کلاس آموزشی توجیهی با عنوان «مقابله با تخلیه تلفنی» ویژه اعضای هیات علمی در دانشگاه برگزار میگردد

کلاس آموزشی توجیهی با عنوان «مقابله با تخلیه تلفنی» برای اعضای محترم هیات علمی دانشگاه برگزار میگردد،

زمان برگزاری :  دوشنبه  مورخ ۹۷/۱۰/۱۰       ساعت: ۱۰ صبح

مکان:  سالن ۱۰۲  دانشکده  مهندسی زراعی

image_pdfimage_print