اخبار و رویدادها

مدیر گروه آموزشی گیاهپزشکی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر تیموری رئیس دانشگاه، طی ابلاغی خانم دکتر معصومه شایان مهر را بعنوان مدیر گروه آموزشی گیاهپزشکی منصوب نمود. گفتنی است در متن حکم ایشان چنین آمده است: نظر به...

بیشتر بخوانید

رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر تیموری رئیس دانشگاه، طی ابلاغی مهندس احسان اله نوبخت را بعنوان رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی...

ادامه خبر

حکم مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه تمدید شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر تیموری رئیس دانشگاه، طی ابلاغی حکم مهندس علیرضا ذبیحی را بعنوان مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه تمدید نمود....

ادامه خبر

کارگاه عملی آشنایی با آنالیز بافت در مرکز رشد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از مرکز رشد، این کارگاه با تدریس نوراله اسدی و باهدف آشنایی عملی و تئوری دانشجویان کارشناسی...

ادامه خبر

کارگاه تهدیدات و فرصت های دنیای مجازی در دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مرکز مشاوره دانشجویی با همکاری نماینده امور بانوان و کانون همیاران سلامت در راستای ارتقای دانش حرفه ای و استفاده...

ادامه خبر

همایش‌ها و کنفرانس‌ها