پنجمین نشست هم اندیشی فرهنگی کارکنان دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط
عمومی دانشگاه و به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی، پنجمین نشست فرهنگی دانشگاه با
حضور کارکنان در سالن اجتماعات ساختمان کتابخانه برگزار گردید.

گفتنی است؛ این
سلسله نشست ها با موضوع کلی « حقوق و حدود در پارادایم قرآن و سنت» به همت معاونت فرهنگی
دانشگاه برگزار می گردد و کارکنان به بررسی مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی دانشگاه می
پردازند.

لازم به ذرک است این نشست ها هر هفته شنبه ها از ساعت ۳۰/۱۴ لغایت ۱۵/۱۵ در سالن جلسات کتابخانه مرکزی برگزار می گردد و با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه حضور همه همکاران اعم از اساتید و کارکنان بلامانع است.