دکتر علیرضا جعفری صیادی

مدیر حوزه ریاست دانشگاه

تلفکس: ۰۱۱۳۳۶۸۷۷۱۵

 

 

شرح اقدامات و وظایف :

 • • انجام امور اداری و دفتری رئیس دانشگاه در رابطه با ارتباطات داخلی و بین المللی و دانشگاهی

 • • دریافت مکاتبات واحدهای دانشگاه و صدور ابلاغ کلیه مکاتبات، دستورات و نظرات رئیس دانشگاه به واحدهای دانشگاهی و مؤسسات و سازمان های خارج از دانشگاه

 • • انجام هماهنگی در ملاقاتهای عمومی رئیس دانشگاه با ارباب رجوع

 • • هماهنگی در امور جاری دفتر

 • • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

 • • انجام هماهنگی های لازم با کلیه معاونتها و واحدهای زیرمجموعه

 • • برنامه­ ریزی و برگزاری جلسات، همایش­ها و گردهمایی­ها از قبیل جلسات هیأت رئیسه، شورای دانشگاه، جلسات مدیران دانشگاه و ….

 • • برنامه ریزی و هماهنگی­های لازم جهت بازدید ریاست دانشگاه از مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه

 • • ارجاع نامه ­ها و تهیه پاسخ نامه­ های واصله و …

 • • پیگیری، راهنمایی و رفع مشکلات مراجعانی که نیاز به مساعدت و مددکاری دارند.

 • • راهنمایی و پیگیری امور افراد مراجعه کننده به دفتر و …