بازدید رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران از دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد باقر رضایی رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران ضمن نشست با رئیس دانشگاه و اساتید گروه علوم باغبانی دانشگاه از مزرعه گیاهان دارویی، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان و همچنین آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بازدید بعمل آورد.

image_pdfimage_print