف درس نشوند. اعضای هیات علمی متقاضی می توانند با تلفن داخلی حوزه معاونت آموزشی ۲۰۵۰  آقای مجتبی آرایی یا تلفن مستقیم حوزه  01133687714  جهت نام نویسی تماس بگیرند.

            دروس دانش افزایی :

  1. اندیشه سیاسی اسلام – یکشنبه ۳۰/۱۰/ ۹۷ و دو شنبه  ۹۷/۱۱/۱
  2. آسیب شناسی حوزه تعلیم و تربیت –  سه شنبه   ۹۷/۱۱/۲ و چهارشنبه ۳/۱۱/ ۹۷

دروس مهارت افزایی :

  • چگونگی استفاده از اطلاعات علمی و منابع الکترونیک – یکشنبه ۳۰/۱۰/ ۹۷ و دو شنبه  ۹۷/۱۱/۱
  • روش ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی – سه شنبه ۹۷/۱۱/۲ و چهارشنبه ۳/۱۱/ ۹۷

image_pdfimage_print