نشست ویژه کارکنان خانم در دانشگاه برگزار میگردد

نشست اعضای هیئت علمی و کارمندان خانم با مشاور دانشگاه در امور بانوان ساعت ۱۳ روز دوشنبه ۱۰ دی ماه سال جاری در سالن ۱۰۲ دانشکده مهندسی زراعی برگزار میگردد.

از کلیه کارکنان خانم در این نشست دعوت بعمل می آید.

image_pdfimage_print