فرم‌های دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فرم‌های دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فصل اول: امور پاسپورت
مدارک مورد نیاز جهت صدور گذرنامه
فصل دوم: مجوز سفر خارج از کشور
فرم درخواست مجوز
فصل سوم: دعوت‌نامه
فرم دعوت از کارشناسان و مدیران خارجی
فصل چهارم: تفاهم همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری
نمونه یادداشت تفاهم همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری بین دانشگاهی
نمونه یادداشت تفاهم همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری بین وزارتی
فصل پنجم: ملاقات با قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل
فرم درخواست دیدار یا مصاحبه با قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل
فصل ششم: استشهاد محلی
استشهاد محلی