همایش ها

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

هجدهمین همایش ملی برنج کشور

وضعیت: برگزار کننده
تاریخ برگزاری : 28 و 29 آبان ماه 1397

دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز

وضعیت: برگزار کننده
تاریخ برگزاری : 1397/06/14

کارگاه پیشرفت های صنعت غذاسازی آبزیان

وضعیت: برگزار کننده
تاریخ برگزاری : 1397/02/24