نشست اعضای شورای صنفی با معاون اداری مالی دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست اعضای شورای صنفی با معاون اداری مالی دانشگاه برگزار شد.

image_pdfimage_print