مهلت ارسال مقالات به اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی تمدید شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از دبیرخانه همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی، مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه همایش تا پایان دی ماه تمدید شد.

image_pdfimage_print