مراسم معارفه سرپرست دانشکده منابع طبیعی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، مراسم معارفه رییس دانشکده  منابع طبیعی با حضور هیات رییسه، اعضای هیات علمی دانشکده و کارکنان در سالن اجتماعات دانشکده بر گزار شد.